Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Garbalin Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Garbalinie

Garbalin

99-100 Łęczyca

Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08

E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Garbalinie usytuowany jest 7 km na północ od Łęczycy, około 45 km od Łodzi. Przeznaczony jest dla skazanych – dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych oraz odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wybudowany został na terenie po byłej kopalni rud żelaza i przekazany więziennictwu w użytkowanie przez ówczesne władze. Na bazie pozostawionych po kopalni zabudowań utworzono oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Łęczycy, który w dniu 1 sierpnia 1974r. przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Ośrodek Przystosowania Społecznego /OPS/. Obsadę kadrową nowo utworzonego ośrodka stanowili byli pracownicy oddziału zewnętrznego oraz nowo przyjęci funkcjonariusze. Już na początku funkcjonowania jednostki pojawiły się pierwsze trudności spowodowane brakiem centralnego ogrzewania /cele mieszkalne ogrzewane były piecami węglowymi/, częstymi awariami sieci energetycznej oraz brakiem bieżącej wody. W latach 1974-1989 podjęto szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wybudowano wówczas czterokondygnacyjny pawilon mieszkalny dla osadzonych, piętrowy budynek administracyjny wraz z wartownią, kotłownię, chlewnię, oczyszczalnię ścieków i kuchnię ze stołówką dla osadzonych oraz halę produkcyjną dla Gospodarstwa Pomocniczego. Zmiana przeznaczenia jednostki nastąpiła w roku 1990, kiedy to w miejsce rozwiązanego OPS utworzono zakład karny typu ośrodkowego. Od 1997r. jednostka funkcjonuje jako zakład karny typu półotwartego. Początki starań o rozbudowę Zakładu Karnego w Garbalinie sięgają roku 1993, kiedy to pod przyszłą zabudowę rozpoczął się wykup ziemi bezpośrednio przylegającej do murów więzienia, jednak ze względu na szczupłość środków finansowych modernizację jednostki odłożono na lata późniejsze. Idea rozbudowy garbalińskiej jednostki powróciła po 10 latach, gdy w jednostkach penitencjarnych stany zaludnienia dawno przekroczyły posiadaną przez więziennictwo ilość miejsc, a postępująca dekapitalizacja łęczyckiego więzienia zmusiła dyrekcję jednostki do występowania z kolejnymi wnioskami o wyłączanie kolejnych cel. Już 15 października 2004r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi podpisał z firmą ,,Mitex” S.A. z Kielc umowę o rozbudowę istniejącej jednostki z zamiarem skorelowania tej inwestycji z likwidacją Zakładu Karnego w Łęczycy i połączeniem kadr tych jednostek. Sprawna organizacja, dobre tempo prac, niezbędna pomoc administracji więziennej udowodniły, że w okręgu łódzkim warto budować. Zaplanowane na 3 lata inwestycje zostały ukończone w ciągu 24 miesięcy. W 2007r. ukończono budowę nowego budynku zakwaterowania osadzonych, kompleks widzeń z pokojami przesłuchań, szatniami dla funkcjonariuszy oraz wartownię. Zakład Karny w Garbalinie po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych uzyskał pojemność 973 miejsc, w tym 45 miejsc w oddziale terapeutycznym dla osadzonych uzależnionych od alkoholu i obecnie jest jednostką z nowymi lub z gruntu zmodernizowanymi obiektami, przeznaczonymi do wykonywania kary w warunkach zakładu typu półotwartego. Jednostka jest samowystarczalna w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania własnych ścieków. Od 2007 roku w ramach działań pro ekologicznych prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i ograniczanie użycia toksycznej chemii do ogólnych prac porządkowych. Jednostka należy do przodujących w wielkości zatrudnienia osadzonych oraz w zaangażowaniu na rzecz wspierania samorządów lokalnych – obecnie osadzeni wykonują szereg prac nieodpłatnych na rzecz miast: Łęczycy, Zgierza i Łodzi. W szeregach tutejszej kadry ponad 43 % funkcjonariuszy i pracowników posiada wykształcenie wyższe oraz specjalistyczne, w tym: lekarzy na 2,75 etatu, lekarz stomatolog, 6 psychologów, 3 certyfikowanych terapeutów uzależnień, duchowny sprawujący funkcję kapelana. Na terenie jednostki odbywa się średnio 10 kursów zawodowych, działają dwie grupy Anonimowych Alkoholików, Klub Pracy a także do dyspozycji osadzonych pozostaje wyświęcona kaplica wyznania rzymsko-katolickiego.

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Arkadiusz Janiszewski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Paweł Kuciński
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Cezary Łuczak
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Mariusz Kasierski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Oficer Prasowy
por. Adam Kowalski
Tel./Fax: (24) 388-00-66; 519-831-934/ (24) 388-00-08
E-mail: adam.kowalski3@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 388-00-00
Dowódca Zmiany: (24) 388-01-00 fax (24) 388 00 99
Dział Organizacyjny: (24) 388-00-06
Dział Kadr: (24) 388-00-05
Dział Penitencjarny: (24) 388-00-50
Dział Ochrony: (24) 388-00-10
Dział Ewidencji: (24) 388-00-80
Dział Kwatermistrzowski: (24) 388-00-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 388-00-88
Dział Łączności i Informatyki: (24) 388-00-15
Dział Finansowy: (24) 388-00-20
Służba Zdrowia: (24) 388-00-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-17:00
Wtorek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-16:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 1. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.
 2. W paczkach nie wolno łączyć artykułów higienicznych z odzieżą oraz lekami.
 3. Paczki zawierające przedmioty, na które skazany nie posiada zgody Dyrektora lub których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.
 4. Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.
 5. Paczki z artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych w kantynie po zakończonym widzeniu.
 6. Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest adresowana.
 7. Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.
 8. Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.
 9. Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 8, nie będą przyjmowane.
 10. W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

- artykuły spożywcze odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

- odzież przekazuje się do depozytu,

- leki i artykuły higieniczne nie występujące w kantynie, jeżeli zasadności ich przyjęcia potwierdzi lekarz, mogą być w uzasadnionych przypadkach przyjęte.

      11. Przyjmowanie sprzętu RTV.

  W przypadku odbiornika telewizyjnego przekątna ekranu nie może przekraczać 19”.

  Radia, odtwarzacze muzyki bez funkcji rejestracji dźwięku oraz z wbudowanymi głośnikami.      

  Dopuszczalne gabaryty radioodbiornika/radiomagnetofonu 20x20x50 cm, sprzętu DVD 40x35x10 cm.

      12. Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

            Zakład Karny w Garbalinie

            99-100 Łęczyca

            z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

 


Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 
2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki. W przypadku dokonania przez osobę najbliższą wpłaty pieniężnej bez zamówienia do kantyny, nie będzie możliwym realizacja paczki przez samego skazanego.


3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca
2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.                   

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.


5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:

- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),

- drogą pocztową lub w formie elektronicznej .

 

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W SIERADZU

NR - 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

 

Ceny produktów

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi lub z innymi osobami odbywają się w salach, w godzinach 8:00 - 17:00 w czwartki, piątki i niedziele oraz dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Widzenia na terenie jednostki penitencjarnej realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.

Uwaga! Od dnia 27 lutego 2011 na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zmienia się sposób udzielania widzeń w niedzielę. Widzenia w niedzielę będą udzielane wg następujących zasad:

 • w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy (podgrupa "P");
 • w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dla recydywistów penitencjarnych (podgrupa "R").
 1. W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nie realizuje się wcześniej udzielonych, a nie wykorzystanych zezwoleń na połączenie widzeń.
 2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00 w niedzielę przez funkcjonariusza przyjmującego paczki w poczekalni dla odwiedzających, a w czwartki i piątki – przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku Biuro Przepustek.
 3. O realizacji widzeń decyduje kolejność zgłoszeń, a w uzasadnionych indywidualnych przypadkach dowódca zmiany bierze pod uwagę znaczną odległość od miejsca zamieszkania i udział w widzeniu dzieci w wieku do lat 3.
 4. Dowódca zmiany może odmówić przyjęcia zgłoszenia na widzenie, jeżeli nie ma możliwości jego realizacji do godz. 17.00.
 5. W celu zapewnienia płynnej realizacji widzeń Dyrektor zakładu karnego może zarządzić, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, inną organizację widzeń (np. system: alfabetyczny, z podziałem na grupy klasyfikacyjne, zmiana dni).
 6. Osadzeni chcący uzyskać dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, muszą udokumentować przed wychowawcą ciążący na nich obowiązek sprawowania stałej pieczy nad małoletnim.
 7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych wyłącznie w kantynie jednostki.
 8. Artykuły nie skonsumowane, po zakończonym widzeniu, wydaje się osobie odwiedzającej, a pozostawione podlegają usunięciu.
 9. Zabrania się palenia tytoniu w salach widzeń i nie dopuszcza się zabierania na widzenia wyrobów tytoniowych (należy je zdeponować przed wejściem do jednostki). W trakcie widzenia nie wolno bez zezwolenia przekazywać żadnych przedmiotów.

Uwaga!: Mając na uwadze dogodność oraz sprawność realizacji widzeń osadzonych z rodzinami lub bliskimi na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie wprowadza się poniżej przedstawione rozwiązania organizacyjne.

Pierwszeństwo w odbywaniu widzeń z osadzonymi mają:

1. Kobiety w zaawansowanej ciąży

2. Osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

3. Niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach)

4. Osoby powyżej 75 roku życia.