Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Sieradz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Sieradz

Orzechowa 5

98-200 Sieradz

Tel./Fax: (43) 827-06-00 / (43) 827-06-21

E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Więzienie w Sieradzu powstało z inicjatywy Fryderyka Skarbka w 1836 r. w budynkach po manufakturze. Karę wykonywano tam w systemie celkowym auburnskim (więźniowie w nocy byli odosobnieni pojedynczo w celi, zaś w dzień pracowali wspólnie). W roku 1868 więzienie przejęli Rosjanie. Posiadało ono już wówczas własny szpital, kaplicę, fabrykę płótna i przędzalnię. W okresie II Rzeczypospolitej więzienie służyło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W czasie II wojny światowej, wykorzystywane przez hitlerowców, stało się miejscem martyrologii Polaków. Po wojnie obiekt w dalszym ciągu pełnił funkcje izolacyjne. W 1956 r. został podporządkowany resortowi sprawiedliwości. 

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 923 osadzonych mężczyzn. Jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami typu półotwartego dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy oraz aresztu śledczego. W wyodrębnionym oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzone umysłowo (87 miejsc). Służbę w sieradzkim więzieniu pełni 250 funkcjonariuszy. Zatrudnieni są również pracownicy cywilni.

Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk sportowych Świetlica centralna pełni także funkcję kaplicy. Przy udziale instytucji lokalnych organizowane są dla nich imprezy kulturalno-sportowe. Organizowane są również zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opieka medyczna świadczona jest przez zatrudnionych w ambulatorium lekarzy i pielęgniarki. Izba chorych dysponuje 12 miejscami dla chorych.

Osadzeni wykonują nieodpłatnie prace porządkowe na rzecz społeczności lokalnej. Zakład jest otwarty na współpracę w zakresie zatrudnienia skazanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze.

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które zatrudniają osadzonych zarówno wewnątrz jednostki jak i na swoim terenie. Największym kontrahentem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w którym pracuje około 50 osadzonych. Od kilku lat kierujemy również grupy osadzonych do wykonywania prac porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, a także do wykonywania prac remontowych i porządkowych na rzecz instytucji i podmiotów pożytku publicznego.

Oddział Zewnętrzny w Sieradzu
Oddział podlega Zakładowi Karnemu w Sieradzu. Położony jest na terenie województwa łódzkiego.
Oddział przeznaczony jest dla 126 skazanych mężczyzn. Pełni on funkcję zakładu karnego półotwartego dla młodocianych i pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.
Skazani przebywający w oddziale mogą korzystać z biblioteki, boiska sportowego i świetlicy, która jest jednocześnie odpowiednio przystosowana do prowadzenia posługi duszpasterskiej. Opiekę medyczną zapewnia więźniom ambulatorium.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Grzegorz Królikowski
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Piotr Chlebicz
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: piotr.chlebicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wojciech Waś
Tel./Fax: (43) 827-06-29
E-mail: zk_sieradz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Bogus
Tel./Fax: (43) 827-06-65
E-mail: michal.bogus@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (43) 827-06-29, (43) 827-17-13
Dowódca Zmiany: (43) 827-06-60
Dział Kadr: (43) 827-06-17
Dział Penitencjarny: (43) 827-06-18
Dział Ochrony: (43) 827-06-20
Dział Ewidencji: (43) 827-06-31
Dział Kwatermistrzowski: (43) 827-06-45
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (43) 827-06-35
Dział Łączności i Informatyki: (43) 827-06-34
Dział Finansowy: (43) 827-06-76
Służba Zdrowia: (43) 827-06-44

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O łódź
Łódź
96 1010 1371 0100 8313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30 ÷16.30
Wtorek: 7.30 ÷15.30
Środa: 7.30÷15.30
Czwartek: 7.30÷15.30
Piątek: 7.30÷15.30

Zasady przyjmowania paczek

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie znowelizowanej

ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2015r. poz. 396)
z dniem 01.07.2015r. zmianie ulegają

zasady przyjmowania paczek żywnościowych dla osadzonych

Zgodnie z art. 110a § 1 ustawy Kkw „Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej …”.

Zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

W związku z powyższym z dniem 01.07.2015r. nie będą przyjmowane paczki żywnościowe w dotychczasowej formie tj; podawane osobiście w punkcie przyjmowania paczek lub przesyłane za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Przyjmowanie i wydawanie paczek odbywa się codziennie po stosownym zaewidencjonowaniu poprzez paczkownię Zakładu; przyjmowanie w godzinach od 8.00 do 12.30, wydawanie w dniu przyjęcia.

Paczkę z żywnością przed wydaniem osadzonemu poddaje się kontroli zawartości w jego obecności. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Przyjęcie paczki medycznej odbywa się pod nadzorem pracownika ZOZ-u. W przypadku niezgodności zawartości ze spisem umieszczonym wewnątrz paczki - zostaje ona odesłana na adres wskazany przez osadzonego i na jego koszt lub przekazana do utylizacji.
Przyjęte produkty medyczne są zdeponowane w ambulatorium pawilonu mieszkalnego, podlegają ewidencji w książce produktów leczniczych depozytowych i są wydawane osadzonemu zgodnie z zaleceniem lekarza i procedurą rozdawnictwa leków.

Paczki z żywnością dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu realizowane są przez osoby najbliższe na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową do punktu sprzedaży oraz wpłaceniu środków pieniężnych na konto IGB „ Mazovia”, przelewem lub bezpośrednio do punktu sprzedaży.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Sieradzu.

Zamawiający składający zamówienie na paczkę ma obowiązek uwzględnić maksymalną ilość artykułów żywnościowych jaką może posiadać osadzony w celi mieszkalnej tj. 6 kg.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży IGB „Mazovia” w Zakładzie Karnym w Sieradzu i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu.

 • drogą pocztową do punktu sprzedaży na jego adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Oddział w Sieradzu

ul. Kwiatowa 13, 98-200 Sieradz

 • drogą e-mailową w formie zeskanowanej:

kantyna.sieradz@igbmazovia.pl

Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza zamówienia i wpływu środków finansowych na konto IGB „Mazovia” Oddział w Sieradzu, którego numer podany jest na druku zamówienia.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 

PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU

 

 

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA W PUNKCIE SPRZEDAŻY

 PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIERADZU

 


 

Nazwa produktu

cena

waga

 

HERBATA

 

 

 1.  

Herbata granulowana indyjska

1,90

100g

 1.  

Mięta  kra bin (20 saszetek)

2,00

34g

 1.  

Herbata minutka cytrynowa(40 saszetek)

2,40

56g

 1.  

Herbata minutka  earl Grey(40 saszetek)

3,00

56g

 1.  

Herbata zielona liść posti

3,70

80g

 1.  

Melisa  kra bin( 20 saszetek}

2,00

40g

 1.  

Napój herbaciany ekoland

3,80

300g

 1.  

Herbata minutka(100 saszetek)

4,00

140g

 1.  

Herbata Lipton (25 saszetek)

5,00

50g

 1.  

Herbata Lipton granulowana

5,00

100g

 1.  

Herbata liściasta yunnan

5,00

80g

 1.  

Herbata saga (50 saszetek)

5,00

70g

 1.  

Herbata saga owoc (25 saszetek)

5,00

60g

 

KAWA

 

 

 1.  

Kawa mielonaTchibo family

3,50

100g

 1.  

Kawa mielona Mocca Gold

3,50

100g

 1.  

Kawa cappuccino mocate

4,00

110g

 1.  

Inka Skawina

4,00

150g

 1.  

Śmietanka do kawy cremona

4,00

200g

 1.  

Kawa mielonaTchibo Family

7,20

250g

 1.  

Kawa mielona Mocca Gold

7,20

250g

 1.  

Kawa rozpuszczalna Nescafe

10,50

75g

 1.  

Kawa mielona Jacobs

11,00

250g

 1.  

Kawa mielonaTchibo Ekclusive

14,00

250g

 

SŁODYCZE

 

 

 1.  

Wafle familijne różne smaki

3,50

180g

 1.  

Delicje różne smaki

4,00

147g

 1.  

Elitki herbatniki

4,00

180g

 1.  

Jeżyki różne smaki

4,50

140g

 1.  

Hity ciastka

4,70

220g

 1.  

Grześki wafle

1,50

50g

 1.  

Snickers baton

1,50

51g

 1.  

Lion baton

1,50

43g

 1.  

Mars baton

2,00

47g

 1.  

Orzeszki solone admar

3,00

125g

 1.  

Paluszki solone beskidzkie

4,00

300g

 1.  

Paluszki ser-cebula beskidzkie

4,00

220g

 1.  

Czekolada wedel różne smaki

4,00

100g

 1.  

Czekolada z orzechami nussbeisser

5,00

100g

 1.  

Ptasie Mleczko

13,00

380g

 1.  

Chałwa

2,20

65g

 1.  

Raffaello

13,50

150g

 1.  

Merci

15,50

250g

 1.  

Cukierki Alma

7,00

350g

 1.  

Landryny owocowe/miętowe goplana

1,90

90g

 1.  

Rogale 7days

2,50

60g

 1.  

chipsy

3,20

130g

 1.  

Pączki

1,00

80g

 1.  

Guma Orbit

2,00

14g

 1.  

Rodzynki kra bin

3,50

200g

 1.  

 

 

 

 

PRZYPRAWY

 

 

 1.  

Kogutek  winiary

4,00

120g

 1.  

Przyprawa maggi

3,30

200ml

 1.  

Vegeta

4,50

200g

 1.  

curry

1,60

10g

 1.  

Sól

1,50

1kg

 1.  

Sodka delecta

1,50

100g

 1.  

Kwasek cytrynowy winiary

2,20

50g

 1.  

Żelatyna Winiary

5,00

50g

 1.  

Pieprz mielony

1,60

20g

 1.  

Papryka słodka ,ostra

1,60

20g

 1.  

Gyros

1,60

30g

 1.  

Czosnek granulowany

1,60

20g

 1.  

Cynamon

1,60

20g

 1.  

Bazylia

1,80

20g

 1.  

Zioła prowansalskie

1,80

20g

 1.  

Oregano

1,60

20g

 1.  

Kurkuma

2,00

20g

 1.  

Imbir

2,00

20g

 1.  

Krem do tortów delecta

4,60

115g

 1.  

Słonecznik łuskany

2,50

150g

 1.  

Mieszanka bakaliowa

4,50

150g

 1.  

Galaretka winiary

2,00

75g

 1.  

Kisiel winiary

1,50

58g

 1.  

Budyń winiary

1,50

64g

 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

 

 1.  

Syrop Paola

5,00

430ml

 1.  

Płatki owsiane piątnica

2,20

500g

 1.  

Płatki kukurydziane nestle

5,00

250g

 1.  

Płatki nesquik

6,00

250g

 1.  

Płatki Cini mini

6,00

250g

 1.  

Kasza manna 500g

3,00

500g

 1.  

Kakao decomoreno 150g

6,50

150g

 1.  

Kakao puchatek 300g

5,30

300g

 1.  

Cukier 1 kg

3,00

1kg

 1.  

Słodzik 1200szt

6,00

72g

 1.  

Miód

8,20

370g

 1.  

Nutella

8,60

230g

 1.  

Brzoskwinia puszka

5,20

850g

 1.  

Ananas puszka

4,00

565g

 1.  

Dzem Łowicz różne smaki

4,00

280g

 1.  

Zupy chińskie vifon

1,60

70g

 1.  

Zupy amino mix

1,80

61g

 1.  

Gorący kubek knorr różne smaki

1,80

12g

 1.  

Ogórki konserwowe moryń

4,50

0,9l

 1.  

Ogórki kwaszone Moryń

4,30

840g

 1.  

Papryka konserwowa moryń

5,20

0,9l

 1.  

Sałatka warzywna mix

3,00

860g

 1.  

Groszek konserwowy 240g

2,50

400g

 1.  

Kukurydza konserwowa 220g

2,50

400g

 1.  

Fasola czerwona konserwowa 220g

3,00

400g

 1.  

Majonez motyl

5,00

265g

 1.  

Majonez winiary

7,00

400g

 1.  

Ketchup kotlin

4,00

450g

 1.  

Chrzan motyl

3,40

190g

 1.  

Musztarda roleski

2,40

175g

 1.  

Koncentrat pomidorowy

1,30

80g

 1.  

Ocet

1,50

0,5l

 1.  

Olej kujawski

7,50

1l

 1.  

Barszcz biały winiary

2,50

49g

 1.  

Pasztety profi różne smaki

2,00

131g

 1.  

Konserwa krakus różne smaki

7,00

300g

 1.  

Sosy Łowicz różne smaki

4,00

350g

 1.  

Danie słoik pamapol

6,00

500g

 1.  

Konserwa pamapol

3,20

130g

 1.  

Pieczywo Wasa

-

140g

 

ARTYKUŁY RYBNE

 

 

 1.  

Kons rybna olej/pom  evra

5,00

170g

 1.  

Tuńczyk olej/sos własny  evra

5,60

120g

 

NABIAŁ

 

 

 1.  

Serek danio

1,80

150g

 1.  

Mleko karton 2%

1,90

0,5l

 1.  

Jogurt pitny danone

2,00

320g

 1.  

Kefir  wart-milk

2,00

400g

 1.  

Śmietana kartonik 18% wart-milk

2,00

200g

 1.  

Serek wiejski

2,20

200g

 1.  

Jogurt naturalny danone

3,00

400g

 1.  

Mleko karton 3,2%

3,10

1l

 1.  

Ser biały kostka  wart-milk

3,10

250g

 1.  

Jogurt owocowy zoot

3,80

400g

 1.  

Margaryna rama

4,50

250g

 1.  

Ser żółty gouda

4,70

150g

 1.  

Mleko granulowane gostyń

4,80

250g

 1.  

Ser topiony Hochland krążki

6,40

200g

 1.  

Masło naturalne

6,50

250g

 1.  

Mleko pełne Polser

9,50

500g

 

NAPOJE

 

 

 1.  

Woda gaz/n .gaz 0.5l cisowianka

1,00

0,5l

 1.  

Woda mineralna gaz/n.gaz 1.5l kasztelańska

1,20

1,5l

 1.  

Sok Tymbark 0,3l (pomarańczowy .pomidorowy,

czarna porzeczka)

2,00

0,3l

 1.  

Napoje owocowe gaz Zbyszko

3,00

1,75l

 1.  

Woda żywiec owocowy n/gaz

3,20

1,5l

 1.  

Pepsi 1l

3,80

1l

 1.  

Soki w kartonie caprio 2l

4,50

2l

 1.  

Pepsi 2.25l

6,00

2,25l

 

WĘDLINY

 

 

 1.  

Smalec kostka

2,00

200g

 1.  

Tuszonka

3,00

200g

 1.  

Wędlina paczkowana balcerzak

4,00

100g

 1.  

Kotlety babuni

10,00

590g

 1.  

Parówki

12,50

1kg

 1.  

Kiełbasa podsuszana

15,00

1kg

 1.  

Kabanosy drobiowe

15,00

1kg

 1.  

Skrzydełka pieczone

15,50

1kg

 1.  

Kiełbasa śląska

18,00

1kg

 1.  

Boczek

20,00

1kg

 1.  

Podudzie wędzone

20,00

1kg

 1.  

Sopelek drobiowy

26,00

1kg

 

PAPIEROSY i TYTOŃ

 

 

 1.  

Papierosy Nevada

12,50

 

 1.  

Papierosy West ice

13,20

 

 1.  

Papierosy Chesterfield

13,20

 

 1.  

Papierosy LM

14,20

 

 1.  

Papierosy Marlboro

15,00

 

 1.  

Papierosy P&S

12,50

 

 1.  

Papierosy Camel

14,30

 

 1.  

Nabijarka do gilz

22,00

 

 1.  

Zwijarka do bibułek

8,00

 

 1.  

Tytoń Nevada

6,90

15g

 1.  

Tytoń Verso

7,40

16g

 1.  

Tytoń P&S

7,70

15g

 1.  

Tytoń Chesterfield

7,80

15g

 1.  

Tytoń L&M

8,60

18g

 1.  

Tytoń Verso

36,90

85g

 1.  

Tytoń P&S

39,99

80g

 1.  

Tytoń route 66

41,90

75g

 1.  

Tytoń Camel

42,00

90g

 1.  

Tytoń L&M

44,95

90g

 1.  

Tytoń RGD

66,95

145g

 1.  

Cygarniczki

0,20

 

 1.  

Bibułki papierosowe

1,00

 

 1.  

Zapalniczki

1,50

 

 1.  

Gilzy 100szt

2,50

 

 1.  

Gilzy miętowe 100szt

3,00

 

 1.  

Gilzy grodzkie 400szt

7,00

 

 

PRODUKTY  LECZNICZE

 

 

 1.  

Witamina c 30 tabletek

3,00

 

 1.  

Aspiryna  2 tabletki musujące

4,00

 

 1.  

Apap  12 tabletek

6,50

 

 1.  

Ibuprom  10 tabletek

7,00

 

 1.  

Polopiryna  s  20 tabletek

7,00

 

 1.  

Plusz wapno musujące

7,00

 

 1.  

Plusz multiwitamina musująca

7,00

 

 1.  

Plusz magnez musujący

7,00

 

 1.  

Plusz witamina c musująca

7,00

 

 1.  

Gardlox  20 tabletek

10,70

 

 1.  

Scorbolamid  20 tabletek

10,80

 

 1.  

Siemie lniane 250g

9,50

 

 1.  

Hepatil  40 tabletek

18,00

 

 1.  

Omega 3 forte  60 tabletek

15,00

 

 1.  

Chela mag b-6  30 tabletek

16,00

 

 1.  

Vitaral  30 tabletek

21,50

 

 1.  

Espumisan  100 tabletek

24,00

 

 1.  

Glukozamina  90 tabletek

24,00

 

 1.  

Centrum  30 tabletek

30,00

 

 

OWOCE / WARZYWA

 

 

 1.  

Cebula

1,20

1kg

 1.  

Czosnek

1,80

1szt

 1.  

Jabłko

2,50

1kg

 1.  

Ogórek zielony

2,50

1kg

 1.  

Pomidor

2,50

1kg

 1.  

Banan

6,00

1kg

 1.  

Gruszki

6,00

1kg

 1.  

Pomarańcza

6,50

1kg

 1.  

Granaty

7,20

1szt

 1.  

Cytryna

8,40

1kg

 1.  

Grapefruit

8,40

1kg

 1.  

Winogrono

9,60

1kg

 1.  

Papryka surowa

9,60

1kg

 1.  

Kiwi

10,80

1kg

 

Podane ceny są cenami umownymi i mogą ulec zmianie w zależności od cen rynkowych,

 

 

 

cena

waga

 

ARTYKUŁY  CHEMICZNE

I PAPIERNICZE

 

 

 1.  

Mydło arko

2,00

100g

 1.  

Mydło protex

2,50

100g

 1.  

Mydelniczka

2,00

 

 1.  

Szampon familijny

4,80

0,5l

 1.  

Szampon H&S

11,00

200ml

 1.  

Szampon nivea 250ml

9,70

250ml

 1.  

Pasta do zębów colodent

4,00

100g

 1.  

Pasta do zębów blend-a-med.

5,50

100ml

 1.  

Szczoteczka do zębów

2,50

 

 1.  

Płyn uniwersalny ajax

8,20

1l

 1.  

Proszek bryza

4,50

300g

 1.  

Proszek vizir

32,00

2,8kg

 1.  

Płyn do płukania silan

10,00

1l

 1.  

Płyn do płukania E 0.5L

3,50

0,5l

 1.  

Płyn do prania bill

9,40

1l

 1.  

Dezodorant adidas kulka

9,00

50ml

 1.  

Dezodorant Bond kulka

6,20

50ml

 1.  

Dezodorant old Spice sztyft

16,00

50ml

 1.  

Krem do golenia

2,50

65g

 1.  

Pianka do golenia Gilette

9,20

200ml

 1.  

Żel do golenia Gilette

13,50

200ml

 1.  

Pędzel do golenia

9,70

 

 1.  

Golarki 1-razowe Gilette

2,50

 

 1.  

Balsam po goleniu bond

7,00

100g

 1.  

Balsam do ciała Ziaja

10,30

300ml

 1.  

Żel po prysznic adidas

8,50

250ml

 1.  

Żel pod prysznic on-line

6,00

500ml

 1.  

Krem nivea

4,40

50g

 1.  

Krem do rąk

4,20

130g

 1.  

Patyczki kosmetyczne 160 szt

2,50

 

 1.  

Płyn ludwik 0.5l

3,70

0,5l

 1.  

Gąbka kąpielowa

2,00

 

 1.  

Gąbka zmywak

0,60

 

 1.  

Kostka wc domestos

5,00

40g

 1.  

Pumex

2,00

 

 1.  

Worki na śmieci 60l

5,00

 

 1.  

Papier toaletowy 8szt

4,50

 

 1.  

Papier toaletowy mola 4 szt

4,30

 

 1.  

Odświeżacz powietrza dynia

4,00

150g

 1.  

Ręczniki jednorazowe

4,00

 

 1.  

Mydło dove

3,40

100g

 1.  

Pilniczek do paznokci piankowy

5,00

 

 1.  

Krem nivea soft

9,80

50ml

 1.  

grzebień

1,00

 

 1.  

Eko-torba

5,00

 

 1.  

reklamówka

0,50

 

 1.  

Zeszyt 60k w kratkę

1,50

 

 1.  

Zeszyt a4

2,00

 

 1.  

Klej biurowy

1,00

50g

 1.  

Notes

3,00

 

 1.  

Długopis zwykły

2,00

 

 1.  

Długopis żelowy

3,00

 

 1.  

Widokówki Sieradz

1,50

 

 1.  

Kartki okolicznościowe

1,50

 

 1.  

Koperty

0,15

 

 1.  

Znaczki pocztowe

1,75

 

 1.  

Karty do gry

3,00

 

 1.  

Obcinaczki do paznokci

4,50

 

 1.  

Baterie paluszki

1,50

 

 1.  

Karta tel. do gadania

10,00

 

 1.  

Karta tel. do gadania

20,00

 

 1.  

Karta tel. do gadania

50,00

 

 

Podane ceny są cenami umownymi i mogą ulec zmianie w zależności od cen rynkowych,

Inne towary za zgodą P. Dyrektora Zakładu Karnego

na zamówienie.

Przy realizacji e-paczek nie uwzględniamy pozycji

z artykułów chemicznych i papierniczych.

 
Wskazany wyżej asortyment oraz ceny produktów ważne są od dnia 1.11.2015r. do dnia 30.11.2015r.

 

Formularz zamówienia na paczkę  (do pobrania)

 

Z dniem 01.09.2015 r. wprowadza się następujące zasady w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania oraz wydawania osadzonym paczek z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny:

 1. Zezwala się skazanym na otrzymanie jeden raz w miesiącu, paczki ze środkami higieny, zwanej dalej „paczką higieniczną”, o ciężarze nie przekraczającym 3 kilogramów. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie paczki higienicznej następuje po uzyskaniu indywidualnej zgody organu dysponującego i Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.      
 2. W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny osobistej, które są szczegółowo wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 3. Przyjmowane będą tylko te paczki higieniczne i odzieżowe, które zostały dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu przez osoby figurujące w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.Net jako osoby najbliższe osadzonego. W przypadku paczek dostarczonych przez pocztę, gońca lub kuriera  o przyjęciu paczki decydują dane osobowe nadawcy.
 4. Paczki odzieżowe mogą zawierać odzież i obuwie, o które osadzony zwrócił się do właściwego kwatermistrza oddziałowego w pisemnym wykazie. Wykaz opiniuje kwatermistrz oddziałowy sprawdzając wcześniej ilość posiadanej odzieży i obuwia przez osadzonego w magazynie depozytowym rzeczy własnych osadzonych i w miejscu zakwaterowania, a także wychowawca w przypadku tymczasowo aresztowanych, stosując się do przepisów regulujących ilość odzieży i obuwia, mierzonych w kilogramach, które osadzony może posiadać w Zakładzie Karnym w depozycie rzeczy własnych osadzonych i celi mieszkalnej.
 5. Paczki muszą być dostarczone w kartonowym pudle, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki natomiast na paczce muszą być widoczne dane osobowe osoby przekazującej. Pudło nie może przekraczać wymiarów: 48 cm szerokości, 32 cm wysokości oraz 50 cm długości. Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Sieradzu codziennie w godzinach 8.00 – 12.30, bezpośrednio przez nadawcę paczki za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.
 6. Funkcjonariusze opiniujący wykazy i prośby osadzonych dotyczące paczek odzieżowych winni wziąć pod uwagę, iż łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3.
 7. Paczki, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt. W przypadku dostarczenia paczki osobiście, produkty nieuwzględnione w załączniku zostaną zwrócone osobie podającej paczkę.
 8. Inne przedmioty osobistego użytku osadzony może mieć dostarczone do Zakładu Karnego w Sieradzu wyłącznie za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu.

 

Wykaz artykułów, mogących znajdować się w paczce higienicznej

1. Pasta do zębów
2. Krem, żel lub pianka do golenia
3. Szczoteczka do zębów
4. Szampon do włosów
5. Żel do włosów
6. Żel pod prysznic, mydło do rąk
7. Krem do ciała
8. Jednorazowa maszynka do golenia
9. Papier toaletowy
10. Kostka wc
11. Proszek do prania
12. Dezodorant w kulce lub sztyfcie
13. Gąbka
14. Chusteczki nawilżające lub higieniczne
15. Patyczki higieniczne
16. Bielizna osobista: slipy, skarpety
17. Pantofle: 1 para na paczkę
18. Klapki typu sportowego: 1 para na paczkę
19. Obcinaczki do paznokci
20. Płyn do naczyń.

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w godzinach od 8.30 do 15.00, w następujących terminach:
 

 • skazani – poniedziałki, wtorki i piątki oraz niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca,                                                                                                          
 • tymczasowo aresztowani – w  czwartkiw pierwszą niedzielę miesiąca

Jeżeli w dni realizacji widzeń przypada święto państwowe lub kościelne określone w art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, widzeń nie udziela się chyba, że jest to drugi dzień Wielkiej Nocy, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach: 8.00 – 12.30. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 11.30.
Osadzony oraz osoby odwiedzające zajmują w sali widzeń miejsce wskazane przez funkcjonariusza.
Realizacja widzeń poza obrębem Zakładu Karnego następuje w dni wolne od pracy. O udzieleniu widzeń w innych dniach decyduje w indywidualnych przypadkach Dyrektor Zakładu.
W niedziele i dni świąteczne widzenia nie są łączone. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko za pisemną zgodą Dyrektora Zakładu.
Zezwala się, za uprzednią zgodą Dyrektora Zakładu na przekazanie w czasie widzenia odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku. Odzież podlega ewidencji w depozycie działu kwatermistrzowskiego.
Podawanie osobom odwiedzającym lub przyjmowanie od nich jakichkolwiek innych przedmiotów niż dopuszczają to przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, regulaminów organizacyjno-porządkowych i niniejszego porządku wewnętrznego - jest zabronione pod rygorem ich zatrzymania oraz poniesienia konsekwencji karnych i dyscyplinarnych.