Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Hrubieszów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Hrubieszowie

ul. Nowa 64

22-500 Hrubieszów

Tel./Fax: (84) 696-69-00 fax (84) 696-33-54

E-mail: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Charakterystyka Zakładu Karnego w Hrubieszowie


Przeznaczenie

Zakład Karny w Hrubieszowie w swojej historii wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Obecnie jest zakładem karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałami typu półotwartego dla odbywajacych kare po raz pierwszy i młodocianych. W tutejszej jednostce, w odpowiednio przystosowanej celi, mogą również odbywać karę skazani niepełnosprawni fizycznie.

 

Pojemność
W hrubieszowskim więzieniu przebywać może 626 osadzonych.

 

Infrastruktura
Jednostka dysponuje trzema (dwupiętrowymi) pawilonami, w których oprócz oddziałów mieszkalnych funkcjonują pomieszczenia kuchni i magazynów. Dostawę energii cieplnej zapewnia nowoczesna kotłownia zasilana gazem ziemnym. 

 

Historia zakładu

Historia hrubieszowskiego więzienia zaczyna się w szczerym polu, które przypadło do gustu naczelnikowi Centralnego Więzienia w Lublinie.

Usytuowanie jednostek penitencjarnych na Lubelszczyźnie, a przede wszystkim ich niedobór spowodowały, że 6 lipca 1967 r. do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie wpłynęła prośba o przekazanie ugorów leżących za torami lokalnej linii kolejowej „pod budowę urządzeń zakładu karnego”. Już kilka dni później władze zadośćuczyniły prośbie naczelnika. Na mocy protokołu nieodpłatnie i na czas nieokreślony przekazano Służbie Więziennej „teren państwowy niezabudowany o łącznej powierzchni 8.051 m kw.”

Zakład budowali więźniowie odbywający karę pozbawienia wolności w Ośrodku Pracy Więźniów w Werbkowicach, który był oddziałem zewnętrznym chełmskiego więzienia. Początkowo dowożono ich, ale ledwie ogrodzili teren, w jego obrębie rozbito miasteczko namiotowe dla budowniczych. W pierwszej kolejności wznoszono blok administracji i pawilon mieszkalny nr 1. Po ich wybudowaniu funkcjonariusze rozlokowali się w pierwszym a osadzeni w drugim budynku. Prace przy pawilonie drugim, pomieszczeniach gospodarczych i garażach postępowały w szybkim tempie, bo już 31 lipca 1968 r. decyzją ministra sprawiedliwości utworzono Zakład Karny w Hrubieszowie,  tak oto powstała najbardziej wysunięta na wschód jednostka penitencjarna w powojennej Polsce.

W swojej ponad czterdziestoletniej historii jednostka hrubieszowska wielokrotnie zmieniała przeznaczenie. Początkowo przebywały w niej wszystkie kategorie skazanych, potem recydywiści, obecnie osadzeni są tu młodociani i dorośli odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu typu półotwartego.

Po 13 grudnia 1981 r. hrubieszowskie więzienie wytypowano do przyjmowania skazanych za naruszenie dekretu o stanie wojennym. Przez jednostkę przewinęło się około 150 „więźniów stanu”. Pośród nich byli tacy, którzy po przełomie roku 1989 pełnili prominentne funkcje polityczne.

W pamięci starszych funkcjonariuszy wryły się wydarzenia z jesieni 1989 r. Osadzeni opanowali wtedy pawilony mieszkalne, pokonali włazy na korytarzach oddziałów położonych na ostatnich kondygnacjach i dostali się na dachy. Żądali złagodzenia rygorów odbywania kary, polepszenia warunków bytowych, a przede wszystkim rewizji wyroków, czyli jak najszybszej amnestii dla więźniów kryminalnych. Skutkiem tych działań było między innymi natychmiastowe odwołanie kierownictwa jednostki. Z osadzonymi pertraktowała tylko grupa polityków – strony służbowej nie dopuszczono do rokowań. Zasługują na miano kuriozalnych także z powodu podejmowanych decyzji. Kiedy np. skazani stwierdzili, że ujadające nocą psy służbowe przeszkadzają im spać, komisja postanowiła zdjąć je z pasów. W trybie alarmowym skierowano do hrubieszowskiego więzienia w charakterze zastępcy naczelnika ppłk Tadeusza Bartnika (dziś w stanie spoczynku), więźniowie uznali jego argumenty, zeszli z dachu i zadeklarowali spokój. Jednak napięcie trwało do pamiętnej amnestii w 1989 roku, która (wbrew zapewnieniom „pierwszo liniowych” polityków) nie objęła recydywistów. Osadzeni ponownie opanowali oddziały, ale równie szybko ugięli się na widok trzech setek funkcjonariuszy szykujących się do szturmowania jednostki. Bunt zgasł. Ewidencyjnie Zakład Karny w Hrubieszowie ma 366 miejsc. Do prowadzenia pracy wychowawczej służy w jednostce pięć świetlic oddziałowych, jedna centralna, biblioteka, radiowęzeł oraz kompleks boisk. Z kaplicy więziennej korzystają wyznawcy katolicyzmu i prawosławia. Niegdyś więźniowie z Hrubieszowa budowali Magistralę Hutniczo – Siarkową (Huta Katowice – Krzywy Róg), osiedle mieszkaniowe dla funkcjonariuszy, szkołę podstawową w pobliskim Strzyżowie oraz Cukrownię w Werbkowicach. Dziś jednostka wspiera liczne podmioty (placówki oświatowe, szpital, starostwo powiatowe), kierując do nich osadzonych, którzy wykonują prace remontowe i porządkowe. Bardzo liczna grupa skazanych zatrudniona jest także u kontrahentów pozawięziennych. Pod opieką wychowawcy skazani wychodzą na zewnątrz: biorą udział w zawodach sportowych, wycieczkach rowerowych, zwiedzają muzea, kościoły i cmentarze, spotykają się z młodzieżą na terenie szkół, przestrzegając przed konsekwencjami naruszeń prawa. Prężnie już od ponad 20 lat działa grupa „AA” Granica.
W ostatnich latach przeprowadzono w zakładzie szeroko zakrojone prace inwestycyjne i remontowe, między innymi  wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, całkowicie przebudowano pomieszczenia kuchni i  rozbudowano budynek administracji.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Janusz Krotkiewicz
Tel./Fax: Tel./ Fax: (84) 696-69-00 / (84) 696-33-54
E-mail: janusz.krotkiewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mariusz Urban
Tel./Fax: Tel./Fax: (84) 696-69-00 / (84) 696-33-54
E-mail: mariusz.urban@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Tomasz Buczek
Tel./Fax: Tel./Fax: (84) 696-69-00 / (84) 696-33-54
E-mail: tomasz.buczek@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mł. chor. Adrian Małecki
Tel./Fax: Tel./Fax: (84) 696-69-00 fax (84) 696-33-54 tel. kom. 506 463 308
E-mail: rzecznik.zkhrubieszow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (84 ) 696-69-00
Dowódca Zmiany: (84) 696-69-00
Dział Organizacyjny: (84) 696-69-27
Dział Kadr: (84) 696-69-07
Dział Penitencjarny: (84) 696-69-05
Dział Ochrony: (84) 696-69-13
Dział Ewidencji: (84) 696-69-04
Dział Kwatermistrzowski: (84) 696-69-14
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (84) 696-69-18
Dział Łączności i Informatyki: (84) 696-69-16
Dział Finansowy: (84) 696-69-10
Służba Zdrowia: (84) 696-69-01

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Lublin
Zakład Karny w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów ul. Nowa 64
37 1010 1339 0134 5913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-17.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego

w Hrubieszowie

 

    W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie informuje, iż z dniem
1 lipca 2015 r. zgodnie z dyspozycją zwartą w art. 113a § 3 KKW zmienione zostaną między innymi zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczek żywnościowych.

    Osadzony będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której będą mogły wchodzić art. żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Zamówienie może złożyć wyłącznie osadzony lub osoba wpisana na listę osób najbliższych.

    Druki zamówień oraz wykazy artykułów będą dostępne u oddziałowego, w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Paczki będą przygotowywane przez kontrahenta prowadzącego kantynę na podstawie prawidłowo wypełnionych zamówień oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki w terminie do 5 dni roboczych. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej będzie przebiegać
w następujący sposób:

Bezpośrednio podczas widzeń. Osoba odwiedzająca wypełnia, składa druk zamówienia i opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie.
Drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe. Wypełniony druk zamówienia przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym
w Hrubieszowie lub przynoszony do zakładu przez osobę najbliższą.
Przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji. Osadzony składa druk zamówienia do wyznaczonych osób w zakładzie i zleca przelanie środków pieniężnych na indywidualne konto przyporządkowane kantynie.
    W konsekwencji wyżej wymienionych zmian od dnia 1 lipca 2015 r. nie będą przyjmowane paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności
w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej.

    Jednocześnie informuję, iż z dniem 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 110a § 1 KKW skazany będzie miał prawo posiadać w celi dokumenty związane
z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

 

 

LIsta produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Pomerania przy ZK Hrubieszów

Instrukcja

Wzór zamówienia na paczkę

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia od dnia 1 listopada 2014 r., dla osadzonych odbywają się we wtorki i w niedziele
w godzinach 8.00 -16.00 oraz dodatkowo w dniu 26 grudnia.

2. Widzenia dla osadzonych odbywają się w salach widzeń.

3. Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dniach widzeń do godziny 14.00.

4. Zakupy artykułów przeznaczonych na poczęstunek w czasie trwania widzenia nie przysługują odwiedzającym osadzonych, którzy odbywają widzenia w sposób uniemozliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą 
i nie korzystają z poczęstunku.

5. Po zakończeniu widzenia nieskonsumowane artykuły zabierają ze sobą osoby odwiedzające.

6. Sprawy sporne wynikłe w trakcie widzeń rostrzyga dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Komunikat

w sprawie udzielania widzeń osobom odwiedzających osadzonych
na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 10 sierpnia 2014 r., widzenia na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie,
w pierwszej kolejności udzielane będą osobom odwiedzających osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub
o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.