Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Barczewo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Barczewie

ul. Klasztorna 7

11-010 Barczewo

Tel./Fax: (89) 532-87-00 / (89) 532-87-46

E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Przenaczenie:

Zakład Karny w Barczewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wyodrębnione w niej zostały m.in. oddziały:
- aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych do dyspozycji Sądów i Prokuratur w Olsztynie oraz przetransportowanych na polecenie tychże organów,
- terapeutyczny dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i dla recydywistów penitencjarnych odbywających karę w systemie terapeutycznym z uwagi na uzależnienie od alkoholu. (62 miejsca ),
- o podwyższonych standardach bezpieczeństwa dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego lub aresztu śledczego, zakwalifikowani zgodnie z art. 88 § 3 Kkw, - 23 miejsca.
Pojemność Zakładu Karnego w Barczewie wynosi 769.

Historia:


Barczewo –miasto położone na pn. – wsch. od Olsztyna. 4 lipca 1364 roku Biskup warmiński Jan II Strypock - nadał osadzie Wartberg prawa miejskie, na prawie chełmińskim. Już w przywileju lokacyjnym przewidziano plac pod budowę klasztoru tuż obok istniejącego kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Za datę przeznaczenia budynków na więzienie przyjmuje się rok 1812, kiedy to ówczesne władze pruskie po sekularyzacji majątku zakonu w roku 1810 „umieściły tam dom karny”.
Przez lata rozbudowywane i modernizowane Królewskie Więzienie w Wartenburgu stało się z czasem największym tego typu obiektem w Prusach. W obrębie murów powstawały kolejno budynki gospodarcze: chlewnia, stolarnia, kuźnia, młyn, piekarnia i pralnia. Rozwój więzienia wiązał się z potrzebą zatrudniania coraz większej ilości osób do jego obsługi i to nie tylko dozorców więziennych jak ich wówczas nazywano, ale również rzemieślników i przedsiębiorców którzy prowadzili swoją działalność w oparciu o pracę skazanych. Dlatego na terenach należących do administracji więzienia położonych poza murami powstawały budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników więzienia Lata świetności i największych inwestycji przypadają na przełom XIX i XX w. kiedy to w mieście funkcjonowały dwa browary, wytwórnia wódek i likierów, wytwórnia octu oraz powiązane z więzieniem zakłady stolarskie i meblowe, a także wybudowana na terenie więzienia fabryka cygar.
W styczniu 1945 r. zakład opanowują wojska radzieckie. Wg. Relacji miejscowej ludności tuż przed wkroczeniem Rosjan w więzieniu przebywało ok. 5000 więźniów. Oficjalne przekazanie władzom polskim obiektów Centralnego Więzienia w Wartemborku nastąpiło 9 marca 1946r. Kompleks więzienny zajmował powierzchnię 60.62 ha, w tym podwórza i zabudowania zajmowały 5,59 ha, działki pracownicze –2.78ha,ogródki warzywne 0,51ha,łąki –9,21 ha, plantacje wikliny –0.90ha, cmentarz –0.76 ha, drogi i nieużytki – 6,74 ha, inne –33,84 ha. W skład kompleksu wchodziły również budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze przy ul Kościuszki i Granicznej – łącznie 42 nieruchomości. Budynki i obiekty więzienia były zniszczone i zdewastowane w 45%, szczególnie dachy, okna, oświetlenie i centralne ogrzewanie. Zdewastowane były również wszystkie urządzenia sanitarne w celach i szpitalu.
Pierwsze miesiące i lata to głównie odbudowa zniszczeń i przywracanie zdewastowanym obiektom dawnych funkcji. W pierwszej kolejności uruchomiono kotłownię, łaźnię, pralnię oraz prowadzono prace przy uruchomieniu kuchni dla więźniów. Oszklono budynek administracyjny oraz cele mieszkalne. Uruchomiono piekarnię, która już w końcu 1948r. wypiekała dziennie ok. 2000kg chleba dla 3,5 tys. więźniów.


W związku z obowiązkiem pracy jaki spoczywał na więźniach zaczęto rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno - usługową w jednostce. W początkach 1953r. na terenie działało 28 różnych warsztatów(stolarski, ślusarski, blacharski, kowalski, elektromechaniczny, introligatorski, mechaniczny, krawiecki, szewski,) garaży, chłodni i magazynów na potrzeby zakładu. Ponadto dział pracy posiadał odrębne warsztaty, gdzie np. w warsztacie stolarskim zatrudniano na jedną zmianę 200 skazanych, w mechanicznym 70, a w bazie remontowej 50. W dniu 01 marca 1953r. powstał Dział Pracy Metalowo –Drzewny, na bazie którego w połowie 1953r. powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr1. Od 1959 r. w POD produkowane były krzesła tapicerowane. Na początku lat sześćdziesiątych powstało GP i nowe budynki produkcyjne, w których prowadzono produkcję do połowy lat 90. W lutym 1996r. Przedsiębiorstwo uległo likwidacji.

Zakład karny od wielu lat czeka na remont kapitalny wiążący się z przebudową niekorzystnego układu cel w budynku penitencjarnym. oraz lepszym zagospodarowaniem terenu jednostki

Zakład Karny w Barczewie został wytypowany, jako jeden z kilkunastu w kraju, do wprowadzenia pierwszego etapu reformy więziennictwa polegającej na wdrożeniu tzw. oddziałów penitencjarnych.
W związku z powyższym w dniu 25.05.2010 r. zmieniono strukturę organizacyjną jednostki poprzez wyodrębnienie trzech oddziałów .

W jednostce prowadzi się następujące formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie w zakresie wymiany informacji odnośnie możliwości aplikowania o środki pomocowe Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania dla Polski 2007 – 2013r.,
- współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w szczególności z instytucjami szkoleniowymi Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Warmińsko – Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie oraz Centrum Edukacji w Biskupcu. Prowadzenie wstępnych rozmów, wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych- odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz opuszczających jednostkę penitencjarną,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” Oddział w Olsztynie,
- współpraca z Zespołem Urzędów Pracy w Olsztynie (Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy) w zakresie uzyskiwania aktualnych informacji o aktualnych ofertach pracy w mieście Olsztyn i powiecie olsztyńskim,
- współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie w Olsztynie w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji o aktualnych ofertach pracy za granicą – sieć EURES,
- współpraca działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Barczewie i instytucjami pozarządowymi: Fundacją Sławek w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” - Oddział Białystok w zakresie rozpropagowania informacji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie odnośnie możliwości uzyskania pomocy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej przez te instytucje, w szczególności w zakresie pomocy w załatwieniu spraw socjalno – bytowych (zakwaterowania), udzielaniu porad prawnych oraz znalezieniu zatrudnienia. Przedstawiciele ww. instytucji chętnie uczestniczą w kwartalnych otwartych Mityngach AA oraz spotkaniach grupowych odbywających się na terenie Zakładu Karnego w Barczewie.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Marek Kulwicki
Tel./Fax: (89) 532-87-01 / Fax (89) 532-87-46
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakladu karnego
kpt. Krzysztof Piskorski
Tel./Fax: (89) 532-87-01 / Fax (89) 532-87-46
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Mirosław Jarmoła
Tel./Fax: (89) 532-87-01 / Fax (89) 532-87-46
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marta Klimas
Tel./Fax: (89) 532-87-01 / Fax (89) 532-87-46
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Andrzej Tankielun
Tel./Fax: (89) 532-87-15 tel.kom.519-820-629
E-mail: andrzej.tankielun@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 532-87-01 / Fax (89) 532-87-46
Dowódca Zmiany: (89) 532-87-00
Dział Organizacyjny: (89) 532-87-37, (89) 532-87-38
Dział Kadr: (89) 532-87-11
Dział Penitencjarny: (89) 532-87-05
Dział Ochrony: (89) 532-87-07, (89) 532-87-08
Dział Ewidencji: (89) 532-87-14, (89) 532-87-13 / Fax (89) 532-87-51
Dział Kwatermistrzowski: (89) 532-87-25, (89) 532-87-26 / Fax (89) 532-87-41
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 532-87-00
Dział Łączności i Informatyki: (89) 532-87-33
Dział Finansowy: (89) 532-87-22
Służba Zdrowia: (89) 532-87-00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Olsztyn
Klasztorna 7
Barczewo
90 1010 1397 0030 0113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Barczewo

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej  ustawą o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396), administracja Zakładu Karnego w Barczewie informuje, co następuje.

 

 

Jednymi z najistotniejszych zmian wśród znowelizowanych przepisów Kkw, są zmiany wprowadzające zasadę,  że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej  artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.Zgodnie z brzmieniem nowej regulacji skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego o ciężarze nie przekraczającym ilości artykułów żywnościowych, które może posiadać w celi mieszkalnej tj.  6 kg. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę będzie mogła  złożyć również osoba najbliższa.

Celem prawidłowej realizacji ustawowego prawa  skazanych administracja Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia tryb postępowania w tym zakresie:

 

I.       Zamówienie  paczki drogą korespondencyjną lub mailową składane  przez osobę najbliższą.

 

1.      Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku umieszczonym na internetowej stronie jednostki poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mailowy kantyny lub pocztą. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: 30 1030 0019 0109 8533 0002 7276 z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).  Na internetowej stronie zakładu znajduje się: wzór zamówienia, wykaz produktów, adres mailowy kantyny, pod który  przesyłać należy zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz adres pocztowy.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę  tj.

                                              paczkazkbarczewo@interia.pl

 

                                                     lub drogą pocztową na adres

     Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

             ul. Klasztorna 7 11 – 010 Barczewo

 

W przypadku realizacji zamówienia dla skazanego odbywającego karę w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach  obowiązuje ten sam adres mailowy. Natomiast zamówienia drogą pocztową należy kierować na adres:

 

  Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

                Punkt Sprzedaży w Kikitach

             Oddział Zewnętrzny w  Kikitach

                 Kikity 33 11 – 311 Kolno

UWAGA !

Przy zamówieniach  dla skazanych z OZ Kikity należy wybierać artykuły z wykazu dla kantyny OZ Kikity, dostępnego także na stronie internetowej ZK Barczewo.

 

II.                Zamówienie paczki bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

 

1. Zamówienia  paczki osoba najbliższa będzie mogła dokonać także w trakcie realizacji prawa do widzenia ze skazanym. W  kantynie, na sali widzeń, w poczekalni  i na biurze przepustek  znajdują się druki zamówień oraz wykazy artykułów dostępnych w kantynie. Wypełnione i podpisane zamówienie należy złożyć bezpośrednio u sprzedawcy.

Bezpośredni numer do Kantyny w Zakladzie Karnym w Barczewie :

 895328731

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia - pobierz plik pdf , pobierz plik doc

 

Wykaz artykułów dostęnych w kantynie ZK Barczewo - pobierz plik pdf

 

Wykaz artykułów dostępnych w kantynie OZ Kikity - pobierz plik pdf

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny w Barczewie

 

Informuję, że od dnia 01.07.2014 r. ulegnie zmiana porządku przeprowadzania widzeń.

W Zakładzie Karnym w Barczewie organizuje się następujące rodzaje widzeń dla osadzonych w określone niżej dni tygodnia:

 

1.       Środa – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) i skazani –
           wszystkie rodzaje widzeń (poza widzeniami w oddzielnym pomieszczeniu bez
           osoby dozorującej) z podziałem:

·          I i III środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          II i IV środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          V środa miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

2.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) oraz
               skazani (tylko widzenia kodeksowe) z podziałem:

·          I i III niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          II i IV niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          V niedziela miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

3.       Niedziela – 8.oo – 15.ooosadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo
           poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu (osadzeni niebezpieczni)

 

4.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby
           dozorującej.

 

 

udziela się widzeń w Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia bez względu na to, w jaki dzień tygodnia wypada!!!

        

Wejście na widzenia i przyjmowanie podań realizowane będzie na bramie nr 2 (dojazd od ulicy Grottgera). Wejście na widzenia i przyjmowanie podań dla osadzonych wymienionych w pkt. 3 realizowane będzie na bramie nr 1.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzających skazanych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu( poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osób powyżej 75 roku życia.

 

 

5. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.
6. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
7. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody Dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.
8. Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
9. W przypadku skazanych młodocianych, dorosłych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną P2 i R2 oraz wszystkich pozostałych realizujących widzenia z dziećmi do lat 15 zezwala się na jednorazowe udzielenie widzenia w wymiarze 180 minut.
10. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ, do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.
11. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez Dyrektora.
12. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.
13. W czasie trwania widzeń wprowadza się możliwość realizacji indywidulanych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek : żywnościowych i higienicznych. Paczki te mogą być sporządzane przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie.
14. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

 

 Wpłat środków pieniężnych  można dokonywać w kasie zakładu

 

karnego od poniedziałku do piatku w godz.12.00-15.00