Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Chełm Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Chełmie

Kolejowa 112

22-100 Chełm

Tel./Fax: (82) 562-78-53 / (82) 565-35-57

E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Chełmie 

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014r. , poz. 173,  502 i 616).

 

Przeznaczenie 

 

Zakład karny typu zamkniętego przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego, oddziałem typu półotwartego dla mężczyzn i oddziału terapeutycznego dla recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. 

 

Pojemność

 

Pojemność jednostki została określona na 710 miejsc.

 

Historia

 

Więzienie w Chełmie od roku 1934r. służyło w II Rzeczypospolitej jako izolacyjne więzienie karno śledcze do 1939r. W czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) więzienie pełniło ważną rolę w systemie okupacyjnym na terenie dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa jako areszt niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W lipcu 1944r. więzienie w Chełmie jako pierwsze zaczęło służyć nowemu systemowi.

      Po likwidacji więzienia na Zamku w Lublinie (1954r.) miało status więzienia centralnego do roku 1965 (rola selekcyjno-transportowa, rozbudowa terytorialna, oddziały zewnętrzne). Zarządzeniem Nr 83/67 CZW MS z dnia 28.03.1967 roku w sprawie przekształcenia Aresztu Śledczego w Prudniku, Krasnymstawie i Chełmie Lubelskim jednostka penitencjarna w Chełmie została przekształcona na zakład karny.
       W jednostce funkcjonuje biblioteka centralna oraz punkty biblioteczne dla osadzonych na każdym oddziale mieszkalnym. Dysponujemy boiskiem sportowym wyposażonym i przeznaczonym do gry w piłkę siatkową i koszykową. W zakładzie funkcjonuje kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa. Od 1993 roku działa Punkt Trzeźwienia i Terapii ,, Prosta Droga”.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Artur Gajewski
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt Andrzej Weremko
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Dariusz Kucharski
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: zk_chelm@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
por. Konrad Wierzbicki
Tel./Fax: (82) 562-78-53
E-mail: konrad.wierzbicki@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA HANDLOWA SETAR grudzień 2016

RAMOWY PLAN ZAMIERZEŃ ZARZĄDU EMERYTÓW I RENCISTÓW SW W ZAKRESIE ORGANIZACJI RÓŻNYCH FORM ZBIOROWEJ DZIAŁALNOSCI O CHARAKTERZE REKREACYJNYM I KULTURALNO - OŚWIATOWYM NA 2016 R.

K o m u n i k a t / ZAMÓWIENIE, PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA DOT. OTRZYMANIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ, oferta handlowa SETAR

Ważne telefony

Sekretariat: (82) 562-78-53
Dowódca Zmiany: (82) 564-06-57 / (82) 565-34-80
Dział Organizacyjny: (82) 562-78-57
Dział Kadr: (82) 562-78-54
Dział Penitencjarny: (82) 562-78-60
Dział Ochrony: (82) 562-78-55
Dział Ewidencji: (82) 562-78-65
Dział Kwatermistrzowski: (82) 562-78-75
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (82) 562-78-71
Dział Łączności i Informatyki: (82) 562-78-79 / 562-78-70
Dział Finansowy: (82) 562-78-61
Służba Zdrowia: (82) 562-78-72

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Lublin
68 1010 1339 0023 5213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 
 
 
 

 

                                                       

K o m u n i k a t

w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego, 

obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

 

 

Jednymi z najistotniejszych zmian w znowelizowanych przepisach Kkw są zmiany w zakresie:

 1. art. 110a § 1 – Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane
  z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe
  o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.
 2. art.113a § 3 – Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

W związku z powyższymi zmianami Kkw Dyrektor Generalny Służby Więziennej wydał Zarządzenia Nr 19/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie.

W wyżej cytowanym zarządzeniu wskazano wprost, że łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3, o której mowa w przepisach określających warunki bytowe skazanych. Dokumenty związane z postępowaniem, którego skazany jest uczestnikiem oraz odbiornik telewizyjny nie wchodzą w ograniczenia torby transportowej.

Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej,
w tym żywności
nie mogą przekraczać:

 • kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego;
 • kubatury szuflady wysuwanej lub pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości, tj. 0,09m3;
 • 9 litrów napojów.

Zarządzenie nakłada na skazanego obowiązek uwzględniania możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy, w tym żywności. Jeżeli skazany będzie posiadał żywność, której wymiary lub ilość będą naruszały obowiązujący porządek, to realizacja uprawnień skazanego, w zakresie dokonywania zakupów oraz otrzymywania paczek, będzie możliwa dopiero wówczas, jeżeli skazany będzie posiadał w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg żywności.

Cytowane zarządzenie wskazuje również, że skazany konwojowany będzie mógł zabrać wyłącznie rzeczy, które zmieszczą się w torbie transportowej,a także dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz telewizor. W przypadku stwierdzenia, że rzeczy skazanego, których wymiary lub ilość utrudniają konwojowanie, skazany będzie miał obowiązek umieszczeniaw pierwszej kolejności w torbie transportowej całości posiadanej przez niego żywności, a następnie pozostałych rzeczy zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych.

 

 

W konsekwencji zmian Kkw  od 01.07.2015 r.  w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie, tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Praktyczna realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej będzie odbywała się na następujących zasadach:

 1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej , złożone na piśmie przez skazanego, będzie przyjmowane w terminach realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą dla skazanego
  w jednostce penitencjarnej lub przesłane wraz z dowodem wpłaty przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę żywnościową.
 3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej nie przekroczy 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową oraz aktualna oferta handlowa będą dostępne w oddziałach mieszkalnych, w punkcie sprzedaży, w sali dla osób odwiedzających oraz na stronie internetowej jednostki 

(Oferta handlowa - proszę kliknąć na poniższy link)

http://www.sw.gov.pl/Data/Files/111095kwie/grudzien-oferta-handlowa-setar.pdf

 

 Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego będzie realizowane tylkow przypadku posiadania przez niego uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej. Należy również podkreślić, że osobą najbliższą dla skazanego jest osoba wpisana do karty ewidencji widzeń jako osoba najbliższa.

     

Dyrektor Zakładu Karnego
          w Chełmie

 

 

UWAGA!

 

 

 

      Zgodnie z obowiązującym od dnia 11 października   2016r., Zarządzeniem Nr 100/2016 Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie z dnia 5  pażdziernika 2016r.  w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie, ustalony został następujący sposób udzielania widzeń oraz przyjmowania paczek.

 

 

II. Sposób przyjmowania i wydawania paczek określony został w §§ 22 i 23 cyt. zarządzenia, w następujący sposób:

 

 

                                                                                

§ 22.

 

 

 

 1. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA” lub „LEKI”. Nie przyjmuje się paczek z żywnością.

 2. Paczki, o których mowa w ust. 1 oraz sprzęt RTV przyjmowane są codziennie w godz.: 830 – 1400 oprócz sobót i dni wymienionych w § 20 ust. 2.

 3. Paczki oraz sprzęt RTV mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.

 4. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.

 5. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

 6. Osadzony może otrzymać w miesiącu 1 paczkę z artykułami higienicznymi
  z asortymentem określonym na druku talonu. Otrzymanie kolejnej paczki higienicznej w miesiącu lub z innym asortymentem, niż określony na druku talonu, wymaga zgody dyrektora. Dopuszcza się przesyłanie osadzonym artykułów higienicznych listem poleconym.

 7. Paczka z oznaczeniem „HIGIENA” wydawana jest osadzonemu przez oddziałowego w oddziale mieszkalnym w dniu jej przyjęcia w godz. 900 – 1830, a „ODZIEŻ” przez magazyniera w magazynie rzeczy własnych osadzonych.

 8. Paczka oznaczona „LEKI” wydawana jest w ambulatorium, zgodnie z zaleceniem lekarza.

 9. Paczka oznaczona „ODZIEŻ” wydawana jest osadzonemu z magazynu rzeczy własnych osadzonych codziennie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830 – 1500, zgodnie z planem zatwierdzonym przez dyrektora.

 10. Odzież i obuwie dostarczone w paczkach oznaczonych „ODZIEŻ”, przed wydaniem do użytku podlegają ewidencji w karcie rzeczy własnych osadzonego.

 11. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w stosownej dokumentacji.

 

§ 23.

 1. Sposób realizacji paczek żywnościowych został określony w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

 2. Formularz zamówienia na paczkę żywnościową określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.

 

Załącznik Nr 3

 

I. Procedura złożenia przez osadzonego zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej

 1. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane od osadzonych w terminach realizacji zakupów art. żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym.

 2. Osadzony składa zamówienie na paczkę żywnościową na stosownym formularzu.

 3. Formularz należy wypełnić w oparciu o aktualną listę produktów dostępnych w kantynie.

 4. Formularz zamówienia oraz aktualna lista produktów są dostępne w oddziale mieszkalnym.

 5. W przypadku pokrycia kosztów przygotowania paczki ze środków finansowych pozostających do dyspozycji osadzonego, realizacja paczki żywnościowej odbywa się w sposób bezgotówkowy, po przekazaniu środków pieniężnych przez dział finansowy do Przedsiębiorstwa Państwowego SETAR na podstawie formularza zamówienia podpisanego przez osadzonego.

 6. Realizacja paczki może nastąpić ponadto po pokryciu kosztów jej przygotowania sfinansowanych ze środków pieniężnych posiadanych przez osadzonego na rachunku bankowym.

 7. Paczka jest dostarczana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia i dowodu wpłaty do PP SETAR.

II. Procedura złożenia przez osobę najbliższą zamówienia na przygotowanie paczki żywnościowej dla osadzonego.

 1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć tylko osoba najbliższa, czyli osoba wpisana do karty ewidencji widzeń jako osoba najbliższa.

 2. Zamówienie składa się na stosownym formularzu.

 3. Formularz należy wypełnić w oparciu o aktualną listę produktów dostępnych w kantynie.

 4. Formularz zamówienia oraz aktualna oferta produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

 5. Zamówienie na paczkę żywnościową należy dostarczyć drogą pocztową bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

 6. Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto BANK PEKAO SA I/O w Siedlcach Nr 48 1240 2685 1111 0010 4330 9862. W tytule przelewu lub przekazu należy zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

 7. Złożenia zamówienia na paczkę żywnościową oraz pokrycie kosztów jej przygotowania osoba najbliższa można dokonać również podczas widzenia z osadzonym w zakładzie karnym.

 8. Zamówienie może być zrealizowane przez punkt przygotowujący paczkę wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu karnego uprawnień osadzonego do otrzymania paczki oraz potwierdzeniu, że osoba składająca zamówienie jest osobą najbliższą dla osadzonego.

 9. Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia i dowodu wpłaty do PP SETAR.

 10. Jeżeli w przypadku konieczności wytransportowania osadzonego nie jest możliwe przygotowanie paczki – odstępuje się od jej przygotowania.

 11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone w niewłaściwy sposób) przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Wzór poprawnie wypełnionego druku przelewu do realizacji e-paczek

 
 
 

 

Zasady udzielania widzeń

 

                                                                          UWAGA!

 

 

 

      Zgodnie z obowiązującym  Zarządzeniem Nr 100/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Chełmie, ustalony został następujący sposób udzielania widzeń.

 

 

 

 

I. Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń określony został
w § 20 cyt. zarządzenia, w następujący sposób:

 

                                                         

§ 20

 1.  Widzenia dla osadzonych odbywają się w godz. 830 – 1400, w sali nr 1 i 2 budynku widzeń w pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz we wtorki, czwartki    i niedziele z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:
 3.  1 stycznia – Nowy Rok;
 4.  6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 5.  1 maja – Święto Państwowe;
 6.  pierwszy dzień Zielonych Świątek;
 7.  dzień Bożego Ciała;
 8.  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 9.  1 listopada – Wszystkich Świętych;
 10.  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
 11.  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
 12. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od wtorku do piątku oraz w niedziele, z zastrzeżeniem ust. 2, w godz. 830 – 1400     w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku przy salach widzeń.
 13.  Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy budynku widzeń.
 14.  Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godz. 800 – 1230 danego dnia.
 15.  Osadzonemu i osobom odwiedzającym nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia.
 16.  Osadzonym przebywającym na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mowa w art. 124 § 1 i 2 Kkw  dyrektor lub kierujący oddziałem penitencjarnym określi indywidualnie czas dłuższego widzenia, lub widzenie dodatkowe. Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 Kkw (opieka nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania uprawnienia do tego rodzaju uprawnienia.

8. Osadzony i osoby go odwiedzające podczas widzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń,       z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

9. Zabrania się osadzonym wynoszenia i przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów      z widzenia

Informujemy, że zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30.07.2014r., l.dz. BPR-073-102/14/1888 cyt. "w ramach prowadzonych działań antykorupcyjnych została uruchomiona elektroniczna skrzynka pocztowa o adresie: antykorupcja@sw.gov.pl."

Zgodnie z informacją zawartą na stronie intranetowej SW:

"Przedmiotowa elektroniczna skrzynka pocztowa działa w oparciu o niżej określone zasady:

 1. informacje na skrzynkę antykorupcyjną może przekazać każdy funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej, a także każda inna osoba, która posiada informacje dotyczące zaistnienia zdarzeń lub zagrożeń korupcyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
 2. każde zgłoszenie będzie podlegać ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym;
 3. dostęp do informacji zgłaszanych za pośrednictwem skrzynki antykorupcyjnej jest ograniczony jedynie do Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej;
 4. jeżeli wiadomość przekazana na skrzynkę antykorupcyjną dotyczyć będzie informacji o możliwości popełnienia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomi o tym niezwłocznie Dyrektora Generalnego SW, w celu podjęcia czynności, o których mowa w art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego;
 5. każda informacja zgłoszona na skrzynkę antykorupcyjną, będzie sprawdzana pod kątem, czy dokonane zgłoszenie nie jest działaniem wymierzonym jedynie w celu zdyskredytowania osób, których dotyczy zgłoszenie;
 6. osoba zgłaszająca informację na skrzynkę antykorupcyjną może zastrzec pozostanie osobą anonimową; w takim przypadku Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej podejmie działania zmierzające do anonimizacji zgłoszenia (pozbawienia zgłoszenia danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz cech pozwalających na identyfikację tożsamości takiej osoby, w celu uniemożliwienia identyfikacji osoby dokonującej zgłoszenia i miejsca jej zatrudnienia); odnosi się to, w szczególności, do informacji przekazywanych do komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a także do innych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, które będą współpracować z Pełnomocnikiem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej w celu wyjaśnienia sprawy;
 7. informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, jak i podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, a także w przyszłości;
 8. osoba zgłaszająca za pośrednictwem skrzynki antykorupcyjnej informację dotyczącą wystąpienia zagrożenia korupcyjnego lub zdarzenia o znamionach korupcji może żądać od Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej powiadomienia jej o sposobie wykorzystania przekazanych informacji."

  

Komunikat

w sprawie udzielania widzeń osobom odwiedzających osadzonych
na terenie Zakładu Karnego w Chełmie

 

      Uprzejmie informuję, że od dnia 10 sierpnia 2014r., widzenia na terenie Zakładu Karnego w Chełmie,  w pierwszej kolejności udzielane będą osobom odwiedzających osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub
o kulach)  oraz powyżej 75 roku życia.