Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Włodawa Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 19

22-200 Włodawa

Tel./Fax: (82) 572-68-10 / (82) 572-53-28

E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny we Włodawie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonuje również Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pojemność zakładu karnego została określona na 507 miejsc.

 

HISTORIA ZAKŁADU KARNEGO we WŁODAWIE
Pod koniec lat 60-tych w krajobrazie nadbużańskiej miejscowości zaczął pojawiać się nowy, zupełnie wyróżniający się architektonicznie obiekt – zakład karny.
W 1969 r. rozpoczęto pierwsze prace przy wznoszeniu żelbetonowego ogrodzenia zewnętrznego. Równocześnie z budową ogrodzenia przystąpiono do montażu pawilonu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych. Wykonywali je głównie osadzeni z Zakładu Karnego w Chełmie pod nadzorem funkcjonariuszy tej jednostki.
Pierwotnie włodawska jednostka została przeznaczona dla skazanych młodocianych i pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności. Na szeroką skalę rozwinęło się zatrudnienie osadzonych, przede wszystkim poza zakładem karnym. Skazani pracowali na budowach, w tartaku, przy remontach dróg, pracach porządkowych na rzecz miasta.
W dniu 1 stycznia 1977 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości powołane zostało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), w którym produkowano szeroki asortyment okuć stolarki budowlanej. Dzięki temu przedsięwzięciu pracę mogło podjąć około 150. skazanych, którzy z różnych względów nie zawsze mogli być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 90-tych niestety spowodowały upadek firmy i jej ostateczną likwidację w 2003 r.
W związku z ówczesnym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą, we wrześniu 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie oraz Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Lublinie została utworzona dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W ramach dalszej realizacji społecznego zapotrzebowania we wrześniu 1989 r. Minister Sprawiedliwości utworzył Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Obecnie tradycje te kultywuje Centrum Kształcenia Ustawicznego powstałe we wrześniu 2012 r. Obejmuje ono kształcenie w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, co wynika z zapotrzebowania rynku pracy.
Bardzo trudnym etapem w funkcjonowaniu zakładu był okres stanu wojennego, gdyż na podstawie art. 45 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o Stanie Wojennym również we włodawskiej jednostce powołano do istnienia ośrodek odosobnienia dla internowanych. Ośrodek funkcjonował do 26 kwietnia 1982 r., kiedy to ostatni internowani zostali wytransportowani do innych jednostek penitencjarnych. Wydarzenia te zostały upamiętnione poprzez odsłonięcie w dniu 15 grudnia 2014 r. tablicy umiejscowionej na murze jednostki.
Od 1984 r. zakład został przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych odbywających karę w warunkach zakładu typu zamkniętego. Następne zmiany zaszły już po 2000 r., kiedy to utworzony został oddział typu półotwartego, a następnie od 2012 r. cała jednostka została przekształcona w zakład karny typu półotwartego. Z perspektywy dnia dzisiejszego powyższa zmiana przeznaczenia w sposób widoczny sprzyja ciągłemu rozwojowi zatrudnienia osadzonych. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności we włodawskiej jednostce pracują na rzecz miasta, powiatu, okolicznych gmin, szkół, przedszkoli, instytucji kultury i oświaty itp. Współpraca w tym zakresie przynosi obopólne korzyści, zarówno w wymiarze resocjalizacyjno-wychowawczym, jak też ekonomicznym. Zmiany te wpłynęły również na to, że jako służba staliśmy się bardziej widoczni w lokalnej społeczności, a jednostka w środowisku lokalnym zajmuje znaczącą pozycję.

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Ryszard Deczkowski
Tel./Fax: (82) 572-68-11 / (82) 572-53-28
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jacek Sankowski
Tel./Fax: (82) 572-68-13 / (82) 572-53-28
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Damian Frańczak
Tel./Fax: (82) 572-68-12 / (82) 572-53-28
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Iwona Odyniec
Tel./Fax: (82) 572-68-20 / (082) 572-53-28
E-mail: Iwona.Odyniec@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (82) 572-68-10
Dowódca Zmiany: (82) 572-68-31 / fax (82) 572-53-29
Dział Organizacyjny: (82) 572-68-16
Dział Kadr: (82) 572-68-15
Dział Penitencjarny: (82) 572-68-20
Dział Ochrony: (82) 572-68-30
Dział Ewidencji: (82) 572-68-25 / (82) 572-68-26
Dział Kwatermistrzowski: (82) 572-68-23 / (82) 572-68-24
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (82) 572-68-17
Dział Łączności i Informatyki: (82) 572-68-68
Dział Finansowy: (82) 572-68-21 / (82) 572-68-22
Służba Zdrowia: (82) 572-68-29

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie
Żołnierzy WiN 19
Włodawa 22-200
84 1010 1339 0371 8113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

 

     Art. 110a § 1 kkw – Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.

 

     Art. 113a § 3 kkw – Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

SPOSOBY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

 

1. BEZPOŚREDNIO PODCZAS WIDZEŃ
Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia i składa go w punkcie sprzedaży – kantynie przy Zakładzie Karnym we Włodawie. Wyznaczony funkcjonariusz weryfikuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki. Jeśli osadzony może otrzymać paczkę, osoba odwiedzająca opłaca gotówką należność w kantynie, paczka jest wtedy przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

 

2. DROGĄ POCZTOWĄ/OSOBIŚCIE PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE
Wypełniony druk zamówienia może być przesłany drogą pocztową na adres kantyny – (Zakład Karny we Włodawie – Kantyna, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa) lub przyniesiony osobiście – przez osoby najbliższe. Po wpłynięciu przelewu opłacającego zamówioną paczkę w PIGB „Pomerania” Oddz. w Czerwonym Borze – instytucji prowadzącej kantynę, paczka jest przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

 

Środki pieniężne na paczkę przelewa się na konto: 17 1130 1121 0006 5624 2920 0030.

 

WZÓR WYPEŁNIONEGO PRZYKŁADOWEGO POLECENIA PRZELEWU NA PACZKĘ – plik w formacie PDF

 

WZÓR FORMULARZA ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ – plik w formacie PDF

 

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

 

LISTA PRODUKTÓW Z CENNIKIEM – plik w formacie PDF

 

Druki zamówień i cennik z listą produktów dostępne są także w:
• punkcie sprzedaży– kantynie,
• biurze przepustek,
• poczekalni,
• sali widzeń.

 

Zgodnie z obowiązującym porządkiem wewnętrznym:
1. Paczki („ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”) przyjmowane są codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830–1530, oraz w dniach widzeń do godz. 1630.
2. Na paczki wymienione w punkcie 1 wymagana jest zgoda Dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – pozytywna opinia lekarza.
3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.
4. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
5. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, musi zawierać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”.
6. Zawartość paczek ma być jednolita, odpowiednia do oznaczenia, o którym mowa w punkcie 4, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

 

Nie przyjmuje się paczek:
• żywnościowych;
• bez spisu zawartości;
• higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
• zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości. 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki i niedziele w godzinach 800 – 1600, w sali widzeń.
2. Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy sali widzeń.
3. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 730 – 1430 danego dnia.
4. Osadzonemu nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia.
5. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

W Zakładzie Karnym we Włodawie pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzających skazanych mają:
• kobiety w zaawansowanej ciąży;
• osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
• niepełnosprawni ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach);
• osoby powyżej 75 roku życia.