Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Zamość Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Zamościu

ul. Okrzei 14

22-400 Zamość

Tel./Fax: (84) 638-00-70 / (84) 639-50-47

E-mail: zk_zamosc@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Zamościu jest jednostką, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. Ogólna pojemność jednostki wynosi 646 miejsc zakwaterowania.

W zakładzie, mogą przebywać skazani skierowani do zakładu typu zamkniętego, a także półotwartego - w oddziale zewnętrznym. Zakład dysponuje także oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz dwoma oddziałami terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, z których jeden przeznaczony jest dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego zamkniętego, a drugi, usytuowany w budynku oddziału zewnętrznego, dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu półotwartego.

Zakład Karny w Zamościu istnieje od 1906r., kiedy to został otwarty jako więzienie carskie. Składał się z dwu sąsiadujących ze sobą budynków administracyjnych oraz usytuowanego za nimi, na planie litery T, budynku koszarowego. Całość otoczono murem o wysokości 4,2 m.W okresie międzywojennym zakład funkcjonował jako więzienie karno - śledcze, a od wiosny 1940r. do lipca 1944r., jako Niemiecki Zakład Karny. W 1942r. utworzono tu oddział więzienia ciężkiego, przez które przeszło ok. 20 tys. osób.

W czasach stalinowskich, w Zakładzie Karnym w Zamościu, wykonywano wyroki śmierci. Współcześnie zakład został rozbudowany. Połączono łącznikiem budynki administracyjne w jedną całość i rozbudowano część koszarową tak, że obecnie usytuowana ona jest na planie litery H. Następnie wybudowano budynek warsztatowy, garaże oraz budynek gospodarczy, w którym znajdują się m. in.: magazyny, kuchnia i pralnia. Zagospodarowano także całkowicie podpiwniczoną część budynku koszarowego, tworząc cały kompleks pomieszczeń służących realizacji zajęć kulturalno-oświatowych, w którym znajdują się m. in.: łaźnia dla osadzonych, świetlica, radiowęzeł, biblioteka, pracownia plastyczna, introligatornia, sala ćwiczeń fizycznych, sala komputerowa oraz inne pomieszczenia przeznaczone na zajęcia np. klubu pracy czy Anonimowych Alkoholików. Znajdują się tu także dwie kaplice, rzymskokatolicka i prawosławna. W grudniu 2005 roku, oddano do użytku odział zewnętrzny o pojemności 211 miejsc zakwaterowania. który po zakończeniu rozbudowany we wrześniu 2010 roku, powiększył się o kolejnych 150 miejsc dla osadzonych.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Stefanowski
Tel./Fax: (84) 638-00-72
E-mail: krzysztof.stefanowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Dariusz Bernat
Tel./Fax: (84) 638-00-89
E-mail: dariusz.bernat@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Anna Adamska
Tel./Fax: (84) 638-76-01
E-mail: anna.adamska@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
chor. Jacek Szadkowski
Tel./Fax: (84) 638-00-76, 503 053 051
E-mail: jacek.szadkowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (84) 638-00-70
Dowódca Zmiany: Tel./Fax (84) 638-00-85 / (84) 639-52-46
Dział Organizacyjny: (84) 638-00-99
Dział Kadr: (84) 638-00-73
Dział Penitencjarny: (84) 638-00-78
Dział Ochrony: (84) 638-00-75
Dział Ewidencji: (84) 638-00-87
Dział Kwatermistrzowski: (84) 638-00-93
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (84) 638-00-76
Dział Łączności i Informatyki: (84) 638-00-77
Dział Finansowy: (84) 638-00-96
Służba Zdrowia: (84) 638-00-88

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Lublin
Okrzei 14
Zamość
22 1010 1339 0095 3713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

Informacja o nowych zasadach realizacji prawa osadzonych do

otrzymywania paczek, obowiązujących od 1 lipca 2015r.

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015r., nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzającej ustawę o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015,. poz. 396), wprowadza się nowe zasady realizacji prawa osadzonych do otrzymania paczek.

W tym obszarze do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

 1. art. 110 § 3 – wprowadzający zasadę, że osadzony będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 2. art. 113a § 3 – wprowadzający nowe zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymywania paczek.

Nowelizacja art. 113a § 3 Kkw ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Uprawnienie osadzonych do otrzymania paczki realizowanej przez osoby najbliższe winno przebiegać w następujący sposób:

1. Bezpośrednio podczas widzeń z osobą najbliższą.

Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów i gotówką opłaca należność za paczkę bezpośrednio w kantynie. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Po potwierdzeniu uprawnień paczka jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych.

2. Drogą pocztową lub osobiście przez osoby najbliższe.

Wypełniony druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Zamościu lub przynoszony do zakładu karnego przez osobę, wpisaną do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa. Osoba składająca zamówienie opłaca wartość paczki dokonując wpłaty na konto: - dla osadzonego przebywającego w Zakładzie Karnym w Zamościu przy ul. Okrzei na numer konta:

 

KANTYNA ZAMOŚĆ Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej

„POMERANIA” Oddział w Czerwonym Borze

87 1130 1121 0006 5624 2920 0031

 

- dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej na numer konta:

 

KANTYNA ZAMOŚĆ Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej

„POMERANIA” Oddział w Czerwonym Borze

60 1130 1121 0006 5624 2920 0032

 

(zgodnie z wzorem wypełnionego polecenia przelewu na paczkę). Po potwierdzeniu uprawnień i wpływie środków pieniężnych paczka jest realizowana niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone niewłaściwe) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

Zamówienie paczki dla osadzonego następuje na podstawie poniższych druków:

 1. Wzór zamówienia na paczkę: zamowienie-na-paczke-zk-zamosc-wzor.pdf

 2. Wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę dla osadzonego przebywającego w Zakładzie Karnym w Zamościu. wzor-zk.pdf

 3. Wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu. wzor-oz.pdf

 4. Cennik artykułów spożywczych. art-spozywcze-zk-zamosc.pdf

 5. Cennik wyrobów tytoniowych. wyroby-tytoniowe-zk-zamosc.pdf

 6. Cennik warzyw i owoców. warzywa-zk-zamosc.pdf

Powyżej przedstawione sposoby realizacji paczki dla osadzonego i wzory druków udostępnione są dodatkowo:

- w kantynie;

- na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki;

- w poczekalni dla osób odwiedzających;

- w sali widzeń.

 

Paczki dla osadzonych z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego uzytku oraz środkami higieny, odpowiednio oznakowane, przyjmowane są na bramie głównej Zakładu Karnego przy ul. Okrzei 14 każdego dnia tygodnia, w godzinach 8:00 - 15:00, natomiast dla osadzonych w Oddziale Zewnętrznym przy ul. Hrubieszowskiej 40, mogą być przekazywane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w godzinach 9:00 - 15:00. Paczki przesyłane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub inne podmioty uprawnione, przyjmowane są wyłącznie w Zakładzie Karnym przy ul. Okrzei 14, skąd niezwłocznie przekazywane są odbiorcom do Oddziału Zewnętrznego. Paczka w zależności od jej zawartości powinna być właściwie oznaczona np. ,,Odzież"; ,,Higiena". Zawartość paczki z odzieżą lub artykułami higienicznymi musi być zgodna z wydanym zezwoleniem, które winno być przyniesione wraz z paczką lub naklejone na paczce. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, a za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego, paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczki:

 • bez spisu zawartości,

 • paczki higienicznej, odzieżowej zawierającej artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

 • zawierającej artykuły, których sprawdzanie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Przez korespondencję należy rozumieć wysyłaną przez osadzonego lub otrzymywaną przesyłkę pocztową zawierającą list, pismo, pocztówkę lub kartę pocztową.

 

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00, a także w każdą  niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia w godzinach 8:00 - 14:00 (zgłoszenie zamiaru jego odbycia najpóźniej do godziny 13:00), za wyjątkiem widzeń bez osoby dozorującej, które udzielane są w godzinach 8:00 - 15:00, w każdy dzień tygodnia. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wkonawczy.
 
Widzenia dla osadzonych umieszczonych w Oddziale Zewnętrznym przy ulicy Hrubieszowskiej 40, udzielane są w każdy czwartek i niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia w godzinach 8:00 – 16:00, natomiast osadzonym pracującym w dniu, w którym zamierzają skorzystać z posiadanych uprawnień do przysługującego im widzenia bez osoby dozorującej, widzenia takiego udziela się wyłącznie poza czasem jego zatrudnienia. Czas przewidziany na udzielenie widzenia przedłuża się wówczas do godziny 18:00. W tym przypadku osoby odwiedzające zobowiązane są do zgłoszenia zamiaru jego odbycia, najpóźniej do godziny 16:00 w dniu, w którym widzenie może zostać udzielon.
 
Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w każdy czwartek, w godzinach 8:00 – 14:00, a także w każdą niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia w godzinach 14:00 – 16:00. Ilość widzeń i sposób ich udzielenia określa organ dysponujący.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są najpóźniej do godziny 13:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji widzeń zamieszczone są na tablicy ogłoszeń, w pomieszczeniu znajdującym się przed salą widzeń.