Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sieradz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Sieradz

Orzechowa 5

98-200 Sieradz

Tel./Fax: (43) 827-06-00 / (43) 827-06-21

E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II wojny światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 r. został podporządkowany resortowi sprawiedliwości. 

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 903 osadzonych mężczyzn ( łącznie z Oddziałem Zewnętrznym ). Jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo (87 miejsc). Służbę w sieradzkim więzieniu pełni 251 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni.

Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk sportowych Świetlica centralna pełni także funkcję kaplicy. Przy udziale instytucji lokalnych organizowane są dla nich imprezy kulturalno-sportowe. Organizowane są również zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opieka medyczna świadczona jest przez zatrudnionych w ambulatorium lekarzy i pielęgniarki. Izba chorych dysponuje 8 miejscami dla chorych.

Osadzeni wykonują nieodpłatnie prace porządkowe na rzecz społeczności lokalnej. Zakład jest otwarty na współpracę w zakresie zatrudnienia skazanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają osadzonych zarówno wewnątrz jednostki jak i na swoim terenie. Największym kontrahentem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w którym pracuje około 50 osadzonych. Od kilku lat kierujemy również grupy osadzonych do wykonywania prac porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, a także do wykonywania prac remontowych i porządkowych na rzecz instytucji i podmiotów pożytku publicznego.


 

 

Dyrektor zakładu karnego
por. Piotr Chlebicz
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wojciech Waś
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jolanta Nadaj
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Michał Bogus
Tel./Fax: (43) 827-06-65
E-mail: michal.bogus@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (43) 827-06-29, (43) 827-17-13
Dowódca Zmiany: (43) 827-06-60
Dział Kadr: (43) 827-06-17
Dział Penitencjarny: (43) 827-06-18
Dział Ochrony: (43) 827-06-20
Dział Ewidencji: (43) 827-06-31
Dział Kwatermistrzowski: (43) 827-06-45
Dział Finansowy: (43) 827-06-76
Służba Zdrowia: (43) 827-06-44

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O łódź
Łódź
96 1010 1371 0100 8313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30 ÷16.30
Wtorek: 7.30 ÷15.30
Środa: 7.30÷15.30
Czwartek: 7.30÷15.30
Piątek: 7.30÷15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie znowelizowanej

ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2015r. poz. 396)
z dniem 01.07.2015r. zmianie ulegają

zasady przyjmowania paczek żywnościowych dla osadzonych

Zgodnie z art. 110a § 1 ustawy Kkw „Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej …”.

Zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

W związku z powyższym z dniem 01.07.2015r. nie będą przyjmowane paczki żywnościowe w dotychczasowej formie tj; podawane osobiście w punkcie przyjmowania paczek lub przesyłane za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Przyjmowanie i wydawanie paczek odbywa się codziennie po stosownym zaewidencjonowaniu poprzez paczkownię Zakładu; przyjmowanie w godzinach od 8.00 do 12.30, wydawanie w dniu przyjęcia.

Paczkę z żywnością przed wydaniem osadzonemu poddaje się kontroli zawartości w jego obecności. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Przyjęcie paczki medycznej odbywa się pod nadzorem pracownika ZOZ-u. W przypadku niezgodności zawartości ze spisem umieszczonym wewnątrz paczki - zostaje ona odesłana na adres wskazany przez osadzonego i na jego koszt lub przekazana do utylizacji.
Przyjęte produkty medyczne są zdeponowane w ambulatorium pawilonu mieszkalnego, podlegają ewidencji w książce produktów leczniczych depozytowych i są wydawane osadzonemu zgodnie z zaleceniem lekarza i procedurą rozdawnictwa leków.

Paczki z żywnością dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu realizowane są przez osoby najbliższe na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową do punktu sprzedaży oraz wpłaceniu środków pieniężnych na konto IGB „ Mazovia”, przelewem lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Sieradzu.

Zamawiający składający zamówienie na paczkę ma obowiązek uwzględnić maksymalną ilość artykułów żywnościowych jaką może posiadać osadzony w celi mieszkalnej tj. 6 kg.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży IGB „Mazovia” w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu.

 • drogą pocztową do punktu sprzedaży na jego adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Oddział w Sieradzu

ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz

 • drogą e-mailową w formie zeskanowanej:

kantyna.sieradz@igbmazovia.pl

Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza zamówienia i wpływu środków finansowych na konto IGB „Mazovia” Oddział w Sieradzu, którego numer podany jest na druku zamówienia.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 

PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBATA

Cena

Waga całkowita

 1.  

Herbata granulowana indyjska 100g

1,50

105g

 1.  

Mięta  kra bin (20 saszetek)

2,00

50g

 1.  

Herbata zielona liść posti 80g

3,70

95g

 1.  

Herbata Minutka cytrynowa (40saszetek)

2,40

 

75g

 1.  

Melisa  kra bin( 20 saszetek}

2,00

50g

 1.  

Napój herbaciany ekoland 300g

3,80

310g

 1.  

Herbata minutka(100 saszetek) 140g

4,00

175g

 1.  

Herbata Lipton (25 saszetek)50g

5,00

75g

 1.  

Herbata Lipton granulowana100g

5,50

115g

 1.  

Herbata liściasta yunnan 80g

5,00

90g

 1.  

Herbata saga granulowana 90g

2,50

95g

 1.  

Herbata saga (50 saszetek)70g

5,00

70g

 1.  

Herbata saga owoc (25 saszetek)

5,00

55g

 1.  

Herbata owoc kra bin (20sasz)

2,00

55g

 

KAWA

Cena

Waga całkowita

 1.  

Kawa mielonaTchibo family 100g

3,50

105g

 1.  

Kawa mielona Mocca Gold 100g

3,50

105g

 1.  

Kawa cappuccino mocate 110g

4,00

120g

 1.  

Inka Skawina 150g

4,00

185g

 1.  

Śmietanka do kawy cremona 200g

4,00

205g

 1.  

Kawa mielona Fort 250g

6,00

265g

 1.  

Kawa mielonaTchibo Family 250g

7,20

260g

 1.  

Kawa mielona Mocca Gold 250g

7,20

260g

 1.  

Kawa mielona Prima 250g

7,50

260g

 1.  

Kawa rozpuszczalna Nescafe75g

10,50

85g

 1.  

Kawa rozp.Jacobs 200g(słoik)

26,60

725g

 1.  

Kawa rozp.Tchibo 200g(słoik)

20,00

660g

 

SŁODYCZE

Cena

Waga całkowita

 1.  

Wafle familijne różne smaki 180g

3,50

185g

 1.  

Ciasteczka familijne 200g

4,80

220g

 1.  

Delicje różne smaki 147g

4,00

160g

 1.  

Elitki herbatniki180g

4,00

205g

 1.  

Jeżyki różne smaki 140g

4,50

150g

 1.  

Hity ciastka 220g

4,70

230g

 1.  

Biszkopty mamut 120g

2,50

130g

 1.  

Grześki wafle 48g

1,50

50g

 1.  

Snickers baton50g

1,50

51g

 1.  

Lion baton 42g

1,50

45g

 1.  

Mars baton 47g

2,00

50g

 1.  

Orzeszki solone admar 125g

3,00

125g

 1.  

Paluszki solone beskidzkie 300g

4,00

310g

 1.  

Paluszki ser-cebula 220g

4,00

225g

 1.  

Czekolada milka 100g

4,00

105g

 1.  

Czekolada goplana 90g  różne smaki

3,30

95g

 1.  

Czekolada wedel różne smaki 100g

4,00

105g

 1.  

Czekolada z orzechami

5,00

110g

 1.  

Ptasie Mleczko 380g

13,00

425g

 1.  

Chałwa 65g

2,20

70g

 1.  

Raffaello 150g

13,50

180g

 1.  

Merci 250g

15,50

280g

 1.  

Cukierki czekoladowe 200g(paczka)

6,40

215g

 1.  

Landryny owocowe/miętowe goplana90g

1,90

95g

 1.  

Rogale 7days 60g

2,50

65g

 1.  

Chipsy130g

3,20

135g

 1.  

Guma Orbit 14g

2,00

15g

 1.  

Rodzynki kra bin 200g

3,50

210g

 1.  

Morela suszona 100g

4,20

105g

 1.  

Orzechy włoskie 100g

6,00

110g

 1.  

Żurawina 100g

6,00

100g

 1.  

Śliwka suszona 100g

3,50

100g

 1.  

Pestki dyni 50g

2,50

50g

 1.  

Żelki miśki 90g

2,50

95g

 

PRZYPRAWY

Cena

Waga całkowita

 1.  

Kogutek  Winiary 120g

4,00

130g

 1.  

Przyprawa maggi 200ml

3,30

375g

 1.  

Vegeta 200g

4,50

205g

 1.  

Curry20g

1,60

25g

 1.  

Sól

1,50

1000g

 1.  

Sodka delecta 100g

1,50

105g

 1.  

Kwasek cytrynowy winiary 50g

2,20

55g

 1.  

Żelatyna Winiary 50g

5,00

55g

 1.  

Pieprz mielony 20g

1,60

25g

 1.  

Papryka słodka ,ostra 20g

1,60

25g

 1.  

Gyros 30g

1,60

35g

 1.  

Czosnek granulowany 20g

1,60

25g

 1.  

Cynamon 20g

1,60

25g

 1.  

Bazylia 10g

1,80

15g

 1.  

Zioła prowansalskie 10g

1,80

15g

 1.  

Oregano 10g

1,60

15g

 1.  

Kurkuma 20g

2,00

25g

 1.  

Imbir 15g

2,00

20g

 1.  

Słonecznik łuskany 100g

2,50

100g

 1.  

Mieszanka bakaliowa 150g

4,50

155g

 1.  

Galaretka winiary 71g

2,00

75g

 1.  

Kisiel winiary 77g

1,50

80g

 1.  

Budyń winiary 60g

1,50

64g

 1.  

Owocowy kubek kisiel 30g instant

1,30

35g

 1.  

Sosy sałatkowe knorr 9g

1,50

15g

 1.  

Zaprawa cytrynowa 200ml

1,50

225g

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Cena

Waga całkowita

 1.  

Syrop owocowy 500ml cymes

2,20

0,5L

 1.  

Płatki owsiane piątnica 500g

2,20

501g

 1.  

Płatki kukurydziane nestle 250g

5,00

260g

 1.  

Płatki nesquik 250g

6,00

265g

 1.  

Płatki Cini mini 250g

6,00

275g

 1.  

Kasza manna 500g

3,00

505g

 1.  

Kakao decomoreno 150g

6,50

180g

 1.  

Kakao puchatek 300g

5,30

310g

 1.  

Cukier 1 kg

3,90

1000g

 1.  

Słodzik 1200szt

6,00

100g

 1.  

Miód 370g

8,20

560g

 1.  

Nutella 230g

8,60

410g

 1.  

Brzoskwinia puszka 850g

5,00

960g

 1.  

Ananas puszka 565g

5,20

670g

 1.  

Powidła śliwkowe 290g

5,00

460g

 1.  

Dzem Łowicz różne smaki 280g

4,00

455g

 1.  

Zupy chińskie vifon 70g

1,60

75g

 1.  

Zupy amino mix

1,80

61g

 1.  

Gorący kubek knorr różne smaki

1,80

20g

 1.  

Ogórki konserwowe moryń

4,50

1210g

 1.  

Ogórki kwaszone Moryń 840g

4,30

1170g

 1.  

Papryka konserwowa moryń  870g

5,20

 

1125g

 1.  

Sałatka warzywna mix 860g

3,00

1240g

 1.  

Groszek konserwowy 240g

2,50

400g

 1.  

Kukurydza konserwowa 220g

2,50

400g

 1.  

Fasola kons biała/czerwona220g

3,00

400g

 1.  

Pieczarki marynowane 300g

4,20

490g

 1.  

Oliwki zielone 220g

5,80

395g

 1.  

Seler konserwowy 290g

2,60

510g

 1.  

Majonez motyl 265g

5,00

460g

 1.  

Majonez winiary 400g

7,00

600g

 1.  

Ketchup kotlin 450g

4,00

494g

 1.  

Chrzan motyl 190g

3,40

330g

 1.  

Musztarda roleski 175g

2,40

300g

 1.  

Koncentrat pomidorowy 80g

1,30

160g

 1.  

Ocet 0,5l

1,50

0,5L

 1.  

Olej kujawski 1l

7,50

1L

 1.  

Barszcz biały Winiary 49g

2,50

55g

 1.  

Pasztety profi różne smaki 131g

2,00

135g

 1.  

Konserwa krakus różne smaki 300g

7,00

365g

 1.  

Sosy Łowicz różne smaki 350g

4,00

610g

 1.  

Danie słoik pamapol 500g

6,00

830g

 1.  

Konserwa pamapol 130g

3,20

135g

 1.  

Spichlerz rusiecki 300g

7,50

545g

 1.  

Smalec z mięsem 270g  pamapol

5,50

525g

 1.  

Wafle ryżowe 130g

2,70

140g

 1.  

Pieczywo wasa 140g

5,00

185g

 1.  

Ryż błyskawiczny 250g

4,40

280g

 

ARTYKUŁY RYBNE

Cena

Waga całkowita

 1.  

Kons rybna olej/pom  evra 170g

5,00

200g

 1.  

Tuńczyk olej/sos własny  evra120g

5,60

220g

 1.  

Sałatka rybna z warzywami 150g

2,00

160g

 1.  

Paprykarz szczeciński 300g

2,50

360g

 

NABIAŁ

Cena

Waga całkowita

 1.  

Serek danio 140g

1,80

145g

 1.  

Mleko karton 2% 05l

1,90

0,5L

 1.  

Jogurt pitny danone 300g

2,00

310g

 1.  

Maślanka 1l

2,80

1L

 1.  

Kefir  wart-milk 400g

2,00

455g

 1.  

Serek wiejski 200g

2,20

210g

 1.  

Jogurt naturalny danone 370g

3,00

380g

 1.  

Mleko karton 3,2% 1l

3,10

1L

 1.  

Ser biały kostka  wart-milk 250g

3,10

260g

 1.  

Jogurt owocowy zoot 400g

3,80

410g

 1.  

Margaryna rama 250g

4,50

265g

 1.  

Ser żółty gouda 150g

4,70

150g

 1.  

Mleko granulowane gostyń 250g

4,80

260g

 1.  

Ser topiony Hochland krążki200g

6,40

220g

 1.  

Masło naturalne 200g

6,50

205g

 1.  

Mleko pełne łaciate 500g

12,50

530g

 1.  

Ser feta 270g

4,00

280g

 1.  

Ser Hochland plastry 130g

4,00

135g

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

NAPOJE

Cena

Waga całkowita

 1.  

Woda gaz/n .gaz 0.5l cisowianka

1,00

0,5L

 1.  

Woda mineralna gaz/n.gaz 1.5l kasztelańska

1,20

1,5L

 1.  

Sok Tymbark 0,3l (pomarańczowy .pomidorowy)

2,00

0,3L

 1.  

Napoje owocowe gaz Zbyszko

3,00

1,75L

 1.  

Woda żywiec owocowy n/gaz

3,20

1,5L

 1.  

Pepsi 1l

3,80

1L

 1.  

Soki w kartonie caprio 2l

4,50

2L

 1.  

Pepsi 2.25l

6,00

2,25L

 1.  

Tymbark napój 2l

4,40

2lL

 1.  

Tymbark sok 1l karton

4,20

1L

 

WĘDLINY

Cena

Waga całkowita

 1.  

Smalec kostka

2,00

250g

 1.  

Tuszonka

3,00

200g

 1.  

Metka cebulowa 180g

4,85

200g

 1.  

Wędlina balcerzak 100g(paczka)

4,00

100g

 1.  

Parówki berlinki 250g(paczka)

4,80

265g

 1.  

Kiełbasa podsuszana

18,00

1000g

 1.  

Kabanosy 120g (paczka)

5,60

130g

 1.  

Kotlety babuni 590g(paczka)

10,00

665g

 1.  

Kiełbasa śląska

16,00

1000g

 1.  

Boczek

20,00

1000g

 1.  

Podudzie wędzone

20,00

1000g

 1.  

Sopelek drobiowy

26,00

1000g

 1.  

Kiełbasa długodojrzewająca230g(paczka)

11,30

235g

 1.  

Kiełbasa sucha krakowska

32,00

1000g

 1.  

Ćwiartka z kurczaka 1szt(350g)

4,70

375g

 1.  

Rumsztyk 375g (paczka)

10,00

420g

 

PAPIEROSY / TYTOŃ

Cena

Waga całkowita

 1.  

Papierosy Nevada

12,99

 

 1.  

Papierosy West ice

13,70

 

 1.  

Papierosy Chesterfield

13,20

 

 1.  

Papierosy LM

14,70

 

 1.  

Papierosy Marlboro

15,50

 

 1.  

Papierosy P&S

12,90

 

 1.  

Papierosy Camel

14,80

 

 1.  

Nabijarka do gilz

22,00

 

 1.  

Zwijarka do bibułek

8,00

 

 1.  

Tytoń Nevada 15g

6,90

 

 1.  

Tytoń Chesterfield 10g

4,99

 

 1.  

Tytoń Chesterfield 15g

7,50

 

 1.  

Tytoń P&S 15g

7,90

 

 1.  

Tytoń P&S 80g

39,99

 

 1.  

Tytoń route 66 75g

41,90

 

 1.  

Tytoń Camel 90g

42,00

 

 1.  

Tytoń L&M 90g

44,95

 

 1.  

Tytoń Verso 15g

7,50

 

 1.  

Tytoń Verso 85g

38,00

 

 1.  

Tytoń RGD 145g

66,95

 

 1.  

Cygarniczki

0,20

 

 1.  

Bibułki papierosowe

1,00

 

 1.  

Zapalniczki

1,50

 

 1.  

Gilzy 100szt

2,50

 

 1.  

Gilzy miętowe 100szt

3,00

 

 1.  

Gilzy saturn 500szt

7,00

 

 1.  

 

 

 

 

FARMACEUTYKI

Cena

Waga całkowita

 1.  

Witamina c 30 tabletek

3,00

 

 1.  

Aspiryna  2 tabletki musujące

4,00

 

 1.  

Apap  12 tabletek

6,50

 

 1.  

Ibuprom  10 tabletek

7,00

 

 1.  

Polopiryna  s  20 tabletek

8,00

 

 1.  

Plusz wapno musujące

7,00

 

 1.  

Plusz magnez musujący

7,00

 

 1.  

Plusz vitamina c musująca

7,00

 

 1.  

Cholinex  20 tabletek

14,30

 

 1.  

Scorbolamid  24 tabletki

10,80

 

 1.  

Siemie lniane 250g

9,50

 

 1.  

Hepatil  40 tabletek

18,00

 

 1.  

Omega 3 forte  60 tabletek

20,00

 

 1.  

Chela mag b-6  30 tabletek

19,20

 

 1.  

Vitaral  30 tabletek

21,50

 

 1.  

Espumisan  100 tabletek

24,00

 

 1.  

Glukozamina  90 tabletek

24.00

 

 1.  

Centrum  30 tabletek

30,00

 

 1.  

Len mielony 2x200g

9,50

 

 

 

OWOCE / WARZYWA

Cena

Waga całkowita

 1.  

Cebula

1,90

1kg

 1.  

Czosnek

2,80

1szt

 1.  

Jabłko

2,50

1kg

 1.  

Banan

6,00

1kg

 1.  

Pomarańcza

6,20

1kg

 1.  

Cytryna

14,80

1kg

 1.  

Grapefruit

7,20

1kg

CENNIK NA PACZKĘ HIGIENICZNĄ

ZAKŁAD KARNY W SIERADZU

 

 

ARTYKUŁY  CHEMICZNE

I PAPIERNICZE

Cena

Waga całkowita

 1.  

Mydło arko 90g

2,00

90g

 1.  

Mydło protex 90g

3,50

90g

 1.  

Mydło dove 100g

3,40

100g

 1.  

Mydło w płynie luksja 450g

5,30

505g

 1.  

Mydelniczka

2,00

45g

 1.  

Szampon familijny 500ml

4,80

550g

 1.  

Szampon H&S 250ml

13,30

265g

 1.  

Szampon nivea 250ml

9,70

285g

 1.  

Pasta do zębów colodent 100ml

4,00

145g

 1.  

Pasta do zębów elmex 75ml

16,50

110g

 1.  

Pasta do zębów signal 100ml

5,20

170g

 1.  

Pasta do zębów blend-a-med.100ml

5,50

150g

 1.  

Szczoteczka do zębów oral-b

3,50

15g

 1.  

Płyn uniwersalny Ajax 1000ml

8,20

1065g

 1.  

Proszek bryza 300g

4,50

365g

 1.  

Proszek Vizir 3kg

37,60

3040g

 1.  

Proszek persil 1,4kg

23,50

1430g

 1.  

Płyn do płukania silan 1000ml

10,00

1065g

 1.  

Płyn do płukania lenor  925ml

11,30

985g

 1.  

Płyn do płukania E 500ml

3,80

540g

 1.  

Płyn do prania Perwoll 1l

10,50

1090g

 1.  

Dezodorant adidas kulka 50ml

9,00

85g

 1.  

Dezodorant Bond kulka 50ml

6,20

90g

 1.  

Dezodorant old Spice sztyft 50ml

16,00

95g

 1.  

Dezodorant nivea kulka 50ml

10,30

155g

 1.  

Dezodorant Adidas sztyft 53ml

9,00

95g

 1.  

Krem do golenia 65g

3,50

65g

 1.  

Pianka do golenia Gilette 200ml

9,20

260g

 1.  

Żel do golenia Gilette 200ml

13,50

285g

 1.  

Pędzel do golenia

11,00

5g

 1.  

Golarki 1-razowe Gilette mach3

5,70

1g

 1.  

Balsam po goleniu Bond 100g

7,00

185g

 1.  

Balsam do ciała Ziaja 300ml

10,30

325g

 1.  

Balsam do ciała nivea 250g

21,00

285g

 1.  

Żel po prysznic adidas 250ml

8,50

290g

 1.  

Żel pod prysznic on-line 500ml

6,00

450g

 1.  

Żel pod prysznic dove 250g

13,50

295g

 1.  

Krem nivea 50ml

4,40

65g

 1.  

Krem do rąk 130ml

4,20

145g

 1.  

Patyczki kosmetyczne 160 szt

2,50

35g

 1.  

Płyn do zmywania ludwik 500ml

3,70

500g

 1.  

Płyn do zmywania fairy 500ml

4,50

545g

 1.  

Gąbka kąpielowa

2,00

15g

 1.  

Gąbka zmywak

0,60

1g

 1.  

Kostka wc domestos

5,00

40g

 1.  

Pumex

2,00

15g

 1.  

Worki na śmieci 60l 10szt

2,50

160g

 1.  

Papier toaletowy 8szt

4,50

1115g

 1.  

Papier toaletowy mola 4 szt

4,30

260g

 1.  

Odświeżacz powietrza dynia

4,00

150g

 1.  

Ręczniki jednorazowe 2szt

3,70

205g

 1.  

Pilniczek do paznokci piankowy

5,00

1g

 1.  

Krem nivea soft 100ml

9,80

120g

 1.  

grzebień

1,35

 

 1.  

Eko-torba

5,00

 

 1.  

Reklamówka

0,50

 

 1.  

Zeszyt 60k w kratkę

1,50

125g

 1.  

blok A-4 100 kartek

3,10

400g

 1.  

Klej biurowy

1,00

50g

 1.  

Notes A-6 96 kartek

3,00

125g

 1.  

Długopis zwykły

2,00

 

 1.  

Długopis żelowy

2,00

 

 1.  

Kartki okolicznościowe

1,50

 

 1.  

Koperty

0,15

 

 1.  

Znaczki pocztowe

2,00

 

 1.  

Karty do gry 54szt

3,00

 

 1.  

Obcinaczki do paznokci

4,50

 

 1.  

Baterie paluszki

1,50

 

 1.  

Karta tel. do gadania

10,00

 

 1.  

Karta tel. do gadania

20,00

 

 1.  

Karta tel. do gadania

50,00

 

 1.  

Karta tel. Telegrosik

10,00

 

 1.  

Karta tel. Telegrosik

20,00

 

 1.  

Karta tel. Telegrosik

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy realizacji paczek spożywczych nie uwzględniamy pozycji z art. chemicznymi i papierniczymi

Podane ceny są cenami umownymi i mogą ulec zmianie w zależności od cen rynkowych,

 

Podane ceny są cenami umownymi i mogą ulec zmianie w zależności od cen rynkowych,

Inne towary za zgodą P. Dyrektora Zakładu Karnego

na zamówienie.

Przy realizacji e-paczek nie uwzględniamy pozycji

z artykułów chemicznych i papierniczych.

 
Wskazany wyżej asortyment oraz ceny produktów ważne są od dnia 1.11.2016r. do dnia 30.11.2016r.

 

Formularz zamówienia na paczkę (do pobrania)

 

Z dniem 01.09.2015 r. wprowadza się następujące zasady w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania oraz wydawania osadzonym paczek z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny:

 1. Zezwala się skazanym na otrzymanie jeden raz w miesiącu, paczki ze środkami higieny, zwanej dalej „paczką higieniczną”, o ciężarze nie przekraczającym 3 kilogramów. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie paczki higienicznej następuje po uzyskaniu indywidualnej zgody organu dysponującego i Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.
 2. W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej, które są szczegółowo wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 3. Przyjmowane będą tylko te paczki higieniczne i odzieżowe, które zostały dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu przez osoby figurujące w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.Net jako osoby najbliższe osadzonego. W przypadku paczek dostarczonych przez pocztę, gońca lub kuriera o przyjęciu paczki decydują dane osobowe nadawcy.
 4. Paczki odzieżowe mogą zawierać odzież i obuwie, o które osadzony zwrócił się do właściwego kwatermistrza oddziałowego w pisemnym wykazie. Wykaz opiniuje kwatermistrz oddziałowy sprawdzając wcześniej ilość posiadanej odzieży i obuwia przez osadzonego w magazynie depozytowym rzeczy własnych osadzonych i w miejscu zakwaterowania, a także wychowawca w przypadku tymczasowo aresztowanych, stosując się do przepisów regulujących ilość odzieży i obuwia, mierzonych w kilogramach, które osadzony może posiadać w Zakładzie Karnym w depozycie rzeczy własnych osadzonych i celi mieszkalnej.
 5. Paczki muszą być dostarczone w kartonowym pudle, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki natomiast na paczce muszą być widoczne dane osobowe osoby przekazującej. Pudło nie może przekraczać wymiarów: 48 cm szerokości, 32 cm wysokości oraz 50 cm długości. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu codziennie w godzinach 8.00 – 12.30, bezpośrednio przez nadawcę paczki za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
 6. Funkcjonariusze opiniujący wykazy i prośby osadzonych dotyczące paczek odzieżowych winni wziąć pod uwagę, iż łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.
 7. Paczki, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt. W przypadku dostarczenia paczki osobiście, produkty nieuwzględnione w załączniku zostaną zwrócone osobie podającej paczkę.
 8. Inne przedmioty osobistego użytku osadzony może mieć dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu wyłącznie za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

 

Wykaz artykułów, mogących znajdować się w paczce higienicznej

1. Pasta do zębów
2. Krem, żel lub pianka do golenia
3. Szczoteczka do zębów
4. Szampon do włosów
5. Żel do włosów
6. Żel pod prysznic, mydło do rąk
7. Krem do ciała
8. Jednorazowa maszynka do golenia
9. Papier toaletowy
10. Kostka wc
11. Proszek do prania
12. Dezodorant w kulce lub sztyfcie
13. Gąbka
14. Chusteczki nawilżające lub higieniczne
15. Patyczki higieniczne
16. Bielizna osobista: slipy, skarpety
17. Pantofle: 1 para na paczkę
18. Klapki typu sportowego: 1 para na paczkę
19. Obcinaczki do paznokci
20. Płyn do naczyń.

 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w godzinach od 8.30 do 15.00, w następujących terminach:
 

 • skazani – poniedziałki, wtorki i piątki oraz niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca,                                                                                                          
 • tymczasowo aresztowani – w  czwartkiw pierwszą niedzielę miesiąca

Jeżeli w dni realizacji widzeń przypada święto państwowe lub kościelne określone w art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, widzeń nie udziela się chyba, że jest to drugi dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach: 8.00 – 12.30. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11.30.
Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują w sali widzeń miejsce wskazane przez funkcjonariusza.
Realizacja widzeń poza obrębem Zakładu Karnego następuje w dni wolne od pracy. O udzieleniu widzeń w innych dniach decyduje w indywidualnych przypadkach Dyrektor Zakładu.
W niedziele i dni świąteczne widzenia nie są łączone. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko za pisemną zgodą Dyrektora Zakładu.
Zezwala się, za uprzednią zgodą Dyrektora Zakładu na przekazanie w czasie widzenia odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku. Odzież podlega ewidencji w depozycie działu kwatermistrzowskiego.
Podawanie osobom odwiedzającym lub przyjmowanie od nich jakichkolwiek innych przedmiotów niż dopuszczają to przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, regulaminów organizacyjno-porządkowych i niniejszego porządku wewnętrznego - jest zabronione pod rygorem ich zatrzymania oraz poniesienia konsekwencji karnych i dyscyplinarnych.