Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Pińczów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3-go Maja 34

28-400 Pińczów

Tel./Fax: (41) 357-73-73 / (41) 357-73-72

E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

1. Przeznaczenie

 

Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy   i młodocianych oraz z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. 

Zakład jest przeznaczony dla 761 osadzonych.

Wydzielone oddziały typu :

1. półotwartego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych,

2. otwartego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych.

 

 

2. Rys Historyczny:

 

Początki istnienia Zakładu Karnego w Pińczowie datuje się na okres międzywojenny, kiedy to na potrzeby więzienia przejęto kompleks budynków umiejscowiony przy ulicy 3-go Maja, gdzie dawniej mieściły się koszary wojskowe. W 1936 roku w części tych budynków zlokalizowano więzienie, którego pierwszym naczelnikiem był Adam Winnicki. Najczarniejszą kartą w historii więzienia były lata II wojny światowej. Hitlerowscy najeźdźcy więzili tu głównie miejscową ludność, chcąc w ten sposób wymusić dostarczanie tzw. kontyngentów. Ponadto czasowo umieszczano tu także osoby podejrzane o konspiracyjną działalność. Część więźniów wyprowadzano za mur i tam rozstrzeliwano. Pierwszego lipca 1943 r. rozstrzelano tu harcerzy Szarych Szeregów, którzy przed śmiercią byli długo torturowani. Czas II wojny światowej to także ważne wydarzenie związane z rozbiciem pińczowskiego więzienia. W nocy z 10 na 11 czerwca 1944 r. partyzancki oddział Batalionów Chłopskich dokonał udanej akcji opanowania więzienia. Uwolniono wówczas około 400 ludzi, w tym także partyzantów. W parę dni później inny oddział partyzancki zdobył więzienie ponownie. Od tego czasu praktycznie przestało ono istnieć, a w budynkach więzienia mieściły się centrale handlu uspołecznionego, zajmujące się skupem płodów rolnych i rozprowadzaniem artykułów przemysłowych. Przerwa w funkcjonowaniu więzienia trwała do wiosny 1957 r, kiedy to Zarządzeniem nr 46/57/CZW z dnia 29 maja 1957 r. Zakład Karny przeniesiono z Sandomierza do Pińczowa. W więzieniu zatrudniono 3-ch funkcjonariuszy oraz 30 pracowników cywilnych. Początkowo w zakładzie karę odbywało 34 skazanych, jednak w miarę upływu lat więźniów systematycznie przybywało. Do roku 1984 w zakładzie przebywało 800 skazanych. 22 lipca 1984 r. ogłoszono amnestię, w wyniku której populacja więźniów zmniejszyła się o 2/3. W 1989 r. rozpoczęła się transformacja ustrojowa, której skutkiem była fala krytyki związana z warunkami odbywania kar i stanem polskich więzień. Następstwem tej krytyki były wizytacje jednostek penitencjarnych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Takiej wizytacji poddano również Zakład Karny  w Pińczowie, a jej celem było wydanie decyzji o likwidacji więzienia. Mimo złych warunków socjalno – bytowych, rozmawiający z Rzecznikiem skazani pochlebnie wypowiadali się   o zakładzie, w wyniku czego ostatecznie więzienie udało się uratować. Rzecznik Praw Obywatelskich wizytował wcześniej około 20 jednostek i w każdym przypadku wydawał o nich negatywną opinię. Zakład Karny w Pińczowie jako pierwszy został pozytywnie oceniony, mimo złych warunków socjalno – bytowych. Niewątpliwie ta pozytywna opinia przyczyniła się do podjęcia decyzji o gruntownej modernizacji jednostki. Pierwszy etap przebudowy zakończono w 1995 r., a w 2001 r. do użytku oddano nowe skrzydło budynku penitencjarnego. Wówczas ustalono pojemność jednostki na 519 osadzonych. W 2008 r. rozpoczęto budowę kolejnego budynku przeznaczonego dla osadzonych na 242 miejsca, który został oddany do użytku w marcu 2011. Obecnie jednostka może pomieścić 761 osadzonych.

 

3. Modernizacja jednostki:

 

Zakład Karny w Pińczowie od wielu już lat podlega stałej modernizacji. Dla potrzeb podniesienia standardu i lepszej funkcjonalności jednostki zmodernizowano kotłownię, kuchnie więzienną oraz wejście do jednostki i rejon bramy głównej, gdzie powstały także pokoje dla funkcjonariuszy realizujących konwoje. Dziś Zakład Karny w Pińczowie to jedna z najnowocześniejszych jednostek w Kraju. Nowe urządzenia znacząco wpływają na komfort pracy nie tylko zatrudnionych na dużą skalę skazanych, ale także funkcjonariuszy ich nadzorujących. Początkowo zakład ogrzewany był kotłownią opalaną miałem. W wyniku modernizacji jednostki powstała nowa, gazowa kotłownia spełniające najwyższe standardy. Przebudowie uległa również kuchnia więzienna, która dziś spełnia wszystkie wymogi stawiane placówkom zbiorowego żywienia. Dzięki zainstalowaniu wysokiej klasy urządzeń jesteśmy w stanie przygotować jednorazowo ponad 800 posiłków. Magazyny żywnościowe są przystosowane do przechowywania produktów żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi. Z dumą prezentujemy też naszą nowo powstałą salę widzeń, która została przebudowana  i powiększona. Dziś w ciągu jednej godziny jesteśmy w stanie zrealizować widzenia dla około 60 osób. Poza normalnymi widzeniami salę tę wykorzystuje także dział penitencjarny. To właśnie tutaj odbywają się organizowane dla skazanych i ich rodzin okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz spotkania mikołajkowe z drobnymi upominkami dla dzieci osadzonych.

 

Dyrektor zakładu karnego
kpt. Bogusław Grabarz
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Przemysław Hajos
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Agata Szóstak
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Krzysztof Władny
Tel./Fax: (41) 357-66-38
E-mail: rzecznik_zk_pinczow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (41) 357-66-00
Dowódca Zmiany: (41) 357-66-22 / (41) 357-66-23
Dział Organizacyjny: (41) 357-66-61
Dział Kadr: (41) 357-66-24
Dział Penitencjarny: (41) 357-66-38
Dział Ochrony: (41) 357-66-70 / (41) 357-66-10
Dział Ewidencji: (41) 357-66-08 / (41) 357-66-09
Dział Kwatermistrzowski: (41) 357-66-78 / (41) 357-66-79
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (41) 357-66-43
Dział Łączności i Informatyki: (41) 357-66-71
Dział Finansowy: (41) 357-66-73
Służba Zdrowia: (41) 357-66-67

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski oddział w Kielcach
Warszawska 46
Kielce
48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

1.        Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. W skład paczki wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w tutejszej kantynie. Paczka może być realizowana jedynie przez podmiot prowadzący kantynę za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przez niego samego lub osobę najbliższą.
2         Dokonując zamówienia paczki należy przestrzegać ograniczenia ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi w ilości maksymalnie 6 kg oraz napojów do 9 L (soki, nektary, napoje gazowane i niegazowane, woda).
3.        Formularze zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:
a. w punkcie sprzedaży (kantynie),
b. w biurze przepustek,
c. w poczekalni osób odwiedzających,
d. w sali widzeń (kantynie),
e. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
4.        Zamówienie na paczkę składa się bezpośrednio do podmiotu  przygotowującego paczkę.
5.        Zamówienie na paczkę żywnościową składa się na określonym i kompletnie wypełnionym pisemnie formularzu i może być złożone wyłącznie przez:
a. osadzonego,
b. osobę najbliższą dla osadzonego.
6.       W przypadku złożenia zamówienia przez osadzonego koszty przygotowania paczki żywnościowej potrącane są z jego środków finansowych pozostających do dyspozycji w depozycie i odbywają się w formie bezgotówkowej. W związku z powyższym, osadzony w momencie złożenia zamówienia na realizację paczki winien posiadać odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania paczki. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i potrącenia środków z kwot do dyspozycji.
7.        Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę osobiście podczas widzenia z osadzonym lub drogą korespondencyjną na adres Zakładu Karnego w Pińczowie z dopiskiem na kopercie "PACZKA DLA OSADZONEGO". Składając zamówienie na paczkę osobiście lub drogą korespondencyjną, osoba najbliższa dla osadzonego winna przedstawić właściwie i kompletnie wypełniony formularz zamówienia oraz dowód wpłaty za przygotowanie tej paczki.
8.        Osoba najbliższa pokrywa koszty przygotowania paczki wpłacając równowartość przygotowanej paczki dla osadzonego wyłącznie na konto PJGB CARPATIA nr 52 1130 1105 0005 2102 0220 0012 podając swoje imię, nazwisko, imię ojca, stopień pokrewieństwa z osadzonym oraz imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego.   
9.        Dane zawarte w formularzu zamówienia powinny się zgadzać z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (dane osadzonego oraz dane osoby najbliższej). W kantynie nie będzie realizowana forma gotówkowej płatności za przygotowanie paczki.
10.       Zamówienie na paczkę żywnościową od osób najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie:
a. gdy osadzony przebywa w jednostce,
b. po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
c. nadawcą paczki jest osoba najbliższa do osadzonego,
d. uiszczono właściwą opłatę za przygotowanie paczki,
e. dane osoby bliskiej oraz osadzonego zawarte w formularzu zamówienia oraz dowodzie wpłaty są zgodne,
f. ciężar żywności zawartej w paczce nie przekroczy 6 kg, ilość zamówionych napojów nie przekroczy 9 litrów.
11.       W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie wymienionym w pkt. 12 lit a-f lub z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej , dla których nie może być paczka zrealizowana, środki wpłacone na paczkę żywnościową będą bezzwłocznie zwracane na konto podane w formularzu złożonego zamówienia, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub zrealizowania zamówienia ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
12.      Paczka żywnościowa od osoby najbliższej dla osadzonego dostarczana będzie osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia kompletnego zamówienia (pokrycia kosztów przygotowania paczki oraz złożenia formularza zamówienia).
13.     Uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej będą również weryfikowane w dniu wydania paczki.
14.     Za wykorzystanie paczki żywnościowej w danym miesiącu przyjmuje się dzień otrzymania paczki przez osadzonego, a nie dzień złożenia zamówienia przez osobę najbliższą dla osadzonego.
15.     W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.   

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), na podstawie której nastąpi zmiana zasad i sposobu otrzymywania paczek żywnościowych.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku, zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

 

 

Lista artykułów dostępnych w kantynie

Zamówienie na paczkę

 

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń
 
1.        Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się  w dni powszednie oraz święta w następującym porządku:
 
Dni odwiedzin
Godziny odwiedzin
Poniedziałek
8:30 - 15:00
Wtorek
10:30 - 17:00
Niedziele oraz święta
 8:30 - 15:00

 

2.       Zgłoszenia od osób odwiedzających osadzonych przyjmowane są:
 
Dzień tygodnia
Godziny przyjmowania zgłoszeń
Poniedziałek, niedziela
oraz święta
do godz. 13:00
Wtorek
do godz. 15:00
 
3.        W niedziele i święta udzielane są tylko widzenia regulaminowe trwające 60 minut ( zabrania się w tych dniach łączenia godzin oraz realizowania dodatkowych bądź dłuższych widzeń ).        
4.        Widzenie trwa 60 minut. Skorzystanie z otrzymanego w formie nagrody lub ulgi dodatkowego lub dłuższego widzenia jest możliwe, o ile nie koliduje to z czasem zakończenia widzeń i wzmożoną liczbą odwiedzin w danym dniu. Zgłoszenie chęci skorzystania z takiego widzenia należy zgłosić w danym dniu najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.
5.        Dopuszcza się możliwość nie zrealizowania wszystkich widzeń w danym dniu w przypadku, gdy ilość osób odwiedzających przekracza możliwości czasowe na ich realizację.
6.        Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu skorzystać jednorazowo z połączenia przysługujących mu z podgrupy klasyfikacyjnej widzeń, jednak nie więcej niż 2 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu zamkniętego oraz nie więcej niż 3 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu półotwartego. Zezwolenie takie skazany może otrzymać na pisemną prośbę.
7.        Skazany korzysta z widzeń z osobami najbliższymi, a wyjątkowo z innymi osobami za zezwoleniem dyrektora. Osobami najbliższymi są:
a.   wszyscy krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),
b. krewni w linii bocznej (to tylko rodzeństwo, również przyrodnie); innych krewnych
      w  linii bocznej ( wujowie,  stryjowie,  bratankowie,  siostrzeńcy ) nie zalicza się do
      osób najbliższych, 
c.   wszyscy  powinowaci w linii prostej, a w linii  bocznej jedynie rodzeństwo drugiego
      małżonka,
d.   osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie,                      
e.  osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
Obowiązek rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z pokrewieństwem ( np. brak zgodności nazwisk ) spoczywa na osadzonym.
8.        W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
9.  Kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia widzenia będą w miarę możliwości technicznych udzielane w pierwszej kolejności po uprzednim zgłoszeniu.
10.     Skazanemu sprawującemu pieczę rodzicielską nad dzieckiem do lat 15 udziela się dodatkowo widzenia z dzieckiem. O wykorzystaniu widzenia jako ,,widzenia z dzieckiem”, osadzony lub rodzina winna powiadomić administrację zk najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.
11.     Widzenia odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych na widzenia dozorowe lub bez osoby dozorującej.
12.     W czasie trwania widzenia osadzonym zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie na sali widzeń zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.
13.     Jeżeli widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, to osadzony nie korzysta z poczęstunku.
14.     Wykaz artykułów dopuszczonych do zakupu w trakcie widzenia, które osadzony może zabrać do celi mieszkalnej:
a.        do 10 paczek papierosów lub do 250 gram tytoniu,
b.        karty telefoniczne – tylko skazani,
c.        artykuły piśmienne i higieniczne oraz prasa,
d.        środki przeciwbólowe i preparaty wielowitaminowe dostępne bez recepty w ilości po jednym opakowaniu wg wykazu dostępnego w kantynie .
15.     W prośbie o udzielenie widzenia osoba odwiedzająca podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby odwiedzanej.
16.     Tymczasowo aresztowani mają prawo korzystać z poczęstunku, jeżeli organ dysponujący wyraził zgodę na widzenie przy stoliku.
17.     W trakcie widzenia zabrania się:
a.        używania w rozmowie gwary więziennej, słów wulgarnych i obelżywych,
b.        palenia wyrobów tytoniowych,
c.        przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy, odzieży i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest niedozwolone,
d.        przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych zmieniających świadomość oraz leków,
e.        prowadzenia rozmów w sposób uniemożliwiający odbywanie widzenia innym osadzonym,
f.         zakłócania porządku i bezpieczeństwa, prawidłowego przebiegu widzeń,
g.        spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz przez osoby odwiedzające,
h.        wnoszenia na widzenie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych poza kantyną znajdującą się przy sali widzeń.
18.     W przypadku nie zastosowania się do powyższych zakazów widzenie może zostać zakończone przed czasem. Widzenie przerwane z winy osadzonego lub osoby odwiedzającej traktuje się jako zrealizowane.

19.  W związku z wejściem w życie z dniem 23.11.2012 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.10.2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności, informuję iż zgodnie z §  103 ust. 6 niniejszego rozporządzenia:

 
„Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu przez zakład karny zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”.

W przypadku przedstawienia zarządzenia wydanego przez organ nie będący aktualnym organem dysponującym widzenie nie zostanie udzielone.  

20.    Widzenia nie będą udzielane odwiedzającym, którzy nie posiadają dokumentów tożsamości, zawierających zdjęcie i dane osobowe, stosownych pozwoleń organów dysponujących oraz których stan wskazuje iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
21.     W razie stwierdzenia u osób odwiedzających artykułów lub substancji niedozwolonych w zk, widzenie może być zakończone przed czasem.
22.     Osadzony odbywający widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą ma prawo do otrzymania od tej osoby artykułów piśmiennych i higienicznych a skazani także karty telefoniczne. Przekazywanie w/w przedmiotów odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza, bezpośrednio w sali widzeń.
23.     Jeżeli zakłócenie prawidłowego toku widzenia nastąpi z winy osoby odwiedzającej, nie będącej osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 kk, dyrektor zakładu może wydać decyzję o zakazie realizowania widzenia z tą osobą. W przypadku tymczasowo aresztowanego dyrektor może wystąpić do organu dysponującego o nie wydawanie zezwoleń na widzenia dla tej osoby.

24.        Korespondencja z osadzonymi realizowana jest wyłącznie na adres:

 

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczów