Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Garbalin Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Garbalinie

Garbalin 18

99-100 Łęczyca

Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08

E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Jednostka w Garbalinie wybudowana została na terenie po byłej kopalni rud żelaza. Po przekazaniu więziennictwu, na bazie pozostawionych po kopalni zabudowań utworzony został oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Łęczycy. W 1974 roku przekształcony w samodzielną jednostkę pod nazwą Ośrodek Przystosowania Społecznego. Zmiana przeznaczenia jednostki nastąpiła w roku 1990, kiedy to w miejsce rozwiązanego OPS utworzono zakład karny typu ośrodkowego. Od 1997 roku jednostka funkcjonuje jako zakład karny typu półotwartego. W latach 2004 – 2007 nastąpiła jej dynamiczna rozbudowa oraz modernizacja. W związku z tym faktem w roku 2006 dokonano połączenia kadry Zakładu Karnego w Garbalinie i zniesionego przez Ministra Sprawiedliwości Zakładu Karnego w Łęczycy. W 2007 roku ukończono kompletną budowę nowych pawilonów zakwaterowania osadzonych, kompleksu pomieszczeń widzeniowych wraz z pokojami przesłuchań, szatni dla funkcjonariuszy oraz wartowni.
Zakład Karny w Garbalinie jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla skazanych dorosłych mężczyzn, w której karę odbywają recydywiści penitencjarnych oraz odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Nominalna pojemność jednostki wynosi 973 miejsca, w tym 45 miejsc należących do oddziału terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Powierzchnia całkowita zakładu karnego wynosi około 4,7 h wraz z przyległą działką rolną i oczyszczalnią ścieków (2,3 h).
Na terenie ścisłym jednostki znajdują się trzy pawilony mieszkalne, w których na stałe zakwaterowani są osadzeni, a każdy z pawilonów pełni funkcje samodzielnego Oddziału Penitencjarnego. Standardowo wyposażone w place spacerowe oraz dodatkowo w boiska do piłki siatkowej plażowej. Dodatkowo w centralnej części zakładu usytuowane jest wielofunkcyjne boisko do zajęć sportowo – rekreacyjnych. W dalszej części terenu ścisłego zlokalizowany jest budynek administracji wraz z kompleksem widzeniowym i wartownią, zaplecze gospodarcze w postaci: kotłowni i warsztatów, garaży, pralni z kuchnią i magazynem żywnościowym oraz magazynem depozytowym. Zakład jest samowystarczalny w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania własnych ścieków. W ramach działań pro ekologicznych prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i ograniczanie użycia toksycznej chemii do ogólnych prac porządkowych.

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Arkadiusz Janiszewski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Paweł Kuciński
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Cezary Łuczak
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Mariusz Kasierski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Adam Kowalski
Tel./Fax: (24) 388-00-66; 519-831-934/ (24) 388-00-08
E-mail: adam.kowalski3@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 388-00-00
Dowódca Zmiany: (24) 388-01-00 fax (24) 388 00 99
Dział Organizacyjny: (24) 388-00-06
Dział Kadr: (24) 388-00-05
Dział Penitencjarny: (24) 388-00-50
Dział Ochrony: (24) 388-00-10
Dział Ewidencji: (24) 388-00-80
Dział Kwatermistrzowski: (24) 388-00-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 388-00-88
Dział Łączności i Informatyki: (24) 388-00-15
Dział Finansowy: (24) 388-00-20
Służba Zdrowia: (24) 388-00-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin 18
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-17:00
Wtorek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-16:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 1. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.
 2. W paczkach nie wolno łączyć artykułów higienicznych z odzieżą oraz lekami.
 3. Paczki zawierające przedmioty, na które skazany nie posiada zgody Dyrektora lub których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.
 4. Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.
 5. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych w kantynie po zakończonym widzeniu.
 6. Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest adresowana.
 7. Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.
 8. Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.
 9. Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 8, nie będą przyjmowane.
 10. W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

- artykuły spożywcze odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

- odzież przekazuje się do depozytu,

- leki i artykuły higieniczne nie występujące w kantynie, jeżeli zasadności ich przyjęcia potwierdzi lekarz, mogą być w uzasadnionych przypadkach przyjęte.

      11. Przyjmowanie sprzętu RTV.

  W przypadku odbiornika telewizyjnego przekątna ekranu nie może przekraczać 19”.

  Radia, odtwarzacze muzyki bez funkcji rejestracji dźwięku oraz z wbudowanymi głośnikami.      

  Dopuszczalne gabaryty radioodbiornika/radiomagnetofonu 20x20x50 cm, sprzętu DVD 40x35x10 cm.

      12. Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

            Zakład Karny w Garbalinie

            99-100 Łęczyca, Garbalin 18

            z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

 


Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 
2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki. W przypadku dokonania przez osobę najbliższą wpłaty pieniężnej bez zamówienia do kantyny, nie będzie możliwym realizacja paczki przez samego skazanego.


3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca
2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.                   

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.


5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:

- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),

- drogą pocztową lub w formie elektronicznej .

 

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W SIERADZU

NR - 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

 

Ceny produktów

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi, a za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym, z innymi osobami, odbywają się w salach widzeń w godzinach 8.00-17.00, w czwartki, piątki i niedziele, oraz dni wolne od pracy wymienione w ust. 2.
   
 2. W następujące dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, widzenia na terenie jednostki penitencjarnej realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.
   
 3. Widzenia w niedzielę są udzielane wg poniższych zasad:
 • w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy (grupa „P”);
 • w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dla recydywistów penitencjarnych (grupa „R”);
 1. W niedzielę udziela się widzeń bez osoby dozorującej, w pierwszej kolejności osadzonym zatrudnionym  poza terenem zakładu karnego.
   
 2. W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nie realizuje się wcześniej udzielonych, a nie wykorzystanych zezwoleń na jednorazowe wykorzystanie przysługujących widzeń.
   
 3. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00 przy wejściu do zakładu – Biuro Przepustek.
   
 4. O kolejności udzielania widzeń /realizacji/ decyduje kolejność zgłoszeń, a w uzasadnionych indywidualnych przypadkach dowódca zmiany może wziąć pod uwagę inne okoliczności, uzasadniające zmianę kolejności udzielania widzeń.
   
 5. Dowódca zmiany może odmówić przyjęcia zgłoszenia na widzenie, jeżeli nie ma możliwości jego realizacji do godz. 17.00.
   
 6. W celu zapewnienia płynnej realizacji uprawnień osadzonych Dyrektor zakładu karnego może zarządzić, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, inną organizację widzeń.
   
 7. Osadzeni, chcący uzyskać dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 18, muszą udokumentować przed wychowawcą ciążący na nich obowiązek sprawowania stałej pieczy nad małoletnim.
   
 8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych wyłącznie w kantynie jednostki.
   
 9. Zabrania się przenoszenia przez osadzonych z sal widzeń do cel mieszkalnych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych nie skonsumowanych w trakcie widzenia. Nieskonsumowane artykuły spożywcze wydaje się osobie odwiedzającej.
   
 10. Zabrania się palenia tytoniu w obiekcie, w którym udzielane są widzenia i nie dopuszcza się zabierania na widzenia wyrobów tytoniowych (należy je zdeponować przed wejściem do jednostki).
   
 11. W trakcie widzenia nie wolno bez zezwolenia przekazywać żadnych przedmiotów.
   
 12. Widzenia osadzonych z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 odbywają się codziennie, w godzinach pracy administracji w pomieszczeniu do realizacji czynności procesowych.

Uwaga!: Mając na uwadze dogodność oraz sprawność realizacji widzeń osadzonych z rodzinami lub bliskimi na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie wprowadza się poniżej przedstawione rozwiązania organizacyjne.

Pierwszeństwo w odbywaniu widzeń z osadzonymi mają:

Kobiety w zaawansowanej ciąży

Osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

Niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach)

Osoby powyżej 75 roku życia.