Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Łódź Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Łodzi

ul. Smutna 21

91-729 Łódź

Tel./Fax: (42) 675-00-00 / (42) 675-03-55

E-mail: as_lodz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także oraz skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1138 miejsc. Na terenie jednego z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym, na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, przeprowadza się badania psychologiczne a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Areszt Śledczy w Łodzi jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Satyra poza krawędzią”.

 

Dyrektor
płk Grzegorz Królikowski
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: as_lodz@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
ppłk Mariusz Rysiewski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: as_lodz@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
ppłk Jarosław Góra
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: as_lodz@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Dariusz Lewandowski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: as_lodz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt Mieczysław Pietrzak
Tel./Fax: (42) 675-03-88 / 664-027-012 / fax (42) 675-03-55
E-mail: rp_as_lodz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-30
Dowódca Zmiany: (42) 675-02-00
Dział Organizacyjny: (42) 675-02-75
Dział Kadr: (42) 675-02-75
Dział Penitencjarny: (42) 675-03-88
Dział Ochrony: (42) 675-02-85
Dział Ewidencji: (42) 675-02-86
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-02-74
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-02-18
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-03-00
Dział Finansowy: (42) 675-02-68
Służba Zdrowia: (42) 675-02-92

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O w Łodzi
Kościuszki
Łódź
79101013710070091391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora jednostki paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Ponadto zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

Paczki odzieżowe, higieniczne oraz zamówienia na paczki żywnościowe dla osadzonych przyjmowane są w następujące dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz w niedzielę, w godzinach 815 – 1300.

 

Paczki inne niż żywnościowe mogą być też przesyłane za pośrednictwem poczty i innych firm kurierskich. Osoba podająca paczkę jest zobowiązana przedstawić swoje dane personalne: imię, nazwisko, adres i numer niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem. W paczkach nie mogą być dostarczane produkty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, produkty w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, jak też przedmioty, na które osadzony nie uzyskał stosownego zezwolenia. Paczki zawierające takie artykuły oraz których ciężar przekracza dopuszczalny limit wagowy i zawierają produkty niezgodne z przeznaczeniem paczki, będą zwracane podającemu lub nadawcy na jego koszt. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis zawartości. Szczegóły realizacji zamówienia na paczkę żywnościową składanego przez osobę najbliższą zawarte zostały w poniższej instrukcji.

INSTRUKCJA

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się według następującego grafiku:

 

poniedziałek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od A do L;
wtorek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od Ł do Ż;
czwartek – osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od A do L;
piątek - osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od Ł do Ż;
niedziela - osadzeni zatrudnieni.


Widzenia udzielane są w godz. 900 – 1545; podanie o ich udzielenie przyjmuje się od godz. 815 do godz. 1300. Widzeń nie udziela się: 1 stycznia, I dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

 

Osadzeni skazani, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w innej sprawie traktowani są jak tymczasowo aresztowani. Dodatkowe widzenia przysługujące z tytułu sprawowania prawnej lub faktycznej opieki nad dzieckiem do lat 15 realizowane są od poniedziałku do wtorku oraz w niedzielę. Widzenia dla osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na stanowiskach porządkowych w oddziałach mieszkalnych realizowane są w następujące dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz w niedzielę z uwzględnieniem powyższego podziału na osadzonych skazanych i tymczasowo aresztowanych.

 


Od 01.04.2016r. w środę i sobotę w godz. 8:00-15:45 realizowane są widzenia wyłącznie osadzonych z adwokatami.