Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Iława Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Iławie

ul. 1 Maja 14

14-200 Iława

Tel./Fax: (89) 649-45-15 / fax (89) 649-27-30

E-mail: zk_ilawa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 Przeznaczenie:
          Zakład Karny w Iławie jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych o pojemności 1279 miejsc zakwaterowania.
          Wyodrębnia się następujące oddziały:
- areszt śledczy,
- zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
- zakład karny typu półotwartego dla młodocianych
- oddział terapeutyczny dla skazanych  z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i dla skazanych  uzależnionych od alkoholu

 Przy jednostce działa Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 realizujące nauczanie dla osadzonych w naszym zakładzie. Nauczanie realizowane jest na następujących poziomach:
- Szkoła Podstawowa dla Młodocianych

- Gimnazjum dla Dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
- wytwarzanie wyrobów stolarskich ( w zawodzie stolarz ),
- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ( w zawodzie ślusarz ),
- montaż systemów suchej zabudowy,
- wykonywanie robót malarskich-tapicerskich.

Historia:
IŁAWA – to malownicze miasto położone na Pojezierzu Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim wśród lasów, jezior i rzek. Otoczona rezerwatami przyrody, leżąca nad południowym brzegiem Jeziora Jeziorak, które jest najdłuższym jeziorem typu rynnowego w Polsce, mająca w swym obrębie największą wyspę śródlądową w Europie – Wielką Żuławę.
        Iławę w 1305 roku złożył komtur krzyżacki Sieghard von Schwarzburg, w tym samym roku otrzymała prawa miejskie. Miasto w swej historii przeszło wiele burz, kilkakrotnie zniszczone zostało niemal doszczętnie – zawsze jednak je odbudowywano. Przez wiele wieków pozostawało  w granicach Prus, później Niemiec. Dopiero w 1945 roku Iława została włączona do Polski.
        Właśnie jeszcze pod panowaniem Prus w Iławie (wówczas Deutsch Eylau) wybudowano kompleks koszarowy Pruskiego Pułku  Artylerii Polowej. Oprócz budynków mieszkalnych powstały również stajnie, budynki gospodarcze, działownie artyleryjskie oraz kasyno oficerskie. Iława w tamtych czasach była miastem typowo garnizonowym.  Kompleks spełniał swą funkcje aż do II wojny światowej, a po zakończeniu wojny został przejęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, następnie wraz z innymi obiektami wojskowymi został przekazany Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego
 Więzienie w Iławie zostało utworzone na mocy rozkazu MBP z dnia 19 czerwca 1949r. Pierwsi więźniowie zostali w nim osadzeni jeszcze w czerwcu tegoż roku.     

 Na przestrzeni lat zakład nazywał się:

 • Więzienie Karne w Iławie
 • Centralne Więzienie w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie
 • Rejonowy Zakłady Karny w Iławie (nadzór nad Ostródą i Działdowem)
 • Zakłady Karny w Iławie – która to nazwa obowiązuje do dziś.

 

 

Zastepca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Jerzy Trzciałkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 202
E-mail: jerzy.trzcialkowski@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Mariusz Stępka
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 311
E-mail: mariusz.stepka@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Anna Kacprzycka
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 286
E-mail: anna.kacprzycka@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Adam Nowicki
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 203
E-mail: adam.nowicki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Robert Borkowski
Tel./Fax: (89) 649-45-15 wewn. 260 / kom. 519 726 224
E-mail: robert.borkowski2@sw.gov.pl

LEKARZ CHIRURG

Funkcjonariusz

 

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 649-45-15 wewn. 200 / fax (89) 649-27-30
Dowódca Zmiany: (89) 649-45-15
Dział Organizacyjny: (89) 649-45-15 wewn. 207
Dział Kadr: (89) 649-45-15 wewn. 204 / (89) 649-45-15 wewn. 289
Dział Penitencjarny: (89) 649-45-15 wewn. 250 / (89) 649-45-15 wewn. 260
Dział Ochrony: (89) 649-45-15 wewn. 210 / (89) 649-45-15 wewn. 211
Dział Ewidencji: (89) 649-45-15 wewn. 272 / (89) 649-45-15 wewn. 273
Dział Kwatermistrzowski: (89) 649-45-15 wewn. 300
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 649-45-15 wewn. 271
Dział Łączności i Informatyki: (89) 649-45-15 wewn. 360 / (89) 649-45-15 wewn. 600
Dział Finansowy: (89) 649-45-15 wewn. 280
Służba Zdrowia: (89) 649-45-15 wewn. 294

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn
1 Maja 14
Iława
98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Iławie
( wyciąg z porządku wewnętrznego )

 

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek

 

 

 

 

§  15

1.      Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał jedną paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

2.      W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością w tym samym kwartale, jak również paczek, które przekraczają dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do zakładu karnego.

3.      W szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą dyrektora, osadzonemu może zostać dostarczona paczka przekraczająca dopuszczalny ciężar.

4.      Paczki, o których mowa w pkt. 14 podlegają zwrotowi:

·        bezpośrednio osobie, która dostarczyła osobiście paczkę,

·        na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana przez urząd pocztowy.

5.      W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 Kodeksu wprowadzam druki:

-        zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

-        zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej,

-        zezwolenie na otrzymanie paczki szkolnej – tylko dla uczniów CKU.

   Wymienione druki należy w całości nakleić na paczkę w widocznym miejscu, wraz ze spisem jej zawartości.

6.      W przypadku przetransportowania osadzonego z innej jednostki penitencjarnej dopuszcza się przyjmowanie paczek higienicznych i odzieżowych zgodnie z zezwoleniem wydanym jeszcze w poprzedniej jednostce, na zasadach tam obowiązujących.

7.      W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

8.      Paczki mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 800 – 1500 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską  lub gońca) do godziny 1730.

9.      We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach odzieżowych i higienicznych przesyłania żywności.

10.  W paczkach żywnościowych nie mogą być dostarczane produkty wymagające obróbki termicznej, słoiki, mleko w proszku, konserwy w puszkach metalowych, słodziki oraz artykuły żywnościowe typu „fast food” (w szczególności: pizza, frytki, hamburgery, kebab, szaszłyki, kurczaki inne ciepłe posiłki oraz wszelkiego rodzaju herbaty, kawa, przyprawy, sosy, zupki tzw. chińskie, substancje ciekłe i maziste).

11.  Paczki zawierające artykuły niezgodne z jej przeznaczeniem np. artykuły higieniczne w paczce żywnościowej, odzieżowe w paczce higienicznej, itp. podlegają zwrotowi na koszt nadawcy. W paczkach za zgodą dyrektora mogą być dostarczane za zgodą dyrektora zdjęcia.

12.  Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

13.   Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godzinach 800 - 1800, a paczki odzieżowe i higieniczne w dni robocze w godz. 800–1500  

14.  Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego.  W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

15.  Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, a uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

16.  Dopuszcza się za zgodą dyrektora przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD.
W takim przypadku przed wydaniem ich do użytkowania podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.

17.  Wydawanie korespondencji, paczek higienicznych i żywnościowych odbywa się w oddziałach mieszkalnych. Paczki żywnościowe wydaje funkcjonariusz działu ochrony, natomiast higieniczne kwatermistrz. Paczki higieniczne dla osadzonych z oddziału penitencjarnego nr 4 zatrudnionych w godzinach pracy administracji wydaje po zakończeniu pracy funkcjonariusz działu ochrony. Paczki odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie odzieżowym.

 

 Komunikat

Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających

 

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za odrębnym zezwoleniem Dyrektora paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Za zgodą lekarza Zakładu Karnego również z lekami o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.

Przesyłki przyjmowane są w godz. 8:00 - 15:00 przez wyznaczonego funkcjonariusza.

W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie może być produktów żywnościowych.

Nie przyjmuje się paczek:

 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg,

 • zawierających artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości, jak też produktów które należy gotować, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach blaszanych, słodzików oraz "fast foodów", tj. pizza, frytki, zapiekanki, hamburgery, kebaby, szaszłyki, kurczaki, udka oraz inne ciepłe posiłki,

 • zawierających wewnątrz drażetki, pastylki itp. artykuły spożywcze,

 • zawierających wewnątrz produkty pakowane w nie oryginalne opakowania np. przesypywane do woreczków foliowych lub innych pojemników,

 • zawierających niedozwolone produkty, w tym min. wyroby tytoniowe, płyty CD, DVD oraz artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

 • bez spisu zawartosci.

W przypadku nieobecności osadzonego w zakładzie karnym nie przyjmuje się paczek dostarczonych do jednostki przez nadawcę, podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego.

 

 

 

KOMUNIKAT
Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie

 

 

Informuję, że od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży („kantyna”) znajdującego się na terenie Zakładzie Karnym w Iławie.
Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. 
 
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

a)   w punkcie sprzedaży,

b)   w biurze przepustek

c)    w sali widzeń

d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki

   

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:
a)   w punkcie sprzedaży (sala widzeń)

b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

 

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji ZK Iława, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.
 
Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Z.K. Iława.
 

Pliki do pobrania:

 
1. Lista produktów dostępnych w kantynie ZK Iława. pobierz plik
2. Zamówienie na paczkę. pobierz plik
 
UWAGA
 

Wpłaty na wypiskę (zakupy realizowane przez osadzonych w kantynie)

dokonywać na konto:

98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

 

     Osobom zgłaszającym się lub doprowadzonym do Zakładu Karnego w Iławie celem odbycia kary pozbawienia wolności lub zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zabrania się przynoszenia ze sobą: wyrobów tytoniowych, produktów wymagających obróbki termicznej, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach metalowych, słodzików oraz artykułów żywnościowych typu „fast food” (w szczególności: pizza, frytki, hamburgery, kebab, szaszłyki, kurczaki, inne ciepłe posiłki) oraz wszelkiego rodzaju herbaty, kawy, przypraw, sosów, zupek tzw. chińskich, substancji ciekłych i mazistych.
     Nie mogą być również przyniesione artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
     Przyniesienie powyższych produktów będzie skutkowało ich  nie wydaniem osadzonemu oraz zdeponowaniem do czasu przekazania osobom odwiedzającym na najbliższym widzeniu.

 

.

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

 

W celu usprawnienia realizacji prawa skazanych do korzystania z aparatów samoinkasujących nastąpi zamiana operatora obsługującego aparaty samoinkasujące.

W Zakładzie Karnym w Iławie zostaną zamontowane aparaty samoinkasujące firmy Dialtech.
Z tego względu dotychczasowe aparaty zostaną odłączone i zastąpione nowymi.
Z aparatów firmy Dialtech można dzwonić przy użyciu kart telefonicznych:

- Dialtech (10 zł, 15 zł, 20zł, 30 zł)
- Phone Tanie Gadanie ( 10 zł, 20zł, 30 zł, 50 zł) oraz
- Gadka Szmatka (10 zł, 20zł, 30zł, 50 zł)

Montaż aparatów i zmiana operatora przewidywana jest na koniec kwietnia 2015 roku.

Informację dot. cennika i obsługi kart można uzyskać pod nr telefonu 61/ 820 99 00

 
 
  
 

Zasady udzielania widzeń

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO w IŁAWIE

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, informuję, iż widzenia na

terenie Zakładu Karnego w Iławie w pierwszej kolejności udzielane będą:

 1. Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 2. Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach);
 3. Osobom powyżej 75 roku życia;
 4. Kobietom w zaawansowanej ciąży.

 

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Iławie
( wyciąg z porządku wewnętrznego )

 

Dni, godziny, miejsca i porządek przeprowadzania widzeń

 

 

§ 12 

 

 

 1. W  zakładzie karnym organizuje się widzenia dla osadzonych w następujące dni tygodnia:
 • niedziela: 8.00– 15.00 dla osób tymczasowo aresztowanych,
 • czwartek, piątek, sobota i niedziela:  8.00 – 15.00  dla osób skazanych i ukaranych,
 • we wszystkie dni tygodnia: 8.00 – 15.00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
 1. Widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego udzielane są we wszystkie dni tygodnia.
 2. Nie udziela się widzeń w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy przypadające w poniedziałek, wtorek lub środę za wyjątkiem I dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz I dnia Świąt Wielkanocnych.
 3. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.
 4. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13.30. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
 5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.
 7. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.
 8. Osoby niepełnoletnie korzystają z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
 9. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut oraz sposobu ich udzielania.
 10. W czasie trwania widzeń istnieje możliwość realizacji indywidualnych uprawnień osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych i higienicznych. Paczki te sporządzane są przez osoby odwiedzające z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie. Ustala się następujące zasady sporządzania paczek:
 • zakupów dokonuje osoba odwiedzająca;
 • zakupione artykuły sprzedawca pakuje do worka plastikowego, a następnie umieszcza na nim dane osobowe osadzonego, a wewnątrz worka paragon; w przypadku innego rodzaju paczki wewnątrz worka umieszcza dodatkowo talon;
 • worek zamykany jest w sposób uniemożliwiający ingerencję w jego zawartość;
 • po zakończeniu widzenia paczka przekazywana jest osadzonemu w chwili gdy odprowadzany jest do oddziału mieszkalnego;
 • zabrania się naruszania zamknięcia worka czy umieszczania w nim przedmiotów nie zakupionych w kantynie;
 • w oddziale mieszkalnym oddziałowy dokonuje sprawdzenia zawartości worka porównując jego zawartość z paragonem.  
 1. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione    w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń, widzenie może zastać przerwane lub zakończone przed czasem.
 3. W czasie widzenia za zgodą dyrektora dopuszcza się przekazywanie osobie odwiedzającej lub osadzonemu płyt CD, DVD lub karty do gry Playstation, dokumentów, książek lub zdjęć. W takim przypadku przed wydaniem ich osadzonemu podlegają one kontroli przez odpowiednie służby zakładu karnego.

Komunikat
Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie dla osób odwiedzających

 • Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe lub dłuższe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Przyjmowanie podań o łączenie widzeń realizowane jest do godziny 12.30