Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Olsztyn Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Olsztynie

Al. J. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

Tel./Fax: (89) 524-86-00 / (89) 541-25-44

E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Przeznaczenie

 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie przebywają  tymczasowo aresztowani mężczyźni, pozostający do dyspozycji: Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Północ w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe w Olsztynie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie i Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy za wyjątkiem Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Olsztynie. W Areszcie ponadto mogą przebywać mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego i tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.  Pojemność aresztu wynosi 189 miejsc osadzenia. W jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny o pojemności 26 miejsc.

 

Usytuowanie i historia powstania

 

Olsztyn jest największym miastem a zarazem stolicą województwa warmińsko- mazurskiego. Miasto jest siedzibą ośrodków gospodarczych, akademickich i ważnym węzłem komunikacyjnym. Liczbę mieszkańców szacuje się na około 175 tyś.

Więziennictwo jest ściśle wpisane w historię Olsztyna, a to za sprawą funkcjonujących na tych terenach jednostek sądownictwa miejskiego oraz kapitulnego. Więzienie na przestrzeni lat zmieniało swoje miejsce sześć razy. Były nimi: podzamcze, wieża zamkowa, browar na rynku, gmach koło młyna, Wysoka Brama i obecna siedziba. Tworzono je w zaadaptowanych do tego celów budynkach. Najstarsze znajdowało się w lochach zamkowej wieży i w rynku staromiejskim (obecnie biblioteka wojewódzka). Pierwszy zakład karny wybudowano w 1732 roku u zbiegu dawnych ulic Garncarskiej i Młyńskiej, pomiędzy Targiem Rybnym a zamkową fosą. W 1858 roku dokonano przebudowy Wysokiej Bramy przystosowując ją na więzienie - funkcjonowało ono tam 40 lat. W 1898 roku przeniesiono je do dzisiejszego obiektu przy Alei Piłsudskiego 3.

Budynek aresztu wzniesiono z czerwonej cegły, utrzymany jest w stylu pruskich gmachów publicznych z przełomu XIX i XX wieku. W więzieniu tym do 1945 roku przetrzymywano polskich działaczy społeczno - politycznych, niepodległościowych, oświatowych oraz gospodarczych. W styczniu 1945 roku wkraczający do miasta Rosjanie opanowali obiekty więzienie przejmując je na potrzeby NKWD. Rosjanie umieszczali w celach więziennych i tam przetrzymywali oraz poddawali śledztwu Niemców podejrzanych o przynależność do Wehrmachtu, Volkssturmu oraz niemieckich instytucji państwowych, militarnych i politycznych. Po wojnie więzienie służyło zarówno organom bezpieczeństwa (w sprawach politycznych), co i polskim organom sądowym oraz prokuratorskim funkcjonującym w Olsztynie instancji wymiaru sprawiedliwości  na poziomie grodzkim, okręgowym i apelacyjnym. Charakterystycznym dla olsztyńskiego aresztu jest kasztan zasadzony na podwórzu więziennym, który w tradycji germańsko- galijskiej był symbolem sprawiedliwości.

 

Inne ważne informacje

 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie realizowany jest projekt systemowy w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Olsztynie w celu odbycia kary pozbawienia wolności nie mogą posiadać:
 1. wyrobów tytoniowych,
 2. broni i amunicji,
 3. alkoholu,
 4. środków łatwopalnych,
 5. przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiary 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Krzysztof Strzyżewski
Tel./Fax: (89) 524-86-03/ (89) 541-25-44
E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
por. Gaweł Gałdziński
Tel./Fax: (89) 524-86-03 / (89) 541-25-44
E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Ewa Jarmuszewicz
Tel./Fax: (89) 524-86 -70 / (89) 541-25-44/ 781-111-185
E-mail: ewa.jarmuszewicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 524-86-03
Dowódca Zmiany: (89) 524- 86-00
Dział Organizacyjny: (89) 524-86-06
Dział Kadr: (89) 524-86-05
Dział Penitencjarny: (89) 524-86-70
Dział Ochrony: (89) 524-86-00
Dział Ewidencji: (89) 524-86-49
Dział Kwatermistrzowski: (89) 524-86-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 545-14-03
Dział Łączności i Informatyki: (89) 524-86-30
Dział Finansowy: (89) 524-86-11
Służba Zdrowia: (89) 524-86-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn
79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczka higieniczna i odzieżowa

Skazany  może za zezwoleniem dyrektora jednostki  otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami.

Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymanych spoza aresztu śledczego. Ponadto tymczasowo aresztowany za zgodą dyrektora może otrzymać paczkę
z niezbędną mu odzieżą, obuwiem i bielizną.

Paczki higieniczne i odzieżowe przyjmowane są w godzinach 8:00-15:00 w dni powszednie, a w godzinach 8:00 - 14:00 w dni udzielanych widzeń.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Paczka zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 

Paczka żywnościowa

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową zrobioną z artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży. W skład paczki mogą wejść wyroby tytoniowe. Paczka nie może przekroczyć 6 kg oraz 9 litrów napojów.

W Areszcie Śledczym w Olsztynie paczki żywnościowe można przygotować w następujący sposób:

 1. osadzony może zamówić paczkę sam ze środków posiadanych na koncie,
 2. paczkę może zamówić osoba najbliższa podczas widzenia z osadzonym bezpośrednio w punkcie sprzedaży,
 3. osoba najbliższa może złożyć zamówienia za pomocą poczty tradycyjnej (adres Aresztu Śledczego w Olsztynie) oraz elektronicznej as_olsztyn@sw.gov.pl z dołączonym dowodem wpłaty na numer konta podany na druku zamówienia.
 4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest w jednostce penitencjarnej:
 • w punkcie sprzedaży,
 • w biurze przepustek,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • w sali widzeń,

oraz na stronie internetowej jednostki.

 1. Paczka zrealizowana będzie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku

11 1130 1121 0006 5624 2920 0041

 

Do pobrania:

Zamówienie na paczkę Areszt Śledczy w Olsztynie - pobierz plik
Cennik- pobierz plik

 

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu) udziela właściciel kantyny PIGB Pomerania oddział w Kamińsku tel. 89 761 73 00.

Zasady udzielania widzeń

 

Ogólne zasady dotyczące przeprowadzenia widzeń w Areszcie Śledczym w Olsztynie:

 1. Widzenia odbywają się w niedzielę od godziny 8:00 do 15:00 oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 2. Widzenia odbywają w wyznaczonych do tego celów pomieszczeniach.

 3. Należy bezwzględnie pamiętać o posiadaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport, itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. W przypadku posługiwania się przez osobę odwiedzającą dokumentem, na podstawie którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna bądź nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) nie uzyska ona zgody na wstęp na teren aresztu.

 4. Każda z osób ubiegająca się o widzenie może zostać poddana badaniu alkomatem i przy uzyskaniu pozytywnego wyniku lub odmowie poddania się testowi nie będzie wpuszczona na teren aresztu.

 5. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu: broni, środków łączności, urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 6. W czasie widzenia (jeśli widzenie jest realizowane w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą) zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w punkcie sprzedaży na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte podczas widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.  

 7. W pierwszej kolejności udziela się widzeń: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia.

Skazani:

 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą dyrektora osadzony może wykorzystać jednorazowo przysługujące mu widzenia, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 180 minut.

 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego wyrazi zgodę udziału większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 3. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

 4. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, a w szczególności: zakłócania porządku, spokoju i bezpieczeństwa, odmowie wykonania polecenia wydanego przez nadzorującego widzenia funkcjonariusza, widzenie może być przerwane bądź zakończone przed czasem.

Tymczasowo aresztowani:

 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie o widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich chyba, że organy zarządzą inaczej.

 2. Widzenie trwa 60 minut.

 3. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego korzystać, pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora.

 4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zarządzi inaczej.