Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Chełm Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Chełmie

Kolejowa 112

22-100 Chełm

Tel./Fax: (82) 565-34-85 / (82) 565-35-57

E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Chełmie 

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014r. , poz. 173,  502 i 616).

 

Przeznaczenie 

 

Zakład karny typu zamkniętego przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego, oddziałem typu półotwartego dla mężczyzn i oddziału terapeutycznego dla recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. 

 

Pojemność

 

Pojemność jednostki została określona na 710 miejsc.

 

Historia

 

Więzienie w Chełmie od roku 1934r. służyło w II Rzeczypospolitej jako izolacyjne więzienie karno śledcze do 1939r. W czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) więzienie pełniło ważną rolę w systemie okupacyjnym na terenie dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa jako areszt niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W lipcu 1944r. więzienie w Chełmie jako pierwsze zaczęło służyć nowemu systemowi.

      Po likwidacji więzienia na Zamku w Lublinie (1954r.) miało status więzienia centralnego do roku 1965 (rola selekcyjno-transportowa, rozbudowa terytorialna, oddziały zewnętrzne). Zarządzeniem Nr 83/67 CZW MS z dnia 28.03.1967 roku w sprawie przekształcenia Aresztu Śledczego w Prudniku, Krasnymstawie i Chełmie Lubelskim jednostka penitencjarna w Chełmie została przekształcona na zakład karny.
       W jednostce funkcjonuje biblioteka centralna oraz punkty biblioteczne dla osadzonych na każdym oddziale mieszkalnym. Dysponujemy boiskiem sportowym wyposażonym i przeznaczonym do gry w piłkę siatkową i koszykową. W zakładzie funkcjonuje kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa. Od 1993 roku działa Punkt Trzeźwienia i Terapii ,, Prosta Droga”.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Krzysztof Pacyna
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Artur Gajewski
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt Andrzej Weremko
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Konrad Wierzbicki
Tel./Fax: (82) 562-78-57
E-mail: konrad.wierzbicki@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Ramowy plan zamierzeń Zarządu Koła Emerytów i Rencistów SW, w zakresie organizacji różnych form zbiorowej działalności o charakterze rekreacyjnym i kulturalno - oświatowym w roku 2015

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

Zamówienie na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ZK w Chełmie

Ważne telefony

Sekretariat: (82) 562-78-53
Dowódca Zmiany: (82) 564-06-57 / (82) 562-78-73
Dział Organizacyjny: (82) 562-78-57
Dział Kadr: (82) 562-78-54
Dział Penitencjarny: (82) 562-78-60
Dział Ochrony: (82) 562-78-55
Dział Ewidencji: (82) 562-78-65
Dział Kwatermistrzowski: (82) 562-78-75
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (82) 562-78-71
Dział Łączności i Informatyki: (82) 562-78-79 / 562-78-70
Dział Finansowy: (82) 562-78-61
Służba Zdrowia: (82) 562-78-72

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Lublin
68 1010 1339 0023 5213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 
 
 
 

 

                                                        UWAGA!

 

 

 

      Zgodnie z obowiązującym od dnia 6 marca 2014r., Zarządzeniem Nr 32/2014 Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie z dnia 6 marca 2014r.  w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie, ustalony został następujący sposób udzielania widzeń oraz przyjmowania paczek.

 

 

II. Sposób przyjmowania i wydawania paczek określony został w §§ 22 i 23 cyt. zarządzenia, w następujący sposób:

 

 

                                                                                             § 22.

 1. Paczki przyjmowane są codziennie w godz.: 830 – 1400 oprócz sobót i dni wymienionych w § 20 ust. 2.
 2. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
 3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.
 4. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: „ŻYWNOŚĆ”, „ODZIEŻ”, „HIGIENA” lub „LEKI”.
 5. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 4, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.
 6. Osadzony może otrzymać w miesiącu 1 paczkę z artykułami higienicznymi (TA za zgoda organu dysponującego) z asortymentem określonym na druku talonu. Otrzymanie kolejnej paczki higienicznej w miesiącu lub z innym asortymentem niż określony na druku talonu wymaga zgody dyrektora. Dopuszcza się przesłanie osadzonym artykułów hogienicznych listem poleconym.
 7. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg wraz z opakowaniem nie będzie przyjmowana do zakładu, chyba, że osadzony posiada pisemną zgodę dyrektora na przyjęcie paczki o zwiększonym ciężarze
 8. Paczka oznaczona „ŻYWNOŚĆ” bądź „HIGIENA” wydawana jest osadzonemu przez oddziałowego w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia       w godz. 900 – 1830, a „ODZIEŻ” przez magazyniera w magazynie rzeczy własnych osadzonych.
 9. Paczka oznaczona „Leki” wydawana jest w ambulatorium zgodnie z zaleceniem lekarza.
 10. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu z magazynu rzeczy własnych osadzonych codziennie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,      w godz. 830 – 1500 zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora.
 11. Odzież i obuwie dostarczone w paczkach oznaczonych „ODZIEŻ”, przed wydaniem do użytku podlegają ewidencji w karcie rzeczy własnych osadzonego.
 12. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w stosownej dokumentacji.

 

 

                                                                             § 23.

 

 1. Istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji paczek żywnościowych na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 2. Formularz należy wypełnić w oparciu o aktualną listę produktów, uwzględniającą ceny oraz wagę asortymentu dostępną w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej jednostki.
 3. Formularz zamówienia na paczkę żywnościową należy dostarczyć wraz       z dowodem wpłaty w punkcie sprzedaży-kantynie lub drogą pocztową.
 4. Formularze zamówienia oraz listy dostępnych w punkcie sprzedaży produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, biurze przepustek bramy Nr 3, poczekalni dla osób odwiedzających oraz stronie internetowej zakładu: www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lublin/zaklad-karny-chelm
 5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim  potwierdzeniu przez administrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 6. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz dowodem wpłaty.
 7. Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto BANK PEKAO SA I/O       w Siedlcach Nr  48 1240 2685 1111 0010 4330 9862. W tytule przelewu należy zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
 8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana        z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już        w danym kwartale paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone niewłaściwe) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz  z informacją  o  przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.
 
 
 

Zasady udzielania widzeń

 

                                                                          UWAGA!

 

 

 

      Zgodnie z obowiązującym od dnia 6 marca 2014 r.. Zarządzeniem Nr 32/2014 Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie, ustalony został następujący sposób udzielania widzeń oraz przyjmowania paczek.

 

 

 

 

I. Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń określony został
w § 20 cyt. zarządzenia, w następujący sposób:

 

                                                         

§ 20

 1.  Widzenia dla osadzonych odbywają się w godz. 830 – 1400, w sali nr 1 i 2 budynku widzeń w pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz we wtorki, czwartki    i niedziele z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:
 1.  1 stycznia – Nowy Rok;
 2.  6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 3.  1 maja – Święto Państwowe;
 4.  pierwszy dzień Zielonych Świątek;
 5.  dzień Bożego Ciała;
 6.  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 7.  1 listopada – Wszystkich Świętych;
 8.  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
 9.  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 1. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od wtorku do piątku oraz w niedziele, z zastrzeżeniem ust. 2, w godz. 830 – 1400     w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku przy salach widzeń.
 2.  Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy budynku widzeń.
 3.  Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godz. 800 – 1230 danego dnia.
 4.  Osadzonemu i osobom odwiedzającym nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia.
 5.  Osadzonym przebywającym na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mowa w art. 124 § 1 i 2 Kkw  dyrektor lub kierujący oddziałem penitencjarnym określi indywidualnie czas dłuższego widzenia, lub widzenie dodatkowe. Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 Kkw (opieka nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania uprawnienia do tego rodzaju uprawnienia.
 6.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7.  Osadzony i osoby go odwiedzające podczas widzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń,       z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 8.  Zabrania się osadzonym wynoszenia i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów      z widzenia

Komunikat

w sprawie udzielania widzeń osobom odwiedzających osadzonych
na terenie Zakładu Karnego w Chełmie

 

      Uprzejmie informuję, że od dnia 10 sierpnia 2014r., widzenia na terenie Zakładu Karnego w Chełmie,  w pierwszej kolejności udzielane będą osobom odwiedzających osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub
o kulach)  oraz powyżej 75 roku życia.