Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Płock Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

Tel./Fax: (24) 262-20-31/ (24) 262-02-27

E-mail: zk_plock@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Płocku formalnie jest oznaczony jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w rzeczywistości realizuje zadania wykraczające poza tę kwalifikację. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po raz pierwszy – pozostający do dyspozycji pobliskich sądów i prokuratur a także ukarani. Ponadto Zakład Karny w Płocku dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Od wielu lat na terenie zakładu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, biblioteka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Aktualnie ustalona pojemność jednostki wynosi 635 miejsca. Dziejowe zawieruchy i historyczne paradoksy sprawiły, że płockie więzienie stworzono w Prusach, rozbudowano w carskiej Rosji, a dopiero po ponad stu latach rozpoczęło służbę dla niepodległej Rzeczypospolitej. Historię płockiej jednostki datuję się od roku 1803, kiedy to pruscy zaborcy wybudowali nowy, dwupiętrowy budynek przeznaczony na więzienie publiczne, według projektu architekta Dawida Gilla. Budynek i otoczenie ogrodzone były murem na kształt fortecy. Nad bramą wejściową umieszczono napis w języku polskim :"Postrach rzuca na niecnych, dobrych ubezpiecza tym domem Fryderyk Wilhelm III"Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku zaborcze władze rosyjskie zapełniły stare więzienie „buntownikami”, jak nazywano powstańców. Wówczas okazało się, że konieczne jest zbudowanie nowych pomieszczeń więziennych dla tych, którzy nie pogodzili się z myślą o utracie niepodległości. Obok więzienia z czasów pruskich, w 1846 roku wybudowano więc kolejne gmachy według planów Henryka Marconiego. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku, władze polskie przystąpiły do modernizacji zabudowań więziennych. W czasach dwudziestolecia międzywojennego naczelnicy przeprowadzili wiele zmian w płockiej jednostce, tworząc np. warsztaty, w których zatrudniani byli osadzeni. Podczas wojny polsko – sowieckiej zakład ewakuowano, zaludniono ponownie pod koniec sierpnia 1920 roku. W czasie okupacji 1939 -1945 władze niemieckie nie dokonały znacznych przeobrażeń w infrastrukturze więzienia. W 1945 roku zorganizowano przedsiębiorstwo metalowe, a w 1972 roku rozpoczęto budowę nowego budynku więziennego. Przebudowano i zmodernizowano wieże ochronne, zaś w 1974 roku po modernizacji jednego z pawilonów podjęto budowę pralni i kuchni. W roku 1991 – w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Płockim więzieniu przeprowadzono gruntowne porządki. W ostatnim czasie dokonano modernizacji stanowiska dowodzenia oraz podjęto kompleksowe prace remontowe w oddziałach mieszkalnych. W dwustuletniej historii Zakładu Karnego w Płocku wyjątkowym był wspomniany rok 1991, kiedy to na terenie płockiej jednostki doszło do wydarzenia bez precedensu w dziejach polskiego więziennictwa – wizyty Ojca Świętego. Miało to miejsce w dniu 7 czerwca, w trakcie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na dziedzińcu jednostki oczekiwała na Papieża grupa ok. 330 skazanych, oficjalni goście – ówczesny minister sprawiedliwości – prof. W. Chrzanowski, duża grupa dziennikarzy oraz funkcjonariusze płockiego zakładu. Po oficjalnych powitaniach Ojciec Święty, wbrew ustalonemu porządkowi spotkania, udał się ku zaskoczeniu wszystkich zebranych bezpośrednio między osadzonych, witając się z nimi i błogosławiąc. Mottem wystąpienia Papieża stały się słowa skierowane do wszystkich osadzonych : „Jesteście skazani, ale nie potępieni”. Na pamiątkę papieskiej wizyty w otaczającym zakład murze umieszczono okolicznościową tablicę. W pracy resocjalizacyjnej administracja jednostki jest wspierana przez kościoły i związki wyznaniowe. Ponadto w szerzeniu wiedzy o kulturze i wdrażaniu do udziału w różnych dziedzinach życia kulturalnego bardzo pomocne są kontakty nawiązane z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Książnicą Płocką, Muzeum Mazowieckim, Płockim Towarzystwem Fotograficznym, Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych, Teatrem Dramatycznym, Wyższym Seminarium Duchownym, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica oraz Urzędem Miasta Płocka.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Ziółkowski
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 119
E-mail: krzysztof.ziolkowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Joanna Choinkowska
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 119
E-mail: joanna.choinkowska@sw.gov.pl
Z-ca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Kamiński
Tel./Fax: (024) 262 20 31 wewn.119
E-mail: krzysztof.kaminski4@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Marlena Kubera
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 127
E-mail: marlena.kubera@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 262-20-31 wewn. 119
Dowódca Zmiany: (24) 262-20-31 wewn. 111
Dział Organizacyjny: (24) 262-20-31 wewn. 217
Dział Kadr: (24) 262-20-31 wewn. 202, 127
Dział Penitencjarny: (24) 262-20-31 wewn. 158
Dział Ochrony: (24) 262-20-31 wewn. 122
Dział Ewidencji: (24) 262-20-31 wewn. 114 kierownik/wewn. 175 transporty/wewn. 172 przyjęcia i zwolnienia/wewn.176 statystyka
Dział Kwatermistrzowski: (24) 262-20-31 wewn. 115
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 262-20-31 wewn. 213
Dział Łączności i Informatyki: (24) 262-20-31 wewn.208
Dział Finansowy: (24) 262-20-31 wewn. 116
Służba Zdrowia: (24) 262-20-31 wewn. 132

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Warszawa
Warszawa
59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

W związku ze zmianami do Kodeksu karnego wykonawczego od 1 lipca 2015 roku, zgodnie z art.113a  § 3, skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany będzie otrzymywał paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą

 

 

Informacja dotycząca realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek

 

Lista dostępnych towarów (owoce i warzywa) od dnia 01.08.2016 roku

 

Lista dostępnych towarów (art.spożywcze) od dnia 01.10.2016 roku

 

Lista dostępnych towarów (art.tytoniowe) od dnia 01.08.2016 roku

 

Formularz zamówienia

 

Wzór wypełnionego polecenia przelewu na e-paczkę

 

 

 

Wydawanie sprzętu audiowizualnego i rzeczy własnych skazanego osobom upoważnionym odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00, po uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki.

Przyjęcie sprzętu  audiowizualnego do zakładu odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Zasady udzielania widzeń

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla skazanych

1. Widzenia dozorowane i bezdozorowe odbywają się od niedzieli do wtorku, tj. przez 3 dni w tygodniu oraz w następujące dni świąteczne :

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

- drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy,

- 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- Boże Ciało,

- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

przy uwzględnieniu następujących założeń :

a) w poniedziałek i wtorek z widzeń mogą korzystać wszyscy skazani ( bez podziału literowego nazwisk) w godz. od 8.00 do 15.00

b) w niedzielę i święta w godz. od 8.00 do 15.00 z widzeń mogą korzystać: skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł”, jeśli jest to dzień nieparzysty, natomiast skazani z nazwiskami na litery od „M” do „Ż” mogą realizować widzenia w dni parzyste. W sytuacji, gdy skazany jest zatrudniony korzysta z widzeń zarówno w dni parzyste jak i nieparzyste.

c) dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do zakładu na tyle wcześnie, aby wejść na jego teren odpowiednio :

- do godz. 12.45 przy widzeniu 60 min.,

- do godz. 12.15 przy widzeniu 90 min.,

- do godz. 11.45 przy widzeniu 120 min.,

- do godz. 10.45 przy widzeniu 180 min.,

- do godz. 13.00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w święta;

d) osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie

skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 min.

e) osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych od godziny 7:45. Obsługiwane są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza;

f) ustalam, iż jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać więcej niż 25 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie dla osób odwiedzających osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu;

g) czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej ustalam na 60 minut. Widzenia te będą realizowane w godzinach od 8:15 do 9:15, od 9:30 do 10:30, od 10:45 do 11:45, od 12:00 do 13:00 i od 13:15 do 14:15. Dla zapewnienia realizacji ww. widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające winny zgłosić się do zakładu na tyle wcześnie, aby wejść na jego teren odpowiednio :

- do godz. 8:00 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 8:15,

- do godz. 9:15 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 9:30,

- do godz. 10:30 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 10:45,

- do godz. 11:45 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 12:00,

- do godz. 12:45 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 13:15.

h) dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu widzenia udzielane są od niedzieli do wtorku w godzinach od 8.00 do 14.30 (bez ograniczeń wynikających z podpunktu b niniejszego rozdziału)

i) w ciągu 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ograniczam czas widzeń do 60 minut. Dopuszczam też możliwość takiego ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej ilości osób przybyłych na widzenie,

j) w niedzielę i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Dopuszczam, w

indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia w

innym wymiarze czasu,

k) skazani, których widzenia zostały ograniczone z przyczyn podanych w pkt. 1 lit. i niniejszego rozdziału zrealizują dłuższe widzenia w innych terminach,

l) dopuszczam w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie

widzenia w innym terminie.

2. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. Dopuszczam możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. W czasie trwania widzeń – z wyjątkiem tych, które pozbawiają skazanego kontaktu z osobą odwiedzającą – umożliwia się rodzinom zakupów w kantynie artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

4. Artykuły żywnościowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera

ze sobą po zakończeniu widzenia.

5. Osobom odwiedzającym skazanym zabraniam wnoszenia na salę widzeń i przekazywania jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający nie skorzysta z widzenia ze skazanym w danym dniu lub widzenie zostanie przerwane.

6. Skazany może wnieść i przekazać osobie odwiedzającej tylko te rzeczy, na przekazanie których posiada zgodę dyrektora.

7. Nie zezwalam na udzielanie widzeń skazanym:

a) uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole lub na kursie;

b) pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna lub wykonywana na własny rachunek;

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla tymczasowo aresztowanych.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się od niedzieli do wtorku, tj. przez 3 dni w tygodniu oraz w następujące dni świąteczne :

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

- drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy,

- 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- Boże Ciało,

- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

przy uwzględnieniu następujących założeń :

a) w poniedziałek i wtorek z widzeń mogą korzystać wszyscy tymczasowo aresztowani ( bez podziału literowego nazwisk) w godz. od 8.00 do 15.00

b) w niedzielę i święta w godz. od 8.00 do 15.00 z widzeń mogą korzystać: tymczasowo aresztowani, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł”, jeśli jest to dzień

nieparzysty, natomiast tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od „M” do „Ż” mogą realizować widzenia w dni parzyste. W sytuacji, gdy tymczasowo aresztowany jest zatrudniony korzysta z widzeń zarówno w dni parzyste jak i nieparzyste.

c) dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby

odwiedzające winny zgłosić się do zakładu na tyle wcześnie, aby wejść na jego

teren odpowiednio :

- do godz. 12.45 przy widzeniu 60 min.,

- do godz. 12.15 przy widzeniu 90 min.,

- do godz. 11.45 przy widzeniu 120 min.,

- do godz. 10.45 przy widzeniu 180 min.,

- do godz. 13.00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w święta;

d) osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń, nie

skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym niż 60 min.

e) osoby przybyłe do zakładu w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren jednostki w grupach maksymalnie pięcioosobowych od godziny 7:45. Obsługiwane

są one pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni,

skąd są doprowadzane do sali widzeń przez wyznaczonego funkcjonariusza;

f) ustalam, iż jednorazowo we wszystkich salach widzeń nie może przebywać

więcej niż 25 osadzonych (tj. skazanych i tymczasowo aresztowanych łącznie).

Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne. Czas oczekiwania na widzenie

dla osób odwiedzających i osadzonych może się wydłużyć, jeżeli w salach

widzeń będzie przebywała ustalona już liczba osadzonych. W przypadku

skumulowania się dużej ilości osób odwiedzających widzenie może nie być

zrealizowane w danym dniu;

g) dla tymczasowo aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu widzenia udzielane są od niedzieli do wtorku w godzinach od 8.00 do 14.30.

h) w ciągu 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

ograniczam czas widzeń do 60 minut. Dopuszczam też możliwość takiego

ograniczenia w innych okresach, w przypadku dużej ilości osób przybyłych na

widzenie,

i) w niedzielę i święta widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. Dopuszczam, w

indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie widzenia w

innym wymiarze czasu,

j) tymczasowo aresztowani, których widzenia zostały ograniczone z przyczyn podanych w pkt. 1 lit. i niniejszego rozdziału zrealizują dłuższe widzenia w innych terminach,

k) dopuszczam w indywidualnych przypadkach, wyrażenie zgody na zrealizowanie

widzenia w innym terminie.

2. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu

przygotowanych pomieszczeniach. Dopuszczam możliwość zorganizowania widzeń

w innym miejscu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3. W czasie trwania widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osoba odwiedzającą, osoby odwiedzające nie maja możliwości zakupów w kantynie artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

4. Artykuły żywnościowe nie spożyte w czasie widzenia osoba odwiedzająca zabiera

ze sobą po zakończeniu widzenia.

5. Osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych zabraniam wnoszenia na sale widzeń i przekazywania jakichkolwiek rzeczy, mogących godzić w porządek i

bezpieczeństwo jednostki. W wyniku nierespektowania tego zakazu odwiedzający

nie skorzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym w danym dniu lub widzenie zostanie

przerwane.

6. Tymczasowo aresztowani mogą przekazać osobom odwiedzającym tylko te rzeczy, na przekazanie których posiadają zgodę dyrektora.

7. Nie zezwalam na udzielanie widzeń tymczasowo aresztowanym:

a) uczącym się - w czasie trwających zajęć w szkole lub na kursie;

b) pracującym - w czasie godzin pracy, chyba że jest ona nieodpłatna lub wykonywana na własny rachunek;