Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Czarne Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Czarne

ul. Pomorska 1

77-330 Czarne

Tel./Fax: (59) 833-08-01 / (59) 833-20-09

E-mail: zk_czarne@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Miejscowość jest położona na styku trzech województw ;pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego; leży na trasie kolejowej Szczecinek-Chojnice, w odległości 19 km od Szczecinka

ZK Czarne jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałami zamkniętymi dla recydywistów penitencjarnych oraz półotwartym dla recydywistów penitencjarnych. Jest też oddział aresztu śledczego, terapeutyczny oraz dwa odziały szpitalne w tym dla przewlekle chorych: jedyny w służbie więziennej . Aktualna pojemność wynosi 1434 - bez łóżek szpitalnych. Jest największą jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie. Nowoczesną bazę posiada Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. W ośrodku szkoli się psy na potrzeby całego więziennictwa. Jednostka podzielona jest na 4 Oddziały Penitencjarne, z których każdy posiada odrębną specyfikę.

Obok budynków piętrowych pozostała zabudowa jednostki jest typu pawilonowego. W każdym z oddziałów mieszkalnych znajduje się świetlica oraz biblioteka. Jednostka posiada obiekt sportowy, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. W świetlicy centralnej odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe i religijne, ponadto zajęcia z twórczości własnej skazanych( wykonywanie prac malarskich, rzeżbiarskich). Od momentu utworzenia jednostki kontynuowane jest szkolenie skazanych w szkołach zawodowych oraz średnich łącznie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego. Jednostka posiada bogatą bazę dydaktyczno – resocjalizacyjną. Skazani uczniowie zakwaterowani są w nowym budynku mieszkalnym. Oprócz nauczania stacjonarnego oferujemy liczne szkolenia kursowe, udział w programach edukacyjnych między innymi : przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia i aktywizacji zawodowej. W coraz większym zakresie wdrażany jest program z zakresu edukacji ekologicznej. Od lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej, cieszący się sporym zainteresowaniem. Swoje prace skazan i przekazują na akcje charytatywne, bądź są wystawiane w kościołach.

 

Telefon do Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych 59 83 30 858

 

W jednostce realizowane są trzy projekty w ramach Funduszu Norweskiego:

Projekt nr 1 „ Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”.

1.1 „Działania na rzecz ekologii”

1.1.1. „Zakup szkoleń kompetencyjnych/miękkich dla skazanych”1.1.3 „Zakup szkoleń zawodowych”;

Projekt nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasobami praw człowieka” w ramach modułu

2.3. - „Podnoszenie znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji;
2.4. - „Podnoszenie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny;
2.5. - „Podnoszenie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony.

Projekt nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych” w ramach modułu:
3.6. - „Szkolenie językowe kadry zarządzającej Służby Więziennej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Wojciech Brzozowski
Tel./Fax: (59) 833-08-01 / (59) 833-20-09
E-mail: wojciech.brzozowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Łepecki
Tel./Fax: (59) 833-08-07
E-mail: krzysztof.lepecki@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Karol Krzyżanowski
Tel./Fax: (59) 833-08-05
E-mail: karol.krzyzanowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Ewa Bartkowska
Tel./Fax: (59) 833-08-03
E-mail: ewa.bartkowska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Zbigniew Zdanowicz
Tel./Fax: (59) 833 08 04
E-mail: zbigniew.zdanowicz@sw.gov.pl
Rzecznik Prasowy
por. Ewa Bartkowska
Tel./Fax: (59) 833-08-03, 509 468 931
E-mail: ewa.bartkowska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (59) 833-08-01
Dowódca Zmiany: (59) 833-07-11 / (59) 833-07-58
Dział Organizacyjny: (59) 833-08-22 / (59) 833-08-10
Dział Kadr: (59) 833-08-08 / (59) 833-08-20
Dział Penitencjarny: (59) 833-08-80 / (59) 833-08-98
Dział Ochrony: (59) 833-08-84 / (59) 833-08-28
Dział Ewidencji: (59) 833-08-11 / (59) 833-08-12 / (59) 833-08-21
Dział Kwatermistrzowski: (59) 833-08-30 / (59) 833-08-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (59) 833-08-14
Dział Łączności i Informatyki: (59) 833-07-02 / (59) 833-07-07
Dział Finansowy: (59) 833-08-15
Służba Zdrowia: (59) 833-07-70

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o. Gdańsk
78 1010 1140 0033 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7-17
Wtorek: 7-15
Środa: 7-15
Czwartek: 7-15
Piątek: 7-15

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

Z uwagi na nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego na podstawie art. 105a§6 KKW od dnia 01.01.2012r. zakazane będzie wynoszenie do oddziałów mieszkalnych  artykułów żywnościowych i napojów, które nie zostały spożyte w czasie widzenia oraz pozostałych artykułów (chemia, tytoń).

art. 105a:
§ 6 otrzymuje brzmienie:
„ W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.”


Dokumenty do pobrania:

Katalog produktów żywnościowych, higienicznych i formularz zamówienia

 

K O M U N I K A T  15.05.2015r.

(P A C Z K I Ż Y W N O Ś C I O W E)

W związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego, z dniem 01.07.2015r., nie będzie możliwości dostarczania paczek żywnościowych dla osadzonych na dotychczasowych warunkach.

Paczki żywnościowe bedą realizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem zakładu karnego (kantyny) po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej można złożyć w kantynie lub drogą pocztową na adres: IGB „Pomerania” ul. Pomorska 1 77-330 Czarne. Druk zamówienia oraz lista artykułów spożywczych będzie dostępna w biurze przepustek (w bramie głównej), w kantynie, lub w sali widzeń.

Jednocześnie zwiększy się możliwość częstszego otrzymywania paczek żywnościowych przez osadzonych, z dotychczasowej jednej paczki żywnościowej w kwartale do jednej paczki żywnościowej w miesiącu.

"Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywanościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą".

Podstawa prawna: Art .113a § 3 Kodeks karny wykonawczy

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w każdą sobotę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w godz. 8-16. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14

W pierwszej kolejności udziela się widzeń, osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.