Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Oddział Zewnętrzny Kikity Drukuj

pokaż mapę

Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Oddział Zewnętrzny w Kikitach

11-311 Kolno

Tel./Fax: (89) 532-87-10 / Fax (89) 532-87-10

E-mail:

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Przeznaczenie:

     Oddział Zewnętrzny w Kikitach  przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. Łączna pojemność oddziału wynosi 204 miejsc.
 

Położenie:

     Oddział Zewnętrzny w Kikitach położony jest nad Jeziorem Luterskim, około 45 km od Olsztyna i około 7 km za miejscowością Jeziorany przy drodze wojewódzkiej nr 593.

Kierownik oddziału zewnętrznego
por. Lech Łach
Tel./Fax: (89) 532-87-30
E-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Andrzej Tankielun
Tel./Fax: (89) 532-87-15 tel.kom.519 820 629
E-mail: andrzej.tankielun@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 532-87-30
Dowódca Zmiany: (89) 532-87-10 / Fax (89) 718-15-77
Dział Ochrony: (89) 532-87-10

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej  ustawą o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396), administracja Zakładu Karnego w Barczewie informuje, co następuje.

 

 

Jednymi z najistotniejszych zmian wśród znowelizowanych przepisów Kkw, są zmiany wprowadzające zasadę,  że skazany będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej  artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej.  Zgodnie z brzmieniem nowej regulacji skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego o ciężarze nie przekraczającym ilości artykułów żywnościowych, które może posiadać w celi mieszkalnej tj.  6 kg. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę będzie mogła  złożyć również osoba najbliższa.

Celem prawidłowej realizacji ustawowego prawa  skazanych administracja Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia tryb postępowania w tym zakresie:

 

I.       Zamówienie  paczki drogą korespondencyjną lub mailową składane  przez osobę najbliższą.

 

1.      Osoby najbliższe mogą składać zamówienia na realizację paczki żywnościowej na druku umieszczonym na internetowej stronie jednostki poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres mailowy kantyny lub pocztą. Do druku załączony musi być dowód wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rzecz podmiotu przygotowującego paczkę, nr konta: 30 1030 0019 0109 8533 0002 7276 z podaniem danych skazanego (imię i nazwisko oraz imię ojca).  Na internetowej stronie zakładu znajduje się: wzór zamówienia, wykaz produktów, adres mailowy kantyny, pod który  przesyłać należy zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz adres pocztowy.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

Zamówienia drogą elektroniczną przesyłać można na adres podmiotu przygotowującego paczkę  tj.

                                           paczkazkbarczewo@interia.pl

 

                                                    

 

lub drogą pocztową na adres

     Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

             ul. Klasztorna 7 11 – 010 Barczewo

 

W przypadku realizacji zamówienia dla skazanego odbywającego karę w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach  obowiązuje ten sam adres mailowy. Natomiast zamówienia drogą pocztową należy kierować na adres:

 

  Kantyna przy Zakładzie Karnym w Barczewie

                Punkt Sprzedaży w Kikitach

             Oddział Zewnętrzny w  Kikitach

                 Kikity 33 11 – 311 Kolno

UWAGA !

Przy zamówieniach  dla skazanych z OZ Kikity należy wybierać artykuły z wykazu dla kantyny OZ Kikity, dostępnego także na stronie internetowej ZK Barczewo.

 

II.                Zamówienie paczki bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

 

1. Zamówienia  paczki osoba najbliższa będzie mogła dokonać także w trakcie realizacji prawa do widzenia ze skazanym. W  kantynie, na sali widzeń, w poczekalni  i na biurze przepustek  znajdują się druki zamówień oraz wykazy artykułów dostępnych w kantynie. Wypełnione i podpisane zamówienie należy złożyć bezpośrednio u sprzedawcy.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia:  w formacie edytowalnym i pdf

Wykaz artykułów dostępnych w kantynie ZK Barczewo - pdf

Wykaz artykułów dostępnych w kantynie OZ Kikity – pdf

Zasady udzielania widzeń

Widzenia w OZ w Kikitach odbywają się w niedziele i dni swiateczne w godz. od 8.00 do 15.00 pod nadzorem funkcjonariusza. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi kierownik może wyrazić na udzielenie widzenia w innym terminie.

Zgloszenie na widzenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz.13.30. jeżeli widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut zgłoszenie powinno być dokonane odpowiednio wcześniej.

W ciagu jednego dnia udziela się jednego widzenia z nie więcej niż dwiema osobami pełnoletnimi bez wzgędu na towarzyszącą liczbę osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie moga korzystać z widzeń tylko pod opieka osób pełnoletnich. W przypadkach uzasadnionych wzgledami wychowawczymi kierownik moze wyrazić zgodę na widzenie z więcej niz dwiema osobami pełnoletnimi.