Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Piotrków Trybunalski Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 76/90

97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./Fax: (44)732-34-00 / (44)732-33-15

E-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim przebywają tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji sądów i prokuratur okręgu piotrkowskiego oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Pabianicach. Odbywają tutaj również karę pozbawienia wolności skazani mężczyźni skierowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych oraz skierowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Teoretyczna pojemność wynosi 721 miejsc. Pod jednostkę podlegają również Oddziałem Zewnętrznym w Goleszach (pojemność 71 osadzonych) oraz Ośrodkiem Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych przy OSSW w Kulach OZ w Sulejowie (pojemność 30 osadzonych).

Początki więzienia w Piotrkowie sięgają 1793 roku. Wówczas to miasto znalazło się w zaborze pruskim, pełniąc funkcję stolicy departamentu Prusy Południowe. Jednym z pierwszych posunięć ówczesnej administracji było utworzenie więzienia. Wybór padł na klasztor pijarów (datowany na 1718 rok) mieszczący się przy ulicy Rwańskiej. Wiek XIX przyniósł zmianę granic zaborów. Na miejsce Prusaków do Piotrkowa wkroczyli Rosjanie. W 1867 roku miasto został stolicą Guberni Piotrkowskiej. W początkowym okresie zaboru rosyjskiego więzienie nosiło nazwę Więzienie Inkwizycyjne. W latach 1841 – 1860 był to Dom Badań, a w latach 1861 – 1914 Więzienie Piotrkowskie. W 1817 roku gmach więzienia było 15 cel dla 30 osadzonych. Liczba więźniów wzrastała z każdym rokiem. W 1824 roku średnio miesięcznie przebywało 75 mężczyzn i 14 kobiet, zaś w 1830 roku 90 mężczyzn i do 14 kobiet. Do 1876 roku w piotrkowskim więzieniu przebywały następujące kategorie osadzonych: skazani na więzienie warowne, odbywający karę zakucia w kajdany, bez prawa do ciepłego posiłku; skazani na więzienie ciężkie, otrzymujący ciepły posiłek; skazani na więzienie poprawcze i karę aresztu publicznego, mogący korzystać z własnego wyżywienia; więźniowie jeszcze nie osadzeni – współcześni aresztowani. W 1901 roku zakończono kilkuletnie prace budowlano – modernizacyjne. W takim kształcie areszt przetrwał do 2003 roku. W przededniu wybuchu I wojny Światowej więzienie liczyło 124 cele, w których teoretycznie mogło przebywać 680 osadzonych. Faktycznie liczba ta była permanentnie przekraczana i oscylowała w granicach 900 osób. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości więzienie nie zmieniło swojego przeznaczenia. Po wybuchu II wojny światowej, już w październiku 1939 roku Niemcy utworzyli więzienie karno – śledcze. Stąd w latach 1940 – 1944 polskich więźniów wywożono na egzekucje do pobliskich lasów. Po wojnie więzienie przy ulicy Wojska Polskiego pełniło swoją funkcję do 2003 roku. Teoretyczna pojemność jednostki w pierwszych latach obecnego wieku stanowiła 287 miejsc. Jednostka borykała się z nieustannym przeludnieniem. Średnie zaludnienie jednostki wówczas wynosiło około 118%. W nowej siedzibie przy ulicy Wroniej Areszt Śledczy funkcjonuje od 2003 roku. Obiekt ten jest uważany za jeden z najnowocześniejszych zakładów penitencjarnych w Polsce.  We współpracy z instytucjami pozawięziennymi organizowane są zajęcia m.in. z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, szkoleń kursowych. Jednostka współpracuje ponadto z samorządem lokalnym Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa, Wolborza, Moszczenicy.

Dyrektor
ppłk Krzysztof Mrówczyński
Tel./Fax: (44) 732-33-03
E-mail: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
ppłk Grzegorz Kurzawa
Tel./Fax: (44) 732-33-03
E-mail: grzegorz.kurzawa@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Paweł Bajdzienko
Tel./Fax: (44)732-33-04
E-mail: pawel.bajdzienko@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Łukasz Pasek
Tel./Fax: (44)732-33-35
E-mail: lukasz.pasek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (44)732-33-03 / (44)732-33-04
Dowódca Zmiany: (44)732-33-92
Dział Kadr: (44)732-33-05
Dział Penitencjarny: (44)732-33-20 / (44)732-33-21
Dział Ochrony: (44)732-33-90 / (44)732-33-91
Dział Ewidencji: (44)732-33-40 / (44)732-33-43
Dział Kwatermistrzowski: (44)732-33-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (44)732-33-11
Dział Łączności i Informatyki: (44)732-33-71
Dział Finansowy: (44)732-33-50
Służba Zdrowia: (44)732-33-60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Piotrkowie Tryb. NBP O/O Łódź
ul. Wronia 76/90
Piotrków Trybunalski
64 1010 1371 0016 3213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.15-17.00
Wtorek: 8.15-15.00
Środa: 8.15-15.00
Czwartek: 8.15-15.00
Piątek: 8.15-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki dla osadzonych

 1. Paczki żywnościowe dla osadzonych dostarczone z zewnątrz jednostki nie są przyjmowane.
 2. Paczki z artykułami żywnościowymi i wyrobami tytoniowymi przygotowywane i dostarczane są przez punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Paczka żywnościowa przygotowywana jest na podstawie formularza złożonego przez osobę najbliższą osadzonego lub przez niego samego. Do formularza powinno być załączone potwierdzenie dokonanego przelewu lub przekazu na kwotę określoną w formularzu.
 4. Formularz na paczkę wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu lub przekazu (lub samo potwierdzenie) osoba najbliższa może złożyć               w następujący sposób:
  1. Osobiście w punkcie przyjmowania paczek znajdującym się przy wejściu do jednostki, w dniach i godzinach określonych do przyjmowania paczek.
  2. Osobiście w punkcie sprzedaży podczas widzenia z osadzonym.
  3. Korespondencyjnie wysyłając formularz zamówienia i potwierdzenie przelewu (lub samo potwierdzenie) na adres:

                                    NSZZF i PW w A.Ś. Piotrków Trybunalski

ul. Wronia 76/90

97-300 Piotrków Trybunalski

z dopiskiem „paczka żywnościowa”

 1. Formularz zamówienia może złożyć sam osadzony, dokonuje tego w oddziale mieszkalnym. W takiej sytuacji paczka zostanie zrealizowana po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przez punkt sprzedaży.
 2. Przelewu lub przekazu należy dokonać dokładnie na poniżej wskazane konto:

                   Odbiorca: NSZZF i PW w AŚ Piotrkowie Trybunalskim

Nr konta: 23 1020 3916 0000 0502 0190 7567

Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego – paczka żywnościowa

 1. Dostarczenie paczki nie zostanie zrealizowane jeżeli:
  1. Osadzony nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
  2. Nie wpłynęły środki na pokrycie kosztów realizacji paczki,
  3. Formularz zamówienia posiada błędy uniemożliwiające realizację paczki.
  4. Zamówione artykuły nie znajdują się na wykazie artykułów dostępnych do nabycia w punkcie sprzedaży.
 2. W przypadku wpływu środków pieniężnych w sytuacji, gdy paczka nie może zostać zrealizowana, środki te zwracane są na konto nadawcy pomniejszone o koszty przekazu lub przelewu.
 3. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku jak również z lekami dostarczane są osadzonym z zewnątrz jednostki osobiście przez osoby dostarczające.
 4. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być również dostarczane w sposób przewidziany dla paczek żywnościowych (pkt. 3 – 8).
 5. Na otrzymanie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku, których możliwość ich posiadania przez osadzonego nie wynika z innych przepisów wymagana jest zgoda dyrektora.
 6. Osadzony może otrzymać leki po pozytywnej opinii lekarza.
 7. W przypadku tymczasowo aresztowanych na otrzymanie artykułów higienicznych lub leków wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.
 8. Na dostarczenie paczki z artykułami higienicznymi, odzieżą, obuwiem, innymi przedmiotami i lekami za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe wymagana jest zgoda dyrektora
 9. W paczce z artykułami higienicznymi, odzieżą i obuwiem mogą znajdować się tylko artykuły i przedmioty, na które osadzony otrzymał zgodę dyrektora. W innym przypadku paczka nie zostanie przyjęta.
 10. Nie będzie przyjęta paczka lub przedmiot, jeżeli kontrola zawartości nie jest możliwa, paczka zawiera przedmioty szklane lub metalowe, albo istnieje obawa, że jej zawartość może stwarzać niebezpieczeństwo.
 11. Formularze na zamówienie paczki są dostępne:
  1. przy wejściu do jednostki,
  2. w pionie widzeń,
  3. w oddziałach mieszkalnych
  4. na stronie internetowej aresztu.
 12. Dostarczanie odbiorników telewizyjnych i gier odbywa się na podstawie zgody dyrektora. Osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora i po otrzymaniu zgody może mu zostać dostarczony w/w sprzęt zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora.
 13. Sprzęt, o którym mowa w pkt. 18 nie może być dostarczony przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie i jest przyjmowany tylko dostarczony osobiście przez rodzinę lub inne bliskie osoby, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach określonych dla przyjmowania paczek.
 14. Przed przyjęciem sprzęt jest poddawany kontroli. W tym celu osoba dostarczająca jest zobowiązana go rozkręcić, a po kontroli skręcić w obecności funkcjonariusza dokonującego kontroli. Sprzęt nie powinien posiadać wejść USB, kart WiFi, dysków twardych.
 15. Do przyjęcia telewizora niezbędne jest okazanie dowodu opłaty abonamentu RTV na nazwisko osadzonego, pod adresem aresztu.
 16. Punkt przyjmowania paczek usytuowany jest przy wejściu do jednostki (poczekalnia dla odwiedzających) i jest czynny:
  1. w dni widzeń w godzinach 7.30 – 12.00
  2. w pozostałe dni w godzinach 9.00 – 12.00

Do pobrania:

 

 

lista produktów w kantynie

 

 

formularz zamówienia 

 

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia dla osadzonych udzielane są w czwartki, piątki, niedziele oraz w dni świąteczne: Nowy Rok, Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna, Wniebowzięcie NMP, Święto Niepodległości, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Widzeń udziela się w godzinach 7.30 – 16.00.
 2. Nie są udzielane widzenia w czwartek w tym tygodniu, w którym wymienione powyżej święto wypada w dzień inny niż czwartek, piątek lub niedzielę.
 3. Jeżeli dzień świąteczny nie wymieniony powyżej przypada w czwartek, piątek lub niedzielę widzeń w ten dzień nie udziela się.
 4. Dokumenty uprawniające do odbycia widzenia przyjmowane są w godzinach 7.30 - 12.00 w czwartki i piątki, a w niedziele i święta w godzinach 7.00 – 12.00. Dokumenty te nie powinny budzić wątpliwości, powinny być czytelne, nie zniszczone i kompletne.
 5. W niedziele widzenia udzielane są według podziału:
  1. W niedzielę z datą parzystą dla osadzonych, których nazwiska zaczynają się na litery od A do M;
  2. W niedzielę z datą nieparzystą dla osadzonych, których nazwiska zaczynają się na litery od N do Ż.
 6. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.
 7. Osoby wchodzące na widzenie mogą zabrać ze sobą jedynie pieniądze na zakup poczęstunku w trakcie widzenia. Pozostałe przedmioty należy pozostawić w depozycie.
 8. Osoby udające się na widzenie poddawane są kontroli z wykorzystaniem urządzeń technicznych, w tym również urządzenia RTG. Osoby te mogą być również kontrolowane z wykorzystaniem psa specjalnego.
 9. W uzasadnionych przypadkach osoby wchodzące na teren jednostki mogą zostać za ich zgodą poddane kontroli osobistej.
 10. Osoba, która nie podda się stosownej kontroli nie jest wpuszczana na teren jednostki.
 11. Nie jest wpuszczana na teren jednostki osoba będąca pod wpływem alkoholu.
 12. Osoba, która usiłowała wnieść na teren jednostki przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone, lub co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest w posiadaniu takich przedmiotów może zostać zatrzymana na terenie jednostki w celu przekazania jej funkcjonariuszom policji.
 13. Osoby przebywające na terenie jednostki są zobowiązane do zachowania zgodnego z prawem i porządkiem obowiązującym w jednostce, a także stosować się do poleceń funkcjonariuszy służby więziennej wydawanych w powyższym zakresie. Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymagań zostaną wydalone z terenu jednostki, a w przypadku popełnienia przestępstwa zostaną zatrzymane i przekazane funkcjonariuszom policji.