Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Płock Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

Tel./Fax: (24) 262-20-31/ (24) 262-02-27

E-mail: zk_plock@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Płocku formalnie jest oznaczony jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w rzeczywistości realizuje zadania wykraczające poza tę kwalifikację. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po raz pierwszy – pozostający do dyspozycji pobliskich sądów i prokuratur a także ukarani. Ponadto Zakład Karny w Płocku dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Od wielu lat na terenie zakładu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, biblioteka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Aktualnie ustalona pojemność jednostki wynosi 681 miejsc. Dziejowe zawieruchy i historyczne paradoksy sprawiły, że płockie więzienie stworzono w Prusach, rozbudowano w carskiej Rosji, a dopiero po ponad stu latach rozpoczęło służbę dla niepodległej Rzeczypospolitej. Historię płockiej jednostki datuję się od roku 1803, kiedy to pruscy zaborcy wybudowali nowy, dwupiętrowy budynek przeznaczony na więzienie publiczne, według projektu architekta Dawida Gilla. Budynek i otoczenie ogrodzone były murem na kształt fortecy. Nad bramą wejściową umieszczono napis w języku polskim :"Postrach rzuca na niecnych, dobrych ubezpiecza tym domem Fryderyk Wilhelm III"Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku zaborcze władze rosyjskie zapełniły stare więzienie „buntownikami”, jak nazywano powstańców. Wówczas okazało się, że konieczne jest zbudowanie nowych pomieszczeń więziennych dla tych, którzy nie pogodzili się z myślą o utracie niepodległości. Obok więzienia z czasów pruskich, w 1846 roku wybudowano więc kolejne gmachy według planów Henryka Marconiego. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku, władze polskie przystąpiły do modernizacji zabudowań więziennych. W czasach dwudziestolecia międzywojennego naczelnicy przeprowadzili wiele zmian w płockiej jednostce, tworząc np. warsztaty, w których zatrudniani byli osadzeni. Podczas wojny polsko – sowieckiej zakład ewakuowano, zaludniono ponownie pod koniec sierpnia 1920 roku. W czasie okupacji 1939 -1945 władze niemieckie nie dokonały znacznych przeobrażeń w infrastrukturze więzienia. W 1945 roku zorganizowano przedsiębiorstwo metalowe, a w 1972 roku rozpoczęto budowę nowego budynku więziennego. Przebudowano i zmodernizowano wieże ochronne, zaś w 1974 roku po modernizacji jednego z pawilonów podjęto budowę pralni i kuchni. W roku 1991 – w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Płockim więzieniu przeprowadzono gruntowne porządki. W ostatnim czasie dokonano modernizacji stanowiska dowodzenia oraz podjęto kompleksowe prace remontowe w oddziałach mieszkalnych. W dwustuletniej historii Zakładu Karnego w Płocku wyjątkowym był wspomniany rok 1991, kiedy to na terenie płockiej jednostki doszło do wydarzenia bez precedensu w dziejach polskiego więziennictwa – wizyty Ojca Świętego. Miało to miejsce w dniu 7 czerwca, w trakcie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na dziedzińcu jednostki oczekiwała na Papieża grupa ok. 330 skazanych, oficjalni goście – ówczesny minister sprawiedliwości – prof. W. Chrzanowski, duża grupa dziennikarzy oraz funkcjonariusze płockiego zakładu. Po oficjalnych powitaniach Ojciec Święty, wbrew ustalonemu porządkowi spotkania, udał się ku zaskoczeniu wszystkich zebranych bezpośrednio między osadzonych, witając się z nimi i błogosławiąc. Mottem wystąpienia Papieża stały się słowa skierowane do wszystkich osadzonych : „Jesteście skazani, ale nie potępieni”. Na pamiątkę papieskiej wizyty w otaczającym zakład murze umieszczono okolicznościową tablicę. W pracy resocjalizacyjnej administracja jednostki jest wspierana przez kościoły i związki wyznaniowe. Ponadto w szerzeniu wiedzy o kulturze i wdrażaniu do udziału w różnych dziedzinach życia kulturalnego bardzo pomocne są kontakty nawiązane z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Książnicą Płocką, Muzeum Mazowieckim, Płockim Towarzystwem Fotograficznym, Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych, Teatrem Dramatycznym, Wyższym Seminarium Duchownym, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica oraz Urzędem Miasta Płocka.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Kilon
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 119
E-mail: andrzej.kilon@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Joanna Choinkowska
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 240
E-mail: joanna.choinkowska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Krystian Sobczak
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 118
E-mail: krystian.sobczak@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Marlena Kubera
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 127
E-mail: marlena.kubera@sw.gov.pl
Z-ca oficera prasowego
por. Artur Wolf
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 217
E-mail: artur.wolf@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 262-20-31 wewn. 119
Dowódca Zmiany: (24) 262-20-31 wewn. 111
Dział Organizacyjny: (24) 262-20-31 wewn. 217
Dział Kadr: (24) 262-20-31 wewn. 202, 127
Dział Penitencjarny: (24) 262-20-31 wewn. 158
Dział Ochrony: (24) 262-20-31 wewn. 122
Dział Ewidencji: (24) 262-20-31 wewn. 114 kierownik/wewn. 175 transporty/wewn. 172 przyjęcia i zwolnienia/wewn.176 statystyka
Dział Kwatermistrzowski: (24) 262-20-31 wewn. 115
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 262-20-31 wewn. 213
Dział Łączności i Informatyki: (24) 262-20-31 wewn.208
Dział Finansowy: (24) 262-20-31 wewn. 116
Służba Zdrowia: (24) 262-20-31 wewn. 132

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Warszawa
Warszawa
59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W PŁOCKU

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku informuje, że od dnia 1.09.2012 roku nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych na konta depozytowe osadzonych w kasie zakładu. Wpłat dla osadzonych można dokonywać na konto (numer konta 59 1010 1010 0004 0413 9120 0000) w każdym banku, na poczcie lub drogą elektroniczną. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, którego ta wpłata dotyczy.

 

I N F O R M A C J A

w sprawie realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku informuje, że od dnia 2 stycznia 2012 roku wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych.

Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Płocku na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę. Zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Formularz zamówienia oraz aktualna lista produktów dostępna jest w biurze przepustek, sali widzeń, kantynie oraz na stronie internetowej jednostki. Formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty złożyć można w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.

Lista dostępnych towarów: 

/Data/Files/196245mkub/lista-artykulow-kantyna-2014.pdf

Formularz zamówienia: 

/Data/Files/196245mkub/formularz-zamowienia-na-paczke-2014.pdf

Wzór wypełnionego polecenia przelewu na e-paczkę

/Data/Files/196245mkub/e-paczka.pdf

Godziny i sposób przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego.

Dla realizacji powyższych uprawnień wprowadza się w zakładzie dwa rodzaje talonów:

 • odzieżowo – higieniczny,

 • zdrowotny

1. Wydanie talonu odzieżowo – higienicznego oraz zdrowotnego wymaga uprzedniej zgody dyrektora, wyrażonej na prośbie osadzonego

2. Ciężar paczki odzieżowo – higienicznej nie może przekraczać, wraz z opakowaniem – 5 kg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na zwiększenie ciężaru paczki.

3. Zawartość paczki zdrowotnej opiniuje lekarz. Paczka może zawierać jedynie leki dostępne w wolnej sprzedaży, zawarte w wykazie leków, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, muszą posiadać aktualną datę ważności. Ciężar takiej paczki nie może przekroczyć, łącznie z opakowaniem – 0,5 kg. W paczka zdrowotnych nie wolno przesyłać odżywek i anabolików

 

4. W każdej paczce, bez względu na jej rodzaj, winien znajdować się spis jej zawartości.

5. Do zakładu przyjmowane są paczki : przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, instytucji lub osoby (np. gońca), dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną (np. członka rodziny, osobę bliską), zrealizowane przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w kantynie. Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie, w następujących godzinach :

 •  jeżeli są przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, instytucji   lub osoby - od godz. 8:30 do 15:00;
 • jeżeli są dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną w dni udzielania widzeń – od godz. 8:00 do 13:30;
 •  jeżeli są realizowane przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w kantynie w dni udzielania widzeń – od godz. 8:30 do 15:00;
 •  jeżeli są dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną w dni, w które nie udziela się widzeń – od godz. 13:00 do 14:00;

6.Paczki, dostarczone do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli zawartości na  zasadach § 34 ust.1 regulaminu. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, paczka jest kontrolowana w obecności tej osoby, przez wyznaczonego funkcjonariusza.

7. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu, gdy dostarcza ją osobiście osoba zainteresowana, jest :

 1. posiadanie przez nią kartonowego opakowania oraz odpowiednia waga paczki, zgodna z postanowieniami kodeksu i tego rozdziału

 2. przestrzeganie dni i godzin dostarczenia paczki, o których mowa w pkt. 12 tego rozdziału,

 3. w przypadku paczek żywnościowych, przestrzeganie postanowień kodeksu w zakresie ilości paczek przypadających osadzonemu w kwartale oraz posiadanie przez osadzonego uprawnienia do jej otrzymania

 4. przestrzeganie przez nadawców tych ustaleń, które zawarte są w pouczeniach na awersach i rewersach talonów (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),

 5. odpowiednia jej zawartość, zgodna z obowiązującymi przepisami (art. 113a §5 kodeksu) oraz z umieszczonym w paczce spisem jej zawartości

 6. przebywanie adresata paczki w zakładzie;

 7. naklejenie na paczkę II części talonu wystawionego przez zakład (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),

 

8. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu, gdy dostarcza ją organ uprawniony, instytucja lub osoba, a w szczególności poczta, firma kurierska, goniec jest:

 1. odpowiednia waga zgodna z postanowieniami kodeksu i tego rozdziału,

 2. w przypadku paczek żywnościowych przestrzeganie postanowień kodeksu odnoszących się do ich ilości oraz posiadanie przez osadzonego uprawnienia do jej otrzymania

 3. posiadanie przez nią naklejonej II częsci talonu, wystawionego przez zakład (dotyczy paczek odzieżowo – higienicznych i zdrowotnych),

 4. niewystępowanie w paczce przedmiotów określonych w art. 113a §5 kodeksu.

 5. przebywanie adresata paczki w zakładzie,

 6. brak uszkodzeń na zewnętrznym opakowaniu paczki, świadczących o naruszeniu jej zawartości.

 

9. Paczki, które nie spełniają warunków ujętych w pkt. 7 i 8 podlegają zwrotowi:

 • bezpośredniemu, gdy paczka jest dostarczana osobiście przez osobę zainteresowaną,

 • na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby.

 

Wydawanie sprzętu audiowizualnego i rzeczy własnych skazanego osobom upoważnionym odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00, po uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki.

Przyjęcie sprzętu  audiowizualnego do zakładu odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Zasady udzielania widzeń

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla skazanych

1. Widzenia dozorowane i bezdozorowe  odbywają się od niedzieli do wtorku, tj. przez 3 dni w tygodniu oraz w następujace dni świąteczne :

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy,

- 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek

- Boże Ciało

- 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- 11 listopada - Narodowe  Święto Niepodległości

- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

przy uwzględnieniu następujacych założeń :

a) od niedzieli do wtorku oraz w wymienione w pkt. 1 dni świąteczne widzenia odbywają się w godz. od 8.00 do 15.00, a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej będą realizowane w godzinach od 8.15 do 9.15, od 9.30 do 10.30, od 10.45 do 11.45, od 12.00 do 13.00 i od 13.15 do 14.15;

b) osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych od godziny 7.45. Obsługiwane są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza;

c) dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, zgłoszenia na widzenia przyjmowane będą nie później niż do godziny 12.30, a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej nie później niż 15 min. przed rozpoczęciem tego widzenia;

d) osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 min. 

e) ustalam,  iż jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać więcej niż 26 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie dla osób odwiedzających i osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu.

f) dopuszczam w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia w innym terminie;

2. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach.

3. W czasie trwania widzeń – z wyjątkiem tych, które pozbawiają skazanego kontaktu z osobą odwiedzającą – umożliwia się rodzinom zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

4. Artykuły żywnościowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera ze sobą po zakończeniu widzenia.

5. Osobom odwiedzającym skazanych zabraniam wnoszenia na sale widzeń jakichkolwiek rzeczy i przekazywania jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający nie skorzysta z widzenia ze skazanym w danym dniu lub widzenie zostanie przerwane.

6. Skazany może wnieść i przekazać osobie odwiedzającej tylko te przedmioty, na które posiada zezwolenie Dyrektora.

7. Nie zezwalam na udzielanie widzeń skazanym:

- uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole lub na kursie;

- pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna lub wykonywana na   własny rachunek.

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla tymczasowo aresztowanych.

1.Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się od niedzieli do wtorku, tj. przez 3 dni w tygodniu w  oraz w następujące dni świąteczne

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy,

- 3 maja - Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek

- Boże Ciało

- 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

przy uwzglednieniu następujących założeń :

a) od niedzieli do wtorku oraz wymienione w pkt. 1 dni świąteczne z widzeń moga korzystać wszyscy tymczasowo aresztowani w godz. od 8.00 do 15.00;

b) dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym zgłoszenia na widzenia przyjmowane będą nie później niż do godziny 12.30;

c) osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 min;

d) osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych od godziny 7:45. Obsługiwane są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza;

e) ustalam, iż jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać więcej niż 26 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie dla osób odwiedzających i osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu. Widzenia na terenie aresztu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanej sali widzeń. W czasie trwania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą osoby odwiedzające nie mają możliwości zakupów w kantynie artkułów żywnościowych do biezącej konsumpcji. Artykuły żywnosciowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera ze sobą po zakończeniu widzenia.

2. Osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych zabraniam wnoszenia na sale widzeń i przekazywania jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający nie skorzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym w danym dniu lub widzenie zostanie przerwane.

3.Tymczasowo aresztowani mogą przekazać osobom odwiedzającym tylko te rzeczy, na wysłanie których posiadają zgodę dyrektora.

4. Nie zezwalam na udzielanie widzeń tymczasowo aresztowanym:

a) uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole lub na kursie;

b) pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna lub wykonywana na własny rachunek;