Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Zamość Poleć znajomemu Drukuj

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

2011-04-05 01:56

Jednostka: Zakład Karny w Zamościu

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Zamościu.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Zamościu na stanowisko:

  1. strażnik działu ochrony - 5 osób

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523, z pózn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186, poz. 1247) zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie postępowania kwalifikacyjnego”.

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- obywatelstwo polskie,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- co najmniej wykształcenie średnie,
- zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby (bardzo dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna),
- predyspozycje psychofizyczne do służby w formacjach uzbrojonych,

 

Praca w zakładzie karnym wiąże się z:
- pracą w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
- pracą z bronią,
- dyspozycyjnością w służbie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. oceny złożonych dokumentów;
2. przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
4. testu sprawności fizycznej;
6. ustalenia przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;
7. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata do służby;
8. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.


Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

Kandydat zainteresowany służbą w Służbie Więziennej składa osobiście w Kadrach Zakładu Karnego w Zamościu, ul. Okrzei 14, w formie papierowej dokumentację wymienioną poniżej do dnia 8 kwietnia 2011 roku:

  • podanie o przyjęcie do Służby Więziennej;

  • wypełniona ankietę personalną (druk do pobrania zamieszczony poniżej);

  • jedną fotografie kolorową w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

  • kserokopie świadectw pracy;

  • kserokopie książeczki wojskowej oraz dowodu osobistego.

 

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone w formie papierowej.