Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kamińsk Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kamińsku

XXX-Lecia PRL 1

11-220 Górowo Iławeckie

Tel./Fax: tel.: (89) 761-74-00 / fax: (89) 761-70-77

E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 Przeznaczenie:

    Zakład Karny w Kamińsku aktualnie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych zgodnie z podgrupą klasyfikacją: R-1/p, R-1/z, R-1/t oraz zakładem karnym typu półotwartego zgodnie z podgrupą klasyfikacyjną: R-2/z, R-2/p, R-2/t. Ponadto w tutejszej jednostce przebywać mogą skazani z podgrupą klasyfikacyjną R-1/p, R-1/z, R-1/t, R-2/z, R-2/p, R-2/t, chorzy na cukrzycę insulinozależną.
Pojemność Zakładu Karnego w Kamińsku ustalona została na 1307 miejsc zakwaterowania.

Historia:

    Zakład Karny w Kamińsku położony jest w północnej części województwa warmińsko – mazurskiego. Zbudowany został na początku lat trzydziestych XX wieku, z przeznaczeniem na koszary wojskowe dla żołnierzy hitlerowskich. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj jeden z największych obozów jenieckich w Prusach Wschodnich – Stalag I A. W latach 1948 – 1950 na terenie poniemieckiego poligonu wojskowego Stablack, który po ostatecznym ustaleniu granicy polsko – radzieckiej znalazł się w Polsce powstawały ośrodki pracy więźniów. Tworzono je na bazie likwidowanych stopniowo od 1948 r. obozów pracy. Stablack to nic innego, jak dawana nazwa Kamińska – obszaru położonego pomiędzy Górowem Iławeckim, a Pruską Iławką, który miał służyć Wermachtowi. Okoliczny teren doskonale nadawał się do tego celu ze względu na małe zaludnienie oraz dużą ilość lasów. W dniu 02.11.1950 r. szef Sztabu Generalnego, a jednocześnie wiceminister Obrony Narodowej, gen. broni Władysław Korczyc rozkazem wyraził zgodę na przekazanie obiektu koszarowego „Kamieńsko” na rzecz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ówczesny Departament Więziennictwa w ww. Ministerstwie poszukiwał obiektów wojskowych, które można było adoptować na potrzeby więziennictwa. W chwili przejmowania poligonu na powierzchni około 1200 ha znajdowało się 80 murowanych budynków różnej konstrukcji. Według szkicu sytuacyjnego sporządzonego w czasie przejmowania poligonu, na bloki więzienne adaptowano ogółem 8 budynków koszarowych, które mogły pomieścić łącznie 2432 osoby. Jeden z budynków przeznaczono na potrzeby administracji więzienia. Przez pierwszy rok funkcjonowania, do 01.10.1951 r. Ośrodek Pracy Więźniów przynależny był ewidencyjnie do bartoszyckiego więzienia, jako jednostki macierzystej. Niemal całą kadrę zaangażowano w pracę na rzecz tworzenia nowego więzienia, zwłaszcza przy konwojowaniu więźniów zatrudnionych przy jego odbudowie. W 1958 r. ogrodzenie kolczaste zastąpiono siatką drucianą. Formalny nabór kadry rozpoczęto w dniu 01.10.1951 r. Ponieważ pojemność tworzonego ośrodka przekraczała 500 więźniów, ośrodek zaliczono do pierwszej klasy. W okresie tym w ośrodku przebywali więźniowie z Barczewa, Iławy, Olsztyna i Ostródy. Przeznaczenie zakładu na przestrzeni lat ulegało zmianom. W połowie 1953 r. zdecydowano nawet, że w Kamińsku oprócz więźniów mężczyzn przebywać będą również kobiety. Pod koniec 1953 r. w więzieniu przebywało już ponad 2000 więźniów. W latach 60-tych XX w. wybudowano na ternie jednostki dużą salę kinową, która mogła pomieścić jednorazowo ponad 100 więźniów. W roku 1957 powstała Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, a rok później Szkoła Rolniczo – Ogrodnicza. W roku 1960 powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali, Siatkarnia oraz Betoniarnia. W roku 1964 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu metalowym. Od 1964 r. w zakładzie zostali osadzani tylko recydywiści penitencjarni. Czasowo, pod koniec lat 80-tych funkcjonował także areszt śledczy. W roku 1981 Zakład Karny w Kamińsku nawiedził bunt skazanych co spowodowało zniszczenie znacznej części zakładu karnego. Późniejsza odbudowa pozwoliła na stworzenie dobrych warunków odbywania kary. Wygląd zakładu nabrał zupełnie innego wymiaru. Zbudowano cele z węzłem sanitarnym, w każdym pawilonie powstały łaźnie oraz duże świetlice.

 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Arkadiusz Szpakowski
Tel./Fax: (89) 761-74-77 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Zdzisław Szewczyk
Tel./Fax: (89) 761-74-63 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kamiinsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Andrzej Kinal
Tel./Fax: (89) 761-74-73 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Cezary Kosacz
Tel./Fax: (89) 761-74-48 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Zbigniew Rokita
Tel./Fax: (89) 761-74-47 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: zbigniew.rokita@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Ewa Misztal
Tel./Fax: (89) 761-74-04 / 698-849-991 / fax: (89) 761-70-77
E-mail: Ewa.Misztal2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (89) 761-74-83
Dowódca Zmiany: (89) 761-75-85
Dział Organizacyjny: (89) 761-74-49
Dział Kadr: (89) 761-74-92 / (89) 761-74-94
Dział Penitencjarny: (89) 761-74-81
Dział Ochrony: (89) 761-74-12
Dział Ewidencji: (89) 761-74-75 / (89) 761-74-72
Dział Kwatermistrzowski: (89) 761-74-61
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 761-74-90
Dział Łączności i Informatyki: (89) 761-74-14 / (89) 761-75-00
Dział Finansowy: (89) 761-74-53 / (89) 761-74-13
Służba Zdrowia: (89) 761-75-26

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn 
XXX- Lecia PRL 1
11-220   Kamińsk
61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT


Informuje się osoby odwiedzające, że z dniem 01.01.2012 r. wprowadza się możliwość realizacji prawa osadzonego do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg za pośrednictwem punktu sprzedaży „kantyny”, znajdującej się na terenie tutejszej jednostki. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży (kantyna) lub drogą pocztową. Lista produktów oraz formularz zamówienia dostępny będzie w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń i na stronie internetowej jednostki penitencjarnej. Druk zamówienia zawiera dane odbiorcy paczki , nazwę zamawianych produktów i ich pozycję katalogową, ilość, cenę brutto oraz wagę. Dla właściwej realizacji zamówienia niezbędnym jest wpisanie numeru konta punktu sprzedaży na który należy dokonać wpłaty przed zamówieniem paczki. W przypadku ZK Kamińsk konta – Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania”  w Czarnem, Oddział w Kamińsku, Kamińsk, ul. XXX-Lecia PRL 1, 11-220 Górowo Iławeckie nr  83 1130 1121 0006 5624 2920 0006,  z dopiskiem nazwiska, imienia i imienia ojca odbiorcy paczki. Paczka realizowana w drodze zmówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła zostać zrealizowana, przekazane zostaną przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ, ŻE W DALSZYM CIĄGU PACZKI ŻYWNOŚCIOWE MOŻNA DOSTARCZAĆ NA ZASADACH DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH.

 
 
Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:
Zakład Karny w Kamińsku
ul. XXX – lecia PRL 1
11-220 Górowo Iławeckie
np. Jan Kowalski syn Henryka

Zasady przyjmowania paczek:
     Paczki z żywnością można dostarczyć do Zakładu Karnego osobiście albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę albo firmę kurierską. Przyjmowane są do zakładu w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty i niedziele od godziny 8.00 do 16.00. Paczka powinna zawierać czytelny i pełny opis danych skazanego, do którego jest skierowana, oznaczenie rodzaju paczki (żywnościowa, higieniczna), a wewnątrz spis jej zawartości. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez  naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz produkty spożywcze nadające się do spożycia wyłącznie po obróbce termicznej w postaci gotowania, smażenia  lub pieczenia (np. ryż, makaron). We wszystkich rodzajach paczek zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno - odzieżowych, żywności. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt. Waga paczki żywnościowej lub higieniczno - odzieżowej wraz z opakowaniem nie może przekraczać 5 kg. W przypadku dostarczenia kolejnych paczek z żywnością bez stosownego zezwolenia w tym samym kwartale, jak również paczek przekraczających dopuszczalny ciężar, nie zostaną one przyjęte do zakładu i zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

Zasady przyjmowania sprzętu RTV:


 Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE” oraz musi być zasilany z sieci, baterii lub zasilacza połączonego trwale z urządzeniem. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

     Sprzęt RTV przyjmowany jest od poniedziałku do piątku do godziny 14.00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
   NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości;
- żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
- higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.
- zawierających środki odurzające, psychotropowe, wyroby alkoholowe i tytoniowe

 

 

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

 

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

 

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. XXX-Lecia PRL 1 
                               11-220 Górowo Iławeckie
 

nr rachunku:       61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

 

kwota:                   100,00

 

tytułem:               Kowalski Zygmunt s. Jerzego

 

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

 

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000


SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW
 

 

Zasady udzielania widzeń

    Widzenia dla skazanych odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 08.00 – 16.00 oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) w godzinach 08.00 – 16.00. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach. Od dnia 05.08.2013 r. widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorującej odbywać się będą od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00. Prośby o udzielenie widzenia z osadzonymi winny być złożone przez osoby odwiedzające do godziny 14.30. Zgłoszenie takie winno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń w miarę możliwości poza kolejnością. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
    Istnieje również możliwość sporządzenia paczki podczas widzenia z artykułów dostępnych w kantynie zakładu karnego.

Informuje się wszystkie osoby odwiedzające, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi będą udzielane:

  • kobietom w zaawansowanej ciązy,
  • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
  • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
  • osobom powyżej 75 roku życia.