Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Barczewo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Barczewie

ul. Klasztorna 7

11-010 Barczewo

Tel./Fax: (89) 532-87-00 / (89) 532-87-01

E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Przenaczenie:

Zakład Karny w Barczewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wyodrębnione w niej zostały m.in. oddziały:
- aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych do dyspozycji Sądów i Prokuratur w Olsztynie oraz przetransportowanych na polecenie tychże organów,
- terapeutyczny dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i dla recydywistów penitencjarnych odbywających karę w systemie terapeutycznym z uwagi na uzależnienie od alkoholu. (62 miejsca ),
- o podwyższonych standardach bezpieczeństwa dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego lub aresztu śledczego, zakwalifikowani zgodnie z art. 88 § 3 Kkw, - 23 miejsca.
W jednostce znajduje się szpital więzienny z oddziałem chorób wewnętrznych ( 30 miejsc) i oddziałem detoksykacyjnym ( 16 miejsc).
Pojemność Zakładu Karnego w Barczewie wynosi 771

Historia:


Barczewo –miasto położone na pn. – wsch. od Olsztyna. 4 lipca 1364 roku Biskup warmiński Jan II Strypock - nadał osadzie Wartberg prawa miejskie, na prawie chełmińskim. Już w przywileju lokacyjnym przewidziano plac pod budowę klasztoru tuż obok istniejącego kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Za datę przeznaczenia budynków na więzienie przyjmuje się rok 1812, kiedy to ówczesne władze pruskie po sekularyzacji majątku zakonu w roku 1810 „umieściły tam dom karny”.
Przez lata rozbudowywane i modernizowane Królewskie Więzienie w Wartenburgu stało się z czasem największym tego typu obiektem w Prusach. W obrębie murów powstawały kolejno budynki gospodarcze: chlewnia, stolarnia, kuźnia, młyn, piekarnia i pralnia. Rozwój więzienia wiązał się z potrzebą zatrudniania coraz większej ilości osób do jego obsługi i to nie tylko dozorców więziennych jak ich wówczas nazywano, ale również rzemieślników i przedsiębiorców którzy prowadzili swoją działalność w oparciu o pracę skazanych. Dlatego na terenach należących do administracji więzienia położonych poza murami powstawały budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników więzienia Lata świetności i największych inwestycji przypadają na przełom XIX i XX w. kiedy to w mieście funkcjonowały dwa browary, wytwórnia wódek i likierów, wytwórnia octu oraz powiązane z więzieniem zakłady stolarskie i meblowe, a także wybudowana na terenie więzienia fabryka cygar.
W styczniu 1945 r. zakład opanowują wojska radzieckie. Wg. Relacji miejscowej ludności tuż przed wkroczeniem Rosjan w więzieniu przebywało ok. 5000 więźniów. Oficjalne przekazanie władzom polskim obiektów Centralnego Więzienia w Wartemborku nastąpiło 9 marca 1946r. Kompleks więzienny zajmował powierzchnię 60.62 ha, w tym podwórza i zabudowania zajmowały 5,59 ha, działki pracownicze –2.78ha,ogródki warzywne 0,51ha,łąki –9,21 ha, plantacje wikliny –0.90ha, cmentarz –0.76 ha, drogi i nieużytki – 6,74 ha, inne –33,84 ha. W skład kompleksu wchodziły również budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze przy ul Kościuszki i Granicznej – łącznie 42 nieruchomości. Budynki i obiekty więzienia były zniszczone i zdewastowane w 45%, szczególnie dachy, okna, oświetlenie i centralne ogrzewanie. Zdewastowane były również wszystkie urządzenia sanitarne w celach i szpitalu.
Pierwsze miesiące i lata to głównie odbudowa zniszczeń i przywracanie zdewastowanym obiektom dawnych funkcji. W pierwszej kolejności uruchomiono kotłownię, łaźnię, pralnię oraz prowadzono prace przy uruchomieniu kuchni dla więźniów. Oszklono budynek administracyjny oraz cele mieszkalne. Uruchomiono piekarnię, która już w końcu 1948r. wypiekała dziennie ok. 2000kg chleba dla 3,5 tys. więźniów.


W związku z obowiązkiem pracy jaki spoczywał na więźniach zaczęto rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno - usługową w jednostce. W początkach 1953r. na terenie działało 28 różnych warsztatów(stolarski, ślusarski, blacharski, kowalski, elektromechaniczny, introligatorski, mechaniczny, krawiecki, szewski,) garaży, chłodni i magazynów na potrzeby zakładu. Ponadto dział pracy posiadał odrębne warsztaty, gdzie np. w warsztacie stolarskim zatrudniano na jedną zmianę 200 skazanych, w mechanicznym 70, a w bazie remontowej 50. W dniu 01 marca 1953r. powstał Dział Pracy Metalowo –Drzewny, na bazie którego w połowie 1953r. powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr1. Od 1959 r. w POD produkowane były krzesła tapicerowane. Na początku lat sześćdziesiątych powstało GP i nowe budynki produkcyjne, w których prowadzono produkcję do połowy lat 90. W lutym 1996r. Przedsiębiorstwo uległo likwidacji.

Zakład karny od wielu lat czeka na remont kapitalny wiążący się z przebudową niekorzystnego układu cel w budynku penitencjarnym. oraz lepszym zagospodarowaniem terenu jednostki

Zakład Karny w Barczewie został wytypowany, jako jeden z kilkunastu w kraju, do wprowadzenia pierwszego etapu reformy więziennictwa polegającej na wdrożeniu tzw. oddziałów penitencjarnych.
W związku z powyższym w dniu 25.05.2010 r. zmieniono strukturę organizacyjną jednostki poprzez wyodrębnienie trzech oddziałów .

W jednostce prowadzi się następujące formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
- współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie w zakresie wymiany informacji odnośnie możliwości aplikowania o środki pomocowe Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania dla Polski 2007 – 2013r.,
- współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w szczególności z instytucjami szkoleniowymi Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Warmińsko – Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie oraz Centrum Edukacji w Biskupcu. Prowadzenie wstępnych rozmów, wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych- odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz opuszczających jednostkę penitencjarną,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” Oddział w Olsztynie,
- współpraca z Zespołem Urzędów Pracy w Olsztynie (Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy) w zakresie uzyskiwania aktualnych informacji o aktualnych ofertach pracy w mieście Olsztyn i powiecie olsztyńskim,
- współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie w Olsztynie w zakresie pozyskiwania aktualnych informacji o aktualnych ofertach pracy za granicą – sieć EURES,
- współpraca działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Barczewie i instytucjami pozarządowymi: Fundacją Sławek w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” - Oddział Białystok w zakresie rozpropagowania informacji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie odnośnie możliwości uzyskania pomocy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej przez te instytucje, w szczególności w zakresie pomocy w załatwieniu spraw socjalno – bytowych (zakwaterowania), udzielaniu porad prawnych oraz znalezieniu zatrudnienia. Przedstawiciele ww. instytucji chętnie uczestniczą w kwartalnych otwartych Mityngach AA oraz spotkaniach grupowych odbywających się na terenie Zakładu Karnego w Barczewie.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Marek Kulwicki
Tel./Fax: (89) 514-85-01 wewn.120 / (89) 532-87-01
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakladu karnego
kpt. Krzysztof Piskorski
Tel./Fax: (89) 514-85-01 wewn.120 / (89) 532-87-01
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Piotr Ostaszyk
Tel./Fax: (89) 514-85-01 wewn.120 / (89) 532-87-01
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Mirosław Jarmoła
Tel./Fax: (89) 514-85-01 wewn.120 / (89) 532-87-01
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Andrzej Tankielun
Tel./Fax: (89) 514-84-41 wewn.200 / (89) 532-87-01 tel.kom.519-820-629
E-mail: andrzej.tankielun@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 514-85-01 wewn.120 / (89) 532-87-01
Dowódca Zmiany: (89) 532-87-00 wewn.102 / (89) 532-87-21
Dział Organizacyjny: (89) 514-84-41 wewn.139
Dział Kadr: (89) 514-84-41 wewn.124
Dział Penitencjarny: (89) 514-84-41 wewn.140
Dział Ochrony: (89) 514-84-41 wewn.101
Dział Ewidencji: (89) 532-87-20 / (89) 532-87-51
Dział Kwatermistrzowski: (89) 514-84-41 wewn.160 / (89) 532-87-41
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 514-84-41 wewn.219
Dział Łączności i Informatyki: (89) 514-84-41 wewn.221
Dział Finansowy: (89) 514-84-41 wewn.180
Służba Zdrowia: (89) 514-84-41 wewn.190

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Olsztyn
Klasztorna 7
Barczewo
90 1010 1397 0030 0113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Barczewo

1.    Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał jedną paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

 

2.        W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością w tym samym kwartale, jak również paczek, które przekraczają dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do Zakładu.

3.        W szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą Dyrektora, osadzonemu może zostać dostarczona paczka przekraczająca dopuszczalny ciężar.

 

4.        Paczki, o których mowa w pkt. 2 podlegają zwrotowi:

-        bezpośredniemu, w przypadku gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

-        na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana przez uprawniony organ.

 

5.        W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzam druki:

-        zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

-        zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej,

-        zezwolenia na otrzymanie paczki z lekami .

 

6.        Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje kierownik ambulatorium w oparciu o decyzję Dyrektora i opinię lekarską, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.

 

7.        W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i art. higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

 

8.        Paczki mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w godz. 800–1500 bezpośrednio

 

         przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską  lub gońca) do godziny 1700.

 

9.        We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach odzieżowych, higienicznych i z lekami przesyłania żywności.

 

10.     Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

11.      Paczki żywnościowe i z lekami wydawane są codziennie w godzinach 800 - 1800, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 800–1500  

 

12.     Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 

13.     Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

 

14.     Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, a uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu Karnego za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

Wprowadzony został na terenie Zakładu Karnego w Barczewie dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem istniejącego punktu sprzedaży – kantyny w Zakładzie Karnym w Barczewie.

 

Przy realizacji dodatkowego sposobu realizacji paczek stosowane będą następujące zasady:

 

1.Osoba chcąca dokonać zakupu, jest zobowiązana do zapoznania się z      Regulaminem zakupu paczki żywnościowej. Regulamin zakupów znajduje się na stronie w zakładce ,,Widzenia i przyjmowanie paczek”-Pliki do pobrania: Regulamin zakupów paczki żywnościowej .

2.Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym we , na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową,  przekazanego do punktu sprzedaży bezpośrednio lub za pośrednictwem biura przepustek wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia do pobrania na stroniew zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek” –Pliki do pobrania: Zamówienie na paczkę.

 

3.Zamówienie jest sporządzane na podstawie wykazu produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej Wykaz produktów do pobrania na stronie w zakładce „Widzenia i przyjmowanie paczek” –Pliki do pobrania: Wykaz produktów.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Wykaz produktów - pobierz plik  

Zamówienie na paczkę - pobierz plik

Regulamin zakupów paczki żywnościowej - pobierz plik

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny w Barczewie

 

Informuję, że od dnia 01.07.2014 r. ulegnie zmiana porządku przeprowadzania widzeń.

W Zakładzie Karnym w Barczewie organizuje się następujące rodzaje widzeń dla osadzonych w określone niżej dni tygodnia:

 

1.       Środa – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) i skazani –
           wszystkie rodzaje widzeń (poza widzeniami w oddzielnym pomieszczeniu bez
           osoby dozorującej) z podziałem:

·          I i III środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          II i IV środa miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          V środa miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

2.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – tymczasowo aresztowani (bez podziału literowego) oraz
               skazani (tylko widzenia kodeksowe) z podziałem:

·          I i III niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „A” do „K”

·          II i IV niedziela miesiąca osadzeni z nazwiskami zaczynającymi się na literę od „L” do „Ż”

·          V niedziela miesiąca – osadzeni bez podziału literowego

 

3.       Niedziela – 8.oo – 15.ooosadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo
           poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu (osadzeni niebezpieczni)

 

4.       Niedziela – 8.oo – 15.oo – widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby
           dozorującej.

 

 

udziela się widzeń w Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia bez względu na to, w jaki dzień tygodnia wypada!!!

        

Wejście na widzenia i przyjmowanie podań realizowane będzie na bramie nr 2 (dojazd od ulicy Grottgera). Wejście na widzenia i przyjmowanie podań dla osadzonych wymienionych w pkt. 3 realizowane będzie na bramie nr 1.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń osobom odwiedzających skazanych:

-kobietom w zaawansowanej ciąży,

-osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

-niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu( poruszającym się na wózku lub o kulach),

-osób powyżej 75 roku życia.

 

 

5. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.
6. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
7. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody Dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.
8. Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
9. W przypadku skazanych młodocianych, dorosłych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną P2 i R2 oraz wszystkich pozostałych realizujących widzenia z dziećmi do lat 15 zezwala się na jednorazowe udzielenie widzenia w wymiarze 180 minut.
10. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ, do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.
11. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez Dyrektora.
12. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.
13. W czasie trwania widzeń wprowadza się możliwość realizacji indywidulanych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek : żywnościowych i higienicznych. Paczki te mogą być sporządzane przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie.
14. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

 

 Wpłat środków pieniężnych  można dokonywać w kasie zakładu

 

karnego od poniedziałku do piatku w godz.12.00-15.00