Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Tarnów-Mościce Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach

Jędrzeja Śniadeckiego 9

33-101 Tarnów

Tel./Fax: (14) 631-93-00 / (14) 631-93-05

E-mail: zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach jest jednostką typu półotwartego z oddziałem typu otwartego przeznaczoną dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

Zakład funkcjonuje od 1963 roku. Początkowo stanowił Podośrodek Pracy Więźniów ZK w Tarnowie. Od 1969 roku uzyskał status jednostki samodzielnej.

Celem powołania ZK w Tarnowie-Mościcach (dawniej Tarnowie-Świerczkowie) było zapewnienie pracowników dla sąsiadujących z więzieniem Zakładów Azotowych i innych kontrahentów.

W latach siedemdziesiątych na terenie Zakładu powstała przywięzienna szkoła, a w osiemdziesiątych filia Gospodarstwa Pomocniczego ZK Tarnów, które funkcjonowały do początku lat dziewięćdziesiątych.

Po 1990 roku stan skazanych zatrudnionych znacznie zmalał, co spowodowało rozbudowę bazy do zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, które w szerokim zakresie prowadzone są do dnia dzisiejszego.

W zakładzie Karnym Tarnów-Mościce realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacyjnych adresowanych do różnych grup osadzonych. W ciągu ostatnich 2 lat wzrosło zatrudnienie zewnętrzne: 20 grup osadzonych pracuje zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie przy pracach publicznych i charytatywnych.

Dyrektor
mjr Dariusz Pypłacz
Tel./Fax: (14) 631-93-11
E-mail: zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Dariusz Reszka
Tel./Fax: (14) 631-93-12
E-mail: zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Przemysław Renda
Tel./Fax: (14) 631-93-21 / 605-999-853
E-mail: rzecznik_tarnow_moscice@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 631-93-10
Dowódca Zmiany: (14) 631-93-47
Dział Organizacyjny: (14) 631-93-89
Dział Kadr: (14) 631-93-13
Dział Penitencjarny: (14) 631-93-20
Dział Ochrony: (14) 631-93-40
Dział Ewidencji: (14) 631-93-80
Dział Kwatermistrzowski: (14) 631-93-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 631-93-16
Dział Łączności i Informatyki: (14) 631-93-14
Dział Finansowy: (14) 631-93-70
Służba Zdrowia: (14) 631-93-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Kraków
Basztowa 20
31-156 Kraków
94 1010 1270 0026 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

                              GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA PACZEK:

 

1.Paczki dostarczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są codziennie w godz.  8.00 -15.00

 

2.Paczki żywnościowe są wydawane w godz. 8.30 – 18.30 w paczkowni dla skazanych z oddziałów I,II, III lub w dyżurce oddziałowego oraz w godz. 8.30 –18.00 w pomieszczeniu obok dyżurki oddziałowego oddziału IV dla skazanych z tego oddziału.

 

2a.Skazani mogą otrzymywać paczki z żywnością za pośrednictwem kantyny w drodze zamówienia. Takie paczki są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę oraz dowodu wpłaty przekazanych do kantyny. Osoba zainteresowana przekazaniem skazanemu paczki sporządza zamówienie wyłącznie na podstawie listy produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą przekazać:

 

- drogą pocztową na adres : Zakład Karny 33-101 Tarnów, ul. Śniadeckiego 9 z dopiskiem “Kantyna”

 

- osobiście w kantynie w trakcie trwania widzenia

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów do sprzedaży są dostępne w kantynie, sali widzeń, na bramie wejściowej do ZK oraz w odnośnikach poniżej.

 

zamowienie-e-paczke-tarnow-moscice.pdf

 

numer konta do wpłat e-paczka.pdf

 

cennik-zk-moscice-12-04-15.pdf

 

Paczki realizowane w drodze zamówienia są wydawane w kantynie w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty:

 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 w dni robocze

- w czwartki w godzinach 16.00-17.00

 

Po odbiór paczki skazani są doprowadzani.

 

Pieniądze na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji ZK, przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

3. Paczki z odzieżą i środkami higienicznymi wydawane są w ciągu 4 dni roboczych od przyjęcia w magazynie mundurowym . Po odbiór paczki skazani są wzywani.

 

4. Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora zakładu wydawane są za pośrednictwem ambulatorium ZK w/g wskazań lekarza.

                                                
 Z A S A D Y
PRZESYŁANIA  PACZEK  DLA  SKAZANYCH ORAZ  DOKONYWANIA ZAKUPÓW W TUT. KANTYNIE PRZEZ OSOBY ODWIEDZAJĄCE

1. Paczka z  żywnością przekraczająca ciężar  5 kg ( wraz z opakowaniem ) nie będzie przyjmowana przez zakład karny.

2. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

3. W paczkach żywnościowych nie mogą być przesyłane artykuły łatwo psujące się oraz po terminie przydatności do spożycia. Artykuły dostępne w handlu winny znajdować się w opakowaniu fabrycznym.
W paczkach nie mogą być przesyłane artykuły spożywcze, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia ich konsystencji lub zniszczenia opakowania,.w szczególności:


jakiekolwiek płyny
artykuły żywnościowe znajdujące się w puszkach i opakowaniach szklanych
ketchup, musztarda, majonez, sosy, zioła i przyprawy, herbata, zupki w proszku
 jajka
 orzechy w łupinach
 przetwory z mleka w postaci mleka w proszku, kaszek mlecznych, serków hermetycznie pakowanych, śmietany, kefiru, jogurtu, śmietanki do kawy (w tym w proszku), masła
margaryna, smalec
grzyby w każdej postaci
przetwory typu: sałatki, marynaty, przeciery (zarówno domowe jak i dostępne w handlu)
surowe mięso i wyroby z surowego mięsa
wszelkiego rodzaju odżywki oraz preparaty witaminowe i mineralizowane

Dopuszcza się przesłanie w paczce żywnościowej listu i kart telefonicznych w ilości nie przekraczającej 5 sztuk. List wydaje się za pośrednictwem wychowawcy.

4. Wszystkie artykuły przesłane w paczce żywnościowej podlegają szczegółowej kontroli w niezbędnym zakresie, przy czym każdy produkt sypki dodatkowo podlega kontroli poprzez przesypanie go do worka foliowego lub naczynia. W razie konieczności wykonania czynności kontrolnych dopuszcza się możliwość pokrojenia lub rozdrobnienia przesłanego artykułu.

5. W przypadku przesłania w paczce żywnościowej artykułów, których skazany nie może otrzymać, paczka może być w całości zwrócona nadawcy na koszt skazanego, a w uzasadnionych przypadkach  na koszt zakładu karnego.

6. Otrzymanie paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi i innymi / np. sprzęt RTV / oraz lekami wymaga zgody Dyrektora zakładu.

7. W paczkach określonych w pkt. 6 mogą być dostarczane wyłącznie artykuły wymienione w części I  potwierdzenia uprawniającego do otrzymania paczki.

8. Składające się z dwóch części potwierdzenie uprawniające do otrzymania odzieży, artykułów higienicznych i innych artykułów skazany otrzymuje od wychowawcy, a do otrzymania leków od lekarza zakładowego ambulatorium.

9. Część  II potwierdzenia umieszcza się w sposób trwały na  paczce , obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy.  Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do zakładu karnego. Część  I  potwierdzenia umieszcza się wewnątrz przesyłanej paczki.


10. W przypadku doręczenia  paczki przez jej nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego, potwierdzenie w całości  (część  I  i  II) umieszcza się w sposób trwały na paczce.

11. Paczka nie zawierająca części  I  potwierdzenia będzie zwrócona nadawcy.

12. Paczka zawierająca jakiekolwiek inne artykuły niż te, które zostały wymienione w części I   potwierdzenia,  będzie  w całości  zwrócona  nadawcy.


13. Osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych dostępnych w tut, kantynie  wyłącznie  w celu  konsumpcji w czasie widzenia. Artykuły żywnościowe  i napoje , które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

14. Osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów  artykułów tytoniowych i higienicznych
dla osadzonego. Artykuły te po widzeniu mogą być przez niego zabrane do miejsca zakwaterowania. Możliwość przekazania artykułów tytoniowych nie dotyczy skazanych którym wymierzono karę dyscyplinarną: pozbawienia lub ograniczenia możliwości dokonywania zakupu artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych.


 

 


 


 

Zasady udzielania widzeń

 

Od dnia 02.08.2014r. rejestracja widzeń ze skazanymi odbywać się będzie, tak jak dotychczas, według kolejności zgłoszeń odwiedzających do zakładu karnego, z zastrzeżeniem jednak, że pierwszeństwo w uzyskaniu widzenia mają: kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia.

 

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ


 

  1. Widzenia skazanych odbywają się w sali widzeń - w soboty i niedziele w godz. 8.45 do 15.45.

  2. Widzenia o których mowa w pkt. 1 odbywają się w trzech turach:

 

           I tura - o godz. 8.45

           II tura - o godz. 11.15

           III tura - o godz. 13.45

 

a) rejestracja widzeń odbywa się osobiście, według kolejności zgłoszeń odwiedzających
do zakładu karnego, jednak nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.

 

b) na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od
sposobu udzielania widzeń.

 

c) jeżeli skazany uzyska zgodę dyrektora zakładu karnego na połączenie widzeń to w
pierwszej i drugiej turze może wykorzystać nie więcej niż 3 godziny widzenia, a w
turze trzeciej nie więcej niż 2 godziny


      3.     Dyrektor w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:
 

         a) w inny dzień niż określono w pkt. 1
 

          b) w innych godzinach niż określono w pkt 1
 

      4.    Skazani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego mogą jednorazowo
             wykorzystać nie więcej niż 3 godziny (180 minut) po uzyskaniu wcześniej zgody dyrektora zakładu.

      5.   Stolik, przy którym ma odbyć się widzenie wyznacza funkcjonariusz.

     

      6.  Osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych przeznaczonych do

           spożycia w trakcie widzenia. Zabrania się przenoszenia zakupionych artykułów żywnościowych

           z widzenia do oddziału.

  

     7. Skazani posiadający zgodę dyrektora na przekazanie upominku wskazanej osobie, po uzyskaniu od           

         wychowawcy potwierdzenia określającego formę przekazania, upominek przekazują w sposób

         umożliwiający funkcjonariuszowi dokonanie jego kontroli w niezbędnym zakresie (nie zapakowany).


     8.  W przypadku posługiwania się przez osobę przybyłą na widzenie ze skazanym dokumentem na

          podstawie którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień

          zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) osoba taka

          może nie być wpuszczona na teren zakładu.


     9. Obowiązek udowodnienia (na podstawie wiarygodnych i czytelnych dokumentów) stopnia

         pokrewieństwa lub bliskiej więzi łączącej ze skazanym spoczywa na osobie odwiedzającej

         lub na skazanym.


    10. Nagroda : zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu , bez osoby dozorującej realizowana

          jest w pomieszczeniu na sali widzeń. Pomieszczenie może podlegać kontroli funkcjonariusza.