Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Garbalin Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Garbalinie

Garbalin

99-100 Łęczyca

Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08

E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Garbalinie usytuowany jest 7 km na północ od Łęczycy, około 45 km od Łodzi. Przeznaczony jest dla skazanych – dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych oraz odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wybudowany został na terenie po byłej kopalni rud żelaza i przekazany więziennictwu w użytkowanie przez ówczesne władze. Na bazie pozostawionych po kopalni zabudowań utworzono oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Łęczycy, który w dniu 1 sierpnia 1974r. przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Ośrodek Przystosowania Społecznego /OPS/. Obsadę kadrową nowo utworzonego ośrodka stanowili byli pracownicy oddziału zewnętrznego oraz nowo przyjęci funkcjonariusze. Już na początku funkcjonowania jednostki pojawiły się pierwsze trudności spowodowane brakiem centralnego ogrzewania /cele mieszkalne ogrzewane były piecami węglowymi/, częstymi awariami sieci energetycznej oraz brakiem bieżącej wody. W latach 1974-1989 podjęto szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wybudowano wówczas czterokondygnacyjny pawilon mieszkalny dla osadzonych, piętrowy budynek administracyjny wraz z wartownią, kotłownię, chlewnię, oczyszczalnię ścieków i kuchnię ze stołówką dla osadzonych oraz halę produkcyjną dla Gospodarstwa Pomocniczego. Zmiana przeznaczenia jednostki nastąpiła w roku 1990, kiedy to w miejsce rozwiązanego OPS utworzono zakład karny typu ośrodkowego. Od 1997r. jednostka funkcjonuje jako zakład karny typu półotwartego. Początki starań o rozbudowę Zakładu Karnego w Garbalinie sięgają roku 1993, kiedy to pod przyszłą zabudowę rozpoczął się wykup ziemi bezpośrednio przylegającej do murów więzienia, jednak ze względu na szczupłość środków finansowych modernizację jednostki odłożono na lata późniejsze. Idea rozbudowy garbalińskiej jednostki powróciła po 10 latach, gdy w jednostkach penitencjarnych stany zaludnienia dawno przekroczyły posiadaną przez więziennictwo ilość miejsc, a postępująca dekapitalizacja łęczyckiego więzienia zmusiła dyrekcję jednostki do występowania z kolejnymi wnioskami o wyłączanie kolejnych cel. Już 15 października 2004r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi podpisał z firmą ,,Mitex” S.A. z Kielc umowę o rozbudowę istniejącej jednostki z zamiarem skorelowania tej inwestycji z likwidacją Zakładu Karnego w Łęczycy i połączeniem kadr tych jednostek. Sprawna organizacja, dobre tempo prac, niezbędna pomoc administracji więziennej udowodniły, że w okręgu łódzkim warto budować. Zaplanowane na 3 lata inwestycje zostały ukończone w ciągu 24 miesięcy. W 2007r. ukończono budowę nowego budynku zakwaterowania osadzonych, kompleks widzeń z pokojami przesłuchań, szatniami dla funkcjonariuszy oraz wartownię. Zakład Karny w Garbalinie po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych uzyskał pojemność 973 miejsc, w tym 45 miejsc w oddziale terapeutycznym dla osadzonych uzależnionych od alkoholu i obecnie jest jednostką z nowymi lub z gruntu zmodernizowanymi obiektami, przeznaczonymi do wykonywania kary w warunkach zakładu typu półotwartego. Jednostka jest samowystarczalna w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania własnych ścieków. Od 2007 roku w ramach działań pro ekologicznych prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów i ograniczanie użycia toksycznej chemii do ogólnych prac porządkowych. Jednostka należy do przodujących w wielkości zatrudnienia osadzonych oraz w zaangażowaniu na rzecz wspierania samorządów lokalnych – obecnie osadzeni wykonują szereg prac nieodpłatnych na rzecz miast: Łęczycy, Zgierza i Łodzi. W szeregach tutejszej kadry ponad 43 % funkcjonariuszy i pracowników posiada wykształcenie wyższe oraz specjalistyczne, w tym: lekarzy na 2,75 etatu, lekarz stomatolog, 6 psychologów, 3 certyfikowanych terapeutów uzależnień, duchowny sprawujący funkcję kapelana. Na terenie jednostki odbywa się średnio 10 kursów zawodowych, działają dwie grupy Anonimowych Alkoholików, Klub Pracy a także do dyspozycji osadzonych pozostaje wyświęcona kaplica wyznania rzymsko-katolickiego.

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Arkadiusz Janiszewski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Paweł Kuciński
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Cezary Łuczak
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Mariusz Kasierski
Tel./Fax: (24) 388-00-00/ (24) 388-00-08
E-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
Oficer Prasowy
por. Adam Kowalski
Tel./Fax: (24) 388-00-66; 519-831-934/ (24) 388-00-08
E-mail: adam.kowalski3@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 388-00-00
Dowódca Zmiany: (24) 388-01-00 fax (24) 388 00 99
Dział Organizacyjny: (24) 388-00-06
Dział Kadr: (24) 388-00-05
Dział Penitencjarny: (24) 388-00-50
Dział Ochrony: (24) 388-00-10
Dział Ewidencji: (24) 388-00-80
Dział Kwatermistrzowski: (24) 388-00-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 388-00-88
Dział Łączności i Informatyki: (24) 388-00-15
Dział Finansowy: (24) 388-00-20
Służba Zdrowia: (24) 388-00-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-17:00
Wtorek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-16:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego wprowadzonej Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega uprawnienie w zakresie możliwości otrzymywania paczki żywnościowej przez skazanych.

 

Od dnia 01 lipca 2015 roku
skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.


Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art.113a.§3. – zgodnie z definicją  z art. 115 § 11 KK).
W konsekwencji tych zmian od dnia 1 lipca 2015 roku do Zakładu Karnego w Garbalinie nie będą przyjmowane paczki dostarczane skazanym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej.

 


 Zasady przyjmowania paczek

 1. Paczki z żywnością przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 - 15.30 przy wejściu do jednostki, a w dniach wyznaczonych do realizacji widzeń do godziny 16.00. Przyjęte paczki są wydawane w dyżurkach oddziałowych do godziny 17.30, w tym samym dniu.
 2. Paczki z żywnością nie spełniające kodeksowych wymogów, nie będą przez administrację jednostki przyjmowane.
 3. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej, w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia skutecznej kontroli.
 4. W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe i inne artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe, bez naruszenia w istotny sposób ich stanu lub narażenia na zniszczenie, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także nie wolno w paczkach łączyć artykułów żywnościowych z higienicznymi lub odzieżą oraz lekami.
 5. Paczki zawierające przedmioty, których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.
 6. Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.
 7. Paczki z żywnością lub artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych w kantynie po zakończonym widzeniu. W przypadku paczek sporządzanych na miejscu, nie stosuje się ograniczeń ochronnych, o których mowa w pkt. 6.
 8. Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest przeznaczona.
 9. Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.
 10. Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Żywnościowa, Odzieżowa, Higieniczna, Leki.
 11. Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 13, nie będą przyjmowane.
 12. W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:
 - artykuły spożywcze traktuje się jak przesłane w paczce żywnościowej i zalicza w poczet tego uprawnienia, a w  przypadku wcześniejszej realizacji przysługującego limitu do otrzymania takiej paczki, odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,
- odzież przekazuje się do depozytu,
- leki i artykuły higieniczne nie występujące w kantynie, jeżeli zasadności ich przyjęcia potwierdzi lekarz, mogą być w uzasadnionych przypadkach przyjęte.

   13.      Przyjmowanie sprzętu RTV.

    W przypadku odbiornika telewizyjnego przekątna ekranu nie może przekraczać 19”.
    Radia, odtwarzacze muzyki bez funkcji rejestracji dźwięku oraz z wbudowanymi głośnikami. Dopuszczalne
    gabaryty radioodbiornika/radiomagnetofonu 20x20x50 cm, sprzętu DVD 40x35x10 cm.
   14.      dane adresowe dla przesyłek pocztowych:
                Zakład Karny w Garbalinie
                99-100 Łęczyca
                z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata 
 

Z dniem 2 stycznia 2012 r. umożliwia się osadzonym dodatkowy sposób realizacji uprawnień do otrzymywania paczek żywnościowych.

 

 

Uwaga
 

W związku ze zmianą od 01.05.2013 Ajenta prowadzącego kantynę w Zakładzie Karnym w Garbalinie, podajemy nowy numer konta, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na e-paczkę:


BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W SIERADZU
 

NR - 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964
 

Formularz zamówienia oraz ceny produktów zamieszczone są poniżej.

 

 
INSTRUKCJA
korzystania z dodatkowego sposobu realizacji uprawnienia osadzonych
do otrzymania e-paczki z żywnością

I Podmiot realizujący zamówienie.
Niniejsza instrukcja określa zasady realizacji dodatkowego sposobu dostarczania paczek żywnościowych osobom osadzonym w Zakładzie Karnym w Garbalinie.
Za przygotowanie paczek żywnościowych odpowiada punkt sprzedaży na terenie ZK w Garbalinie, prowadzony przez: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz.
II Osoby uprawnione
Oferta skierowana jest do rodzin i osób bliskich osadzonego, które przekazują paczki żywnościowe przysługujące mu zgodnie z art.113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.; dalej jako „kkw”). Dostawa paczki żywnościowej następuje w ramach uprawnień osadzonego o których mowa w art.113 a § 3 kkw. Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane osadzonym są dopuszczone do obrotu. Ceny artykułów spożywczych podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
III Zamówienie i jego realizacja
Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Garbalinie, na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego wraz z dowodem wpłaty funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie paczek do jednostki, bądź po przesłaniu pocztą na adres Zakład Karny w Garbalinie 99-100 Łęczyca. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie, ważnej w dniu składania zamówienia, zwanej dalej „listą”. Formularz zamówienia oraz gwarantowana lista artykułów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie przyjmowania paczek,
        - w sali widzeń,
        - na stronie internetowej jednostki:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lodz/zaklad-karny-garbalin/index.html

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty i potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się odbiór paczki przez osadzonego. Do każdej paczki dołączany jest paragon. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.

IV Formy płatności
Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży:
86 1240 3275 1111 0010 4622 8964 lub dokonywać wpłaty bezpośredniej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki ( dotyczy osób odwiedzających po zakończonym widzeniu).
V Odmowa realizacji zamówienia
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z uwagi na brak uprawnień lub nagłe opuszczenie jednostki przez adresata – osadzonego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacja o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia. W razie stwierdzenia w dniu odbioru paczki niezgodności asortymentu lub jego ceny z zamieszczonym w dniu zamówienia wykazem - decyduje data stempla pocztowego lub wpłaty bezpośredniej ( wyczerpanie zapasów, nieplanowana zmiana cen w dostawie), osadzony będzie miał możliwość zmodyfikowania zamówienia lub rezygnacji z tej części zakupu-zamówienia. W przypadku rezygnacji z powodu braku towaru lub zmiany cen, pozostała kwota nie wykorzystana na modyfikację zamówienia, będzie odsyłana na koszt placówki handlowej. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).
VI Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż przetwarzający dane osobowe odpowiedzialny jest za ich ochronę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133, poz. 883 ze zm.).
VII Pozostałe informacje
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm). Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych ze składania lub realizacji zamówień poprzez punkt sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby punktu sprzedaży.
 

Ceny produktów

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi lub z innymi osobami odbywają się w salach, w godzinach 8:00 - 17:00 w czwartki, piątki i niedziele oraz dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Widzenia na terenie jednostki penitencjarnej realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.

Uwaga! Od dnia 27 lutego 2011 na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zmienia się sposób udzielania widzeń w niedzielę. Widzenia w niedzielę będą udzielane wg następujących zasad:

 • w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy (podgrupa "P");
 • w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dla recydywistów penitencjarnych (podgrupa "R").
 1. W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nie realizuje się wcześniej udzielonych, a nie wykorzystanych zezwoleń na połączenie widzeń.
 2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00 w niedzielę przez funkcjonariusza przyjmującego paczki w poczekalni dla odwiedzających, a w czwartki i piątki – przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku Biuro Przepustek.
 3. O realizacji widzeń decyduje kolejność zgłoszeń, a w uzasadnionych indywidualnych przypadkach dowódca zmiany bierze pod uwagę znaczną odległość od miejsca zamieszkania i udział w widzeniu dzieci w wieku do lat 3.
 4. Dowódca zmiany może odmówić przyjęcia zgłoszenia na widzenie, jeżeli nie ma możliwości jego realizacji do godz. 17.00.
 5. W celu zapewnienia płynnej realizacji widzeń Dyrektor zakładu karnego może zarządzić, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, inną organizację widzeń (np. system: alfabetyczny, z podziałem na grupy klasyfikacyjne, zmiana dni).
 6. Osadzeni chcący uzyskać dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, muszą udokumentować przed wychowawcą ciążący na nich obowiązek sprawowania stałej pieczy nad małoletnim.
 7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych wyłącznie w kantynie jednostki.
 8. Artykuły nie skonsumowane, po zakończonym widzeniu, wydaje się osobie odwiedzającej, a pozostawione podlegają usunięciu.
 9. Zabrania się palenia tytoniu w salach widzeń i nie dopuszcza się zabierania na widzenia wyrobów tytoniowych (należy je zdeponować przed wejściem do jednostki). W trakcie widzenia nie wolno bez zezwolenia przekazywać żadnych przedmiotów.

Uwaga!: Mając na uwadze dogodność oraz sprawność realizacji widzeń osadzonych z rodzinami lub bliskimi na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie wprowadza się poniżej przedstawione rozwiązania organizacyjne.

Pierwszeństwo w odbywaniu widzeń z osadzonymi mają:

1. Kobiety w zaawansowanej ciąży

2. Osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3.

3. Niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach)

4. Osoby powyżej 75 roku życia.