Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Iława Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Iławie

ul. 1 Maja 14

14-200 Iława

Tel./Fax: (89) 649-45-15 / fax (89) 649-27-30

E-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 Przeznaczenie:
          Zakład Karny w Iławie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych o pojemności 1279 miejsc zakwaterowania.
          Wyodrębnia się następujące oddziały:
- areszt śledczy,
- zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
- zakład karny typu półotwartego dla młodocianych
- oddział terapeutyczny dla skazanych  z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i dla skazanych  uzależnionych od alkoholu

 Przy jednostce działa Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 realizujące nauczanie dla osadzonych w naszym zakładzie. Nauczanie realizowane jest na następujących poziomach:
- Szkoła Podstawowa dla Młodocianych

- Gimnazjum dla Dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
- wytwarzanie wyrobów stolarskich ( w zawodzie stolarz ),
- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ( w zawodzie ślusarz ),
- montaż systemów suchej zabudowy,
- wykonywanie robót malarskich-tapicerskich.

Historia:
IŁAWA – to malownicze miasto położone na Pojezierzu Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wśród lasów, jezior i rzek. Otoczona rezerwatami przyrody, leżąca nad południowym brzegiem Jeziora Jeziorak, które jest najdłuższym jeziorem typu rynnowego w Polsce, mająca w swym obrębie największą wyspę śródlądową w Europie – Wielką Żuławę.
        Iławę w 1305 roku złożył komtur krzyżacki Sieghard von Schwarzburg, w tym samym roku otrzymała prawa miejskie. Miasto w swej historii przeszło wiele burz, kilkakrotnie zniszczone zostało niemal doszczętnie – zawsze jednak je odbudowywano. Przez wiele wieków pozostawało  w granicach Prus, później Niemiec. Dopiero w 1945 roku Iława została włączona do Polski.
        Właśnie jeszcze pod panowaniem Prus w Iławie (wówczas Deutsch Eylau) wybudowano kompleks koszarowy Pruskiego Pułku  Artylerii Polowej. Oprócz budynków mieszkalnych powstały również stajnie, budynki gospodarcze, działownie artyleryjskie oraz kasyno oficerskie. Iława w tamtych czasach była miastem typowo garnizonowym.  Kompleks spełniał swą funkcje aż do II wojny światowej, a po zakończeniu wojny został przejęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, następnie wraz z innymi obiektami wojskowymi został przekazany Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego
 Więzienie w Iławie zostało utworzone na mocy rozkazu MBP z dnia 19 czerwca 1949r. Pierwsi więźniowie zostali w nim osadzeni jeszcze w czerwcu tegoż roku.     

 Na przestrzeni lat zakład nazywał się:

 • Więzienie Karne w Iławie
 • Centralne Więzienie w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie
 • Rejonowy Zakłady Karny w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie – która to nazwa obowiązuje do dziś.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego
mjr dr Adam Marzewski
Tel./Fax: (89) 649 45 15 wew. 200
E-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Jerzy Trzciałkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 202
E-mail: jerzy.trzcialkowski@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Anna Kacprzycka
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 286
E-mail: anna.kacprzycka@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Adam Nowicki
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 203
E-mail: adam.nowicki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Robert Borkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 260 / kom. 519 726 224
E-mail: robert.borkowski2@sw.gov.pl

NAUCZYCEL

Pracownik cywilny

 

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 649-45-15 wewn. 200 / fax (89) 649-27-30
Dowódca Zmiany: (89) 649-45-15
Dział Organizacyjny: (89) 649-45-15 wewn. 207
Dział Kadr: (89) 649-45-15 wewn. 204 / (89) 649-45-15 wewn. 289
Dział Penitencjarny: (89) 649-45-15 wewn. 250 / (89) 649-45-15 wewn. 260
Dział Ochrony: (89) 649-45-15 wewn. 210 / (89) 649-45-15 wewn. 211
Dział Ewidencji: (89) 649-45-15 wewn. 272 / (89) 649-45-15 wewn. 273
Dział Kwatermistrzowski: (89) 649-45-15 wewn. 300
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 649-45-15 wewn. 271
Dział Łączności i Informatyki: (89) 649-45-15 wewn. 360 / (89) 649-45-15 wewn. 600
Dział Finansowy: (89) 649-45-15 wewn. 280
Służba Zdrowia: (89) 649-45-15 wewn. 294

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn
1 Maja 14
Iława
98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

 

 KOMUNIKAT


 

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE W związku ze zmianami, które wejdą w życie z dniem 1.07.2015r zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych ustaw informuję, jak niżej.

Jednymi z najistotniejszych instytucjí znoweíizowanych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego są zmiany w zakresie:

1) art. 110 § 3 - wprowadzające zasadę, że skazany bedzie mógł posíadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg;

2) art, 113a § 3 - wprowadzające nowe zasady realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczek,

Nowelizacja art, 113a § 3 ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiacu paczkę żywnosciową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośredrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na pismie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

W konsekwencji tych zmian od dnia 1 lipca 2015r. W zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności, w dotychczasowej formie, tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Dodatkowo zwracam uwagę, iż od 1 lipca 2015r.:

Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym (art. 113a § 3 Kkw – dotychczas limit wagi paczki wynosił 5 kg.)

Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie mógł zezwolić, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia skazanego, na częstsze otrzymywanie paczek (art. 113a § 7 Kkw – dotychczas mógł on zezwalać na otrzymywanie paczek o większym ciężarze).

Mając na uwadze, że ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, a jednocześnie skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. w § 3 i 4 zarządzenia, o którym mowa w niniejszym pismie, ustalone zostały zasady uwzględniające powyższe zależności.

Praktyczna realizacja prawa skazanego, o którym mowa nw art. 113 § 3 i 4 Kkw powinna odbywać się na następujących zasadach:

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiazującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1 Kkw.

2. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezposrednio do tego podmiotu.

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

4. Potwierdzenie uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej wykonuje się zgodnie z poniższą procedurą:

a) podmiot przygotowujacy paczkę dla skazanego oraz dyrektor jednostki penitencjarnej wyznaczają osoby do współpracy w celu realizacji prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej (zwane dalej odpowiednio “przedstawiciel podmiotu” i “pracownik SW”)

5. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku koniecznosci wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT
Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie

 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży („kantyna”) znajdującego się na terenie Zakładzie Karnym w Iławie.
Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. 
 
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   w biurze przepustek

c)    w sali widzeń

d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

   

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:
a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)

b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

 

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji ZK Iława, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.
 
Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Z.K. Iława.
 

Pliki do pobrania:

 
1. Lista produktów dostępnych w kantynie ZK Iława. pobierz plik
2. Zamówienie na paczkę. pobierz plik
 
UWAGA
 

Wpłaty na wypiskę (zakupy realizowane przez osadzonych w kantynie)

dokonywać na konto:

98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

 

     Osobom zgłaszającym się lub doprowadzonym do Zakładu Karnego w Iławie celem odbycia kary pozbawienia wolności lub zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zabrania się przynoszenia ze sobą: wyrobów tytoniowych, produktów wymagających obróbki termicznej, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach metalowych, słodzików oraz artykułów żywnościowych typu „fast food” (w szczególności: pizza, frytki, hamburgery, kebab, szaszłyki, kurczaki, inne ciepłe posiłki) oraz wszelkiego rodzaju herbaty, kawy, przypraw, sosów, zupek tzw. chińskich, substancji ciekłych i mazistych.
     Nie mogą być również przyniesione artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
     Przyniesienie powyższych produktów będzie skutkowało ich  nie wydaniem osadzonemu oraz zdeponowaniem do czasu przekazania osobom odwiedzającym na najbliższym widzeniu.

 

.

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

 

W celu usprawnienia realizacji prawa skazanych do korzystania z aparatów samoinkasujących nastąpi zamiana operatora obsługującego aparaty samoinkasujące.

W Zakładzie Karnym w Iławie zostaną zamontowane aparaty samoinkasujące firmy Dialtech.
Z tego względu dotychczasowe aparaty zostaną odłączone i zastąpione nowymi.
Z aparatów firmy Dialtech można dzwonić przy użyciu kart telefonicznych:

- Dialtech (10 zł, 15 zł, 20zł, 30 zł)
- Phone Tanie Gadanie ( 10 zł, 20zł, 30 zł, 50 zł) oraz
- Gadka Szmatka (10 zł, 20zł, 30zł, 50 zł)

Montaż aparatów i zmiana operatora przewidywana jest na koniec kwietnia 2015 roku.

Informację dot. cennika i obsługi kart można uzyskać pod nr telefonu 61/ 820 99 00

 
 
  
 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO w IŁAWIE

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, informuję, iż widzenia na

terenie Zakładu Karnego w Iławie w pierwszej kolejności udzielane będą:

 1. Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 2. Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach);
 3. Osobom powyżej 75 roku życia;
 4. Kobietom w zaawansowanej ciąży.

 

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Iławie
( wyciąg z porządku wewnętrznego )

 

Dni, godziny, miejsca i porządek przeprowadzania widzeń

 

 

§ 12 

 

 

 1. W  zakładzie karnym organizuje się widzenia dla osadzonych w następujące dni tygodnia:
 • niedziela: 8.00– 15.00 dla osób tymczasowo aresztowanych,
 • czwartek, piątek, sobota i niedziela:  8.00 – 15.00  dla osób skazanych i ukaranych,
 • we wszystkie dni tygodnia: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
 1. Widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego udzielane są we wszystkie dni tygodnia.
 2. Nie udziela się widzeń w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przypadające w poniedziałek, wtorek lub środę za wyjątkiem I dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz I dnia Świąt Wielkanocnych.
 3. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.
 4. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
 5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.
 7. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.
 8. Osoby niepełnoletnie korzystają z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
 9. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut oraz sposobu ich udzielania.
 10. W czasie trwania widzeń istnieje możliwość realizacji indywidualnych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych i higienicznych. Paczki te sporządzane są przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie. Ustala się następujące zasady sporządzania paczek:
 • zakupów dokonuje osoba odwiedzająca;
 • zakupione artykuły sprzedawca pakuje do worka plastikowego, a następnie umieszcza na nim dane osobowe osadzonego, a wewnątrz worka paragon; w przypadku innego rodzaju paczki wewnątrz worka umieszcza dodatkowo talon;
 • worek zamykany jest w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego zawartość;
 • po zakończeniu widzenia paczka przekazywana jest osadzonemu w chwili gdy odprowadzany jest do oddziału mieszkalnego;
 • zabrania się naruszania zamknięcia worka czy umieszczania w nim przedmiotów nie zakupionych w kantynie;
 • w oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka porównując jego zawartość z paragonem.  
 1. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione    w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń, widzenie może zastać przerwane lub zakończone przed czasem.
 3. W czasie widzenia za zgodą dyrektora dopuszcza się przekazywanie osobie odwiedzającej lub osadzonemu płyt CD, DVD lub karty do gry Playstation, dokumentów, książek lub zdjęć. W takim przypadku przed wydaniem ich osadzonemu podlegają one kontroli przez odpowiednie służby zakładu karnego.

Komunikat
Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających

 • Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe lub dłuższe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 12.30