Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich

ul. Karola Miarki 1

47-100 Strzelce Opolskie

Tel./Fax: (77) 44-00-420 do 23 / (77) 44-00-426

E-mail: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy (P-1/z, P-1p), z oddziałem typu zamkniętego dla młodocianych (M-1/p) oraz typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P2/z, P2/p), Ponadto w jednostce mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Ustalona pojemność jednostki to 1047 miejsc.

 

Historia Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich
     W okresie tzw. odwilży (lata 60-te) dokonano przebudowy skrzydła "A", w którym powstały pomieszczenia przeznaczone dla szkoły; tj. 8 izb lekcyjnych, 4 zaplecza, sanitariaty. Warunki sanitarne odbywania kary w celach mieszkalnych w skrzydłach "B", "C", "D" nie uległy jednak poprawie (warunki te zmieniono dopiero po modernizacji zakładu na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych). W tym okresie dobudowano także budynki: administracji i pomieszczeń gospodarczych. W tamtym okresie wszyscy skazani pracowali, znajdując zatrudnienie w ówczesnym Przedsiębiorstwie Przemysłu Skórzanego, zatrudniającym nawet ponad tysiąc skazanych. Reszta skazanych pracowała w funkcjonujących wtedy doskonale gospodarstwach pomocniczych i w grupach wolnościowych. Do szkoły uczęszczało wtedy ok. 200 skazanych. Na krótko - od zajęcia Strzelec przez Armię Czerwoną zimą 1945 roku do wiosny 1946 roku - gmach zmienił na krótko przeznaczenie i był magazynem wojskowym. Ale i wtedy nie był całkowicie wolny od "pensjonariuszy", pełniąc rolę "noclegowni" dla jeńców wojennych i innych podejrzanych i zatrzymanych przez władze wojskowe i deportowanych w głąb ówczesnego Związku Radzieckiego.
     Wiosną 1946 roku gmach "przejęły" władze polskie. "W strzeleckiej "jedynce" siedzieli hitlerowscy zbrodniarze, polscy bandyci i ... nigeryjski magister matafizyki" - jak skwitował tamten czas Maciej Siembieda w reportażu "Tablo" z przed kilku lat. Według stanu na 31 marca 1979 roku w zakładzie przebywało 1519 skazanych, w tym 537 zabójców, a wśród nich 17 młodocianych. Rekord zaludnienia został pobity 29 lutego 1980 roku - bowiem w murach zakładu przebywało 1762 skazanych.
     "Na pamiątkę Belgom zamkniętym w więzieniu w 1944 roku przez Gestapo i dla tych którzy umarli. In 1944 in deze herinnering aan de Belgen die door de Nazi-Gestapo gevangenis opgesloten en aan hen die hier gestorrven zijn. A la memoire des Belges internes dans cette prison par la Gestapo-Nazie en 1944 ceux qui sont decedes".
     Obiekt Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich wpisał się trwale w pejzaż miasta - podobnie jak: ratusz, pomnik strzelca w rynku, czy utracony w pożarze z 1998 r. zabytkowy spichlerz z XVII w. Jednak gmach powstały na planie krzyża z czerwonej cegły, otoczony wysokim murem pięciokątnej działki nie jest ogólnodostępny ani dla mieszkańców Strzelec, ani dla przyjezdnych gości.
    Jak zapisano w dokumentach historycznych - trzypiętrowe gmaszysko zbudowano w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia ( 1885 - 1889 ) z funduszy uzyskanych w ramach reparacji wojennych po wojnie francusko-pruskiej z przeznaczeniem na więzienie. Gmach został zaprojektowany w Ministerstwie Robót Publicznych przez tajną nadzorczą radę budowy. Projekt - pod kierownictwem rządowej rady budowy i jej odpowiednika w Opolu - został zrealizowany przez powiatowego inspektora w Strzelcach Wielkich. Nad realizacją czuwali mistrzowie budowy: Baumert pracujący tu od początku (1885) do listopada 1887 r. i Uber, który objął nadzór w grudniu 1887 r i sprawował go do końca budowy w roku 1889. Wygrawerowane przez nich tabliczki odnaleziono niedawno w czasie remontu dachu (w latach 80-tych) w blaszanej kopule na wieży, gdzie przeleżały ponad 100 lat.
     Podczas remontu dachu zakładu w latach 80-tych dokonano sensacyjnego odkrycia. W jednej ze szczytowych kopuł znaleziono przybity gwoździami cynowy pojemnik - tubę. W jej środku znajdowało się sześć tabliczek z tego samego metalu, z nazwiskami i krótkimi inskrypcjami, wykonanymi punktakiem i rylcem przez rzemieślników. Tubę uzupełniono o aktualne zapisy i zamocowano ponownie w pierwotnym miejscu.
     Początkowo w więzieniu obowiązywał system celkowy (opisany przez Leona Rabinowicza w "Podstawach nauki o więziennictwie" z roku 1933, gdzie więźniowie byli izolowani nie tylko od świata ale również od współwięźniów. Warunki sanitarne w zakładzie były bardzo surowe. W celach nie było kanalizacji i bieżącej wody. Następnie na przełomie wieków zaczęto wprowadzać system progresywny, z systemem kar i nagród, uwzględniający potrzeby socjalne i psychiczne więźniów - rygor milczenia i samotności przestał obowiązywać, ale sanitarne warunki odbywania kary nie uległy znaczącej poprawie. W latach drugiej wojny światowej - od roku 1944 - jak głosi wmurowana przed kilku laty tablica pamiątkowa przy wejściu do budynku administracyjnego - przebywali tu Belgowie, internowani z powodu buntu przeciwko władzom okupacyjnym. Jak podają źródła było ich ok. 2000 mężczyźni - w naszym zakładzie, a kobiety w dzisiejszym Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Dyrektor zakładu karnego
kpt. Leszek Giermaziński
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: leszek.giermazinski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektor zakładu karnego
ppłk Jacek Bieszczad
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: jacek.bieszczad@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Janusz Zdobylak
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: janusz.zdobylak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wojciech Raszka
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26
E-mail: wojciech.raszka@sw.gov.pl
Oficer prasowy
sierż. Tomasz Fijałkowski
Tel./Fax: (77) 440-04-20 do 25 / (77) 440-04-26 Tel. kom. 535-000-107
E-mail: tomasz.fijalkowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 105
Dowódca Zmiany: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 210
Dział Organizacyjny: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 151
Dział Kadr: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 150 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 152
Dział Penitencjarny: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 400 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 401
Dział Ochrony: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 200 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 201
Dział Ewidencji: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 450 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 451 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 452
Dział Kwatermistrzowski: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 500 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 510
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 160
Dział Łączności i Informatyki: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 300 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 303
Dział Finansowy: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 350 / (77) 44-00-420 do 25 wewn. 351
Służba Zdrowia: (77) 44-00-420 do 25 wewn. 554

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
02 1010 1401 0053 8213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

KOMUNIKAT

Od dnia 1 stycznia 2012 roku został wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością. Odbywa się to za pośrednictwem punktu sprzedaży, który znajduje się na terenie jednostki penitencjarnej, tj. Kantyny. Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem opłaty na zamawiane w nim towary. Formularz dostępny jest w kantynie oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Proszę w tytule przelewu każdorazowo o podawanie imienia i nazwiska osadzonego, brak danych osadzonego będzie powodowało odesłanie paczki do adresata.

Do pobrania:

Formularz zamówienia

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich


Zamówienie realizowane jest po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku takiego uprawnienia zamówienie na paczkę nie zostanie zrealizowane. Paczka przekazywana będzie osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z załączonym do niego dowodem opłacenia należności za paczkę. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która dokonała zapłaty w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bądź przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zasady przyjmowania paczek dla Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich:

 

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Paczka z żywnością, której ciężar przekracza 5 kg - nie podlega przyjęciu. O fakcie tym powiadamia się osadzonego.
 2. Pod pojęciem paczki z żywnością należy rozumieć:
 • wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe dostarczone osadzonemu bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
 • wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zakupione w kantynie zakładu przez osoby odwiedzające i przekazane osadzonym.
 • wszelkie dozwolone artykuły żywnościowe zamówione osadzonemu przez osoby z zewnątrz w punkcie sprzedaży zwanym dalej kantyną , zasady realizacji w tej formie paczek żywnościowych udostępnione są osobom odwiedzającym i skazanym w kantynie, sali widzeń, poczekalni i na stronie internetowej.
 1. Paczka winna znajdować się w pudełku tekturowym, zawinięta w papier pakowy i zasznurowana. Na opakowaniu należy umieścić czytelną informację o osobie nadawcy oraz odbiorcy (tj. adres pobytu, imię, nazwisko i imię ojca, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania nadawcy). Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki dostarczone w innej formie nie będą przyjmowane. Wymóg opakowania i opisania dotyczy wszystkich paczek, w tym także dostarczanych bezpośrednio do zakładu poza tymi, które realizowane będą za pośrednictwem kantyny.
 2. Paczki dostarczone z zewnątrz przez osoby inne niż poczta, przyjmowane są codziennie, w godzinach od 7.30 do 17.00, na posterunku bramy głównej.
 3. Kontroli paczki z żywnością dokonuje się w wyznaczonym pomieszczeniu, w obecności skazanego. Dla potrzeb szczegółowej kontroli, dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń i środków technicznych a w razie zaistnienia konieczności także psa specjalnego.
 4. Przyjęcie każdej paczki skazany potwierdza własnoręcznym podpisem w rejestrze paczek.
 5. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia, a w razie ich nieobecności przez dowódcę zmiany, za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu. Zniszczenie artykułów nie nadających się do spożycia dokumentowane jest protokołem zniszczenia, sporządzanym w obecności i podpisanym przez danego skazanego.
 6. Zezwolenie na otrzymanie paczek wymienionych w punktach "a" i "c", należy przekazać nadawcy paczki, w celu umieszczenia tego zezwolenia na opakowaniu przesyłki.
 7. Kontrola zawartości paczki z lekami oraz wydanie paczki, odbywa się w obecności upoważnionego przedstawiciela służby zdrowia.
 8. Paczka zawierająca odzież przekazywana jest skazanemu za pośrednictwem magazynu mundurowego. Kontroli paczki dokonuje magazynier w obecności skazanego. Nadesłane artykuły podlegają rejestracji w karcie ewidencji rzeczy własnych skazanego. Fakt przyjęcia odzieży potwierdza własnoręcznym podpisem.
 9. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka taka podlega zwrotowi do i na koszt nadawcy.
 10. W przypadku ukarania karą skutkującą pozbawieniem możliwości otrzymywania paczek żywnościowych, (w tym osadzenia w celi izolacyjnej) - skazany zobowiązany jest, każdorazowo powiadomić: planujących przybycie na widzenie, zamierzających wysłać paczkę lub zamówić ją za pośrednictwem kantyny o nałożonej na niego karze.

Ustalenia dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego oraz przekazywania osadzonym w paczkach:

 • wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,
 • papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
 • napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,
 • soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach,
 • środków odurzających i psychotropowych,
 • środków łączności,
 • gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych,
 • wszelkiego rodzaju produktów i przetworów nabiałowych, bez względu na rodzaj opakowania w jakim dany produkt/przetwór się znajduje - wyjątek stanowią opakowania serów twardych, żółtych, krojonych, fabrycznie foliowanych.
 • wszelkiego rodzaju wyrobów garmażeryjnych
 • wszelkiego rodzaju mięs, podrobów oraz ich przetworów pod każdą postacią (np. wędlin, pasztetów, ryb) - wyjątek stanowią opakowania wędlin krojonych, fabrycznie foliowanych,
 • cukru, mąki, soli, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy , słodziku, kisielu, budyniu, przypraw, dań błyskawicznych, kakao, cappucino,
 • wszelkiego rodzaju tłuszczy (np. smalec, margaryna, masło),
 • wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami,
 • wszelkiego rodzaju gum do żucia, gum rozpuszczalnych, gum w postaci dropsów,
 • bigosu, sałatek, chałwy na wagę, kotletów sojowych,
 • przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, chrzanu, musztardy, dresingów itp.,
 • wszelkiego rodzaju pieczonych ciast,
 • wszelkiego rodzaju owoców i warzyw w tym suszonych i kandyzowanych oraz orzechów i trufli,
 • wody kolońskiej i toaletowej, toników do twarzy, dezodorantów (spray, kulka) oraz żelu do włosów,
 • patyczków do uszu, gąbek (do ciała, naczyń itp.) pumeksu, wacików do twarzy,
 • środków farmaceutycznych w postaci sterydów anabolicznych, preparatów witaminowych, batonów energetycznych, odżywek,
 • pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,
 • oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,


Uwaga !!!

Ustala się maksymalną pojemność płynów (do naczyń, do prania itp.) na 1 litr, natomiast proszków do prania na 2 kilogramy. Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość - uszkodzenia substancji towaru, w zakresie niezbędnym, do przeprowadzenia kontroli.

Ponadto przypomina się, iż na podstawie obowiązujących przepisów dopuszcza się możliwość uszkodzenia substancji towaru w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.


 


 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich

 • Widzenia odbywają się w salach widzeń znajdujących się na terenie zakładu, w następujące dni :

 • piątek, sobotę ( za wyjątkiem każdej ostatniej soboty danego miesiąca ) w niedzielę oraz w inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy w godzinach od 7:30 do 15.15. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14.15.

 • Widzenia dla tymczasowo aresztowanych, względem których nie stosuje się przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywają się w I i III poniedziałek miesiąca ( z wyjątkiem świąt ) w godz. 7:30 do 15.30.

 • W sprawach osadzonych, odwiedzający mają możliwość przeprowadzenia rozmowy po realizacji wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku Dz. U.10.143.965 z dnia 10 sierpnia 2010 :

a) w piątek z wychowawcą, opiekunem skazanego

       b) w dni wolne od pracy administracji z wychowawcą dyżurnym

 • Widzenia odbywają się w wyznaczonych salach widzeń.

 • Skazany rodzic lub skazany - prawny opiekun osoby niepełnioletniej - przy okazji realizowania widzenia regulaminowego – może dodatkowo, jednorazowo, w danym miesiącu wykorzystać, 60 minut widzenia z dziećmi.

 • O dniach i godzinach udzielania widzeń w zakładzie, osoby odwiedzające winny być powiadomione przez skazanego.

   

 • Widzenie powinno odbywać się w sposób kulturalny, bez zakłócania spokoju i porządku w sali widzeń. W przypadku naruszenia ustalonych zasad odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

 • Niedozwolone jest przekazywanie skazanym w trakcie widzenia jakichkolwiek przedmiotów. Ewentualne przekazanie rzeczy, przedmiotu możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie, wcześniej wydanej zgody dyrektora.

 • W czasie widzenia na terenie zakładu skazani oraz tymczasowo aresztowani (o ile organy do dyspozycji których pozostają, zezwoliły na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą) mają prawo do poczęstunku artykułami spożywczymi zakupionymi w kantynie na terenie jednostki przez osoby odwiedzające.
 • Artykuły pozostałe po poczęstunku, każdorazowo skazany powinien przekazać osobom, z którymi realizował widzenie, a miejsce pozostawić w należytej czystości.
 • Osoba odwiedzająca, po zakończonym widzeniu, może dokonać zakupu artykułów higienicznych lub innych na potrzeby osadzonego, wyłącznie za wcześniejszą zgodą dyrektora, po wydaniu talonu higienicznego.
 • Wejście na widzenie bez dozoru z osobą najbliższą lub godną zaufania poza teren zakładu na czas nie przekraczajacy 30 godz. nie może nastąpić później niż o godz. 13:30.

 

 • Skazani zatrudnieni odpłatnie są zobowiązani do wykorzystania zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w okresie przysługującego im, z tytułu pracy, urlopu wypoczynkowego. Zasada powyższa nie dotyczy zezwolenia udzielonego ze względów losowych na podstawie art. 141 a § 1 kkw. Skazani zatrudnieni odpłatnie, którzy nie posiadają uprawnień do udzielenia im urlopu wypoczynkowego lub udzielony urlop wykorzystali wcześniej, przed zgłoszeniem zamiaru wykorzystania zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego winni uzyskać pisemną zgodę pracodawcy na zwolnienie z pracy.

 • udzielenie widzenia w trakcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody wła­ściwego przełożonego i nie powinno dezorganizować danego odcinka pracy od­działu produkcyjnego.
 • Skazani po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora może kontaktować się z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem aplikacji Skype.
 • Po uzyskaniu zgody Dyrektora skazany przekazuje administracji ustalone z rodziną lub osobami najbliższymi, termin oraz godzinę realizacji rozmowy. Ww. informacje winny być przekazane nie później niż trzy dni robocze przed datą połączenia. O pierwszeństwie w realizacji zezwolenia w przypadku zbiegu terminów decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Z aplikacji Skype mogą korzystać wyłącznie skazani posiadający własne konto użytkownika.
 • Z powyższego uprawnienia mogą korzystać w pierwszej kolejności skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do 15 lat, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
 • Skazani mogą korzystać z aplikacji Skype w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 13:00 oraz 15:30 - 18:00. Czas jednorazowego korzystania z łącza nie może przekroczyć 20 minut. W przypadku braku chętnych istnieje możliwość przedłużenia czasu połączenia.
 • nadzór nad prowadzonymi rozmowami odbywa się za pomocą urządzeń moniturujących obraz i dźwięk lub prowadzony jest bezpośredni przez funkcjonariusza działu ochrony.
 • w tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

 • skazany posiadający prawo do otrzymania paczki żywnościowej może skorzystać z tej możliwości poprzez dokonanie zakupów artykułów żywnościowych w kantynie przez osoby odwiedzające, po zakończonym widzeniu z uwzględnieniem ograniczenia dotyczącego ciężaru do 5 kg ( w takiej paczce mogą znajdować się wyroby tytoniowe i karty telefoniczne zakupione na terenie zakładu).
 • osoba zgłaszająca się na widzenie pobiera u bramowego formularz zgłoszenia na widzenie, gdzie wpisuje stosowne dane.
 • widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.

 • liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 • widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu.

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwo­lić na: przedłużenie czasu widzenia, lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

 • widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą od­wiedzającą, przy oddzielnym, stoliku, pod dozorem funkcjonariusza.

 • skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu.

 • skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu.

 • skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu.

 • skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wy­miarze 60 minut w miesiącu.

 • widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku od­mowy poddania się kontroli osoby te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.

 • osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurza­jących, albo usiłujące wnieść na widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amuni­cję i materiały wybuchowe, narkotyki i inne niebezpieczne lub niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczone na teren zakładu.

 • w pierwszej kolejności prawo wejścia na widzenia mają kobiety w zawaansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia