Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Prudnik Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Prudniku

ul. Kościuszki 7

48-200 Prudnik

Tel./Fax: (77) 406 83 70 / (77) 406 83 80

E-mail: as_prudnik@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

   Areszt Śledczy w Prudniku jest jednostką penitencjarną, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Dysponuje również oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki wynosi 137 miejsc. Areszt Śledczy w Prudniku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Obsługuje sądy i prokuratury w Prudniku, Nysie i Głubczycach.

 

Historia Aresztu Śledczego w Prudniku
     Początki prudnickiego więziennictwa  skrywają się w mrokach średniowiecza. Pierwsze wzmianki na temat wymierzania przestępcom sprawiedliwości datowane są na rok 1384. Wtedy to książę Władysław Opolczyk nadał prudniczanom prawo karania złoczyńców, stanowiąc co następuje : „ ..za wiedzą księcia wszyscy zbóje , którzy gwałt czynią , mordują , kradną, oczy wydłubują - stracą szyję. Także i ten kto im pomaga....”. Nie zachowały się jednak żadne informacje o tym gdzie i w jaki  sposób „czyniono” sprawiedliwość.
     Pierwsze dane na ten temat przynosi z sobą dopiero doba renesansu. Pewien prudnicki stolarz za bluźnierstwo osadzony został w więzieniu na osiem dni. Ukarano też karą więzienia parę, która dopuściła się czynu nieobyczajnego. W październiku 1828 r. okradziono kościół parafialny. Sprawca podczas ucieczki przez okno spadł i poturbował się tak , że nie był w stanie unieść łupu m.in. monstrancji i kielichów. Dlatego też ujęcie go i wtrącenie   do więzienia nie było już zbyt trudne. W parę tygodni później czeladnik garncarski w okrutny sposób zamordował żonę archiwisty sądowego oraz jej 15-letnią służącą. Zbrodniarza ujęto końcem listopada  1828r., i do czasu  osądzenia oraz wykonania wyroku śmierci, umieszczono w areszcie, w ciężkich warunkach - cele więzienne do roku 1832 były  nieogrzewane. Wyrok (łamanie kołem) wykonano w obecności wielotysięcznych tłumów w dniu 27.04.1832r. Była to ostatnia publiczna egzekucja w Prudniku.
      Wraz z intensywnym rozwojem Prudnika, datowanym na pierwszą połowę XIX w. w mieście nasiliła się także przestępczość. Więzienie miejskie nie mogło pomieścić osadzanych w nim przestępców. Dlatego też na parceli, otrzymanej nieodpłatnie od  miasta w 1853 r., pobudowano gmach nowego , mieszczącego 120 cel, więzienia na potrzeby sądu powiatowego. Budowę, sfinansowaną przez państwo pruskie, zakończono w 1856 roku. Budynek więzienia założony na planie prostokąta, przetrwał do czasów obecnych i w nim właśnie mieści się prudnicki Areszt Śledczy. W jednym z zapisków zawarto informację, że więzienie było odbudowywane, co mogłoby świadczyć, że gmach aresztu ma historię dłuższą, niż mogłoby się wydawać. W okresie XX-lecia międzywojennego, w związku z represjami prowadzonymi przez władze niemieckie wobec zamieszkujących w powiecie prudnickim  Polaków, kilku z nich zostało umieszczonych w więzieniu za to, iż posłali dzieci do polskiej szkoły. Po zakończeniu II-ej wojny światowej, kiedy Śląsk wraz z ziemią prudnicką wszedł w skład odrodzonego państwa polskiego, zdarzały się natomiast takie sytuacje, że w Więzieniu Karno-Śledczym w Prądniku ( tak się wówczas nazywała jednostka penitencjarna i miasto) osadzano osoby pochodzenia niemieckiego, skazywane na kary pozbawienia wolności za ...współpracę z Niemcami.
     Mury Aresztu Śledczego w Prudniku kryją wiele tajemnic, rozegrało się tu  wiele tragedii ludzkich. Z przekazu emerytów Służby Więziennej i dokumentów archiwalnych , dostępnych jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych wynika, że  po zakończeniu II wojny światowej, w roku 1947 wykonano tu dwa wyroki śmierci. Pierwszy na Ukraińcu, który podczas wojny zamordował na ziemiach wschodnich kilka osób i po przyjeździe na ziemie „ odzyskane ” został zdemaskowany przez rodzinę jednej z ofiar . Drugi wyrok, szczególnie niechlubny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, ze względu na tzw. „czapkę polityczną”, która  była stosowana w każdym niemal uzasadnieniu, bez względu na rodzaj przestępstwa, czy też (mówiąc dzisiejszym językiem) stopień społecznej szkodliwości czynu, wykonano na nieszczęśniku, który: „ukradł krowę z pobliskiego pastwiska , czym działał na szkodę  i przeciwko ustrojowi państwa”.
 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Leszek Srębacz
Tel./Fax: (77) 406-83-70 wewn. 10
E-mail: as_prudnik@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Artur Pikuła
Tel./Fax: (77) 406-83-70 wewn. 30
E-mail: rzecznik_prudnik@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: Tel. / Fax: (77) 406-83-70 wewn. 11 / (77) 406-83-80
Dowódca Zmiany: (77) 406-83-70 wewn. 57
Dział Organizacyjny: (77) 406-83-70 wewn. 11
Dział Kadr: (77) 406-83-70 wewn. 12
Dział Penitencjarny: (77) 406-83-70 wewn. 30 do 34
Dział Ochrony: (77) 406-83-70 wewn. 20 do 21
Dział Ewidencji: (77) 406-83-70 wewn. 14 do 16
Dział Kwatermistrzowski: (77) 406-83-70 wewn. 40 do 43 / (77) 406-83-70 wewn. 49
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 406-83-70 wewn. 22
Dział Łączności i Informatyki: (77) 406-83-70 wewn. 22
Dział Finansowy: (77) 406-83-70 wewn. 17 do 19
Służba Zdrowia: (77) 406-83-70 wewn. 35 do 36

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Opole
91 1010 1401 0053 7913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.00
Wtorek: 7.30-15.00
Środa: 7.30-15.00
Czwartek: 7.30-15.00
Piątek: 7.30-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Sposób realizacji uprawnienia dotyczącego realizacji paczki żywnościowej.

 

 1. Osadzony ma prawo do otrzymania paczki żywnościowej (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe), nie czyściej niż raz w miesiącu za pośrednictwem aresztu. Paczkę osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.
 2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne
  w jednostce penitencjarnej:
 • w punkcie sprzedaży
 • w pomieszczeniu wartowni
 • w poczekalni dla osób odwiedzających
 • w salach widzeń
 • na stronie internetowej aresztu

 

 1. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

Potwierdzenie uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej wykonuje się zgodnie z poniższą procedurą:

 • podmiot przygotowujący paczkę dla osadzonego oraz dyrektor jednostki penitencjarnej wyznaczają osoby do współpracy w celu realizacji prawa osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej (zwanej dalej odpowiednio „przedstawiciel podmiotu”- pracownik kantyny i „pracownik SW – funkcjonariusz udzielający widzeń, funkcjonariusz pełniący służbę „bramowego”, wychowawca).
 • po wpłynięciu zamówienia pracownik kantyny kontaktuje się z funkcjonariuszem SW
  i przekazuje dane osadzonego, którego zamówienie dotyczy oraz dane osoby składającej zamówienie. Pracownik SW dokonuje sprawdzenia  czy osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej oraz czy osoba składająca zamówienie może je złożyć i przekazuje informację zwrotną pracownikowi kantyny.
 1. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz
  z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 2. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane
  są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła
  (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją
  o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. 
 3. Paczki z niezbędną osadzonemu odzieżą, bielizną, obuwiem, innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami, przyjmowane są do jednostki na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora w dniach pracy administracji oraz w dniach udzielania widzeń w godz. 08:00 – 15:00.
 4. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy przesyłanych w w/w paczce naruszają zapis pkt. VII nie zostaną przyjęte do aresztu lub odesłane na koszt osadzonego do nadawcy.
 5. Nadawca umieszcza wewnątrz paczki spis jej zawartości.
 6. Dostarczona do jednostki paczka podlega kontroli m. in. przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
 7. Wydawanie przedmiotów i rzeczy odbywa się w po zaewidencjonowaniu ich
  w magazynie depozytowym, w obecności osadzonego.
 8. Wydawanie przedmiotów należących do osadzonego, na zewnątrz jednostki odbywa się za pośrednictwem magazynu depozytowego, w oparciu o informacje zawarte w prośbie osadzonego, zatwierdzonej przez dyrektora jednostki, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. 
 9. W dniach przeznaczonych na widzenia, osoby najbliższe mają możliwości wejścia na teren aresztu i złożenia zamówienia na paczkę żywnościową i artykuły higieniczne w kantynie, za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość, po wcześniejszym sprawdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.

 

 

Poniżej zamieszczamy listę produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Prudniku.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

zamowienie_na_paczke.pdf

Wykaz produktów dostępnych w kantynie:

/Data/Files/arturpikula/kantyna-spozywka-052016.xlsx

/Data/Files/arturpikula/kantyna-chemia-wlasciwe-najnowszke-05-2016.xls

/Data/Files/arturpikula/kantyna-papierosy-wlasciwe-najowsze-03-1016.xls

 

 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia odbywają się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach na terenie jednostki penitencjarnej w niżej podanych terminach:

 

 • dla skazanych i ukaranych w każdą środę, w I, III i V sobotę miesiąca oraz w IV niedzielę miesiąca,
 • dla tymczasowo aresztowanych w każdy czwartek oraz w II niedzielę miesiąca,

       Ponadto widzenia odbywają się w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja – Święto Pracy,

 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • Dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia,

   

Kategorię osadzonych, którym udzielane będą widzenia w ww. dniach świątecznych, określi dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku w odrębnym komunikacie przekazanym osadzonym za pośrednictwem lokalnego radiowęzła z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W dniach ustawowo wolnych od pracy, w których udzielane będą widzenia dla osadzonych kantyna może być nieczynna.

 

Widzenia udzielane są w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

2. Częstotliwość widzeń dla skazanych i ukaranych uzależniona jest od ich uprawnień wynikających z zakwalifikowania do odbywania kary w określonym typie zakładu karnego. Natomiast w przypadku tymczasowo aresztowanego częstotliwość widzeń uzależniona jest od zgody na widzenie, wydanej przez organ(y) dysponujący(e).

 

3. W czasie trwania widzenia zabrania się w szczególności:

 • używania gwary więziennej i wulgaryzmów,

 • przekazywania, przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów, korespondencji, notatek,

 • zakłócania widzenia poprzez głośne rozmowy, krzyki,

 • samowolnego opuszczania pomieszczeń, w których odbywają się widzenia.

 

4. Zasady wstępu na teren jednostki osób odwiedzających:

Widzenia udzielane są w kolejności zgłaszania się osób odwiedzających, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń, a w przypadku tymczasowo aresztowanych także z uwzględnieniem zastrzeżeń organów dysponujących.
W pierwszej kolejności, zachowując zasadę powyższą widzenia udzielane będą kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.      Osobom odwiedzającym tymczasowo aresztowanych widzenia udzielane są na podstawie zarządzenia organu dysponującego.
Osobom odwiedzającym skazanych widzenia udzielane są na podstawie prośby o udzielenie widzenia z zastrzeżeniem, że osoba odwiedzająca figuruje w spisie osób z którymi skazany chce i może odbywać widzenia. 

 

 

NR WIDZENIA …………                                                             Prudnik, dnia …………………………. r.

Prośba o udzielenie widzenia ze skazanym

 

…………………..……………………………………………… syn ………………………...

                          ( nazwisko i imię skazanego )                                          (imię ojca skazanego)

Dla niżej wymienionych osób powyżej 15 roku życia

Nazwisko i imię

Adres

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla niżej wymienionych osób do 15 roku życia

Nazwisko i imię

Adres

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy będzie przekazywana paczka z żywnością ?    ……………..   (TAK lub NIE)