Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Głubczyce Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 3

48-100 Głubczyce

Tel./Fax: (77) 485-20-15 / (77) 485-97-71

E-mail: zk_glubczyce@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny w Głubczycach to jednostka typu zamkniętego z przeznaczeniem: dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typy półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych. Aktualnie zakład dysponuje 176 miejscami w oddziałach typu półotwartego oraz 113 - w oddziałach typu zamkniętego. Większość skazanych odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Programy są dostosowane do możliwości jednostki, jej oferty wychowawczej, edukacyjnej, etatowej, materialnej. Oddziaływania resocjalizacyjne są prowadzone zasadniczo w trzech płaszczyznach: nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, zatrudnienia. Ponadto prowadzane są kursy zawodowe.

 

Historia Zakładu Karnego w Głubczycach
     Więzienie wraz z budynkiem sądu pojawia się na planie miasta w wykonaniu Hruzika z 1858 roku. Plan był wizją przyszłego rozwoju miasta. Brak dokładnych źródeł dotyczących czasu budowy uniemożliwia precyzyjne ustalenie dokładnej daty uruchomienia więzienia. W opinii pani dr Katarzyny Maler, zajmującej się historią Głubczyc, więzienie zostało wybudowane w latach 1862-1863. Budynek zbudowany został w stylu typowym dla niemieckiego budownictwa obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej z zastosowaniem form nawiązujących do Rundbogenstil. Więzienie sądowe w Głubczycach mogło przyjąć 65 mężczyzn oraz 4 kobiety. Dostępne źródła podają, że niemieckie władze , w obliczu nadciągających oddziałów Armii Czerwonej, w dniu 27.01.1945 roku, skierowały do Kłodzka grupę 50 więźniów z głubczyckiego więzienia. Po przejęciu miasta przez polską administrację, budynek więzienia, do końca lat 50. XX wieku był użytkowany przez Prezydium Miasta. Po przeprowadzeniu z końcem 1959 roku remontu, w dniu 1 marca 1960 roku utworzono w budynku więzienie karno-śledcze III klasy o pojemności 200 więźniów. Jednostka podlegała Centralnemu Więzieniu w Raciborzu. W dniu 21.04.1960 roku umieszczono w głubczyckim więzieniu grupę 23 więźniów. W latach 1969 i 1970 przeprowadzono rozbudowę więzienia i wybudowano nowy pawilon o pojemności 120 więźniów, przesunięto mur ochronny w kierunku północnym i oddano do użytku dwie wieżyczki wartownicze. W dniu 15 stycznia 1975 roku Urząd Miejski w Głubczycach przekazał teren o powierzchni 8 arów, przyległy do zakładu karnego, położony pomiędzy ulicami Kochanowskiego, Koszarową, Kościuszki, administracji jednostki, która od tego dnia przejęła nieruchomość. W 1999 roku oddano do użytku budynek administracyjno - gospodarczy o powierzchni zabudowy 291,8 metrów kwadratowych. W kolejnych latach funkcjonowania jednostki zmieniało się jej przeznaczenie, przebywali w niej recydywiści, skazani dorośli, młodociani. W latach 80. zakład funkcjonował jako ośrodek pracy. Wyremontowany w 1997 roku, XIX wieczny budynek więzienny, wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa opolskiego (K.s.+,III 2384/98). Budynek trójkondygnacyjny, złożony z dwóch przylegających do siebie bokami prostokątów, w układzie trójąktu korytarzowego; część północna szersza, południowa krótsza. Obie części kryte przenikającymi się dachami czterospadowymi. Budynek penitencjarny numer 2, wybudowany w latach 1969 i 1970, trójkondygnacyjny, murowany, bez strychu, z pełnym podpiwniczeniem. I i II piętro obydwu pawilonów penitencjarnych połączono łącznikami, umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy budynkami.  Od sierpnia 2015 r. został oddany do użytku nowoczesny i funkcjonalny obiekt administracji, który w sposób znaczący poprawił warunki wykonywania powierzonych zadań. Nowy budynek usytuowany jest w miejscu starych więziennych garaży, które zlikwidowano. To trzykondygnacyjny obiekt o wysokości 11 metrów, który pełni również funkcję wejścia do jednostki. W budynku znajdują się odrębnie umiejscowione wartownia i dział ochrony oraz biura poszczególnych działów służb, a także sala odpraw i pokój gościnny. Dzięki zastosowaniu w nim nowoczesnych rozwiązań, funkcjonariusze dysponują odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami do pracy oraz urządzeniami zapewniającymi kontrolę obiektu i jego terenu. Bezpieczeństwo zapewnia nowoczesny elektroniczny system ochrony. Dzięki budowie znacząco poprawiła się również estetyka jednostki.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Tomasz Pyra
Tel./Fax: (77) 485-20-15 wewn. 115
E-mail: zk_glubczyce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Witold Derewecki
Tel./Fax: (77) 485-20-15 wewn. 115
E-mail: zk_glubczyce@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Bartłomiej Kawulok
Tel./Fax: (77) 485-20-15 wewn. 154
E-mail: rzecznik_glubczyce@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 485-20-15 wewn. 115
Dowódca Zmiany: (77) 485-20-15 wewn. 132
Dział Organizacyjny: (77) 485-20-15 wewn. 115
Dział Kadr: (77) 485-20-15 wewn. 175
Dział Penitencjarny: (77) 485-20-15 wewn. 150
Dział Ochrony: (77) 485-20-15 wewn. 130
Dział Ewidencji: (77) 485-20-15 wewn. 170
Dział Kwatermistrzowski: (77) 485-20-15 wewn. 145
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 485-20-15 wewn. 158
Dział Łączności i Informatyki: (77) 485-20-15 wewn. 113
Dział Finansowy: (77) 485-20-15 wewn. 160
Służba Zdrowia: (77) 485-20-15 wewn. 179

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu
Damrota 2b
45-950 Opole
80 1010 1401 0051 9313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

  1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

  2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

  3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach.:

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"
Nr konta depozytowego Zakładu Karnego w Głubczycach umieszczony jest w zakładce "Dla interesantów".

Dane do przelewu:

PPO Rakon w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

4. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić

- nazwisko i imię osadzonego,

- imię ojca,

- datę urodzenia adresata paczki,

- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.

5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:

Zakład Karny Głubczyce

Kod pocztowy: 48-100

Miasto: Głubczyce

Ulica: Kochanowskiego 3

Tel. 774852015, Fax: 774859771

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

Przesłanie lub dostarczenie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej oraz lekarstwami może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.

Wewnątrz wszystkich paczek, o których wyżej mowa należy umieścić spisy ich zawartości.

Przesłane paczki dla skazanych, powinny być w sposób widoczny opisane na zewnątrz przez nadawcę np: "odzież", "leki", "książki i prasa", itp.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu oraz przekazywania w paczkach; w szczególności:

1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,

2) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,

3) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,

4) środków odurzających i psychotropowych,

5) środków łączności, nośników do przechowywania i transmisji danych (np. pendrive), itp.,

6) gazu, benzyny do zapalniczek oraz innych środków łatwopalnych,

7) wody kolońskiej i toaletowej , dezodorantów innych niż w sztyfcie,

8) artykułów chemii gospodarczej nie będące w przeźroczystym opakowaniu (płyny do prania, płukania, mycia naczyń, żele po pod prysznic, szampony itp.),

9) lekarstw, preparatów witaminowych, odżywek,

10) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,

11) wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

zamowienie na paczkę      

 

lista-produktow.pdf

 

Link do sklepu internetowego dla rodzin osadzonych:

http://sklep.rakon.com.pl/glubczyce/

 

 

Zasady udzielania widzeń

Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Głubczycach 

    

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego)

CZWARTEK 8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego)

NIEPARZYSTE NIEDZIELE MIESIĄCA

8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego )

PARZYSTE NIEDZIELE MIESIĄCA

8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego )

 

 

Oraz dla wszystkich w dni ustawowo wolne od pracy tj.:

- 1 stycznia – Nowy Rok,

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja – Święto Państwowe,

- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada – Wszystkich Świętych,

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

Osoby zgłaszają pisemnie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach 7.30 - 13.50 chęć wykorzystania widzenia - udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy oddziału produkcyjnego,
 

Ogólne zasady udzielania widzeń:
-  Udzielanie widzeń wewnątrz jednostki w pierwszej kolejności będzie umożliwiane następującym osobom odwiedzających skazanych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

- powyżej 75 roku życia.

- osoby odwiedzajace, zgłąszają pisemnie chę

- w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia,
- w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie,
- osoba zgłaszająca się na widzenie pobiera u bramowego formularz zgłoszenia na widzenie, gdzie wpisuje stosowne dane,
- widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń,
- liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
- widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na: przedłużenie czasu widzenia, lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających,
- widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym,   stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,
- skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu,
- skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu,
- w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, które zakupione zostały przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,
- artykuły pozostałe po poczęstunku skazany przekazuje osobom, z którymi realizował widzenie,
- w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem,
- skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu,
- skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut w miesiącu,
- widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem,
- osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku odmowy poddania się kontroli osoby te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu,
- osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo usiłujące wnieść na widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amunicję i materiały wybuchowe, narkotyki i inne niebezpieczne lub  niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczone na teren zakładu.