Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nowy Wiśnicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

-

32-720 Nowy Wiśnicz

Tel./Fax: (14) 612-85-77 / (14) 612-85-69

E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 Przeznaczenie:


     Zakład Karny w Nowym Wiśniczu jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim.

 

 

Historia powstania:


     Wiśnicki zakład karny mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku - Stanisław Lubomirski jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Kasatę Klasztoru Karmelitów Bosych ogłosił dekretem z 1783 r. cesarz Józef II. Budynki klasztorne przeznaczono na ciężkie więzienie , a od 1786 roku mieścił się tu również sąd i mieszkania sędziów. Tutaj przyszedł na świat malarz Juliusz Kossak, syn sędziego sądu karnego Michała. W 1939 roku na początki II  Wojny Światowej, po opanowaniu Polski przez Niemców, więzienie zostało wykorzystane na obóz koncentracyjny- do czasu założenia obozu w Auschwitz. Kościół klasztorny był systematycznie dewastowany a potem rozebrany. W 1940 Niemcy, aby uczcić aneksję Danii urządzili imprezę na wzór germańskiego święta Walpurgii. Część kościoła została, wówczas spalona.


Wiśnickie więzienie funkcjonuje w różnych formach od ponad 220 lat. XVII-wieczna zabudowa wzbogaciła się o budynki wzniesione przez Austriaków na bazie murów obronnych. Dramatycznym wątkiem najnowszej historii jednostki był bunt więźniów i zajęcie zakładu w 1989 roku. Dzięki negocjacjom podjętym przez kierownictwo więzienia wystąpienie skazanych zakończyło się bezkrwawo. Należy wspomnieć również o generalnym remoncie więzienia, jaki miał miejsce w 1990 roku. Wtedy to budynki zostały skanalizowane i doprowadzono instalacje c.o. do każdej celi mieszkalnej. Jednostka mieszcząca się w zabytkowym budynku wymaga prowadzenia stałej modernizacji i remontów, których celem jest systematyczna poprawa warunków odbywania kary.  

 


 

Czasy współczesne:


      W wiśnickim więzieniu zatrudnionych jest 146 funkcjonariuszy Służby Więziennej i 30 pracowników cywilnych (w sumie 16 etatów, w tym 7 etatów nauczycielskich).


Na terenie jednostki funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu o pojemności 34 miejsc.


W dniu  14.07.1978 roku powołany został Zespół Szkół przy ZK Nowy Wiśnicz. Średnio w każdym roku szkolnym kształci około 100 osadzonych na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku monter-elektronik i blacharz,  a od roku szkolnego 2012/2013 powołano Gimnazjum.  Po zakończeniu nauki w szkole średniej osadzeni mają możliwość przystąpienia do zdania egzaminu maturalnego. Egzamin ten odbywa się na ogólnych zasadach, jak w szkołach wolnościowych.


Służba Więzienna zatrudniona w tutejszej jednostce przywiązuje dużą wagę do prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Prowadzone są programy readaptacyjne, w których udział bierze grupa osadzonych wyselekcjonowana ze względu na określony problem ( nadużywanie substancji psychoaktywnych, przemoc domową, problemy z kontrolowaniem emocji itp.), oraz współpracujemy z instytucjami, których charakter pracy jest pomocny w prowadzonych oddziaływaniach. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Bochni, Caritas Diecezji Tarnowskiej i Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, oraz Wojewódzki Urząd Pracy z Krakowa.  Corocznie osadzonym proponuje się udział w kursach zawodowych organizowanych na terenie jednostki. Z tej formy dokształcenia kursowego korzysta rocznie około 80 osadzonych w różnych zawodach, głównie budowlanych. Skazani mają możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu karnego, oraz na rzecz firm prywatnych poza terenem zakładu karnego.
Wszyscy skazani mają możliwość korzystania ze świetlic a za zgodą Dyrektora i po pozytywnej opinii lekarza z sali do zajęć rekreacyjnych. W okresie letnim prowadzone są zajęcia sportowe piłki siatkowej. Funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka centralna.
W jednostce znajduję się kaplica rzymsko-katolicka, w której odprawiane są nabożeństwa, a ponadto skazani odbywają spotkania z przedstawicielami innych kościołów i związków wyznaniowych. 

 

Dyrektor Zakładu Karnego
mjr Tomasz Wiercioch
Tel./Fax: (14) 612-85-77 / (14)612-85-69
E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl
p.o. Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Michał Kuśnierz
Tel./Fax: (14) 612-85-77 / (14)612-85-69
E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
st. szer. Marcin Kalinowski
Tel./Fax: (14) 612-85-77 w.231 / (14) 612-85-69
E-mail: marcin.kalinowski2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 612-85-97 / (14) 612-85-77
Dowódca Zmiany: (14) 612-85-33
Dział Organizacyjny: (14) 612-85-87 wewn. 512
Dział Kadr: (14) 612-80-08
Dział Penitencjarny: (14) 612-85-87 wewn. 225
Dział Ochrony: (14) 612-85-87 wewn. 290
Dział Ewidencji: (14) 612-85-86
Dział Kwatermistrzowski: (14) 612-85-66
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 612-85-87 wewn. 511
Dział Łączności i Informatyki: (14) 612-85-87 wewn. 200 / (14) 612-85-87 wewn. 650
Dział Finansowy: (14) 612-85-87 wewn. 205
Służba Zdrowia: (14) 612-85-87 wewn. 265

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Kraków
Basztowa 20
31-156 Kraków
49 1010 1270 0026 6813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) nastąpi zmiana zasad otrzymywania paczek żywnościowych.

 

Od dnia 1 lipca 2015r., zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego: skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego aresztu nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

 


 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się we wtorki, soboty i niedziele oraz w Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia, w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach od 7.30 do 13.30.

Ilość widzeń, czas ich trwania i sposób udzielania określa Kodeks Karny Wykonawczy.