Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sieradz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Sieradz

Orzechowa 5

98-200 Sieradz

Tel./Fax: (43) 827-06-00 / (43) 827-06-21

E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II wojny światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 r. został podporządkowany resortowi sprawiedliwości. 

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 923 osadzonych mężczyzn. Jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo (87 miejsc). Służbę w sieradzkim więzieniu pełni 250 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni.

Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk sportowych Świetlica centralna pełni także funkcję kaplicy. Przy udziale instytucji lokalnych organizowane są dla nich imprezy kulturalno-sportowe. Organizowane są również zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opieka medyczna świadczona jest przez zatrudnionych w ambulatorium lekarzy i pielęgniarki. Izba chorych dysponuje 12 miejscami dla chorych.

Osadzeni wykonują nieodpłatnie prace porządkowe na rzecz społeczności lokalnej. Zakład jest otwarty na współpracę w zakresie zatrudnienia skazanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają osadzonych zarówno wewnątrz jednostki jak i na swoim terenie. Największym kontrahentem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w którym pracuje około 50 osadzonych. Od kilku lat kierujemy również grupy osadzonych do wykonywania prac porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, a także do wykonywania prac remontowych i porządkowych na rzecz instytucji i podmiotów pożytku publicznego.

Oddział Zewnętrzny w Sieradzu
Oddział podlega Zakładowi Karnemu w Sieradzu. Położony jest na terenie województwa łódzkiego.
Oddział przeznaczony jest dla 126 skazanych mężczyzn. Pełni on funkcję zakładu karnego półotwartego dla młodocianych i pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.
Skazani przebywający w oddziale mogą korzystać z biblioteki, boiska sportowego i świetlicy, która jest jednocześnie odpowiednio przystosowana do prowadzenia posługi duszpasterskiej. Opiekę medyczną zapewnia więźniom ambulatorium.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Grzegorz Królikowski
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Piotr Chlebicz
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: piotr.chlebicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Bogus
Tel./Fax: (43) 827-06-65
E-mail: michal.bogus@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (43) 827-06-29, (43) 827-17-13
Dowódca Zmiany: (43) 827-06-60
Dział Kadr: (43) 827-06-17
Dział Penitencjarny: (43) 827-06-18
Dział Ochrony: (43) 827-06-20
Dział Ewidencji: (43) 827-06-31
Dział Kwatermistrzowski: (43) 827-06-45
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (43) 827-06-35
Dział Łączności i Informatyki: (43) 827-06-34
Dział Finansowy: (43) 827-06-76
Służba Zdrowia: (43) 827-06-44

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O łódź
Łódź
96 1010 1371 0100 8313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30 ÷16.30
Wtorek: 7.30 ÷15.30
Środa: 7.30÷15.30
Czwartek: 7.30÷15.30
Piątek: 7.30÷15.30

Zasady przyjmowania paczek


Przyjmowanie i wydawanie paczek odbywa się codziennie po stosownym zaewidencjonowaniu poprzez paczkownię Zakładu; przyjmowanie w godzinach od 8.00 do 12.30, wydawanie w dniu przyjęcia.
Paczki z żywnością mogą być dostarczone do Zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
Paczka dostarczana do Zakładu podlega kontroli przed jej przyjęciem, a jeżeli jest dostarczana przez osobę odwiedzającą kontrolę przeprowadza się w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
Paczki z żywnością o ciężarze przekraczającym 5 kg nie przyjmuje się i powiadamia się o tym osadzonego, chyba że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu wyrazi zgodę na otrzymanie przez osadzonego paczki o ciężarze przekraczającym 5 kg.
Paczkę z żywnością przed wydaniem osadzonemu poddaje się kontroli zawartości w jego obecności.
Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
Przyjęcie paczki medycznej odbywa się pod nadzorem pracownika ZOZ-u. W przypadku niezgodności zawartości ze spisem umieszczonym wewnątrz paczki - zostaje ona odesłana na adres wskazany przez osadzonego i na jego koszt lub przekazana do utylizacji.
Przyjęte produkty medyczne są zdeponowane w ambulatorium pawilonu mieszkalnego, podlegają ewidencji w książce produktów leczniczych depozytowych i są wydawane osadzonemu zgodnie z zaleceniem lekarza i procedurą rozdawnictwa leków.
 

OGŁOSZENIE

 
Informuję, że od dnia 02.01.2012 r. wprowadza się dodatkowe możliwości dotyczące realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych. Paczki z żywnością będą mogły być zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży IGB Mazowia Oddział w Sieradzu (kantyna) znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, na podstawie wypełnionego przez osobę ofiarowującą artykuły żywnościowe formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Zamówienie będzie można przesłać drogą pocztową (wraz z dowodem wpłaty) lub przekazać bezpośrednio do punktu sprzedaży. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sieradzu oraz wydawane w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego :

 

 • w punkcie sprzedaży (kantyna),
 • w punkcie przyjęć paczek zakładu i oddziału zewnętrznego,
 • w sali widzeń zakładu i oddziału zewnętrznego.
   

Jednocześnie informuję, że paczki żywnościowe mogą być nadal dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.


Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

CENNIK TOWARÓW

DOPUSZCZONYCH DO SPRZEDAŻY W KANTYNIE

 

 

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

 1.  

Herbata granulowana indyjska 100g

1,90

 1.  

Herbata liściasta yunan 100g

5,00

 1.  

Herbata zielona liść posti 100g

3,70

 1.  

Herbata expresowa minutka 100 sasz

4,00

 1.  

Herbata saga owoc expres 25 sasz

5,00

 1.  

Herbata saga expres 50 sasz

5,00

 1.  

Napój herbaciany ekoland 300g

3,80

 1.  

Lipton granul 100g

5.00

 1.  

Mięta ekspresowa kra bin 20 sasz

2,00

 1.  

Melisa ekspresowa kra bin 20 sasz

2,00

 1.  

Syrop owocowy Paola 430ml

5,00

 1.  

Kawa Tchibo family 100g

3,50

 1.  

Kawa mocca gold 100g

3,50

 1.  

Kawa Tchibo family 250g

7,20

 1.  

Kawa mocca gold 250g

7,20

 1.  

Kawa rozpuszczalna nescafe 75g

10,50

 1.  

Kawa Jacobs 250g

11,00

 1.  

Kawa cappuccino mocate 110g

4,00

 1.  

Kawa Tchibo exclusive 250g

14,00

 1.  

Inka skawina 150g

4,00

 1.  

Śmietanka do kawy cremona 200g

4,00

 1.  

Delicje różne smaki 147g

4,00

 1.  

Jeżyki różne smaki 140g

4,50

 1.  

Wafle familijne różne smaki 180g

3,50

 1.  

Hity ciastka 220g

4,70

 1.  

Elitki herbatniki 180g

4,00

 1.  

Grześki wafle 50g

1,50

 1.  

Snickers baton51g

1,50

 1.  

Lion baton 43g

1,50

 1.  

Mars baton 47g

2,00

 1.  

Ptasie Mleczko 380g

13,00

 1.  

Raffaello 150g

13,50

 1.  

Orzeszki solone admar 125g

3,00

 1.  

Merci 250g

15,50

 1.  

Cukierki Alma 350g

7,00

 1.  

Paluszki solone beskidzkie 300g

4,00

 1.  

Paluszki ser-cebula beskidzkie 220g

4,00

 1.  

Czekolada wedel różne smaki 100g

4,00

 1.  

Czekolada z orzechami nussbeisser 100g

5,00

 1.  

Landryny owocowe/miętowe 90g

1,90

 1.  

Rogale 7days

2,50

 1.  

Pączki

1,00

 1.  

Guma orbit miętowa/owocowa

2,00

 1.  

Plusz wapno/magnez/multi 20 tabl

7,00

 1.  

Płatki owsiane piątnica 0.5kg

2,20

 1.  

Płatki kukurydziane nestle 250g

5,00

 1.  

Kasza manna 500g

3,00

 1.  

Płatki nesquik 250g

6,00

 1.  

Kakao puchatek 300g

5,30

 1.  

Kakao decomoreno 150g

6,50

 1.  

Cukier 1 kg

3,00

 1.  

Ananas puszka 565g

4,00

 1.  

Brzoskwinia puszka 850g

5,20

 1.  

Nutella 230g

8,60

 1.  

Słodzik 1200szt

6,00

 1.  

Miód 370g

8,20

 1.  

Dzem Łowicz różne smaki 280g

4,00

 1.  

Ciasto oskroba 450g

7,50

 1.  

Zupy chińskie vifon 70g

1,60

 1.  

Pieczywo wasa 140g

5,00

 1.  

Gorący kubek knorr różne smaki 12g

1,60

 1.  

Ogórki konserwowe moryń 0.9l

4,50

 1.  

Papryka konserwowa moryń 0.9l

5,20

 1.  

Groszek kons/kukurydza kons kwidzyń 220g

2,50

 1.  

Ogórki kwaszone 840g

4,30

 1.  

Majonez motyl 265g

5,00

 1.  

Sałatka obiadowa 860g

3,00

 1.  

Majonez winiary 400g

7,00

 1.  

Koncentrat pomidorowy 80g

1,30

 1.  

Ketchup kotlin 450g

4,00

 1.  

Chrzan motyl 190g

3,40

 1.  

Musztarda roleski 175g

2,40

 1.  

Ocet 0,5l

1,50

 1.  

Olej kujawski 1l

7,50

 1.  

Vegeta 200g

4,50

 1.  

Przyprawa maggi 200ml

3,30

 1.  

Pieprz papryka przyprawy 10g

1,60

 1.  

Sól 1kg

1,50

 1.  

Sodka delecta 100g

1,50

 1.  

Kwasek cytrynowy winiary 50g

2,20

 1.  

Galaretka winiary 75g

2,00

 1.  

Kisiel winiary 58g

1,50

 1.  

Budyń winiary 64g

1,50

 1.  

Żelatyna winiary 50g

5,00

 1.  

Rodzynki kra bin 200

3,50

 1.  

Krem tortowy delecta 110g

4,60

 1.  

Słonecznik praż/łusk 150g

2,50

 1.  

Bakalie 150g

4,50

 1.  

Pasztety profi 131g

2,00

 1.  

Konserwa krakus 300g

7,00

 1.  

Sosy Łowicz 350g

4,00

 1.  

Danie słoik pamapol 500g

6,00

 1.  

Tuńczyk olej/sos własny 120g evra

5,60

 1.  

Kons rybna olej/pom 170g evra

5,00

 

NABIAŁ

 

 1.  

Mleko granulowane gostyń 250g

4,80

 1.  

Mleko pełne polser 400g

9,50

 1.  

Mleko karton 1l

3,10

 1.  

Jogurt pitny danone 300g

2,00

 1.  

Jogurt owocowy zoot 400g

3,80

 1.  

Jogurt naturalny danone 400g

3,00

 1.  

Serek danio 150g

1,80

 1.  

Kefir 400g wart-milk

2,00

 1.  

Ser biały kostka 250g wart-milk

3,10

 1.  

Ser żółty gouda 150g

4,70

 1.  

Śmietana kartonik 200ml wart-milk

2,00

 1.  

Hochland serki 200g

6,40

 1.  

Margaryna rama 250g

4,50

 1.  

Masło naturalne 250g

6,50

 

NAPOJE

 

 1.  

Soki w kartonie caprio 2l

4,50

 1.  

Napoje owocowe gaz Zbyszko 1.75l

3,00

 1.  

Pepsi 2.25l/1l

6,00/3,80

 1.  

Kubuś 0.3l

1,80

 1.  

Woda mineralna gaz/n.gaz 1.5l kasztelańska

1,20

 1.  

Woda gaz /n.gaz 0.5l

1,00

 1.  

Sok owocowy Tymbark 0.3l

2,00

 1.  

Tymbark 0,25l szkło

1,50

 

WĘDLINY

 

 1.  

Kiełbasa podsuszana 1kg

20,00

 1.  

Kiełbasa śląska 1kg

15,00

 1.  

Boczek 1kg

20,00

 1.  

Kabanosy drobiowe 1kg

15,00

 1.  

Podudzie wędzone 1kg

20,00

 1.  

Smalec kostka 250g

2,00

 1.  

Wędlina paczkowana balcerzak 100g

4,00

 

 1.  

 

 

 

PAPIEROSY

 

 1.  

Męskie bez filtra /z filtrem

-

 1.  

Sobieskie

-

 1.  

Marlboro

15,00

 1.  

LM

14,20

 1.  

West ice

12,70

 1.  

Chesterfield

13,20

 1.  

Camel

14,30

 1.  

Nabijarka do gilz

22,00

 1.  

Zwijarka do bibułek

8,00

 

TYTOŃ  I  ART. TYTONIOWE

 

 1.  

Tytoń korsarz 150g

66,95

 1.  

Tytoń red-white 100g

44,95

 1.  

Tytoń red-white 18g

8,60

 1.  

Tytoń P&S 90g

39,99

 1.  

Tytoń P&S 15g

7,70

 1.  

Tytoń Chesterfield 15g

7,80

 1.  

Gilzy grodzkie 400szt

7,00

 1.  

Gilzy 100szt

2,50

 1.  

Gilzy miętowe 100szt

3,00

 1.  

Bibułki papierosowe

1,00

 1.  

Zapalniczki

1,50

 1.  

Cygarniczki

0,20

 

ARTYKUŁY  CHEMICZNE

 

 1.  

Mydło arko100g

2,00

 1.  

Mydło protex 100g

3,00

 1.  

Mydelniczka

2,00

 1.  

Szampon familijny 0.5l

4,80

 1.  

Szampon H&S 200ml

11,00

 1.  

Szampon nivea 250ml

9,70

 1.  

Żel do włosów 150g

1,50

 1.  

Pasta do zębów colodent 100g

4,00

 1.  

Pasta do zębów blend-a-med. 125g

5,00

 1.  

Szczoteczka do zębów

2,50

 1.  

Płyn uniwersalny ajax1l

8,20

 1.  

Proszek bryza 300g

4,50

 1.  

Proszek vizir 1.4 kg

18,50

 1.  

Płyn do płukania silan 1l

10,00

 1.  

Płyn do płukania K 0.5l

3,00

 1.  

Płyn do prania Bil 1l

9,40

 1.  

Dezodorant adidas kulka 90 ml

9,00

 1.  

Dezodorant Bond kulka

6,20

 1.  

Dezodorant old Spice sztyft 50 ml

16,00

 1.  

Krem do golenia 70g

2,50

 1.  

Pianka do golenia gilette 200g

9,20

 1.  

Żel do golenia Gilette 200g

13,50

 1.  

Pędzel do golenia

9,70

 1.  

Golarki 1-razowe polsilver

-

 1.  

Golarki 1-razowe Gilette

2,50

 1.  

Balsam po goleniu nivea 100ml

-

 1.  

Balsam po goleniu bond 100ml

7,00

 1.  

Balsam do ciała ziaja 300ml

10,30

 1.  

Żel po prysznic adidas 250ml

8,50

 1.  

Żel pod prysznic on-line 400ml

6,10

 1.  

Krem nivea 50g

4,40

 1.  

Krem do rąk 130g

2,50

 1.  

Patyczki kosmetyczne 160 szt

2,00

 1.  

Płyn ludwik 0.5l

3,70

 1.  

Gąbka kąpielowa

2,00

 1.  

Gąbka zmywak

0,60

 1.  

Kostka wc  domestos

5,00

 1.  

Pumex

2,00

 1.  

Worki na śmieci 35l

2,50

 1.  

Papier toaletowy 8szt

4,50

 1.  

Papier toaletowy mola 4 szt

4,30

 1.  

Odświeżacz powietrza dynia

4,00

 1.  

Eko-torba

5,00

 1.  

reklamówka

0,50

 

ARTYKUŁY PAPIERNICZE

 

 1.  

Zeszyt 60k w kratkę

1,50

 1.  

Zeszyt a4

2,00

 1.  

Kalendarz

1,80

 1.  

Notes

3,00

 1.  

Długopis zwykły

2,00

 1.  

Długopis żelowy

3,00

 1.  

Widokówki Sieradz

1,50

 1.  

Kartki okolicznościowe

1,50

 1.  

Koperty

0,15

 1.  

Znaczki pocztowe

1,75

 1.  

Karty do gry

3,00

 1.  

Obcinaczki do paznokci

4,50

 1.  

Baterie paluszki

2,00

 1.  

Karta tel. do gadania

10,00

 1.  

Karta tel. do gadania

20,00

 1.  

Karta tel. do gadania

50,00

 

OWOCE

 

 1.  

Jabłko 1kg

2,00

 1.  

Banan 1kg

6,00

 1.  

Mandarynka 1kg

7,00

 1.  

Cytryna 1kg

5,00

 1.  

Pomarańcza 1kg

-

 1.  

Cebula 1kg

1,00

 1.  

Pomidor 1kg

7,20

 1.  

Ogórek zielony 1kg

-

 1.  

Czosnek 1szt

1,50

CENY TOWARÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE

Inne towary za zgodą P. Dyrektora Zakładu Karnego

na zamówienie.

Przy realizacji e-paczek nie uwzględniamy pozycji

z artykułów chemicznych i papierniczych.

 
        Wskazany wyżej asortyment oraz ceny produktów ważne są od dnia 01.05.2015r. do dnia 31.05.2015r.
 
 

Formularz zamówienia na paczkę  (do pobrania)

 

Z dniem 1 lutego 2014r. zmieniają się zasady przyjmowania oraz wydawania paczek z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny:


Zezwala się osadzonym na otrzymanie, jeden raz w miesiącu, paczki ze środkami higieny, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 4 kg, zwanej dalej „paczką higieniczną”.  W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie  paczki higienicznej następuje po uzyskaniu indywidualnej zgody organu dysponującego i Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.      
W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej, które są szczegółowo wymienione w wykazie artykułów mogących się znajdować w paczce higienicznej. Paczki odzieżowe mogą zawierać odzież i obuwie, o które osadzony zwrócił się do właściwego kwatermistrza oddziałowego w pisemnym wykazie i uzyskał jego pozytywną opinię.
Paczki muszą być dostarczone w kartonowym pudle, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki i dane osobowe osoby przekazującej. Pudło nie może przekraczać wymiarów: 48 cm szerokości, 32 cm wysokości oraz 50 cm długości. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu codziennie w godzinach 8.00 – 12.30, bezpośrednio przez nadawcę paczki za pośrednictwem  poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
Inne przedmioty osobistego użytku osadzony może mieć dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu  wyłącznie za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

    Wykaz artykułów, mogących znajdować się w paczce higienicznej

1. Pasta do zębów
2. Krem, żel lub pianka do golenia
3. Szczoteczka do zębów
4. Szampon do włosów
5. Żel do włosów
6. Żel pod prysznic, mydło do rąk
7. Krem do ciała
8. Jednorazowa maszynka do golenia
9. Papier toaletowy
10. Kostka wc
11. Proszek do prania
12. Dezodorant w kulce lub sztyfcie
13. Gąbka
14. Chusteczki nawilżające lub higieniczne
15. Patyczki higieniczne
16. Bielizna osobista: slipy, skarpety
17. Pantofle: 1 para na paczkę
18. Klapki typu sportowego: 1 para na paczkę
19. Obcinaczki do paznokci
20. Płyn do naczyń.

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w godzinach od 8.30 do 15.00, w następujących terminach:
 

 • skazani – poniedziałki, wtorki i piątki oraz niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca,                                                                                                          
 • tymczasowo aresztowani – w  czwartkiw pierwszą niedzielę miesiąca

Jeżeli w dni realizacji widzeń przypada święto państwowe lub kościelne określone w art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, widzeń nie udziela się chyba, że jest to drugi dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Widzenia te są realizowane niezależnie od przypadającego dnia tygodnia. Jeżeli w/w dni wypadają w czwartek i pierwszą niedzielę miesiąca widzenia są realizowane wyłącznie dla tymczasowo aresztowanych.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach: 8.00 – 12.30. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11.30.
Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują w sali widzeń miejsce wskazane przez funkcjonariusza.
Realizacja widzeń poza obrębem Zakładu Karnego następuje w dni wolne od pracy. O udzieleniu widzeń w innych dniach decyduje w indywidualnych przypadkach Dyrektor Zakładu.
W niedziele i dni świąteczne widzenia nie są łączone. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko za pisemną zgodą Dyrektora Zakładu.
Zezwala się, za uprzednią zgodą Dyrektora Zakładu na przekazanie w czasie widzenia odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku. Odzież podlega ewidencji w depozycie działu kwatermistrzowskiego.
Podawanie osobom odwiedzającym lub przyjmowanie od nich jakichkolwiek innych przedmiotów niż dopuszczają to przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, regulaminów organizacyjno-porządkowych i niniejszego porządku wewnętrznego - jest zabronione pod rygorem ich zatrzymania oraz poniesienia konsekwencji karnych i dyscyplinarnych.