Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Płock Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

Tel./Fax: (24) 262-20-31/ (24) 262-02-27

E-mail: zk_plock@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Płocku formalnie jest oznaczony jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w rzeczywistości realizuje zadania wykraczające poza tę kwalifikację. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po raz pierwszy – pozostający do dyspozycji pobliskich sądów i prokuratur a także ukarani. Ponadto Zakład Karny w Płocku dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Od wielu lat na terenie zakładu działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, biblioteka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Aktualnie ustalona pojemność jednostki wynosi 635 miejsca. Dziejowe zawieruchy i historyczne paradoksy sprawiły, że płockie więzienie stworzono w Prusach, rozbudowano w carskiej Rosji, a dopiero po ponad stu latach rozpoczęło służbę dla niepodległej Rzeczypospolitej. Historię płockiej jednostki datuję się od roku 1803, kiedy to pruscy zaborcy wybudowali nowy, dwupiętrowy budynek przeznaczony na więzienie publiczne, według projektu architekta Dawida Gilla. Budynek i otoczenie ogrodzone były murem na kształt fortecy. Nad bramą wejściową umieszczono napis w języku polskim :"Postrach rzuca na niecnych, dobrych ubezpiecza tym domem Fryderyk Wilhelm III"Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku zaborcze władze rosyjskie zapełniły stare więzienie „buntownikami”, jak nazywano powstańców. Wówczas okazało się, że konieczne jest zbudowanie nowych pomieszczeń więziennych dla tych, którzy nie pogodzili się z myślą o utracie niepodległości. Obok więzienia z czasów pruskich, w 1846 roku wybudowano więc kolejne gmachy według planów Henryka Marconiego. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku, władze polskie przystąpiły do modernizacji zabudowań więziennych. W czasach dwudziestolecia międzywojennego naczelnicy przeprowadzili wiele zmian w płockiej jednostce, tworząc np. warsztaty, w których zatrudniani byli osadzeni. Podczas wojny polsko – sowieckiej zakład ewakuowano, zaludniono ponownie pod koniec sierpnia 1920 roku. W czasie okupacji 1939 -1945 władze niemieckie nie dokonały znacznych przeobrażeń w infrastrukturze więzienia. W 1945 roku zorganizowano przedsiębiorstwo metalowe, a w 1972 roku rozpoczęto budowę nowego budynku więziennego. Przebudowano i zmodernizowano wieże ochronne, zaś w 1974 roku po modernizacji jednego z pawilonów podjęto budowę pralni i kuchni. W roku 1991 – w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Płockim więzieniu przeprowadzono gruntowne porządki. W ostatnim czasie dokonano modernizacji stanowiska dowodzenia oraz podjęto kompleksowe prace remontowe w oddziałach mieszkalnych. W dwustuletniej historii Zakładu Karnego w Płocku wyjątkowym był wspomniany rok 1991, kiedy to na terenie płockiej jednostki doszło do wydarzenia bez precedensu w dziejach polskiego więziennictwa – wizyty Ojca Świętego. Miało to miejsce w dniu 7 czerwca, w trakcie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na dziedzińcu jednostki oczekiwała na Papieża grupa ok. 330 skazanych, oficjalni goście – ówczesny minister sprawiedliwości – prof. W. Chrzanowski, duża grupa dziennikarzy oraz funkcjonariusze płockiego zakładu. Po oficjalnych powitaniach Ojciec Święty, wbrew ustalonemu porządkowi spotkania, udał się ku zaskoczeniu wszystkich zebranych bezpośrednio między osadzonych, witając się z nimi i błogosławiąc. Mottem wystąpienia Papieża stały się słowa skierowane do wszystkich osadzonych : „Jesteście skazani, ale nie potępieni”. Na pamiątkę papieskiej wizyty w otaczającym zakład murze umieszczono okolicznościową tablicę. W pracy resocjalizacyjnej administracja jednostki jest wspierana przez kościoły i związki wyznaniowe. Ponadto w szerzeniu wiedzy o kulturze i wdrażaniu do udziału w różnych dziedzinach życia kulturalnego bardzo pomocne są kontakty nawiązane z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Książnicą Płocką, Muzeum Mazowieckim, Płockim Towarzystwem Fotograficznym, Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych, Teatrem Dramatycznym, Wyższym Seminarium Duchownym, Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica oraz Urzędem Miasta Płocka.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Ziółkowski
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 119
E-mail: krzysztof.ziolkowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Joanna Choinkowska
Tel./Fax: (24) 262 20 31 wewn. 119
E-mail: joanna.choinkowska@sw.gov.pl
Z-ca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Kamiński
Tel./Fax: (024) 262 20 31 wewn.119
E-mail: krzysztof.kaminski4@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Marlena Kubera
Tel./Fax: (24) 262-20-31 wewn. 127
E-mail: marlena.kubera@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (24) 262-20-31 wewn. 119
Dowódca Zmiany: (24) 262-20-31 wewn. 111
Dział Organizacyjny: (24) 262-20-31 wewn. 217
Dział Kadr: (24) 262-20-31 wewn. 202, 127
Dział Penitencjarny: (24) 262-20-31 wewn. 158
Dział Ochrony: (24) 262-20-31 wewn. 122
Dział Ewidencji: (24) 262-20-31 wewn. 114 kierownik/wewn. 175 transporty/wewn. 172 przyjęcia i zwolnienia/wewn.176 statystyka
Dział Kwatermistrzowski: (24) 262-20-31 wewn. 115
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (24) 262-20-31 wewn. 213
Dział Łączności i Informatyki: (24) 262-20-31 wewn.208
Dział Finansowy: (24) 262-20-31 wewn. 116
Służba Zdrowia: (24) 262-20-31 wewn. 132

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Warszawa
Warszawa
59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

W związku ze zmianami do Kodeksu karnego wykonawczego od 1 lipca 2015 roku, zgodnie z art.113a  § 3, skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany będzie otrzymywał paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą

 

 

Informacja dotycząca realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek

 

Lista dostępnych towarów (owoce i warzywa) od dnia 01.12.2016 roku

 

Lista dostępnych towarów (art.spożywcze) od dnia 01.12.2016 roku

 

Lista dostępnych towarów (art.tytoniowe) od dnia 01.12.2016 roku

 

Formularz zamówienia

 

Wzór wypełnionego polecenia przelewu na e-paczkę

 

 

 Wyciąg z Porządku wewnętrznego dla Zakładu Karnego w Płocku dla osadzonych dotyczący zasad otrzymywania paczek :

13.Zgodnie z art.113a § 4 kodeksu skazany może za zezwoleniem Dyrektora otrzymywać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

14.W zakładzie obowiązują dwa rodzaje talonów. Wydanie talonu odzieżowo - higienicznego oraz zdrowotnego wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, wyrażonej na prośbę skazanego. Prośba powinna zawierać spis artykułów, a w przypadku talonów zdrowotnych spis leków oraz ilości ich opakowań. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu talonu, będzie brana pod uwagę ilość rzeczy znajdujących się aktualnie w depozycie osadzonego.

15.Skazani przekazują prośby o wydanie talonu do funkcjonariuszy pełniących funkcję w ramach OP, którzy zgodnie z właściwością kierują je do działu odpowiedzialnego za jego wydanie.

16.Ciężar paczki odzieżowo – higienicznej nie może przekraczać, wraz z opakowaniem, 5kg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na zwiększenie ciężaru paczki. Ciężar paczki będzie wówczas uzależniony od posiadanej ilości odzieży w depozycie.

17.Zawartość paczki zdrowotnej opiniuje lekarz. Paczka może zawierać jedynie leki zawarte w wykazie leków, dostępne w wolnej sprzedaży, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach; muszą one posiadać aktualną datę ważności. Ciężar paczki nie może przekraczać, wraz z opakowaniem 0,5 kg. Paczka, przed wydaniem skazanemu, podlega dodatkowo kontroli przez lekarza, który ustala sposób wydawania leków. W paczkach zdrowotnych nie wolno przesyłać odżywek i anabolików.

18.Paczki odzieżowo – higieniczne oraz paczki z lekami przyjmowane są do zakładu:

1) przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora publicznego – codziennie – od godz. 8.00 do 15.00,

2) dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną – w dni udzielania widzeń – od godz. 8.00 do 13.00,

3) realizowane przez osobę odwiedzającą w formie zakupu w kantynie – w dni udzielania widzeń – od godz. 8.00 do 15.00,

4) dostarczane osobiście przez osobę zainteresowaną – w dni, w które nie udziela się widzeń – od godz. 13.00 do 14.00.

19.Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, jeśli:

1) zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjmowania;

2) nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do zakładu lub nie umieszczono w nich spisu zawartości;

3) w wyniku kontroli stwierdzono, że zawierają artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły
w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku
lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym;

4) ich adresatem są osadzeni nieprzebywający aktualnie w zakładzie;

5) posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości;

6) nie wskazano nadawcy;

7) ich waga przekracza 5 kg;

8) ilość odzieży własnej osadzonego w magazynie przekroczy 30 kg.

20.Paczki odzieżowo – higieniczne, zawierające rzeczy, na których otrzymanie osadzony nie posiadał zezwolenia lub zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach, utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym, nie zostaną osadzonemu wydane.

21.Paczki odzieżowo – higieniczne, w których nie umieszczono spisu jej zawartości, będą odsyłane do nadawcy na jego koszt lub na koszt osadzonego. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na prośbę osadzonego, paczka może być odesłana na koszt zakładu.

22.Przedmioty zatrzymane po kontroli cel mieszkalnych, korespondencji i paczek, których właściciel nie zostanie ustalony, będą komisyjnie zniszczone lub przekazane organizacjom lub instytucjom, świadczącym pomoc osobom potrzebującym.

XV. Sposób realizacji prawa osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych, o których mowa w art. 113 a § 3 kkw:

1.Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą art. żywnościowe lub wyroby tytoniowe, zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Waga paczki nie może przekraczać ustalonego limitu wagowego.

2.Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.

3.Zamówienie może być złożone także przez osobę najbliższą dla osadzonego.

4.Uprawnienie, o którym mowa powyżej, realizowane jest poprzez złożenie zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, które należy sporządzić na stosownym formularzu, zgodnie z obowiązującym wzorem opracowanym przez zakład.

5.Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu są dostępne dla osadzonych u oddziałowego lub wychowawcy.

6.Dodatkowo lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu udostępniana jest na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale mieszkalnym.

7.Zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu
dla osoby, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału, są dostępne:

1) w kantynie zakładu;

2) w biurze przepustek;

3) w poczekalni dla osób odwiedzających;

4) w sali widzeń;

5) na stronie internetowej zakładu.

8.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone na piśmie przez osadzonego wykonuje się zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych i przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie (rozdział XIII porządku) biorąc pod uwagę dopuszczalny ciężar art. żywnościowych w celi mieszkalnej przypadający na jednego osadzonego.

9.Osadzony, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w rozdziałach VIII i IX niniejszego porządku.

10.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego, składane jest bezpośrednio do kantyny w trakcie widzenia z osadzonym lub przesyłane bezpośrednio do kantyny.

11.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu.

12.Osadzony, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do:

1) wypełnienia formularza zamówienia oraz formularza prośby o dokonanie potrącenia ze środków finansowych, jakie posiada do dyspozycji, wskazanej przez niego kwoty oraz wykonania przelewu tych środków tytułem opłaty zamówienia na paczkę, na wskazany nr konta bankowego;

2) przekazania, wychowawcy oddziału nie później niż do godziny 1000, w dni robocze wypełnionych formularzy, które zobowiązany jest podpisać w obecności wychowawcy.

13.Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone przez osobę najbliższą dla osadzonego, może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że:

1) osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki;

2) osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie informatycznym zakładu jako osoba najbliższa dla osadzonego;

3) zamówienie zostało prawidłowo opłacone. Koszty zamówienia mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży, tj. kantynie zakładu lub wpłacone na konto punktu sprzedaży.

14.Czas dostarczenia paczki żywnościowej osadzonemu od dnia złożenia zamówienia i prawidłowego pokrycia kosztów przygotowania paczki nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

15.W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, odstępuje od przygotowania paczki.

16.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

17.W przeddzień i w dniu wytransportowania osadzonego z jednostki paczka nie będzie realizowana.

 

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

Zmiana zasad udzielania widzeń od 1 listopada 2016 roku

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla osadzonych

 

1.Widzenia dla osadzonych odbywają się przez cztery dni w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

1) drugi dzień Świąt Wielkanocnych;

2) 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;

3) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

4) 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

2.Widzenia udzielane w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele realizowane są niezależnie od tego, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

3.Widzenia dla osadzonych odbywają się od 8.00 do 15.00, według następujących zasad:

1) w poniedziałek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „J”,

2) we wtorek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „K” do „O”,

3) w środę dla osadzonych, których, nazwiska rozpoczynają się na litery od „P” do „Ż”:

4.W niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 do 15.00 z widzeń mogą korzystać osadzeni:

1) których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł”- w dni nieparzyste,

2) których nazwiska rozpoczynają się na litery od „M” do „Ż” - w dni parzyste.

5.Osadzeni zatrudnieni korzystają z widzeń w niedzielę zarówno w dni parzyste, jak i nieparzyste. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osadzeni zatrudnieni mogą skorzystać z widzenia również w poniedziałek, wtorek i środę, jeżeli w dniu tym nie świadczą pracy za zgodą przełożonych.

6.Dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające powinny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, tj. do godziny:

  1. 1245 przy widzeniu 60 minutowym;

  2. 1215 przy widzeniu 90 minutowym;

  3. 1145 przy widzeniu 120 minutowym;

  4. 1045 przy widzeniu 180 minutowym;

  5. 1300 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w dni ustawo wolne od pracy.

7.Osoby odwiedzające, które nie będą stosowały się do przedstawionych zaleceń,
nie skorzystają z widzeń w wymiarze dłuższym, niż 60 minut.

8.Osoby przybyłe w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren zakładu
od godziny 7
45 w grupach maksymalnie pięcioosobowych.

9.Na terenie zakładu osoby odwiedzające obsługiwane są pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd doprowadzane są przez wyznaczonego funkcjonariusza do sali widzeń.

10.Jednorazowo widzenia udzielane są w liczbie nie większej niż dla 21 osadzonych (we wszystkich salach widzeń). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne.

11.W przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia widzenia, czas oczekiwania na widzenie może się wydłużyć, a w sytuacjach wyjątkowych widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu.

12.Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są,
co do zasady, w wymiarze czasowym 60 minut. W uzasadnionych przypadkach czas widzenia może być wydłużony.

13.Widzenia, o których mowa w pkt. 12, realizowane są w godzinach od 815 do 915, od 930 do 1030, od 1045 do 1145, od 1200 do 1300 i od 1315 do 1415.

14.Osoby odwiedzające, zainteresowane odbyciem widzenia, o którym mowa
w ust. 12, winny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, aby wejść na jego teren
do godziny:

1) 800 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 815;

2) 915 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 930;

3) 1030 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1045;

4) 1145 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1200,

5) 1300 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1315.

15.Dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, widzenia udzielane są w każdy dzień widzeń (poniedziałek, wtorek, środa i niedziela), w godzinach od 800 do 1430, bez podziału literowego nazwisk.

16.W okresie 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, widzenia będą udzielane tylko w wymiarze 60 minut.

17.W niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, za zgodą Dyrektora, czas widzenia może zostać wydłużony.

18.Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

19.Osadzony w trakcie widzenia może przekazać osobie odwiedzającej przedmioty wyłącznie za zgodą Dyrektora.

20.Skazanym uczącym się lub pracującym widzenia udzielane są w czasie niekolidującym z czasem trwających zajęć w szkole lub zajęć na kursach zawodowych oraz czasem wykonywanej pracy, chyba, że jest ona wykonywana na własny rachunek. Skazanemu, który nie uczestniczy w programowych zajęciach lekcyjnych z przyczyn niezależnych od zakładu karnego, nie będzie udzielane w tym dniu widzenie.

21.W szczególnie uzasadnionych przypadkach widzenie z osadzonym może być udzielone w innym dniu, niż ustalony w niniejszym porządku.

22.W czasie trwania widzeń – z wyjątkiem widzeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą – umożliwia się zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji. Zakupu może dokonać tylko osoba odwiedzająca. Nieskonsumowane artykuły żywnościowe zabiera osoba odwiedzająca.