Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nysa Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nysie

ul. Kościuszki 4A

48-300 Nysa

Tel./Fax: tel. (77) 433-24-71 / (77) 433-45-33

E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny w Nysie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Zakład Karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ustalona pojemność jednostki to 751 miejsc. W ramach Zakładu Karnego w Nysie funkcjonują następujące oddziały: typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (P1/z, P1/p), typu zamkniętego dla młodocianych (M1/p), typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P2/z, P2/p), typu półotwartego dla młodocianych (M2/p). Ponadto w Zakładzie Karnym w Nysie mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.
 

Historia Zakładu Karnego w Nysie
     W dniu 16.05.1945 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Departament Więziennictwa i Obozów z delegaturą w Katowicach wydało rozporządzenie o utworzeniu więzienia karno-śledczego w Nysie. Zgodnie z zarządzeniem został do tego celu zaadoptowany dawny obiekt klasztorny, który do roku 1933 pełnił funkcję więzienia, a w czasie wojny obozu dla radzieckich jeńców wojennych. Obiekt ten usytuowany był przy dzisiejszej ulicy Królowej Jadwigi. Jeszcze przed operacją wyzwolenia Nysy został on przez hitlerowców opróżniony, jeńców wojennych wywieziono na zachodnie tereny Niemiec. W budynku istniał zakład krawiecki, gdzie szyto mundury wojskowe. W czasie walk wyzwoleńczych został on częściowo zniszczony. W maju 1945 r. do zorganizowania więzienia karno-śledczego w Nysie została oddelegowana grupa 18 osób, która miała za zadanie przygotować zniszczony obiekt dla potrzeb więziennictwa. W okresie od maja do lipca 1945 r. przeprowadzono remont obiektu. Pierwsza grupa więźniów została przetransportowana w lipcu 1945 r. w liczbie ok. 250 osób. Zbiorowość więźniów w dużej mierze składała się z różnorodnego elementu pozostałości hitlerowskiego podziemia oraz żołnierzy podziemia walczących z wprowadzonym ustrojem. Więźniowie w większości zatrudniani byli wewnątrz obiektu przy pracach remontowo-budowlanych. Na zewnątrz wychodziły tylko nieliczne grupy. Szkoły i kursów nie prowadzono. Rok 1959 datuje się w dziejach więzienia w Nysie dużymi przeobrażeniami. Jeszcze w 1958 r. z inicjatywy władz miejskich powstała koncepcja utworzenia Ośrodka Pracy Więźniów. Pomysł ten zrodził się w warunkach potrzeb intensywnej odbudowy i rozbudowy miasta oraz braku siły roboczej dla przedsiębiorstw budowlanych. Władze miejskie w porozumieniu z dowództwem Śląskiego Okręgu Wojskowego i jednostką wojskową w Nysie przekazały do dyspozycji więziennictwa część koszar wojskowych przy ulicy Kościuszki składających się z dwóch bloków mieszkalnych. Zarządzeniem Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 14.02.1959 r. zostaje powołany Podośrodek Pracy Więźniów przy Więzieniu w Nysie. Do końca 1959 r. na terenie Ośrodka zamieszkiwała grupa ok. 60 skazanych, której zadaniem był remont i modernizacja obiektów. Administracja mieściła się nadal w więzieniu przy ulicy Królowej Jadwigi. Po zakończeniu prac remontowych, pod koniec 1960 r. na terenie ośrodka przebywało ok.900 skazanych, którzy zatrudnieni byli głównie na zewnątrz przy pracach budowlanych na terenie miasta. Wraz z postępami w organizacji działalności ośrodka została uporządkowana struktura administracji obejmująca więzienie i ośrodek pracy. Administracja przeniosła swoją siedzibę do ośrodka pracy przy ulicy Kościuszki, w więzieniu przy ulicy Królowej Jadwigi pozostał tylko referat rozmieszczenia i ewidencji. W roku 1960 na terenie ośrodka powstała szkoła zawodowa dla skazanych. Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego 1960/61 odbyło się 30 czerwca 1961r. Szkoła liczyła wówczas 9 oddziałów z 238 uczniami. Powstała również szkoła podstawowa. Od roku 1964 rozpoczęto pracę przy budowie Jeziora Nyskiego. W związku z tym kierownictwo jednostki wystąpiło do CZZK w Warszawie o wybudowaniu na terenie ośrodka dodatkowego pawilonu mieszkalnego dla skazanych, którzy mieli być zatrudnieni przy pracach Hydrobudowy. W 1965r. oddano do użytku blok C na 250 miejsc (aktualnie jest to budynek administracji ZK).Stan skazanych zwiększył się do 1200 osób. W 1964r. nastąpiła likwidacja przestarzałego budynku więzienia przy ulicy Królowej Jadwigi. Powstał jednolity Zakład Karny dla Młodocianych w Nysie przy ulicy Kościuszki. W roku 1968 oddano do użytku na terenie Zakładu Karnego stadion służący szerokiemu rozwojowi sportu i wychowania fizycznego skazanych. W roku 1969 wybudowano hale warsztatów szkolnych, częściowo ograniczając teren sportowy. W roku 1971 wyludniono blok C i zaadoptowano dla potrzeb praktycznej nauki zawodu oraz PWS. W roku 1970 rozpoczął się remont bloku A, uległ likwidacji teren sportowy. Zakład Remontowo-Budowlany rozpoczął budowę hal produkcyjnych (aktualnie po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym). Stan skazanych zmniejszył się do 600 osób. W roku 1972 zakończono remont bloku A. Na I piętrze usytuowano Zbiorczy Zakład Szkolny oraz administrację zakładu karnego (aktualnie pomieszczenia warsztatu szkoleniowego Zespołu Szkół). W roku 1974 zostaje dobudowana część pomieszczenia wchodzących w kompleks bramy głównej tj. pomieszczenia centrali telefonicznej oraz kierownictwa działu ochrony. Rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej na terenie Gospodarstwa Pomocniczego. W roku 1975 rozpoczyna się remont bloku B. Podjęto decyzję o budowie łącznika między blokami A i B. Oddano do użytku halę produkcyjną Gospodarstwa Pomocniczego i pomieszczenia na biura warsztatów szkolnych. Opróżniono blok C i rozpoczęto prace remontowe, a następnie przeznaczono go na siedzibę administracji ZK. W roku 1976 oddano do użytku łącznik na I piętrze, usytuowano salę lekcyjne, na II piętrze świetlice centralną. Na przełomie lat 79/80 oddano do użytku budynek znajdujący się przed wejściem na teren ZK, w którym znajdowały się kasyno dla funkcjonariuszy wraz z salą, pokoje gościnne, poczekalnia dla osób odwiedzających skazanych. W pierwszej połowie lat 80 oddano do użytku kolejną halę produkcyjną na terenie Gospodarstwa Pomocniczego. Na tym zakończono prace inwestycyjne na terenie jednostki. W takim kształcie Zakład Karny w Nysie trwa do chwili obecnej. Z dniem 31 lipca 2003 r. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Nysie z przyczyn ekonomicznych uległo likwidacji. Część hal produkcyjnych oraz parku maszynowego dzierżawiona jest aktualnie przez przedsiębiorstwo metalowe Pomet z Wołowa.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Mirosław Rasławski
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Pyra
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Jan Pietrzyk
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Henryk Hoc
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 320
E-mail: rzecznik_nysa@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 433-24-71 wewn. 230
Dowódca Zmiany: (77) 433-24-71 wewn. 200
Dział Kadr: (77) 433-24-71 wewn. 269
Dział Penitencjarny: (77) 433-24-71 wewn. 320
Dział Ochrony: (77) 433-24-71 wewn. 212
Dział Ewidencji: (77) 433-24-71 wewn. 232/233
Dział Kwatermistrzowski: (77) 433-24-71 wewn. 214
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 433-24-71 wewn. 203
Dział Łączności i Informatyki: (77) 433-24-71 wewn. 254/354
Dział Finansowy: (77) 433-24-71 wewn. 215
Służba Zdrowia: (77) 433-24-71 wewn. 235

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
76 1010 1401 0053 3713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Zasady przyjmowania paczek i korespondencji
 
 
Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:
 
imię nazwisko osadzonego
Zakład Karny w Nysie
ul. Kościuszki 4 a
 48 – 300 Nysa

 
 
 
 
Zasady przyjmowania paczek
 
            Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg. Ponadto, za zezwoleniem Dyrektora, paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny. Nie będą przyjmowane artykuły z znajdujące się w paczce inne niż określone w zezwoleniu dyrektora, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w ich zawartości.
 
 
Paczki przyjmowane są:
 
·         w rejonie bramy głównej bezpośrednio od nadawcy w godz. 8.00-14.30,
·         za pośrednictwem urzędu pocztowego lub innego uprawnionego organu w godz. 8.00-19.00,
·         bezpośrednio od skazanego powracającego do zakładu po przybyciu do jednostki.
 
 
 

Procedura dotycząca dodatkowego sposobu realizacji paczek żywnościowych za pośrednictwem Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej:

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy ( DZ. U. Nr 90 poz. 557, z późn. zm.) w art. 113a § 3 przyznaje osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki
z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.

1.   Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,, zamówieniem’’, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem dotyczącym zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia. Wzór zamówienia określa załącznik nr 1. Oświadczenie zamawiającego określa załącznik nr 2.

2.   Środki przeznaczone na paczkę żywnościową należy przekazać na konto

nr: 52 1240 1792 1111 0010 5673 2338

W polu adresat: PIGB Carpatia o/Wadowice ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice. W treści przelewu lub wpłaty należy wpisać imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

3.   Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej ,,lista produktów’’.

4.   Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia
 • drogą pocztową

5.   Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

 • w punkcie sprzedaży
 • w sali widzeń
 • na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

6.   Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji przekazywana jest do punktu sprzedaży.

7.   W przypadku środków pieniężnych wpłaconych na paczkę żywnościową, która nie może być zrealizowana będą one przekazywane niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub realizacji zamówienia.

8.   Za prawidłowy przebieg realizacji paczek dostarczanych przez punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nysie odpowiada PIGB „Carpatia” oddział w Wadowicach adres:
ul. Trybunalska 8, 34-100 WadowiceZałącznik 2 - Oświadczenie zamawiającego
 

Zasady udzielania widzeń


1.Widzenia odbywają się od środy do piątku w godzinach 800- 1530, oraz każdą niedzielę wraz z następującymi dniami ustawowo wolnymi od pracy:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia -Święto Trzech Króli
 • Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja - Święto Państwowe
 • 3 maja -Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

W dni ustawowo wolne od pracy kantyna z zaopatrzeniem mieszcząca się przy sali widzeń jest nieczynna.
 

2.Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach od 730 - 1400.

 

Komunikat dla odwiedzających

Informuję, że pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie jednostki przysługuje :

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.

Ze względów organizacyjnych osoby ubiegające się o widzenie o powyższym fakcie winny  zgłosić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie głównej zakładu.