Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Czarne Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Czarne

ul. Pomorska 1

77-330 Czarne

Tel./Fax: (59) 833-08-01 / (59) 833-20-09

E-mail: zk_czarne@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Miejscowość jest położona na styku trzech województw ;pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego; leży na trasie kolejowej Szczecinek-Chojnice, w odległości 19 km od Szczecinka

ZK Czarne jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałami zamkniętymi dla recydywistów penitencjarnych oraz półotwartym dla recydywistów penitencjarnych. Jest też oddział aresztu śledczego, terapeutyczny oraz dwa odziały szpitalne w tym dla przewlekle chorych: jedyny w służbie więziennej . Aktualna pojemność wynosi 1434 - bez łóżek szpitalnych. Jest największą jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie. Nowoczesną bazę posiada Ośrodek Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. W ośrodku szkoli się psy na potrzeby całego więziennictwa. Jednostka podzielona jest na 4 Oddziały Penitencjarne, z których każdy posiada odrębną specyfikę.

Obok budynków piętrowych pozostała zabudowa jednostki jest typu pawilonowego. W każdym z oddziałów mieszkalnych znajduje się świetlica oraz biblioteka. Jednostka posiada obiekt sportowy, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. W świetlicy centralnej odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe i religijne, ponadto zajęcia z twórczości własnej skazanych( wykonywanie prac malarskich, rzeżbiarskich)
Realizowane są dwa projekty w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1.  1."Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolnosci". 2.” Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy I pracowników SW realizujących zadania zwiazane z przywięziennymi Klubami Pracy. Programy finansowane sa w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz 15% ze środków krajowych. W praktyce w ramach I projektu odbywa się szkolenie na kursach zawodowych.

 

Od momentu utworzenia jednostki kontynuowane jest szkolenie skazanych w szkołach zawodowych oraz średnich łącznie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego. Jednostka posiada bogatą bazę dydaktyczno – resocjalizacyjną. Skazani uczniowie zakwaterowani są w nowym budynku mieszkalnym. Oprócz nauczania stacjonarnego oferujemy liczne szkolenia kursowe, udział w programach edukacyjnych między innymi : przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia i aktywizacji zawodowej. W coraz większym zakresie wdrażany jest program z zakresu edukacji ekologicznej. Od lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej, cieszący się sporym zainteresowaniem. Swoje prace skazani przekazują na akcje charytatywne, bądź są wystawiane w kościołach.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Wojciech Brzozowski
Tel./Fax: (59) 833-08-01 / (59) 833-20-09
E-mail: wojciech.brzozowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Łepecki
Tel./Fax: (59) 833-08-07
E-mail: krzysztof.lepecki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Karol Krzyżanowski
Tel./Fax: (59) 833-08-05
E-mail: karol.krzyzanowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego, Oficer prasowy
por. Ewa Bartkowska
Tel./Fax: (59) 833-08-03
E-mail: ewa.bartkowska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Zbigniew Zdanowicz
Tel./Fax: (59) 833 08 04
E-mail: zbigniew.zdanowicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (59) 833-08-01
Dowódca Zmiany: (59) 833-07-11 / (59) 833-07-58
Dział Organizacyjny: (59) 833-08-22 / (59) 833-08-10
Dział Kadr: (59) 833-08-08 / (59) 833-08-20
Dział Penitencjarny: (59) 833-08-80 / (59) 833-08-98
Dział Ochrony: (59) 833-08-84 / (59) 833-08-28
Dział Ewidencji: (59) 833-08-11 / (59) 833-08-12 / (59) 833-08-21
Dział Kwatermistrzowski: (59) 833-08-30 / (59) 833-08-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (59) 833-08-14
Dział Łączności i Informatyki: (59) 833-07-02 / (59) 833-07-07
Dział Finansowy: (59) 833-08-15
Służba Zdrowia: (59) 833-07-70

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o. Gdańsk
78 1010 1140 0033 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7-17
Wtorek: 7-15
Środa: 7-15
Czwartek: 7-15
Piątek: 7-15

Zasady przyjmowania paczek

 

Czarne 29.03.2012r.   
KOMUNIKAT

Dyrektor Zakładu Karnego z dniem 1.04.2012r. wprowadza możliwość zakupu przy realizowaniu paczek dla osadzonych przez punkt sprzedaży IGB  napojów oraz wyrobów tytoniowych bez limitu. Jednocześnie informuje, iż w/w asortyment można zakupić tylko w przypadku złożonego zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 113 a § 3 KKW, tj waga paczki wraz z opakowaniem nie może przekroczyć  5 kg :

a) w punkcie sprzedaży ( kantynie)
b) drogą pocztową.

 

KOMUNIKAT

Z uwagi na nowelizację Kodeksu karnego wkonawczego na podstawie art. 105a§6 kkw od dnia 01.01.2012r. zakazane będzie wynoszenie do oddziałów mieszkalnych  artykułów żywnościowych i napojów, które nie zostały spożyte w czasie widzenia oraz pozostałych artykułów (chemia, tytoń).

art. 105a:
§ 6 otrzymuje brzmienie:
„ W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.”

 

KOMUNIKAT

Z dniem 01.01.2012r na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego SW będzie możliwość  realizacji  paczek żywnościowych również  w drodze zamówienia realizowanego przez kantynę na terenie jednostki penitencjarnej. Dotychczasowa forma realizacji paczek będzie zachowana. Zmiana daje jedynie możliwość dodatkowej formy zakupu paczki przez rodziny w trakcie widzeń lub drogą pocztową, z zachowaniem jednakże obowiązujących limitów. Ustala się następujący sposób realizacji paczek : paczki żywnościowe dostarczane będą osadzonym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty ( załącznik nr 1) zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów  dostępnych w kantyna jednostki penitencjarnej, zwanej dalej listą (załącznik nr 2) zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej (również dodatkowej paczki nagrodowej) dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć :
a) w kantynie,
b) drogą pocztową; na adres IGB „Pomerania” ul. Pomorska 1 77-330 Czarne
 

formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w jednostce penitencjarnej:
a) w kantynie,
b) w biurze przepustek ( w bramie głównej),
c) w sali widzeń,
oraz na stronie internetowej  www.sw.gov.pl -  ZK CZARNE

zamówienie zostanie przyjęte do realizacji ( przez kantynę) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki (istnieje mozliwość złożenia zamówienia oraz zapłaty za paczkę w trakcie widzenia); w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazana zostanie do kantyny, paczka, realizowana w drodze zamówienia, zostanie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazane są niezwłocznie przez punkt  sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 

Do pobrania

Katalog produktów

Formularz zamówienia

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w każdą sobotę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w godz. 8-16. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14

W pierwszej kolejności udziela się widzeń, osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wuzku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.