Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Iława Poleć serwis Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Iławie

ul. 1 Maja 14

14-200 Iława

Tel./Fax: (89) 649-45-15 / fax (89) 649-27-30

E-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 Przeznaczenie:
          Zakład Karny w Iławie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych o pojemności 1279 miejsc zakwaterowania.
          Wyodrębnia się następujące oddziały:
- areszt śledczy,
- zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
- zakład karny typu półotwartego dla młodocianych
- oddział terapeutyczny dla skazanych  z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i dla skazanych     uzależnionych od alkoholu
          Przy jednostce działa Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 realizujące nauczanie dla osadzonych w naszym zakładzie. Nauczanie realizowane jest na następujących poziomach:
- Gimnazjum dla Dorosłych
- Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych o kierunku kształcenia ślusarz, stolarz
-  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 - kwalifikacyjny kurs zawodowy o kierunku kształcenia ślusarz, stolarz
 - Szkoła Podstawowa dla osób tymczasowo aresztowanych poniżej osiemnastego roku życia

Historia:
IŁAWA – to malownicze miasto położone na Pojezierzu Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wśród lasów, jezior i rzek. Otoczona rezerwatami przyrody, leżąca nad południowym brzegiem Jeziora Jeziorak, które jest najdłuższym jeziorem typu rynnowego w Polsce, mająca w swym obrębie największą wyspę śródlądową w Europie – Wielką Żuławę.
        Iławę w 1305 roku złożył komtur krzyżacki Sieghard von Schwarzburg, w tym samym roku otrzymała prawa miejskie. Miasto w swej historii przeszło wiele burz, kilkakrotnie zniszczone zostało niemal doszczętnie – zawsze jednak je odbudowywano. Przez wiele wieków pozostawało  w granicach Prus, później Niemiec. Dopiero w 1945 roku Iława została włączona do Polski.
        Właśnie jeszcze pod panowaniem Prus w Iławie (wówczas Deutsch Eylau) wybudowano kompleks koszarowy Pruskiego Pułku  Artylerii Polowej. Oprócz budynków mieszkalnych powstały również stajnie, budynki gospodarcze, działownie artyleryjskie oraz kasyno oficerskie. Iława w tamtych czasach była miastem typowo garnizonowym.  Kompleks spełniał swą funkcje aż do II wojny światowej, a po zakończeniu wojny został przejęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, następnie wraz z innymi obiektami wojskowymi został przekazany Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego
 Więzienie w Iławie zostało utworzone na mocy rozkazu MBP z dnia 19 czerwca 1949r. Pierwsi więźniowie zostali w nim osadzeni jeszcze w czerwcu tegoż roku.     

 Na przestrzeni lat zakład nazywał się:

 • Więzienie Karne w Iławie
 • Centralne Więzienie w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie
 • Rejonowy Zakłady Karny w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie – która to nazwa obowiązuje do dziś.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie
mjr Piotr Klimas
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 200
E-mail: piotr.klimas@sw.gov.pl
Zastepca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Jerzy Trzciałkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 202
E-mail: jerzy.trzcialkowski@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Mariusz Stępka
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 311
E-mail: mariusz.stepka@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Anna Kacprzycka
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 286
E-mail: anna.kacprzycka@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
por. Adam Nowicki
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 203
E-mail: adam.nowicki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Robert Borkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 260
E-mail: robert.borkowski2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 649-45-15 wewn. 200 / fax (89) 649-27-30
Dowódca Zmiany: (89) 649-45-15
Dział Organizacyjny: (89) 649-45-15 wewn. 207
Dział Kadr: (89) 649-45-15 wewn. 204 / (89) 649-45-15 wewn. 289
Dział Penitencjarny: (89) 649-45-15 wewn. 250 / (89) 649-45-15 wewn. 260
Dział Ochrony: (89) 649-45-15 wewn. 210 / (89) 649-45-15 wewn. 211
Dział Ewidencji: (89) 649-45-15 wewn. 272 / (89) 649-45-15 wewn. 273
Dział Kwatermistrzowski: (89) 649-45-15 wewn. 300
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 649-45-15 wewn. 271
Dział Łączności i Informatyki: (89) 649-45-15 wewn. 360 / (89) 649-45-15 wewn. 600
Dział Finansowy: (89) 649-45-15 wewn. 280
Służba Zdrowia: (89) 649-45-15 wewn. 294

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn
1 Maja 14
Iława
98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Iławie

 

( wyciąg z porządku wewnętrznego )

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

§ 15

 

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał jedną paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

 2. W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością w tym samym kwartale, jak również paczek, które przekraczają dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do zakładu karnego.

 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą dyrektora, osadzonemu może zostać dostarczona paczka przekraczająca dopuszczalny ciężar.

 4. Paczki, o których mowa w pkt. 13 podlegają zwrotowi: bezpośrednio osobie, która dostarczyła osobiście paczkę, na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana przez urząd pocztowy.

 5. W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzam druki: zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej, zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej.

 6. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i art. higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

 7. Paczki mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 8.00 - 15.00 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca) do godziny 17.30.

 8. We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach odzieżowych i higienicznych przesyłania żywności.

 9. Paczki zawierające artykuły niezgodne z jej przeznaczeniem np. artykuły higieniczne w paczce żywnościowej, odzieżowe w paczce higienicznej, itp. podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

 10. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

 11. Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godzinach 8.00 - 18.00, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.

 12. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

 13. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

 14. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, a uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 15. Dopuszcza się za zgodą dyrektora na przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD, DVD lub kart do gier Playstation. W takim przypadku przed wydaniem ich do użytkowania podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.

 16. Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych i żywnościowych odbywa się w oddziałach mieszkalnych. Paczki odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie odzieżowym.

 

 

 

Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających

 

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za odrębnym zezwoleniem Dyrektora paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Za zgodą lekarza Zakładu Karnego również z lekami o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

Przesyłki przyjmowane są w godz. 8:00 - 15:00 przez wyznaczonego funkcjonariusza.

W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie może być produktów żywnościowych.

Nie przyjmuje się paczek:

 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg,

 • zawierających artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości, jak też produktów które należy gotować, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach blaszanych, słodzików oraz "fast foodów", tj. pizza, frytki, zapiekanki, hamburgery, kebaby, szaszłyki, kurczaki, udka oraz inne ciepłe posiłki,

 • zawierających wewnątrz drażetki, pastylki itp. artykuły spożywcze,

 • zawierających wewnątrz produkty pakowane w nie oryginalne opakowania np. przesypywane do woreczków foliowych lub innych pojemników,

 • zawierających niedozwolone produkty, w tym min. wyroby tytoniowe, płyty CD, DVD oraz artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

 • bez spisu zawartosci.

W przypadku nieobecności osadzonego w zakładzie karnym nie przyjmuje się paczek dostarczonych do jednostki przez nadawcę, podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego.

W przypadku paczek dostarczanych drogą pocztową są one przesyłane na koszt Skarbu Państwa do jednostki, w której aktualnie osadzony przebywa.

 

 

Zasady przygotowywania paczek dla osadzonych przez osoby przybyłe na widzenie z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie Zakładu Karnego w Iławie. 

Przygotowywanie paczek odbywa się zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami osadzonych:


1. art. 113a§3 kkw – „osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę   z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5kg …”,
2. art. 138§1 pkt 13 i art. 221§2 pkt 3 kkw – „zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej”,
3. art. 141§1 kkw – „w wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami rodzinnymi lub osobistymi osadzonego nagrody mogą być stosowane jako ulgi”,
4. art. 113a§4 i art. 216§2 kkw – „otrzymania zezwolenia na otrzymanie paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz higieną” (zezwolenie takie osadzony musi uzyskać przed rozpoczęciem widzenia).

 

Poza przygotowaniem paczek zgodnie z ww. uprawnieniami dokonywanie zakupów dla skazanych nie będzie realizowane (nie dotyczy uprawnienia do poczęstunku podczas trwania widzenia).
 Po zakończonym widzeniu pozostały poczęstunek odwiedzający zabierają ze sobą i wynoszą poza teren jednostki.

 

Zasady przygotowywania paczek na bazie artykułów dopuszczonych  do sprzedaży w kantynie ustalam następująco:

1. Zakupów dokonuje wyłącznie osoba odwiedzająca.
2. Zakupione przedmioty pakuje sprzedawca do worków plastikowych,  a następnie umieszcza na nich nazwisko osadzonego, a wewnątrz paragon. W przypadku paczek innych niż z żywnością również „zezwolenie” (talon).
3. Worki są zamykane w sposób uniemożliwiający ingerencję w ich zawartość.
4. Po zakończeniu widzenia paczki przekazywane są osadzonemu w momencie odprowadzenia do oddziału mieszkalnego.
5. Kategorycznie zabrania się naruszania zamknięcia torby czy umieszczania w nich przedmiotów nie zakupionych w kantynie.
6. W oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka w porównaniu z paragonem. 

 

Zasady przygotowywania paczek dla osadzonych za pośrednictwem kantyny Zakładu Karnego w Iławie, tzw. elektronicznych.

Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. 
 

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   w biurze przepustek

c)    w sali widzeń

d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

   

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:

a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)

b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

 

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji ZK Iława, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Z.K. Iława.

 

 

 

KOMUNIKAT
Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie

 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży („kantyna”) znajdującego się na terenie Zakładzie Karnym w Iławie.
Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. 
 
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   w biurze przepustek

c)    w sali widzeń

d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

   

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:
a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)

b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

 

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji ZK Iława, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.
 
Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Z.K. Iława.
 

Pliki do pobrania:

 
1. Lista produktów dostępnych w kantynie ZK Iława. pobierz plik
2. Zamówienie na paczkę. pobierz plik
 
UWAGA
 

Wpłaty na wypiskę (zakupy realizowane przez osadzonych w kantynie)

dokonywać na konto:

98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

  
 
 
 
  

Zasady udzielania widzeń

 

 

 

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Iławie

 

( wyciąg z porządku wewnętrznego )

 

Dni, godziny, miejsca i porządek przeprowadzania widzeń

 

§ 12

 

 1. W zakładzie karnym organizuje się widzenia dla osadzonych w następujące dni tygodnia:

 • niedziela: 8.00– 15.00 dla osób tymczasowo aresztowanych,

 • czwartek, piątek, sobota i niedziela: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych,

 • we wszystkie dni tygodnia: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

 1. Widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego udzielane są we wszystkie dni tygodnia.

 2. Nie udziela się widzeń w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przypadajace w poniedziałek, wtorek lub środę za wyjątkiem I dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz I dnia Świąt Wielkanocnych.

 3. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

 4. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.

 5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 6. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.

 7. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.

 8. Osoby niepełnoletnie korzystają z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

 9. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut oraz sposobu ich udzielania.

 10. W czasie trwania widzeń istnieje możliwość realizacji indywidualnych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych i higienicznych. Paczki te sporządzane są przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie. Ustala się następujące zasady sporządzania paczek:, zakupów dokonuje osoba odwiedzająca; zakupione artykuły sprzedawca pakuje do worka plastikowego, a następnie umieszcza na nim dane osobowe osadzonego, a wewnątrz worka paragon; w przypadku innego rodzaju paczki wewnątrz worka umieszcza dodatkowo talon; worek zamykany jest w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego zawartość; po zakończeniu widzenia paczka przekazywana jest osadzonemu w chwili gdy odprowadzany jest do oddziału mieszkalnego; zabrania się naruszania zamknięcia worka czy umieszczania w nim przedmiotów nie zakupionych w kantynie; w oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka porównując jego zawartość z paragonem.

 11. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 12. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń, widzenie może zastać przerwane lub zakończone przed czasem.

 1. W czasie widzenia za zgodą dyrektora dopuszcza się przekazywanie osobie odwiedzającej lub osadzonemu płyt CD, DVD lub karty do gry Playstation, dokumentów, książek lub zdjęć. W takim przypadku przed wydaniem ich osadzonemu podlegają one kontroli przez odpowiednie służby zakładu karnego.

 

Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających

 


 

 • Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w dniach widzeń, w godzinach od 8:00 do 13:30.

 • Widzenia rozpoczynają się od godziny 8:00 i kończą się o godzinie 15:00.

 • Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe lub dłuższe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 12.30

 • W przypadku skazanych młodocianych, dorosłych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną M-2 i P-2 oraz wszystkich pozostałych realizujących widzenia z dziećmi do lat 15 zezwala się na jednorazowe udzielenie widzenia w wymiarze 180 minut. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 11.30

 • Przed rozpoczęciem widzenia osoby odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Samowolne zmiany wyznaczonego miejsca są zabronione. Naruszenie porządku oraz nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza stanowi podstawę do przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje funkcjonariusz prowadzący widzenia.

   

 • Zabrania się przekazywania w czasie widzenia odzieży, obuwia i innych przedmiotów pomiędzy osobami odwiedzającymi a skazanymi i tymczasowo aresztowanymi, bez uprzedniej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.