Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kamińsk Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kamińsku

XXX-Lecia PRL 1

11-220 Górowo Iławeckie

Tel./Fax: tel.: (89) 761-74-00 / fax: (89) 761-70-77

E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 Przeznaczenie:

    Zakład Karny w Kamińsku aktualnie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych zgodnie z podgrupą klasyfikacją: R-1/p, R-1/z, R-1/t oraz zakładem karnym typu półotwartego zgodnie z podgrupą klasyfikacyjną: R-2/z, R-2/p, R-2/t. Ponadto w tutejszej jednostce przebywać mogą skazani z podgrupą klasyfikacyjną R-1/p, R-1/z, R-1/t, R-2/z, R-2/p, R-2/t, chorzy na cukrzycę insulinozależną.
Pojemność Zakładu Karnego w Kamińsku ustalona została na 1307 miejsc zakwaterowania.

Historia:

    Zakład Karny w Kamińsku położony jest w północnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Zbudowany został na początku lat trzydziestych XX wieku, z przeznaczeniem na koszary wojskowe dla żołnierzy hitlerowskich. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj jeden z największych obozów jenieckich w Prusach Wschodnich – Stalag I A. W latach 1948 – 1950 na terenie poniemieckiego poligonu wojskowego Stablack, który po ostatecznym ustaleniu granicy polsko – radzieckiej znalazł się w Polsce powstawały ośrodki pracy więźniów. Tworzono je na bazie likwidowanych stopniowo od 1948 r. obozów pracy. Stablack to nic innego, jak dawana nazwa Kamińska – obszaru położonego pomiędzy Górowem Iławeckim, a Pruską Iławką, który miał służyć Wermachtowi. Okoliczny teren doskonale nadawał się do tego celu ze względu na małe zaludnienie oraz dużą ilość lasów. W dniu 02.11.1950 r. szef Sztabu Generalnego, a jednocześnie wiceminister Obrony Narodowej, gen. broni Władysław Korczyc rozkazem wyraził zgodę na przekazanie obiektu koszarowego „Kamieńsko” na rzecz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ówczesny Departament Więziennictwa w ww. Ministerstwie poszukiwał obiektów wojskowych, które można było adoptować na potrzeby więziennictwa. W chwili przejmowania poligonu na powierzchni około 1200 ha znajdowało się 80 murowanych budynków różnej konstrukcji. Według szkicu sytuacyjnego sporządzonego w czasie przejmowania poligonu, na bloki więzienne adaptowano ogółem 8 budynków koszarowych, które mogły pomieścić łącznie 2432 osoby. Jeden z budynków przeznaczono na potrzeby administracji więzienia. Przez pierwszy rok funkcjonowania, do 01.10.1951 r. Ośrodek Pracy Więźniów przynależny był ewidencyjnie do bartoszyckiego więzienia, jako jednostki macierzystej. Niemal całą kadrę zaangażowano w pracę na rzecz tworzenia nowego więzienia, zwłaszcza przy konwojowaniu więźniów zatrudnionych przy jego odbudowie. W 1958 r. ogrodzenie kolczaste zastąpiono siatką drucianą. Formalny nabór kadry rozpoczęto w dniu 01.10.1951 r. Ponieważ pojemność tworzonego ośrodka przekraczała 500 więźniów, ośrodek zaliczono do pierwszej klasy. W okresie tym w ośrodku przebywali więźniowie z Barczewa, Iławy, Olsztyna i Ostródy. Przeznaczenie zakładu na przestrzeni lat ulegało zmianom. W połowie 1953 r. zdecydowano nawet, że w Kamińsku oprócz więźniów mężczyzn przebywać będą również kobiety. Pod koniec 1953 r. w więzieniu przebywało już ponad 2000 więźniów. W latach 60-tych XX w. wybudowano na ternie jednostki dużą salę kinową, która mogła pomieścić jednorazowo ponad 100 więźniów. W roku 1957 powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, a rok później Szkoła Rolniczo – Ogrodnicza. W roku 1960 powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali, Siatkarnia oraz Betoniarnia. W roku 1964 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu metalowym. Od 1964 r. w zakładzie zostali osadzani tylko recydywiści penitencjarni. Czasowo, pod koniec lat 80-tych funkcjonował także areszt śledczy. W roku 1981 Zakład Karny w Kamińsku nawiedził bunt skazanych co spowodowało zniszczenie znacznej części zakładu karnego. Późniejsza odbudowa pozwoliła na stworzenie dobrych warunków odbywania kary. Wygląd zakładu nabrał zupełnie innego wymiaru. Zbudowano cele z węzłem sanitarnym, w każdym pawilonie powstały łaźnie oraz duże świetlice.

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Cezary Kosacz
Tel./Fax: (89) 761-74-77 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Zdzisław Szewczyk
Tel./Fax: (89) 761-74-63 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kamiinsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
kpt. Wojciech Szczudło
Tel./Fax: (89) 761-74-73 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr Tomasz Kozłowski
Tel./Fax: (89) 761-74-47 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppor. Piotr Korostyński
Tel./Fax: (89) 761-74-48 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Ewa Misztal
Tel./Fax: (89) 761-74-81 / 698-849-991 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: Ewa.Misztal2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 761-74-83
Dowódca Zmiany: (89) 761-75-85
Dział Organizacyjny: (89) 761-74-49
Dział Kadr: (89) 761-74-92 / (89) 761-74-94
Dział Penitencjarny: (89) 761-74-81
Dział Ochrony: (89) 761-74-12
Dział Ewidencji: (89) 761-74-75 / (89) 761-74-72
Dział Kwatermistrzowski: (89) 761-74-61
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 761-74-90
Dział Łączności i Informatyki: (89) 761-74-14 / (89) 761-75-00
Dział Finansowy: (89) 761-74-53 / (89) 761-74-13
Służba Zdrowia: (89) 761-75-26

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn 
XXX- Lecia PRL 1
11-220   Kamińsk
61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

UWAGA: Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,

 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,

 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,

 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W GDAŃSKU 22 1130 1121 0006 5624 2920 0037, a w przypadku dokonywania przelewu z zagranicy numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN, tj.: PL 22 1130 1121 0006 5624 2920 0037 SWIFT, BIC kod: GOSKPLPW

 • prześlij wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty; możesz to zrobić:

 

1. za pośrednictwem e-maila, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres: oddzialkaminsk@igbbielik.pl

 

2. drogą pocztową na adres:

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Czarnem

Oddział Kamińsk

11-220 Górowo Iławeckie

Kamińsk, ul. XXX-lecia 1

 

3. lub faxem na numer: +48-89-761-73-00

 

 • po otrzymaniu zamówienia i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

   

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.


NIEZBĘDNYM DLA PRAWIDŁOWEGO ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW JEST PODANIE W POLU „TYTUŁEM” IMIENIA, NAZWISKA I IMIENIA OJCA OSADZONEGO.

 

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,

 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,

 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,

 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,

 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,

 • opłać realizację paczek.

 

Zamówienie na paczkę (druk do pobrania)

 

Zasady przyjmowania sprzętu RTV:


 Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE”. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

     Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 16:00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
   NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

 

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

 

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

 

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. XXX-Lecia PRL 1 
                               11-220 Górowo Iławeckie
 

nr rachunku:       61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

 

kwota:                   100,00

 

tytułem:               Kowalski Zygmunt s. Jerzego

 

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

 

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000


SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW
 

 

Zasady udzielania widzeń

    Widzenia dla skazanych odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 08.00 – 16.00 oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) w godzinach 08.00 – 16.00. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach. Od dnia 05.08.2013 r. widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorującej odbywać się będą od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00. Prośby o udzielenie widzenia z osadzonymi winny być złożone przez osoby odwiedzające do godziny 14.30. Zgłoszenie takie winno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń w miarę możliwości poza kolejnością. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
    Istnieje również możliwość sporządzenia paczki podczas widzenia z artykułów dostępnych w kantynie zakładu karnego.

Informuje się wszystkie osoby odwiedzające, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi będą udzielane:

 • kobietom w zaawansowanej ciązy,
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.