Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sieradz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Sieradz

Orzechowa 5

98-200 Sieradz

Tel./Fax: (43) 827-06-00 / (43) 827-06-21

E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II wojny światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 r. został podporządkowany resortowi sprawiedliwości. 

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 923 osadzonych mężczyzn. Jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo (87 miejsc). Służbę w sieradzkim więzieniu pełni 250 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni.

Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk sportowych Świetlica centralna pełni także funkcję kaplicy. Przy udziale instytucji lokalnych organizowane są dla nich imprezy kulturalno-sportowe. Organizowane są również zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opieka medyczna świadczona jest przez zatrudnionych w ambulatorium lekarzy i pielęgniarki. Izba chorych dysponuje 12 miejscami dla chorych.

Osadzeni wykonują nieodpłatnie prace porządkowe na rzecz społeczności lokalnej. Zakład jest otwarty na współpracę w zakresie zatrudnienia skazanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają osadzonych zarówno wewnątrz jednostki jak i na swoim terenie. Największym kontrahentem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w którym pracuje około 50 osadzonych. Od kilku lat kierujemy również grupy osadzonych do wykonywania prac porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, a także do wykonywania prac remontowych i porządkowych na rzecz instytucji i podmiotów pożytku publicznego.

Oddział Zewnętrzny w Sieradzu
Oddział podlega Zakładowi Karnemu w Sieradzu. Położony jest na terenie województwa łódzkiego.
Oddział przeznaczony jest dla 126 skazanych mężczyzn. Pełni on funkcję zakładu karnego półotwartego dla młodocianych i pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.
Skazani przebywający w oddziale mogą korzystać z biblioteki, boiska sportowego i świetlicy, która jest jednocześnie odpowiednio przystosowana do prowadzenia posługi duszpasterskiej. Opiekę medyczną zapewnia więźniom ambulatorium.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Grzegorz Królikowski
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Grzegorz Tomaszewski
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: grzegorz.tomaszewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Piotr Chlebicz
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: piotr.chlebicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Bogus
Tel./Fax: (43) 827-06-65
E-mail: michal.bogus@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (43) 827-06-29, (43) 827-17-13
Dowódca Zmiany: (43) 827-06-60
Dział Kadr: (43) 827-06-17
Dział Penitencjarny: (43) 827-06-18
Dział Ochrony: (43) 827-06-20
Dział Ewidencji: (43) 827-06-31
Dział Kwatermistrzowski: (43) 827-06-45
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (43) 827-06-35
Dział Łączności i Informatyki: (43) 827-06-34
Dział Finansowy: (43) 827-06-76
Służba Zdrowia: (43) 827-06-44

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O łódź
Łódź
96 1010 1371 0100 8313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30 ÷16.30
Wtorek: 7.30 ÷15.30
Środa: 7.30÷15.30
Czwartek: 7.30÷15.30
Piątek: 7.30÷15.30

Zasady przyjmowania paczek


Przyjmowanie i wydawanie paczek odbywa się codziennie po stosownym zaewidencjonowaniu poprzez paczkownię Zakładu; przyjmowanie w godzinach od 8.00 do 12.30, wydawanie w dniu przyjęcia.
Paczki z żywnością mogą być dostarczone do Zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
Paczka dostarczana do Zakładu podlega kontroli przed jej przyjęciem, a jeżeli jest dostarczana przez osobę odwiedzającą kontrolę przeprowadza się w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
Paczki z żywnością o ciężarze przekraczającym 5 kg nie przyjmuje się i powiadamia się o tym osadzonego, chyba że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu wyrazi zgodę na otrzymanie przez osadzonego paczki o ciężarze przekraczającym 5 kg.
Paczkę z żywnością przed wydaniem osadzonemu poddaje się kontroli zawartości w jego obecności.
Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
Przyjęcie paczki medycznej odbywa się pod nadzorem pracownika ZOZ-u. W przypadku niezgodności zawartości ze spisem umieszczonym wewnątrz paczki - zostaje ona odesłana na adres wskazany przez osadzonego i na jego koszt lub przekazana do utylizacji.
Przyjęte produkty medyczne są zdeponowane w ambulatorium pawilonu mieszkalnego, podlegają ewidencji w książce produktów leczniczych depozytowych i są wydawane osadzonemu zgodnie z zaleceniem lekarza i procedurą rozdawnictwa leków.
 

OGŁOSZENIE

 
Informuję, że od dnia 02.01.2012 r. wprowadza się dodatkowe możliwości dotyczące realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych. Paczki z żywnością będą mogły być zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży IGB Mazowia Oddział w Sieradzu (kantyna) znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, na podstawie wypełnionego przez osobę ofiarowującą artykuły żywnościowe formularza zamówienia na paczkę żywnościową. Zamówienie będzie można przesłać drogą pocztową (wraz z dowodem wpłaty) lub przekazać bezpośrednio do punktu sprzedaży. Formularz zamówienia oraz lista produktów będą dostępne na stronie internetowej Zakładu Karnego w Sieradzu oraz wydawane w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego :

 

 • w punkcie sprzedaży (kantyna),
 • w punkcie przyjęć paczek zakładu i oddziału zewnętrznego,
 • w sali widzeń zakładu i oddziału zewnętrznego.
   

Jednocześnie informuję, że paczki żywnościowe mogą być nadal dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.


Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

CENNIK TOWARÓW

DOPUSZCZONYCH DO SPRZEDAŻY W KANTYNIE

 

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

 1.  

Herbata granulowana 100g

1,50

 1.  

Herbata liściasta 100g yunan

6,00

 1.  

Kawa Tchibo 100g

3.50

 1.  

Herbata expresowa '100

4,00

 1.  

Herbata Saga owoc exspr’25 50g

5,00

 1.  

Mięta expresowa ’20 40g

3.00

 1.  

Napój herbaciany Ekoland 300g

3,80

 1.  

Syrop owocowy Paola 0.43ml

5,00

 1.  

Kawa Mocca Gold 250g

7,20

 1.  

Kawa Tchibo Family 250g

7.20

 1.  

Kawa rozpuszczalna Nescafe 75g

10,50

 1.  

Kawa Cappuccino 110g

4,00

 1.  

Delicje- ciastka 147g

4,00

 1.  

Jeżyki-ciastka 140g

4,50

 1.  

Wafle Jutrzenka 180g

3,50

 1.  

Grześki-wafle 50g

1,50

 1.  

Lion-baton 43g

1,50

 1.  

Snickers-baton 51g

1,50

 1.  

Czekolada Wedel-różne smaki100g

4,00

 1.  

Czekolada z orzechami 100g

5,00

 1.  

Landrynki owocowe,miętowe 90g

1,90

 1.  

Orzeszki solone 100g

2,00

 1.  

Paluszki słone 300g

4,00

 1.  

Guma orbit –draże

2,00

 1.  

Ryż błyskawiczny 200g

3,30

 1.  

Plusz-Wapno,Magnez,Multi’20tabl.

7,00

 1.  

Mleko granulowane 250g

4,80

 1.  

Mleko karton 1L

3,10

 1.  

Płatki owsiane 0.5kg

2,20

 1.  

Płatki kukurydziane 250g

5,00

 1.  

Kakao Puchatek 300g

5,30

 1.  

Śmiet do kawy Cremona 200g

4,00

 1.  

Jogurt pitny 320g

2,00

 1.  

Danio 150g

1,80

 1.  

Zupy chińskie Vifon 70g

1,60

 1.  

Goracy kubek –różne smaki 12g

1,60

 1.  

Ogórki konserwowe 0.9L

4,50

 1.  

Groszek/kukurydza kons.220g

2,50

 1.  

Majonez Motyl 265g

4,40

 

 1.  

Ketchup  450g

4,50

 1.  

Chrzan 190g

3,40

 1.  

Musztarda 175g

2,40

 1.  

Ocet 0.5l

1,50

 1.  

Vegeta 200g

4,50

 1.  

Przyprawa Maggi 200ml

3,30

 

 1.  

Pieprz, Papryka, Przyprawy

1,60

 1.  

Sól 1kg

1,50

 1.  

Sodka 100g

1,50

 1.  

Kwasek cytrynowy 50g

2,20

 1.  

Galaretka w proszku 75g

2,00

 1.  

Kisiel 58g

1,50

 1.  

Budyń 64g

1,50

 1.  

Cukier 1kg

4,00

 1.  

Słodzik 1200szt

6,00

 1.  

Miód 370g

8,20

 1.  

Dżem-różne smaki 280g

4,00

 1.  

Olej kujawski 1l

7.50

 1.  

Margaryna/Masło 250g

4,50/6,50

 1.  

Śmietana kartonik 200ml

2,00

 1.  

Ser żółty 150g

4,70

 1.  

Tuńczyk olej/sos wł 120g

5,60

 1.  

Kons.rybna olej/pom 170g

5,00

 1.  

Pasztety-różne smaki 131g

2,00

 1.  

Konserwa krakus 300g

7,50

 1.  

Soki w kartonie 2l

4,50

 1.  

Napoje owocowe Zbyszko 2L

3,00

 1.  

Pepsi 2L/ 1L

6,00/3,80

 1.  

Kubuś 0,3L

1,80

 1.  

Woda mineralna gaz/n.gaz 1,5L

1,20

 1.  

Rodzynki 200g

3,50

 1.  

Słonecznik praż / łusk.

2,50

 1.  

Sosy Łowicz 350g

4.00

 1.  

Danie słoik Pamapol 500g

6,00

 1.  

Pączki, bułki słodkie

1,50

 1.  

Ser biały-kostka 250g

3.10

 1.  

Ryż błyskawiczny 200g

3,30

 1.  

Jogurt naturalny 400g

2,50

 1.  

Jogurt owocowy 500 g

4,50

 1.  

Melisa ‘20 exp 40g

2,00

 

 1.  

Pł. Nesquik 250g

6,00

 1.  

Mleko pełne 500g

12,50

 

OWOCE

 

 1.  

Jabłko 1kg

3,50

 1.  

Banan 1kg

6,00

 1.  

Mandarynka 1kg

-

 1.  

Cytryna 1kg

9,00

 1.  

Cebula 1kg

3,00

 1.  

Czosnek 1szt.

2,00

 1.  

Pomidor 1kg

5,00

 1.  

Ogórek zielony 1kg

3,00

 1.  

Pomarańcza 1kg

-

 

ARTYKUŁY  CHEMICZNE

 

 1.  

Mydło Arko 100g

2,00

Mydło Protex 100g

3,00

 1.  

Mydelniczka

2,00

 1.  

Szampon familijny 0.5L

4,80

 1.  

Szampon Nivea  250ml

10,40

 1.  

Żel do włosów

5,00

 1.  

Pasta Colodent 100g

5,00

 1.  

Pasta Colgate 125g

-

 1.  

Pasta Blend-a-med. 125g

9,00

 1.  

Szczoteczka do zębów

5,00

 1.  

Proszek E

5,00

 1.  

Płyn uniwersalny Ajax 1l

       8,00

 1.  

Proszek Vizir 1,5kg

19,90

 1.  

Płyn do płukania silan 1l

10,00

 1.  

Płyn do płukania E 0.5l

4,30

 1.  

Dezodorant Bond

7,50

 1.  

Pianka do golenia 200ml

6,00

 1.  

Krem do golenia

3,20

 1.  

Żel/balsam po goleniu

8,50

 1.  

Golarki 1-razowe Polsilver

1,70

 1.  

Golarki 1-razowe Gilette

5,00

 1.  

Krem Nivea 50g

4,40

 1.  

Krem do rąk

5,00

 1.  

Dezodorant (kulka,żel)

7,80

 1.  

Balsam do ciała

9,10

 1.  

Żel pod prysznic

7,50

 1.  

Patyczki kosmetyczne

2,00

 1.  

Gąbka kąpielowa

2,00

 1.  

Gąbka -zmywak

0,60

 1.  

Płyn Ludwik 0.5L

3,70

 1.  

Pumex

1,50

 1.  

Kostka WC

2,00

 1.  

Papier toaletowy /pak 8szt

4,50

 1.  

Worki na śmieci 60l

3,00

 

 1.  

Płyn do prania Kokosal 1l

10.00

 1.  

Odświeżacz powietrza

3,00

 1.  

Pędzel do golenia

4,00

 1.  

Eko-torba

5,00

 1.  

Reklamówka

0,50

 1.  

Żel do golenia 200

13,50

 

WĘDLINY

 

 1.  

Kiełbasa podsuszana

20.00

 1.  

Kiełbasa śląska 1kg

15.00

 1.  

Boczek 1kg

20,00

 

 

 1.  

Smalec kostka 250g

2,00

 1.  

Kabanosy drobiowe 1kg

15,00

 1.  

-

-

 

ARTYKUŁY PAPIERNICZE

 

 1.  

Zeszyt 60k w kratkę

1,50

 1.  

Zeszyt A4

4,00

 1.  

Kalendarz

-

 1.  

Notes

4,00

 1.  

Długopis zwykły/żelowy

2,00/3,00

 1.  

Widokówki Sieradz

1,50

 1.  

Kartki okolicznościowe

1,00/1,50

 1.  

Koperty

0,15

 1.  

Znaczki pocztowe

1,75

 1.  

Karty do gry

5,00

 1.  

Obcinaczki do paznokci

5,00

 1.  

Baterie paluszki

2,30

 1.  

Telegrosik 10imp

10,00

 1.  

Karta tel. 60 imp.

-

 1.  

Telegrosik 20imp

20,00

 1.  

Telegrosik 50imp

50,00

 

PAPIEROSY

 

 1.  

Męskie bez filtra

12,50

 1.  

Męskie z filtrem

12,50

 1.  

Sobieskie

-

 1.  

Marlboro

14,70

 1.  

LM

13,70

 1.  

West Ice

12,70

 1.  

Chesterfield

12,70

 1.  

Camel

13,80

 

TYTOŃ

 

 1.  

Tytoń Korsarz 150g

66,95

 1.  

Tytoń Red white 18g

        8,60

 1.  

Gilzy 100szt classic/mentol

2,50/3,00

 1.  

Gilzy 400

       7.00

 1.  

Bibułki papierosowe

1,00

 1.  

Zapalniczki

1,50

 1.  

Cygarniczki szklane

0,20

 1.  

Tytoń Fairwind 20g

9,30

 1.  

Tytoń Red-white 100g

44,95

 1.  

Tytoń Chesterfield 18g                           

8,60

 1.  

Tytoń Fairwind 90g

41,00

 1.  

 

-

CENY TOWARÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE

Inne towary za zgodą P. Dyrektora Zakładu Karnego

na zamówienie.

Przy realizacji e-paczek nie uwzględniamy pozycji

z artykułów chemicznych i papierniczych.

 
        Wskazany wyżej asortyment oraz ceny produktów ważne są od dnia 01.12.2014r. do dnia 31.12.2014r.
 
 

Formularz zamówienia na paczkę  (do pobrania)

 

Z dniem 1 lutego 2014r. zmieniają się zasady przyjmowania oraz wydawania paczek z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny:


Zezwala się osadzonym na otrzymanie, jeden raz w miesiącu, paczki ze środkami higieny, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 4 kg, zwanej dalej „paczką higieniczną”.  W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie  paczki higienicznej następuje po uzyskaniu indywidualnej zgody organu dysponującego i Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.      
W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej, które są szczegółowo wymienione w wykazie artykułów mogących się znajdować w paczce higienicznej. Paczki odzieżowe mogą zawierać odzież i obuwie, o które osadzony zwrócił się do właściwego kwatermistrza oddziałowego w pisemnym wykazie i uzyskał jego pozytywną opinię.
Paczki muszą być dostarczone w kartonowym pudle, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki i dane osobowe osoby przekazującej. Pudło nie może przekraczać wymiarów: 48 cm szerokości, 32 cm wysokości oraz 50 cm długości. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu codziennie w godzinach 8.00 – 12.30, bezpośrednio przez nadawcę paczki za pośrednictwem  poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
Inne przedmioty osobistego użytku osadzony może mieć dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu  wyłącznie za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

    Wykaz artykułów, mogących znajdować się w paczce higienicznej

1. Pasta do zębów
2. Krem, żel lub pianka do golenia
3. Szczoteczka do zębów
4. Szampon do włosów
5. Żel do włosów
6. Żel pod prysznic, mydło do rąk
7. Krem do ciała
8. Jednorazowa maszynka do golenia
9. Papier toaletowy
10. Kostka wc
11. Proszek do prania
12. Dezodorant w kulce lub sztyfcie
13. Gąbka
14. Chusteczki nawilżające lub higieniczne
15. Patyczki higieniczne
16. Bielizna osobista: slipy, skarpety
17. Pantofle: 1 para na paczkę
18. Klapki typu sportowego: 1 para na paczkę
19. Obcinaczki do paznokci
20. Płyn do naczyń.

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w godzinach od 8.30 do 15.00, w następujących terminach:
 

 • skazani – w każdy poniedziałek, wtorek i piątek miesiąca oraz w niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca,                                                                                                          
 • tymczasowo aresztowani – w każdy czwartek i w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
 • skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Zakładu Karnego - w każdy czwartek i w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Ponadto widzenia dla osadzonych odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy tj.  1 stycznia –Nowy Rok, 6 stycznia –Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Światek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.  Jeżeli w/w dni wypadają w czwartek i pierwszą niedzielę miesiąca widzenia są realizowane wyłącznie dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Zakładu Karnego
 

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach: 8.00 – 12.30. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11.30.
Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują w sali widzeń miejsce wskazane przez funkcjonariusza.
Realizacja widzeń poza obrębem Zakładu Karnego następuje w dni wolne od pracy. O udzieleniu widzeń w innych dniach decyduje w indywidualnych przypadkach Dyrektor Zakładu.
W niedziele i dni świąteczne widzenia nie są łączone. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko za pisemną zgodą Dyrektora Zakładu.
Zezwala się, za uprzednią zgodą Dyrektora Zakładu na przekazanie w czasie widzenia odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku. Odzież podlega ewidencji w depozycie działu kwatermistrzowskiego.
Podawanie osobom odwiedzającym lub przyjmowanie od nich jakichkolwiek innych przedmiotów niż dopuszczają to przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, regulaminów organizacyjno-porządkowych i niniejszego porządku wewnętrznego - jest zabronione pod rygorem ich zatrzymania oraz poniesienia konsekwencji karnych i dyscyplinarnych.