Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nowy Sącz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nowym Sączu

ul. Pijarska 1

33-300 Nowy Sącz

Tel./Fax: (18) 448-56-00 / (18) 448-56-09

E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Korzenie historii Zakładu Karnego w Nowym Sączu wrastają głęboko w dzieje miasta.

 

W południowo-zachodnim narożniku nowo lokowanego grodu, jako letnią rezydencję w Dolinie Dunajca, usytuowali swój dwór biskupi krakowscy. W XVII wieku, podczas pożaru miasta, dwór uległ całkowitemu zniszczeniu.

 

Na jego ruinach starosądeckie klaryski rozpoczęły budowę obiektu, który miał się stać ich filią na terenie Nowego Sącza. W 1732 roku odstąpiły częściowo wyciągnięte mury oo. pijarom, którzy już w następnym roku ukończyli budowę, tworząc dwupiętrowe kolegium z małym kościołem. W 1786 roku zakon został przez austriackiego zaborcę zlikwidowany, a po pijarach został tylko zapis w historii i nazwa ulicy: Pijarska.

 

Po kasacie klasztor zamieniono na magazyny wojskowe i urząd cyrkularny. W latach 1818 - 1855 mieściło się tutaj pierwsze nowosądeckie gimnazjum, a od roku 1855 do chwili obecnej obiekt ten pełni funkcję więzienia.

 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918, sądecka jednostka funkcjonowała jako więzienie karno-śledcze II kategorii.

 

Druga wojna światowa to najczarniejsza karta w historii więzienia, wtedy obiekty sądeckiej jednostki stały się miejscem kaźni i tortur polskich patriotów. Przypomina o tym obelisk przy moście kolejowym nad Dunajcem, miejsce straceń 180 zakładników przetrzymywanych i torturowanych w murach więzienia.

 

Po zakończeniu wojny zakład karny funkcjonował jako jednostka penitencjarna dla pierwszy raz karanych. Taki stan pozostawał do roku 1989.

 

Obecnie jednostka penitencjarna w Nowym Sączu jest zakładem karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Przy jednostce swoją siedzibę ma krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej. W latach 2014/2015 przeprowadzono generalny remont m.in. obejmujący termomodernizację.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Krzysztof Borończyk
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Sławomir Bogacz
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Łukasz Chruślicki
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (18) 448-56-01
Dowódca Zmiany: (18) 448-56-00
Dział Organizacyjny: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Kadr: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Penitencjarny: (18) 448-56-60 / (18) 448-56-61
Dział Ochrony: (18) 448-56-40 / (18) 448-56-50 / (18) 448-56-51
Dział Ewidencji: (18) 448-56-70 / (18) 448-56-71 / (18) 448-56-72 / (18) 448-56-73
Dział Kwatermistrzowski: (18) 448-56-20 / (18) 448-56-21 / (18) 448-56-22 / (18) 448-56-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (18) 448-56-06
Dział Łączności i Informatyki: (18) 448-56-80 / (18) 448-56-81
Dział Finansowy: (18) 448-56-10 / (18) 448-56-11 / (18) 448-56-12
Służba Zdrowia: (18) 448-56-90 / (18) 448-56-91

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
Basztowa 20
31-156 Kraków
37 1010 1270 0033 9113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Od 1 lipca 2015r. uprawnienie osadzonych do otrzymania paczek z żywnością realizowane jest za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Osadzony uprawniony jest do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje taką paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Składający zamówienie winien brać pod uwagę fakt, iż osadzony może posiadać w celi mieszkalnej żywność w ilości nieprzekraczającej 6 kg.


Paczki żywnościowe osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce dostarcza się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. 

 

Wpłaty za paczkę należy dokonać na konto prowadzącego kantynę:


Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz
BSRz Kraków oddział Nowy Wiśnicz 10 8589 0006 0230 0610 0215 0027.
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić: nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki, a także dopisek Zakład Karny w Nowym Sączu.

 

Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

 

Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających w tut. ZK,
 • w sali widzeń,
 • w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki.

Do pobrania:

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą składać:

 • w punkcie sprzedaży (sala widzeń),
 • drogą pocztową na adres tutejszej jednostki.
   

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

 

Na podanych wyżej zasadach, realizowane są również paczki z artykułami higienicznymi W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Zakładu Karnego.

 

Paczki dla osadzonych, za wyjątkiem paczek żywnościowych, przekazywane bezpośrednio od nadawcy przyjmowane są w dniach widzeń tj. środy, soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00. Paczki przekazywane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca są przyjmowane codziennie w godz.  8.00 – 15.00.

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia z osadzonymi odbywają się:
w środy, soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz. 7.45-16.00

 

Składanie wniosków o widzenia:
w godz. 7.15-14.00

 

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Widzenia na terenie zakładu udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • powyżej 75 roku życia.