Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Olsztyn Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Olsztynie

Al. J. Piłsudskiego 3

10-575 Olsztyn

Tel./Fax: (89) 524-86-00 / (89) 541-25-44

E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Przeznaczenie

 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie przebywają  tymczasowo aresztowani mężczyźni, pozostający do dyspozycji Prokuratur Okręgowej, Rejonowej i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Olsztynie oraz Sądu Okręgowego, Rejonowego i Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy. W Areszcie ponadto mogą przebywać: kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.  Pojemność aresztu według normy 3m² wynosi 189 miejsc osadzenia. Od roku 2000 w jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny o pojemności 26 miejsc.

 

Usytuowanie i historia powstania

 

Olsztyn jest największym miastem a zarazem stolicą województwa Warmińsko- Mazurskiego. Miasto jest siedzibą ośrodków gospodarczych, akademickich i ważnym węzłem komunikacyjnym - liczbę mieszkańców szacuje się na około 180 tyś.

 Więziennictwo jest ściśle wpisane w historię Olsztyna, a to za sprawą funkcjonujących na tych terenach jednostek sądownictwa miejskiego oraz kapitulnego.  Więzienie na przestrzeni lat zmieniało swoje miejsce sześć razy. Były nimi:  podzamcze, wieża zamkowa, browar na rynku, gmach koło młyna, Wysoka Brama i obecna siedziba. Tworzono je w zaadaptowanych do tego celów budynkach, najstarsze znajdowało się w lochach zamkowej wieży i w rynku staromiejskim (obecnie biblioteka wojewódzka). Pierwszy zakład karny wybudowano w 1732 roku u zbiegu dawnych ulic Garncarskiej i Młyńskiej, pomiędzy Targiem Rybnym a zamkową fosą. W 1858 roku dokonano przebudowy Wysokiej Bramy przystosowując ją na więzienie, funkcjonowało ono tam 40 lat. W 1898 roku przeniesiono je do dzisiejszego obiektu przy alei Piłsudskiego 3.

Budynek Aresztu Śledczego wzniesiono z czerwonej cegły, utrzymany jest w stylu pruskich gmachów publicznych z przełomu XIX i XX wieku. W więzieniu tym do 1945 roku przetrzymywano polskich działaczy społeczno - politycznych, niepodległościowych, oświatowych oraz gospodarczych. W styczniu 1945 roku po wkroczeniu Rosjan do miasta opanowali oni obiekty więzienie przejmując je na potrzeby NKWD. Rosjanie umieszczali w celach więziennych i tam przetrzymywali oraz poddawali śledztwu Niemców podejrzanych o przynależność do Wehrmachtu, Volkssturmu oraz niemieckich instytucji państwowych, militarnych i politycznych. Po wojnie więzienie służyło zarówno organom bezpieczeństwa (w sprawach politycznych), co i polskim organom sądowym oraz prokuratorskim funkcjonującym w Olsztynie instancji wymiaru sprawiedliwości  na poziomie grodzkim, okręgowym i apelacyjnym. Charakterystycznym dla olsztyńskiego aresztu jest kasztan zasadzony na podwórzu więziennym, który w tradycji germańsko- galijskiej był symbolem sprawiedliwości.

W 1996 roku po kapitalnym remoncie oddano do użytku część administracyjno- penitencjarną z biurami ewidencji, pokojami do czynności procesowych, świetlicą, salą do widzeń bezkontaktowych, bufetem, ambulatorium z apteką, radiowęzłem i biblioteką oraz czterema oddziałami mieszkalnymi. 

 

Inne ważne informacje

 

Od 2013 roku w Areszcie Śledczym w Olsztynie realizowane są trzy projekty w ramach Programu       PL 17 pn. "Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych" wspólfinansowane z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014:

1.       Projekt Nr 1 pn. "Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary".

2.       Projekt Nr 2 pn. "Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka".

3.       Projekt Nr 3 pn. Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych".

 

Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Olsztynie w celu odbycia kary pozbawienia wolności nie mogą posiadać:

 1. Wyrobów tytoniowych oraz papierosów;
 2. Broni i amunicji;
 3. Alkoholu;
 4. Środków łatwopalnych
 5. Przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiary 50x50x50 cm 

Pokoje gościnne:

 

Informacje ogólne:

Pokoje gościnne znajdują się w budynku przy ulicy Opolskiej 42 (wjazd od ul. Czeskiej). Klucze należy pobrać w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Opolskiej 42.

Informacje o rezerwacjach:

Rezerwacje możliwe są w dni robocze w godzinach 8-15, pod numerami telefonu: 89 524 86 39 oraz 89 524 86 21, adresy e-mail:kamil.czaplinski@sw.gov.pl pokoje_olsztyn@sw.gov.pl (pomimo dokonania rezerwacji telefonicznej proszę zawsze przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną - informacja winna zawierać termin rezerwacji, dane osobowe osób, które przebywały będą w pokojach oraz dane płatnika do wystawienia rachunku)

W przypadku rezygnacji z rezerwacji proszę o pisemną informację na adres e-mail: dkw_olsztyn@sw.gov.pl; oraz kamil.czaplinski@sw.gov.pl

Rezerwacji proszę dokonywać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto: NBP O/O Olsztyn 90 1010 1397 0053 3722 3100 0000  (nr konta przeznaczony tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za pokoje gościnne)

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Krzysztof Strzyżewski
Tel./Fax: (89) 524-86-03/ (89) 524-86-80
E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppor. Gaweł Gałdziński
Tel./Fax: (89) 524-86-00 / (89) 524-86-80
E-mail: as_olsztyn@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Ewa Jarmuszewicz
Tel./Fax: (89) 524-86 -70 / (89) 524-86-80/ 781-111-185
E-mail: ewa.jarmuszewicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 524-86-03
Dowódca Zmiany: (89) 524- 86-00
Dział Organizacyjny: (89) 524-86-06
Dział Kadr: (89) 524-86-05
Dział Penitencjarny: (89) 524-86-70
Dział Ochrony: (89) 524-86-00
Dział Ewidencji: (89) 524-86-49
Dział Kwatermistrzowski: (89) 524-86-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 545-14-03
Dział Łączności i Informatyki: (89) 524-86-30
Dział Finansowy: (89) 524-86-11
Służba Zdrowia: (89) 524-86-90

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn
79 1010 1397 0053 3713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję, że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.
Osadzony ma prawo otrzymania  paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Paczkę dla osadzonego zamówić może osoba najbliższa.

Do osób najbliższych zaliczane są:

 • małżonek;
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

 

Z dniem 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.                                                                             

 

 

 Zasady dotyczące przyjmowania paczek żywnościowych w Areszcie Śledczym w Olsztynie

 

 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie paczki żywnościowe można przygotować w trojaki sposób. Może zamówić je sam osadzony ze środków finansowych, które posiada na koncie. Może zamówić je osoba najbliższa podczas widzenia z osadzonym.Ostatnią drogą jest możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty tradycyjnej  (adres Aresztu Śledczego w Olsztynie) oraz elektronicznej (as_olsztyn@sw.gov.pl) z dołączonym dowodem wpłaty na nr konta podany na druku zamówienia.


Druk zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu znajdują się:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w biurze przepustek,
 • w poczekalni,
 • na sali widzeń
 • na stronie internetowej jednostki.

Paczka zrealizowana będzie po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłacił (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:
Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
11 1130 1121 0006 5624 2920 0041

Do pobrania:

Zamówienie na paczkę Areszt Śledczy w Olsztynie - pobierz plik

Cennik- pobierz plik

 

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do aresztu) udziela właściciel kantyny PIGB Pomerania oddział w Kamińsku tel. 89 761 73 00.

 

 

Zasady dotyczące przyjmowania paczek odzieżowych i higienicznych w Areszcie Śledczym w Olsztynie

Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego. Ponadto tymczasowo aresztowany za zgodą dyrektora może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem.

 

Paczki przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 15:00, dostarczane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę albo firmę kurierską lub osobiście w biurze przepustek, po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w jednostce i sprawdzeniu uprawnienia do otrzymania paczki. Paczki wydawane są osadzonym codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w jednostce.

Paczka zawierająca artykuły niedozwolone – będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

            

Zasady udzielania widzeń

 

Zasady dotyczące przeprowadzania widzeń  w Areszcie Śledczym w Olsztynie

 

Widzenia w Areszcie Śledczym odbywają się w niedziele od godz. 8:00 do 15:00.

 

 1. Widzenia odbywają się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach aresztu.
 2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
 3. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje.
 4. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że, organy te zarządzą inaczej.
 5. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające w bufecie, znajdującym się obok sali widzeń.
 6. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7. W widzeniu tymczasowo aresztowanego mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie. Małoletni do lat 15 korzysta z widzeń tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z nim skorzystać- pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
 8. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, a w szczególności – zakłócania spokoju, porządku i bezpieczeństwa, odmowie wykonania polecenia wydanego przez nadzorującego funkcjonariusza, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzającym osadzonych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osobom powyżej 75 roku życia

 

Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport, itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. W przypadku posługiwania się przez osobę odwiedzającą dokumentem na podstawie, którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) osoba taka może zostać nie wpuszczona na teren aresztu. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmownie poddanie się testowi nie zostaną wpuszczone na teren aresztu. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie aresztu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Podczas widzeń osoby odwiedzające mogą zakupić dla skazanego artykuły dopuszczone do sprzedaży w tutejszej kantynie.