Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nowy Wiśnicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nowy Wiśnicz

-

32-720 Nowy Wiśnicz

Tel./Fax: (14) 612-85-77 / (14) 612-85-69

E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

 Przeznaczenie:


     Zakład Karny w Nowym Wiśniczu jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim.

 

 

Historia powstania:


     Wiśnicki zakład karny mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku - Stanisław Lubomirski jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Kasatę Klasztoru Karmelitów Bosych ogłosił dekretem z 1783 r. cesarz Józef II. Budynki klasztorne przeznaczono na ciężkie więzienie , a od 1786 roku mieścił się tu również sąd i mieszkania sędziów. Tutaj przyszedł na świat malarz Juliusz Kossak, syn sędziego sądu karnego Michała. W 1939 roku na początki II  Wojny Światowej, po opanowaniu Polski przez Niemców, więzienie zostało wykorzystane na obóz koncentracyjny- do czasu założenia obozu w Auschwitz. Kościół klasztorny był systematycznie dewastowany a potem rozebrany. W 1940 Niemcy, aby uczcić aneksję Danii urządzili imprezę na wzór germańskiego święta Walpurgii. Część kościoła została, wówczas spalona.


Wiśnickie więzienie funkcjonuje w różnych formach od ponad 220 lat. XVII-wieczna zabudowa wzbogaciła się o budynki wzniesione przez Austriaków na bazie murów obronnych. Dramatycznym wątkiem najnowszej historii jednostki był bunt więźniów i zajęcie zakładu w 1989 roku. Dzięki negocjacjom podjętym przez kierownictwo więzienia wystąpienie skazanych zakończyło się bezkrwawo. Należy wspomnieć również o generalnym remoncie więzienia, jaki miał miejsce w 1990 roku. Wtedy to budynki zostały skanalizowane i doprowadzono instalacje c.o. do każdej celi mieszkalnej. Jednostka mieszcząca się w zabytkowym budynku wymaga prowadzenia stałej modernizacji i remontów, których celem jest systematyczna poprawa warunków odbywania kary.  

 


 

Czasy współczesne:


      W wiśnickim więzieniu zatrudnionych jest 146 funkcjonariuszy Służby Więziennej i 30 pracowników cywilnych (w sumie 16 etatów, w tym 7 etatów nauczycielskich).


Na terenie jednostki funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu o pojemności 34 miejsc.


W dniu  14.07.1978 roku powołany został Zespół Szkół przy ZK Nowy Wiśnicz. Średnio w każdym roku szkolnym kształci około 100 osadzonych na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku monter-elektronik i blacharz,  a od roku szkolnego 2012/2013 powołano Gimnazjum.  Po zakończeniu nauki w szkole średniej osadzeni mają możliwość przystąpienia do zdania egzaminu maturalnego. Egzamin ten odbywa się na ogólnych zasadach, jak w szkołach wolnościowych.


Służba Więzienna zatrudniona w tutejszej jednostce przywiązuje dużą wagę do prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Prowadzone są programy readaptacyjne, w których udział bierze grupa osadzonych wyselekcjonowana ze względu na określony problem ( nadużywanie substancji psychoaktywnych, przemoc domową, problemy z kontrolowaniem emocji itp.), oraz współpracujemy z instytucjami, których charakter pracy jest pomocny w prowadzonych oddziaływaniach. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z Bochni, Caritas Diecezji Tarnowskiej i Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, oraz Wojewódzki Urząd Pracy z Krakowa.  Corocznie osadzonym proponuje się udział w kursach zawodowych organizowanych na terenie jednostki. Z tej formy dokształcenia kursowego korzysta rocznie około 80 osadzonych w różnych zawodach, głównie budowlanych. Skazani mają możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu karnego, oraz na rzecz firm prywatnych poza terenem zakładu karnego.
Wszyscy skazani mają możliwość korzystania ze świetlic a za zgodą Dyrektora i po pozytywnej opinii lekarza z sali do zajęć rekreacyjnych. W okresie letnim prowadzone są zajęcia sportowe piłki siatkowej. Funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka centralna.
W jednostce znajduję się kaplica rzymsko-katolicka, w której odprawiane są nabożeństwa, a ponadto skazani odbywają spotkania z przedstawicielami innych kościołów i związków wyznaniowych. 

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Włodzimierz Więckowski
Tel./Fax: (14) 612-85-97 / (14)612-85-69
E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl
Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Tomasz Wiercioch
Tel./Fax: (14) 612-85-97 / (14)612-85-69
E-mail: zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Michał Kuśnierz
Tel./Fax: (14) 612-85-77 wewn. 245 / (14) 612-85-69
E-mail: michal.kusnierz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 612-85-87 wewn. 300
Dowódca Zmiany: (14) 612-85-87
Dział Organizacyjny: (14) 612-85-87 wewn. 512
Dział Kadr: (14) 612-85-87 wewn. 229
Dział Penitencjarny: (14) 612-85-87 wewn. 524 / (14) 612-85-87 wewn. 225
Dział Ochrony: (14) 612-85-87 wewn. 290 / (14) 612-85-87 wewn. 530
Dział Ewidencji: (14) 612-85-87 wewn.280 / (14) 612-85-87 wewn.245
Dział Kwatermistrzowski: (14) 612-85-66 / (14) 612-85-87 wewn. 287 / (14) 612-85-87 wewn. 515
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 612-85-87 wewn. 511
Dział Łączności i Informatyki: (14) 612-85-87 wewn. 200 / (14) 612-85-87 wewn. 650
Dział Finansowy: (14) 612-85-87 wewn. 205 / (14) 612-85-87 wewn. 291 / (14) 612-85-87 wewn. 235
Służba Zdrowia: (14) 6128587 wewn. 265

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Kraków
Basztowa 20
31-156 Kraków
49 1010 1270 0026 6813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 

      Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg. (wraz z opakowaniem) a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.  

 

 
Szczegółowe zasady przyjmowania  paczek:

  • Paczki z żywnością - bez talonu, a paczki z odzieżą, środkami higienicznymi oraz lekami - opatrzone talonem,  mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionej instytucji lub osoby.
  • Nie wolno artykułów odzieżowych, higienicznych oraz lekarstw doręczać w paczkach z żywnością i odwrotnie
  • Wewnątrz paczki z żywnością powinien być umieszczony spis jej zawartości.
  • Paczka z żywnością przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu karnego.
  • Paczka zawierająca artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, w opakowaniach utrudniających kontrole ich zawartości oraz środki łączności a także materiały i przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa zakładu karnego będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się we wtorki, soboty i niedziele oraz w Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia, w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.30.

Ilość widzeń, czas ich trwania i sposób udzielania określa Kodeks Karny Wykonawczy.