Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kluczbork Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kluczborku

ul. Katowicka 4

46-200 Kluczbork

Tel./Fax: (77) 447-20-70 / (77) 417-21-70

E-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

    Zakład Karny w Kluczborku to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. W obrębie zakładu funkcjonują dwa oddziały penitencjarne. Oddział penitencjarny I o pojemności 168 miejsc oraz Oddział Penitencjarny II o pojemności 258 miejsc. Całkowita pojemność jednostki wynosi 426 miejsc.
     Na terenie jednostki działa świetlica, radiowęzeł, biblioteka. Opiekę medyczną zapewnia więźniom dobrze wyposażony Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy różnych specjalności i średni personel medyczny. Do dyspozycji są 3 miejsca w izbie chorych, W zakładzie karnym, ze znaczącym udziałem instytucji i organizacji społecznych, kulturalnych, wychowawczych oraz religijnych, prowadzona jest wobec osadzonych profilaktyka uzależnień. Działają grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
     Zakład Karny w Kluczborku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu.

 

Historia Zakładu Karnego w Kluczborku
     Brak danych o autorze i dacie budowy, analiza stylowa i budowlana wskazuje, iż budynek powstał około 1900 roku, z przeznaczeniem na więzienie. Budynek wolno stojący otoczony murem z bramami, posiadający typowe dla budynków więziennych z przełomu XIX i XX wieku bryłę oraz wystrój elewacji utrzymany w stylu nawiązującym do gotyku w formie uproszczonej, tzw. "szkoła hanowerska neogotyku". Budynek murowany 4-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym w dachu stromym krytym dachówką ceramiczną. Założony w rzucie kształcie litery T, bryła symetryczna rozczłonkowana. Elewacja w całości z czerwonej cegły licówki. Elewacja południowa - 3 częsciowa, symetryczna, środkowa część 5-osiowa ujęta dwoma 3-osiowymi ryzalitami, z naczułkami. Elewacja zachodnia - 2-częściowa, niesymetryczna. Podłużna część 11 -osiowa zamknięta ryzalitem 3-osiowym. Elewacja wschodnia - jak elewacja zachodnia lecz ryzalit 4-osiowy. Elewacja północna - szczytowa, symetryczna, 1 - osiowa. Budynek ten stanowi dobro kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Na wniosek zakładu z dniem 2 marca 1995 roku budynek więzienia został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem rejestru 2348/9. Do 1971 roku tutejsza jednostka posiadała nazwę Więzienie Karno-Śledcze. Od dnia 1 września 1971 roku funkcjonowała jako areszt śledczy, a od 1 lipca 1976 roku do dnia dzisiejszego jako zakład karny.
     W 2007 roku, w ramach rządowego „Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006–2009”, w Zakładzie Karnym w Kluczborku rozpoczęto działania inwestycyjne mające na celu budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych o pojemności 258 miejsc, oraz budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury technicznej jednostki. Z końcem 2007 roku, w ramach budowy i rozbudowy infrastruktury rozpoczęto budowę budynku administracyjnego. W budynku jest sala widzeń. W bezpośrednim sąsiedztwie sal widzeń znajduje się również doskonale wyposażona kantyna, której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji ustawowego prawa osadzonych do dokonywania zakupów artykułów żywnościowych oraz obsługa kulinarna i handlowa osadzonych i osób odwiedzających, w trakcie widzeń. Nowo wybudowany budynek administracyjny pełni również funkcję wejścia do jednostki. Pierwsze piętro budynku administracyjnego zajmują biura poszczególnych działów służb wraz z doskonale wyposażonym zapleczem socjalnym dla funkcjonariuszy. W roku 2008 rozpoczęto budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych, poczekalni dla osób odwiedzających, garaży, muru ochronnego oraz rozbudowę sieci i budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych. Budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych zakończono w październiku 2010 roku. Dzięki zrealizowaniu zamierzonych zadań inwestycyjnych znacząco poprawiły się warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Kluczborku. Było to możliwe dzięki pozyskaniu nowych biur, rozbudowaniu zaplecza socjalnego, rozbudowaniu i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej jednostki oraz wdrożeniu nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki rozbudowie znacząco poprawiła się również estetyka jednostki.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Grzegorz Zakowicz
Tel./Fax: (77) 447-20-70 wewn. 10
E-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Witold Kostuś
Tel./Fax: (77) 447-20-70 wewn. 22
E-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jan Rygiel
Tel./Fax: (77)447-20-70
E-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
st. szer. Grzegorz Adamczyk
Tel./Fax: 781-981-301
E-mail: grzegorz.adamczyk@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Pliki do pobrania:

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 447-20-70 / (77) 447-20-71 / (77) 447-20-72 wewn. 10
Dowódca Zmiany: (77) 447-20-70 wewn. 39
Dział Organizacyjny: (77) 447-20-70 wewn. 55
Dział Kadr: (77) 447-20-70 wewn. 11
Dział Penitencjarny: (77) 447-20-70 wewn. 54
Dział Ochrony: (77) 447-20-70 wewn. 20
Dział Ewidencji: (77) 447-20-70 wewn. 45-47
Dział Kwatermistrzowski: (77) 447-20-70 wewn. 41 lub 80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 447-20-70 wewn. 43
Dział Łączności i Informatyki: (77) 447-20-70 wewn. 18
Dział Finansowy: (77) 447-20-70 wewn. 38 lub 40
Służba Zdrowia: (77) 447-20-70 wewn. 14 lub 65

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Opole
Opole
39101014010053111391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA I REALIZACJI PACZEK

ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH

 

1. Paczki żywnościowe dla osadzonych będą zamawiane i realizowane w kantynie znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku.

2. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w ZK Kluczbork na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży towarów dla osadzonych (kantyny) wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia określa załącznik nr 1.

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów . Formularz zamówienia oraz w/w lista produktów jest dostępna:

  • w kantynie,

  • w sali widzeń,

  • w poczekalni,

  • na bramie,

  • na stronie internetowej (w zakładce ogłoszenia - Pliki do pobrania )

4. Osobami uprawnionymi do złożenia zamówienia na paczkę są: osadzony oraz osoby dla niego najbliższe.

5. Paczki żywnościowe realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki przez wyznaczonego funkcjonariusza i opłaceniu paczki - niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do kantyny.

6. Realizacja uprawnień osadzonych do otrzymywania paczki żywnościowej będzie przebiegać w następujący sposób:

  • Bezpośrednio podczas widzeń – osoba odwiedzająca wypełnia, składa druk zamówienia i opłaca gotówką należność za paczkę. Zamówienie przekazywane jest do wyznaczonego pracownika ZK w celu weryfikacji uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.

  • Drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – wypełniony druk zamówienia przesyłany jest drogą pocztową na adres: Zakład Karny w Kluczborku – Kantyna; ul. Katowicka 4; 46-200 Kluczbork; lub dostarczony osobiście do Zakładu Karnego przez osobę najbliższą. Osoba zamawiająca opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie nr: 76 1130 1121 0006 5624 2920 0035

  • Przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji – osadzony składa wypełniony druk zamówienia do wyznaczonych osób w ZK i zleca przelanie środków pieniężnych na indywidualne konto przyporządkowane kantynie nr: 76 1130 1121 0006 5624 2920 0035

W ramach paczki żywnościowej można zamówić: artykuły żywnościowe, napoje, wyroby tytoniowe.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DOSTARCZANE

"Z ZEWNĄTRZ", OSOBIŚCIE LUB NADANE ZA POŚREDNICTWEM PLACÓWKI

POCZTOWEJ LUB FIRMY KURIERSKIEJ.

DO REALIZACJI KAŻDEGO ZAMÓWIENIA BĘDZIE POBIERANA

OPŁATA ZA OPAKOWANIE W WYSOKOŚCI - 1 ZŁ.

 

PACZKI HIGIENICZNO ODZIEŻOWE

1. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej, przyjmowane są codzienne w godz. 800-1500.

2. Wydawanie paczek odbywa się codziennie w wyznaczonym przez oddziałowego pomieszczeniu w godz. 9001700. Każda paczka winna mieć sporządzony wykaz rzeczy.
3. W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe (Za wyjątkiem paczek zakupionych w kantynie)
4. Przedmioty, których posiadanie w zakładzie karnym jest niedozwolone oraz te, o których mowa w pkt 7 przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby lub instytucji.
5. Paczki odzieżowe są przekazywane do magazynu odzieżowego.
6. Paczki przed przekazaniem skazanemu podlegają kontroli w jego obecności.
7. Wykaz artykułów, których nie można otrzymywać w paczkach umieszczony jest poniżej.
8. Dopuszcza się maksymalne wymiary paczek przysyłanych do zakładu karnego:
- szerokość do 40 cm,
- wysokość do 30 cm
- długość do 50 cm
9. Paczki, w których stwierdzi się przedmioty niebezpieczne i niedozwolone, oraz nie spełniające wyżej wymienionych wymiarów nie będą przyjmowane.

WYKAZ ARTYKUŁÓW

KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ

W PACZKACH HIGIENICZNO ODZIEŻOWYCH.

 

Nie przyjmuje się artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości tj. m.in.:

1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych,

2) pirotechnicznych i chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,

3) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów do tytoniu (np. maszynek, fajek, gilz, bibułek),

4) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,

5) środków odurzających i psychotropowych,

6) środków łączności,

7) gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych,

8) wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów, pianek do golenia, kremów, past, proszków chemicznych,

9) artykułów do kąpieli jak żeli, szamponów i odżywek w nieprzeźroczystych opakowaniach

10) lekarstw, preparatów witaminowych i odżywek,

11) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich.

 

W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze.

 

KOMUNIKAT

Zasady przyjmowania korespondencji kierowanej do osadzonych :

Zgodnie z art. 105 § 1 k.k.w. osadzonemu należy umożliwić utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi m.in. poprzez korespondencję. Przez pojęcie „korespondencji” należy rozumieć „utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów, zbiór otrzymanych lub wysłanych listów, wymianę informacji między ludźmi na papierze (list, pocztówka)”natomiast przez pojęcie „listu” należy rozumieć „pisemną wypowiedź skierowaną przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata)”.W związku z powyższym, przesyłka wpływająca do osadzonego nienosząca znamion „korespondencji” w powyższym znaczeniu, tj. zawierająca jakiekolwiek inne przedmioty, rzeczy poza listem, będzie odsyłana do nadawcy.

 

Przedmioty oraz rzeczy niebędące „korespondencją” w powyższym znaczeniu mogą być przesyłane jedynie, za zgodą dyrektora, jako paczka, przy czym zawartość takiej paczki musi być zgodna z wykazem przedmiotów dozwolonych w rozumieniu przepisów wewnętrznych jednostki. Wyjątek stanowi prasa tj. publikacje periodyczne w szczególności dzienniki i czasopisma, których przesłanie do osadzonego nie wymaga zgody dyrektora.

 


 

Zasady udzielania widzeń

INFORMACJE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

1. Widzenia dla skazanych (półotwarty oddział penitencjarny) odbywają się w czwartki, piątki i niedziele za wyjątkiem pierwszego, trzeciego czwartku i ostatniej niedzieli miesiąca. w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń znajdującej się w budynku administracji. Widzenia dla skazanych będą również udzielane w dni ustawowo wolne od pracy tj. 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto Państwowe, 3 maja Święto Narodowe, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 11 listopada Święto Niepodległości, 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia.
2. Z osobami innymi niż najbliższe skazany może odbywać widzenie za zgodą dyrektora zakładu karnego. Skazany składa prośbę do dyrektora zakładu karnego o wpisanie osób na listę widzeń z podaniem danych - imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa lub charakter znajomości.
3. Skazani odbywają widzenie w odzieży więziennej.
4. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
5. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania przedmiotów w tym pieniędzy.
6. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), można zakupić artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
7. Wykorzystanie zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wymaga powiadomienia wychowawcy co najmniej 6 dni przed realizacją takiego zezwolenia.
8. Osadzony zobowiązany jest:
- podać planowaną godzinę wyjścia (zatrudnieni nie wcześniej niż po skończonej pracy) - podać dokąd się udaje - dokładny adres,
w przypadku gdy nie decyduje się na pozostawienie swoich rzeczy w celi, złożyć stosowne oświadczenie, w którym prosi o ich zdeponowanie.
9. Zgłoszenie przez osadzonego terminu przepustki lub widzenia poza terenem ZK jednoznaczne jest z wyprowiantowaniem go na ten czas.
10. Osadzony chcący pobrać na przepustkę pozostające do jego dyspozycji pieniądze z konta depozytowego składa stosowną prośbę z 6 dniowym wyprzedzeniem.

 

1. Widzenia dla skazanych (zamknięty oddział penitencjarny)odbywają się w czwartki, piątki i niedziele za wyjątkiem pierwszego, trzeciego czwartku i ostatniej niedzieli miesiąca. w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń znajdującej się w budynku administracji. Widzenia dla skazanych będą również udzielane w dni ustawowo wolne od pracy tj. 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto Państwowe, 3 maja Święto Narodowe, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 11 listopada Święto Niepodległości, 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia.
2. Z osobami innymi niż najbliższe skazany może odbywać widzenie za zgodą dyrektora
zakładu karnego. Skazany składa prośbę do dyrektora zakładu karnego o wpisanie osób na
listę widzeń z podaniem danych - imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania, stopień
pokrewieństwa lub charakter znajomości.
3. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania
się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
4. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania przedmiotów w tym pieniędzy.
5. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), można zakupić artykuły
żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie
zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
6. Widzenia poza terenem zakładu karnego udzielane są w dni wolne od pracy. Wyjście skazanego winno nastąpić w godzinach 8.30 - 12.00. Powrót z widzenia nie może nastąpić później niż o godzinie 18.30.
7. Pobrać skazanego na widzenie poza terenem zakładu karnego mogą osoby najbliższe lub za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego inne osoby godne zaufania.

 

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych (TA oddział penitencjarny) odbywają się w pierwszy, trzeci czwartek oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń.
2. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
3. W razie naruszenia ustalonego sposobu widzenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę odwiedzającą, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
4. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania jakichkolwiek przedmiotów w tym pieniędzy.
5. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), osoby odbywające widzenie z tymczasowo aresztowanym w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt mogą zakupić artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 

                                                                              KOMUNIKAT

      Informuje się wszystkie osoby odwiedzające osadzonych w Zakładzie Karnym w Kluczborku, iż w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziaćmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.