Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Pińczów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3-go Maja 34

28-400 Pińczów

Tel./Fax: (41) 357-73-73 / (41) 357-73-72

E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

1. Przeznaczenie

 

Zakład Karny w Pińczowie jest jednostką typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy   i młodocianych oraz z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. 

Zakład jest przeznaczony dla 761 osadzonych.

Wydzielone oddziały typu półotwartego:

1. Oddział dla odbywających karę po raz pierwszy,

2. Oddział dla recydywistów penitencjarnych.

 

 

2. Rys Historyczny:

 

Początki istnienia Zakładu Karnego w Pińczowie datuje się na okres międzywojenny, kiedy to na potrzeby więzienia przejęto kompleks budynków umiejscowiony przy ulicy 3-go Maja, gdzie dawniej mieściły się koszary wojskowe. W 1936 roku w części tych budynków zlokalizowano więzienie, którego pierwszym naczelnikiem był Adam Winnicki. Najczarniejszą kartą w historii więzienia były lata II wojny światowej. Hitlerowscy najeźdźcy więzili tu głównie miejscową ludność, chcąc w ten sposób wymusić dostarczanie tzw. kontyngentów. Ponadto czasowo umieszczano tu także osoby podejrzane o konspiracyjną działalność. Część więźniów wyprowadzano za mur i tam rozstrzeliwano. Pierwszego lipca 1943 r. rozstrzelano tu harcerzy Szarych Szeregów, którzy przed śmiercią byli długo torturowani. Czas II wojny światowej to także ważne wydarzenie związane z rozbiciem pińczowskiego więzienia. W nocy z 10 na 11 czerwca 1944 r. partyzancki oddział Batalionów Chłopskich dokonał udanej akcji opanowania więzienia. Uwolniono wówczas około 400 ludzi, w tym także partyzantów. W parę dni później inny oddział partyzancki zdobył więzienie ponownie. Od tego czasu praktycznie przestało ono istnieć, a w budynkach więzienia mieściły się centrale handlu uspołecznionego, zajmujące się skupem płodów rolnych i rozprowadzaniem artykułów przemysłowych. Przerwa w funkcjonowaniu więzienia trwała do wiosny 1957 r, kiedy to Zarządzeniem nr 46/57/CZW z dnia 29 maja 1957 r. Zakład Karny przeniesiono z Sandomierza do Pińczowa. W więzieniu zatrudniono 3-ch funkcjonariuszy oraz 30 pracowników cywilnych. Początkowo w zakładzie karę odbywało 34 skazanych, jednak w miarę upływu lat więźniów systematycznie przybywało. Do roku 1984 w zakładzie przebywało 800 skazanych. 22 lipca 1984 r. ogłoszono amnestię, w wyniku której populacja więźniów zmniejszyła się o 2/3. W 1989 r. rozpoczęła się transformacja ustrojowa, której skutkiem była fala krytyki związana z warunkami odbywania kar i stanem polskich więzień. Następstwem tej krytyki były wizytacje jednostek penitencjarnych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Takiej wizytacji poddano również Zakład Karny  w Pińczowie, a jej celem było wydanie decyzji o likwidacji więzienia. Mimo złych warunków socjalno – bytowych, rozmawiający z Rzecznikiem skazani pochlebnie wypowiadali się   o zakładzie, w wyniku czego ostatecznie więzienie udało się uratować. Rzecznik Praw Obywatelskich wizytował wcześniej około 20 jednostek i w każdym przypadku wydawał o nich negatywną opinię. Zakład Karny w Pińczowie jako pierwszy został pozytywnie oceniony, mimo złych warunków socjalno – bytowych. Niewątpliwie ta pozytywna opinia przyczyniła się do podjęcia decyzji o gruntownej modernizacji jednostki. Pierwszy etap przebudowy zakończono w 1995 r., a w 2001 r. do użytku oddano nowe skrzydło budynku penitencjarnego. Wówczas ustalono pojemność jednostki na 519 osadzonych. W 2008 r. rozpoczęto budowę kolejnego budynku przeznaczonego dla osadzonych na 242 miejsca, który został oddany do użytku w marcu 2011. Obecnie jednostka może pomieścić 761 osadzonych.

 

3. Modernizacja jednostki:

 

Zakład Karny w Pińczowie od wielu już lat podlega stałej modernizacji. Dla potrzeb podniesienia standardu i lepszej funkcjonalności jednostki zmodernizowano kotłownię, kuchnie więzienną oraz wejście do jednostki i rejon bramy głównej, gdzie powstały także pokoje dla funkcjonariuszy realizujących konwoje. Dziś Zakład Karny w Pińczowie to jedna z najnowocześniejszych jednostek w Kraju. Nowe urządzenia znacząco wpływają na komfort pracy nie tylko zatrudnionych na dużą skalę skazanych, ale także funkcjonariuszy ich nadzorujących. Początkowo zakład ogrzewany był kotłownią opalaną miałem. W wyniku modernizacji jednostki powstała nowa, gazowa kotłownia spełniające najwyższe standardy. Przebudowie uległa również kuchnia więzienna, która dziś spełnia wszystkie wymogi stawiane placówkom zbiorowego żywienia. Dzięki zainstalowaniu wysokiej klasy urządzeń jesteśmy w stanie przygotować jednorazowo ponad 800 posiłków. Magazyny żywnościowe są przystosowane do przechowywania produktów żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi. Z dumą prezentujemy też naszą nowo powstałą salę widzeń, która została przebudowana  i powiększona. Dziś w ciągu jednej godziny jesteśmy w stanie zrealizować widzenia dla około 60 osób. Poza normalnymi widzeniami salę tę wykorzystuje także dział penitencjarny. To właśnie tutaj odbywają się organizowane dla skazanych i ich rodzin okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz spotkania mikołajkowe z drobnymi upominkami dla dzieci osadzonych.

 

Dyrektor zakładu karnego
por. Bogusław Grabarz
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Przemysław Hajos
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Agata Szóstak
Tel./Fax: (41) 357-66-00
E-mail: zk_pinczow@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Krzysztof Władny
Tel./Fax: (41) 357-66-38
E-mail: rzecznik_zk_pinczow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (41) 357-66-00
Dowódca Zmiany: (41) 357-66-22 / (41) 357-66-23
Dział Organizacyjny: (41) 357-66-61
Dział Kadr: (41) 357-66-24
Dział Penitencjarny: (41) 357-66-38
Dział Ochrony: (41) 357-66-70 / (41) 357-66-10
Dział Ewidencji: (41) 357-66-08 / (41) 357-66-09
Dział Kwatermistrzowski: (41) 357-66-78 / (41) 357-66-79
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (41) 357-66-43
Dział Łączności i Informatyki: (41) 357-66-71
Dział Finansowy: (41) 357-66-73
Służba Zdrowia: (41) 357-66-67

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski oddział w Kielcach
Warszawska 46
Kielce
48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Zasady przyjmowania paczek
1.        Paczki z żywnością mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca lub zamówienia w kantynie.
2         Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 7:00 do 18:30.
3.        Paczka z żywnością dostarczona do zakładu karnego podlega przed jej przyjęciem kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych, psa specjalnego, a także dodatkowo w czasie wydawania przez oddziałowego w obecności osadzonego.
4.        W przypadku dostarczenia paczki z żywnością przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
5.        Paczka przekraczająca ciężar 5 kg ( brutto ) nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.
6.        Ponadto mogą być przyjmowane także paczki zawierające odzież, bieliznę, środki opatrunkowe i higieniczne, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza na odrębnych talonach. Na środki higieniczno - odzieżowe wymagany jest talon wydany przez kwatermistrza danego oddziału penitencjarnego.
7.        Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora zakładu karnego, korzystać ze środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza zakładu karnego.
8.        Zabrania się przekazywania w paczkach żywnościowych:
a.        wyrobów tytoniowych,
b.        owoców i warzyw,
c.        środków odurzających, psychotropowych i innych zmieniających świadomość, środków na przyrost masy mięśniowej,
d.        artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,
e.        artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości,
f.         artykułów, których wygląd utrudnia ich identyfikację oraz wszelkich artykułów w proszku ( np. mleko w proszku, mąka, kisiel, budyń, słodzik itp.),
g.        artykułów żywnościowych wymagających obróbki termicznej, wszelkiego rodzaju przypraw w proszku, sosów, ketchupów itp.
h.        przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych,
i.         innych przedmiotów, których osadzeni nie mogą posiadać w celi mieszkalnej.
W razie stwierdzenia w/w przedmiotów, paczki nie będą przyjmowane, a przesłane drogą pocztową będą odsyłane na koszt osadzonego. Artykuły nie nadające się do spożycia podlegać będą zniszczeniu.
9.        Wszelkie zamówione przesyłki bez wcześniejszej zgody dyrektora będą odsyłane do nadawcy  bez powiadamiania osadzonego.
10.        Obowiązek powiadomienia nadawcy paczki o ukaraniu kara dyscyplinarną, skutkującą pozbawieniem możliwości otrzymania paczki spoczywa na ukaranym osadzonym. Osadzony zobowiązany jest także pouczyć osoby nadsyłające paczki o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki, pod rygorem zwrotu paczki na koszt osadzonego.   

 

Ogłoszenie dotyczące dodatkowego sposobu realizacji paczek żywnościowych

 

Wprowadza się dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych, których rodzina lub osoby zainteresowane, nie mogą przygotować bądź dostarczyć produktów do zakładu karnego.

Dodatkowy sposób realizacji paczek będzie polegał na wpłaceniu środków pieniężnych oraz złożeniu zamówienia do punktu sprzedaży tj. kantyny, znajdującej się w tutejszej jednostce, za pośrednictwem której produkty zostaną przygotowane i dostarczone osadzonemu.

Przy realizacji paczek należy kierować się następującymi zaleceniami:

 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zwanego ZAMÓWIENIEM NA PACZKĘ, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem zamawiającego;

 2. Zamówienie jest sporządzone na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej “listą”;

 3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

  a) w punkcie sprzedaży,

  b) drogą pocztową;

  wraz z dowodem wpłaty

 4. Formularz zamówienia, oświadczenie zamawiającego oraz lista produktów są dostępne w jednostce penitencjarnej w następujących miejscach:

  a) w punkcie sprzedaży,

  b) w biurze przepustek,

  c) w sali widzeń;

  oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

 5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu posiadania uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży;

 6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

 7. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek;

 8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego zgodnie ze złożonym oświadczeniem), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

 9. Środki pieniężne na realizację zamówień ( paczek ) można wpłacać na konto kantyny: Bank Zachodni WBK S.A., nr. rachunku 85 1090 2040 0000 0001 1573 2809 - wpłaty na paczki (konto kantyny);

 10. Środki pieniężnę na realizację zamówień ( wypiska ) można wpłacać na nr konta: 48 1010 1238 0811 6813 9120 0000. 

 

Lista artykułów dostępnych w kantynie

Oświadczenie zamawiającego

Zamówienie na paczkę

 

Zasady udzielania widzeń

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń
 
1.        Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się  w dni powszednie oraz święta w następującym porządku:
 
Dni odwiedzin
Godziny odwiedzin
Poniedziałek
8:30 - 15:00
Wtorek
10:30 - 17:00
Niedziele oraz święta
 8:30 - 15:00

 

2.       Zgłoszenia od osób odwiedzających osadzonych przyjmowane są:
 
Dzień tygodnia
Godziny przyjmowania zgłoszeń
Poniedziałek, niedziela
oraz święta
do godz. 13:00
Wtorek
do godz. 15:00
 
3.        W niedziele i święta udzielane są tylko widzenia regulaminowe trwające 60 minut ( zabrania się w tych dniach łączenia godzin oraz realizowania dodatkowych bądź dłuższych widzeń ).        
4.        Widzenie trwa 60 minut. Skorzystanie z otrzymanego w formie nagrody lub ulgi dodatkowego lub dłuższego widzenia jest możliwe, o ile nie koliduje to z czasem zakończenia widzeń i wzmożoną liczbą odwiedzin w danym dniu. Zgłoszenie chęci skorzystania z takiego widzenia należy zgłosić w danym dniu najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.
5.        Dopuszcza się możliwość nie zrealizowania wszystkich widzeń w danym dniu w przypadku, gdy ilość osób odwiedzających przekracza możliwości czasowe na ich realizację.
6.        Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu skorzystać jednorazowo z połączenia przysługujących mu z podgrupy klasyfikacyjnej widzeń, jednak nie więcej niż 2 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu zamkniętego oraz nie więcej niż 3 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu półotwartego. Zezwolenie takie skazany może otrzymać na pisemną prośbę.
7.        Skazany korzysta z widzeń z osobami najbliższymi, a wyjątkowo z innymi osobami za zezwoleniem dyrektora. Osobami najbliższymi są:
a.   wszyscy krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),
b. krewni w linii bocznej (to tylko rodzeństwo, również przyrodnie); innych krewnych
      w  linii bocznej ( wujowie,  stryjowie,  bratankowie,  siostrzeńcy ) nie zalicza się do
      osób najbliższych, 
c.   wszyscy  powinowaci w linii prostej, a w linii  bocznej jedynie rodzeństwo drugiego
      małżonka,
d.   osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie,                      
e.  osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
Obowiązek rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z pokrewieństwem ( np. brak zgodności nazwisk ) spoczywa na osadzonym.
8.        W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
9.  Kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia widzenia będą w miarę możliwości technicznych udzielane w pierwszej kolejności po uprzednim zgłoszeniu.
10.     Skazanemu sprawującemu pieczę rodzicielską nad dzieckiem do lat 15 udziela się dodatkowo widzenia z dzieckiem. O wykorzystaniu widzenia jako ,,widzenia z dzieckiem”, osadzony lub rodzina winna powiadomić administrację zk najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.
11.     Widzenia odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych na widzenia dozorowe lub bez osoby dozorującej.
12.     W czasie trwania widzenia osadzonym zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie na sali widzeń zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.
13.     Jeżeli widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, to osadzony nie korzysta z poczęstunku.
14.     Wykaz artykułów dopuszczonych do zakupu w trakcie widzenia, które osadzony może zabrać do celi mieszkalnej:
a.        do 10 paczek papierosów lub do 250 gram tytoniu,
b.        karty telefoniczne – tylko skazani,
c.        artykuły piśmienne i higieniczne oraz prasa,
d.        środki przeciwbólowe i preparaty wielowitaminowe dostępne bez recepty w ilości po jednym opakowaniu wg wykazu dostępnego w kantynie .
15.     W prośbie o udzielenie widzenia osoba odwiedzająca podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień porewieństwa oraz imię i nazwisko osoby odwiedzanej.
16.     Tymczasowo aresztowani mają prawo korzystać z poczęstunku, jeżeli organ dysponujący wyraził zgodę na widzenie przy stoliku.
17.     W trakcie widzenia zabrania się:
a.        używania w rozmowie gwary więziennej, słów wulgarnych i obelżywych,
b.        palenia wyrobów tytoniowych,
c.        przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy, odzieży i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest niedozwolone,
d.        przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych zmieniających świadomość oraz leków,
e.        prowadzenia rozmów w sposób uniemożliwiający odbywanie widzenia innym osadzonym,
f.         zakłócania porządku i bezpieczeństwa, prawidłowego przebiegu widzeń,
g.        spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz przez osoby odwiedzające,
h.        wnoszenia na widzenie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych poza kantyną znajdującą się przy sali widzeń.
18.     W przypadku nie zastosowania się do powyższych zakazów widzenie może zostać zakończone przed czasem. Widzenie przerwane z winy osadzonego lub osoby odwiedzającej traktuje się jako zrealizowane.

19.  W związku z wejściem w życie z dniem 23.11.2012 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.10.2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności, informuję iż zgodnie z §  103 ust. 6 niniejszego rozporządzenia:

 
„Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu przez zakład karny zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”.

W przypadku przedstawienia zarządzenia wydanego przez organ nie będący aktualnym organem dysponującym widzenie nie zostanie udzielone.  

20.    Widzenia nie będą udzielane odwiedzającym, którzy nie posiadają dokumentów tożsamości, zawierających zdjęcie i dane osobowe, stosownych pozwoleń organów dysponujących oraz których stan wskazuje iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
21.     W razie stwierdzenia u osób odwiedzających artykułów lub substancji niedozwolonych w zk, widzenie może być zakończone przed czasem.
22.     Osadzony odbywający widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą ma prawo do otrzymania od tej osoby artykułów piśmiennych i higienicznych a skazani także karty telefoniczne. Przekazywanie w/w przedmiotów odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza, bezpośrednio w sali widzeń.
23.     Jeżeli zakłócenie prawidłowego toku widzenia nastąpi z winy osoby odwiedzającej, nie będącej osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 kk, dyrektor zakładu może wydać decyzję o zakazie realizowania widzenia z tą osobą. W przypadku tymczasowo aresztowanego dyrektor może wystąpić do organu dysponującego o nie wydawanie zezwoleń na widzenia dla tej osoby.