Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łódź Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

Tel./Fax: (42) 675-04-15 / (42) 675-05-00

E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

      Zakład Karny Nr 1 w Łodzi jest zakładem typu półotwartego i otwartego przeznaczonym do odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla kobiet. Pojemność jednostki wynosi 556 miejsc. Ponadto w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu.

      Historia Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi sięga roku 1943, kiedy to niemieckie władze okupacyjne podjęły decyzję o usytuowaniu w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej obozu pracy dla około 500 więźniów. W roku 1955 rozpoczęto przebudowę jednostki, nadając jej nazwę Ośrodka Pracy Więźniów - Sikawa. Kompleks więzienny składał się wówczas z trzech parterowych, murowanych budynków penitencjarnych z celami mieszkalnymi na ok. 500 miejsc. Kolejne zmiany organizacyjne powodowały zmianę nazewnictwa. I tak po 1964 roku ośrodek otrzymał nazwę ZK Sikawa - Łódź, a po 1975 roku Zakład karny Nr 1 w Łodzi, która obowiązuje do dziś. Przełom lat 80 i 90 zapoczątkował znaczące zmiany modernizacyjne i tak w 1986 roku oddano do użytku dwukondygnacyjny pawilon. W latach 1992-1995 oddano kolejny- tym razem trzykondygnacyjny budynek penitencjarny. Dobudowano również łącznik wielofunkcyjny, mieszczący infrastrukturę socjalną. W 2007 roku oddano do użytku kolejny pawilon przeznaczony dla skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet. W jednostce zatrudnionych jest ok. 60% wszystkich osadzonych. Skazani pracują nieodpłatnie poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta w ramach prac publicznych m.in. na rzecz samorządu lokalnego. Przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi funkcjonuje Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agot”, które posiada wieloletnią tradycję na rynku odzieżowym, specjalizuje się m. in. w w produkcji tóg dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i artykułów dla zakładów penitencjarnych oraz odzieży roboczej, materacy itp.

      W Zakładzie zarówno osoby skazane jak i tymczasowo aresztowane mogą korzystać z świetlic, sali sportowej oraz biblioteki, w której znajduje się ponad 15 tys. woluminów. W ramach zajęć kulturalno – oświatowych skazani aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Łodzi. Korzystając z wycieczek zwiedzają łódzkie muzea i galerie. Ponadto osadzeni uczestniczą w różnego rodzaju turniejach o zakresie zakładowym, lokalnym i ogólnopolskim. Na terenie zakładu karnego corocznie organizowanych jest kilka różnego rodzaju kursów zawodowych (brukarz, malarz, fryzjer itp.) podczas których osadzeni zdobywają wiedzę i kwalifikacje dające im możliwość łatwiejszego znalezienia zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Prowadzona jest również współpraca z organizacjami wspierającymi readaptację społeczną skazanych.

     

 

Dyrektor
ppłk Grzegorz Tomaszewski
Tel./Fax: 42 675 04 10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Jacek Hummel
Tel./Fax: (42) 675-04-10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Krystian Sobczak
Tel./Fax: (42) 675 04 10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Agnieszka Rzetelska - Brzemińska
Tel./Fax: (42) 675-05-35 / 517-798-036
E-mail: agnieszka.rzetelska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-04-10
Dowódca Zmiany: (42) 675-04-16
Dział Organizacyjny: (42) 675-05-22
Dział Kadr: (42) 675-04-17 / (42) 675-04-75
Dział Penitencjarny: (42) 675-05-35
Dział Ochrony: (42) 675-04-20
Dział Ewidencji: (42) 675-04-60
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-04-26, Pokoje gościnne (42) 675-04-79
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-04-67
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-04-22, (42) 675-04-80
Dział Finansowy: (42) 675-04-55
Służba Zdrowia: (42) 675-04-37

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
Al. Kościuszki 14
Łódź
93101013710008791391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

Paczki odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesłać na adres:

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

 

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony za zezwoleniem Dyrektora może otrzymać paczki z niezbędną mu odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.

Zezwala się osadzonym na otrzymanie jeden raz w miesiącu paczki ze środkami higieny, o ciężarze nie przekraczającym 5 kg, w przypadku tymczasowo aresztowanych kobiet, otrzymanie ww. paczki następuje po uzyskaniu zgody organu dysponującego. Paczki odzieżowe mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, w godzinach 8.30–16.00, w poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele  oraz poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca w godzinach 8.30–16.00, codziennie.

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości,

 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 Zasady realizowania paczek żywnościowych i higienicznych:

 1. Paczki żywnościowe i higieniczne dostarczone osadzonym spoza zakładu karnego przez osoby bliskie, drogą pocztową lub w inny sposób nie będą przyjmowane.

 2. Osoba najbliższa składa zamówienia na paczkę żywnościową  do podmiotu przygotowującego paczkę (punkt sprzedaży przy ZK Nr 1 w Łodzi) bezpośrednio (podczas widzeń, w punkcie przyjmowania paczek) lub drogą pocztową. Do zamówienia powinno być dołączone potwierdzenie dokonania przelewu lub przekazu na konto podmiotu realizującego zamówienie. Opłatę za paczkę może uiścić osoba najbliższa w punkcie sprzedaży. Zamówienie na paczkę higieniczną nie musi być składane przez osobę najbliższą.

3. Realizacja zamówienia na paczkę powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się bezzwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe odstępuje się od jej przygotowania.

4. Zamówienie na paczkę nie zostanie przyjęte lub zrealizowane jeżeli:

 1. osadzony nie posiada uprawnień do otrzymania paczki,

 2. osoba składająca zamówienie nie jest odnotowana jako osoba najbliższa w systemie NoeNet (w przypadku paczek żywnościowych),

 3. nie zostały pokryte koszty realizacji paczki (brak wpływu środków na konto podmiotu przygotowującego paczkę)

            5. Przelew lub przekaz powinien być sporządzony w następujący sposób:

Odbiorca: PPW Agot ul. Beskidzka 54, 97-512 Łódź

Nr konta: 19 1030 1582 0000 0008 0629 9006

Tytuł: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

Formularz zamówienia i wykazy udostępnione będą;

 1. Na stronie internetowej zakładu

 2. W punkcie sprzedaży i sali widzeń

 3. Przy wejściu do jednostki

  6. W przypadku nie zrealizowania zamówienia na paczkę wpłacone środki zwracane są na konto lub przekazem osobie składającej zamówienie w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu.              

 

Zamówienie na paczkę

 

Zamówienie na paczkę higieniczną

 

Lista produktów

 

 Zasady przyjmowania sprzętu audiowizualnego

dla osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi

 

 

 1. Skazany może posiadać w celi sprzęt, o którym mowa w art. 110 a § 2 kkw, taki jak odbiornik TV do 19 cali oraz nośniki informacji w postaci kaset, płyt CD, DVD, kartridży – do 10 sztuk w użytkowaniu, w przypadku możliwości ich odtwarzania przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, na podstawie indywidualnej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.

 2. Tymczasowo aresztowana nie może posiadać w celi urządzeń określonych w art. 216 § 1 kkw. Dopuszcza się posiadanie w celi TV do 19 cali lub radia za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym.

 3. Sprzęt audiowizualny nie może posiadać następujących wejść/wyjść:

 1. portów USB i FIREWIRE;

 2. złącza rj45;

 3. czytników kart pamięci;

 4. modułu WiFi;

 1. Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyty cd na karty pamięci ani też portów USB,

 2. Demontaż wejść/wyjść, o których mowa w pkt 3 oraz 4, powinien zostać dokonany przez autoryzowany serwis; koszty demontażu ponosi osadzony.

 3. Radia i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz powinny mieć głośniki wbudowane na stałe.

 4. Każdy sprzęt powinien mieć możliwość rozkręcenia. Nie jest przyjmowany sprzęt klejony fabrycznie, w którym przeprowadzenie kontroli nie byłoby możliwe bez jego uszkodzenia.

 5. Każde urządzenie przyjmowane do zakładu karnego powinno być wyprodukowane fabrycznie oraz zawierać znak bezpieczeństwa użytkowania (CE). Wtyczki urządzenia muszą być wykonane fabrycznie. Odbiornik nie może posiadać widocznych uszkodzeń lub usterek, ani też nosić śladów napraw. Sprzęt, który nie posiada wymienionych cech nie zostanie przyjęty.

  

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny nr 1 w Łodzi

I. Udzielanie widzeń tymczasowo aresztowanym kobietom:

 1. Widzenia tymczasowo aresztowanych niezatrudnionych, z zastrzeżeniem pkt. 3, odbywają się w sali widzeń we wtorki, środy oraz w piątki w godz. 9.00-15.30.
 2. Widzenia tymczasowo aresztowanych zatrudnionych, z zastrzeżeniem pkt. 3 odbywają się w sali widzeń w soboty oraz w niedziele w godz. 9.00-15.30.
 3. Widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne: 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy  dzień Świąt Wielkanocy,  3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia w godz. 8.30-13.30.
 5. Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń. Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia. Osoba zainteresowana powinna poinformować o powyższym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie podczas zgłaszania widzenia.
 6. Osoby odwiedzające zobowiązane są przedstawić pisemne zarządzenie organu dysponującego, zezwalające na udzielenie widzenia oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 7. W czasie widzenia zabrania się używania wyrobów tytoniowych.
 8. W czasie widzenia tymczasowo aresztowane oraz  osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowaną pod opieką przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej,       a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez Dyrektora.

II. Udzielanie widzeń skazanym kobietom:

 1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub na terenie do niej przyległym (wyłącznie widzenia bez osoby dozorującej), z zastrzeżeniem pkt 2 widzenia udzielane są w następujący sposób:
 • zakład karny typu otwartego maksymalny czas trwania widzenia 180 minut – wtorek, środa, piątek, sobota i niedziela w godz. 9.00-15.30 dla wszystkich osadzonych;
 • zakład typu półotwartego i zamkniętego – wtorek, środa i piątek w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych niezatrudnionych;
 • zakład typu półotwartego i zamkniętego – sobota, niedziela w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie;
 • zakład typu półotwartego i otwartego w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych zatrudnionych (funkcyjne) w dni wolne od pracy ustalone harmonogramem.
 1. Widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne: 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Świąt Wielkanocy, 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia w godz. 8.30-13.30.
 3. Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń. Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia. Osoba zainteresowana powinna poinformować o powyższym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie podczas zgłaszania widzenia.
 4. Osadzona przed rozpoczęciem widzenia zobowiązana jest podać funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia, jaki rodzaj widzenia chce wykorzystać.
 5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych    i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego – zgodnie z art. 105a § 6 Kkw. Szczegółowe zasady i tryb realizacji tego uprawnienia określone są w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora.
 6. Skazana odbywająca karę w zakładzie karnym typu półotwartego i zamkniętego, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 Kkw w powiązaniu z art. 87a § 1 Kkw (dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, nad którymi sprawuje stałą pieczę) ma obowiązek poinformować wychowawcę o tym fakcie, podając jednocześnie dane personalne dzieci, w celu umożliwienia zrealizowania uprawnienia.
 7. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie chyba, że Dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionym wypadku, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 8. W czasie widzenia zabrania się używania wyrobów tytoniowych.
 9. W czasie widzenia skazane oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem – zgodnie z art. 105a § 7 Kkw.

III. Udzielanie widzeń skazanym mężczyznom:

 1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub na terenie do niej przyległym (wyłącznie widzenia bez osoby dozorującej), z zastrzeżeniem pkt 2 widzenia udzielane są w następujący sposób:
 • zakład karny typu otwartego maksymalny czas trwania widzenia 180 minut – wtorek, środa, piątek, sobota i niedziela w godz. 9.00-15.30 dla wszystkich osadzonych;
 • zakład typu półotwartego – wtorek, środa i piątek w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych niezatrudnionych;
 • zakład typu półotwartego – sobota, niedziela w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie;
 • zakład typu półotwartego i otwartego w godzinach 9.00-15.30 dla osadzonych zatrudnionych (kuchnia, sprzątający, funkcyjni) w dni wolne od pracy ustalone harmonogramem.
 1. Widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne: 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Świąt Wielkanocy,  3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia w godz. 8.30-13.30.
 3. Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń. Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia. Osoba zainteresowana powinna poinformować o powyższym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie podczas zgłaszania widzenia.
 4. Osadzony przed rozpoczęciem widzenia zobowiązany jest podać funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia, jaki rodzaj widzenia chce wykorzystać.
 5. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych    i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego – zgodnie z art. 105a § 6 Kkw. Szczegółowe zasady i tryb realizacji tego uprawnienia określone są w odrębnym Zarządzeniu Dyrektora.
 6. Skazany odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego, który zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 Kkw  w powiązaniu z art. 87a § 1 Kkw (dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, nad którymi sprawuje stałą pieczę) ma obowiązek poinformować wychowawcę o tym fakcie, podając jednocześnie dane personalne dzieci, w celu umożliwienia zrealizowania uprawnienia.
 7. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie chyba, że Dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionym wypadku, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 8. W czasie widzenia zabrania się używania wyrobów tytoniowych.
 9. W czasie widzenia skazani oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.   
 10. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem – zgodnie z art. 105a § 7 Kkw.