Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nowy Sącz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nowym Sączu

ul. Pijarska 1

33-300 Nowy Sącz

Tel./Fax: (18) 448-56-00 / (18) 448-56-09

E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Podstawowy opis jednostki:

 

Jednostka penitencjarna w Nowym Sączu należy do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność zakładu wynosi 444 osadzonych (w tym oddział dla tymczasowo aresztowanych - 121 miejsc, oddziały dla skazanych - 323 miejsca).

 

Rys historyczny:
Korzenie historii Zakładu Karnego w Nowym Sączu wrastają głęboko w dzieje miasta. W południowo-zachodnim narożniku nowo lokowanego grodu usytuowali swój dwór biskupi krakowscy. W XVII w., podczas pożaru miasta, dwór uległ całkowitemu zniszczeniu. Na jego ruinach starosądeckie klaryski rozpoczęły budowę obiektu, który miał się stać ich filią na terenie Nowego Sącza. W 1732 r. odstąpiły częściowo wyciągnięte mury oo. pijarom, którzy ukończyli budowę, tworząc dwupiętrowe kolegium z małym kościołem. Warto zaznaczyć, że grubość ścian kolegium wynosiła aż 1,5 metra. W 1786 r. zakon został przez austriackiego zaborcę zlikwidowany, a po pijarach został tylko zapis w historii i nazwa ulicy: Pijarska. Po kasacie klasztor został zamieniony na magazyny wojskowe i urząd cyrkularny. W latach 1818 - 1855 mieściło się tutaj gimnazjum, a od roku 1855 do chwili obecnej obiekt ten pełni funkcję więzienia.
W okresie międzywojennym Zakład Karny w Nowym Sączu funkcjonował jako więzienie karno-śledcze klasy II i mógł pomieścić od 150 do 450 osób. Przebywali w nim więźniowie mający do odbycia wyroki od 1 roku do 3 lat. Najbardziej dramatyczne wydarzenia w historii budynku przy ul. Pijarskiej 1 miały miejsce podczas II wojny światowej. Wtedy to Samodzielne Więzienie w Nowym Sączu (Selbständiges Gefängnis in Neu-Sandez) było miejscem nie tylko izolacji, ale również miejscem tortur i straceń wykonywanych przez hitlerowców. Do roku 1946 na terenie zakładu wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie, głównie na konfidentach wojennych, donosicielach i volksdeutschach. Po II wojnie światowej jednostka funkcjonowała jako areszt karno-śledczy w której przebywali zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Od dnia 29.09.1967 r. areszt przekształcono na Zakład Karny dla mężczyzn dorosłych z podgrupą klasyfikacyjną P-1, P-2, i P-3. Tak było do roku 1989, kiedy to przemianowano jednostkę na zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych.

 

Sądeckie więzienie dzisiaj:
Po zakończeniu wojny Zakład Karny w Nowym Sączu przechodził wiele modernizacji, m.in. skanalizowano cele, zainstalowano centralne ogrzewanie z kotłownią koksową (zmodernizowaną w roku 2000 na kotłownię gazowo-olejową), w 1971 roku w ramach zabezpieczenia ochronnego jednostki wybudowano wieżyczki wartownicze, a w latach późniejszych utworzono pasy bezpieczeństwa ustawiając 3 metrowe ogrodzenia pomiędzy pawilonami więziennymi a murem. W roku 1997 oddano do użytku nową kuchnię, a w miejscu starej kuchni w roku 2003 wybudowano nowe place spacerowe. W roku 2001 na budynku administracji wymieniono pokrycie dachowe, a dwa lata później odnowiono elewację i zmodernizowano bramę główną. W związku z rosnącą liczbą osadzonych działających w zorganizowanych grupach przestępczych Dyrekcja tutejszej jednostki podejmowała kolejne działania zmierzające do usprawnienia zabezpieczeń ochronnych. W marcu 2003 roku oddano do użytku tzw. korytarz bezpieczeństwa prowadzący z Zakładu Karnego do pobliskiego Sądu, zmodernizowano posterunek bramowego instalując m.in. urządzenie do prześwietlania paczek przychodzących do ZK i bramkę do wykrywania przedmiotów metalowych, oraz unowocześniono stanowisko dowodzenia. Bardzo istotną zmianą było wykonanie kompleksu, dla skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu, w ramach jednego oddziału obejmującego 2 cele dla 4 osadzonych, plac spacerowy, pokój widzeń i przesłuchań oraz łaźnie - monitorowany przez całą dobę. W latach 2004 - 2008 kontynuowano modernizację jednostki - m.in. przeprowadzono remonty dyżurek oddziałowych, doprowadzono ciepłą wodę do cel mieszkalnych, utworzono nowy kompleks kuchenno-magazynowy oraz przeprowadzono remont pawilonu B wraz z odnowieniem elewacji.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Krzysztof Borończyk
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Sławomir Bogacz
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Łukasz Chruślicki
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (18) 448-56-01
Dowódca Zmiany: (18) 448-56-00
Dział Organizacyjny: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Kadr: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Penitencjarny: (18) 448-56-60 / (18) 448-56-61
Dział Ochrony: (18) 448-56-40 / (18) 448-56-50 / (18) 448-56-51
Dział Ewidencji: (18) 448-56-70 / (18) 448-56-71 / (18) 448-56-72 / (18) 448-56-73
Dział Kwatermistrzowski: (18) 448-56-20 / (18) 448-56-21 / (18) 448-56-22 / (18) 448-56-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (18) 448-56-06
Dział Łączności i Informatyki: (18) 448-56-80 / (18) 448-56-81
Dział Finansowy: (18) 448-56-10 / (18) 448-56-11 / (18) 448-56-12
Służba Zdrowia: (18) 448-56-90 / (18) 448-56-91

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
Basztowa 20
31-156 Kraków
37 1010 1270 0033 9113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Od 1 lipca 2015r. uprawnienie osadzonych do otrzymania paczek z żywnością realizowane jest za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Osadzony uprawniony jest do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje taką paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Składający zamówienie winien brać pod uwagę fakt, iż osadzony może posiadać w celi mieszkalnej żywność w ilości nieprzekraczającej 6 kg.


Paczki żywnościowe osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce dostarcza się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. 

 

Wpłaty za paczkę należy dokonać na konto prowadzącego kantynę:


Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz
BSRz Kraków oddział Nowy Wiśnicz 10 8589 0006 0230 0610 0215 0027.
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić: nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki, a także dopisek Zakład Karny w Nowym Sączu.

 

Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

 

Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających w tut. ZK,
 • w sali widzeń,
 • w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki.

Do pobrania:

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą składać:

 • w punkcie sprzedaży (sala widzeń),
 • drogą pocztową na adres tutejszej jednostki.
   

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

 

Na podanych wyżej zasadach, realizowane są również paczki z artykułami higienicznymi W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Zakładu Karnego.

 

Paczki dla osadzonych, za wyjątkiem paczek żywnościowych, przekazywane bezpośrednio od nadawcy przyjmowane są w dniach widzeń tj. środy, soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00. Paczki przekazywane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca są przyjmowane codziennie w godz.  8.00 – 15.00.

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia z osadzonymi odbywają się:
w środy, soboty i niedziele oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 7.45-16.00

 

Składanie wniosków o widzenia:
w godz. 7.15-14.00

 

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Widzenia na terenie zakładu udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • powyżej 75 roku życia.