Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań Drukuj

pokaż mapę

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

Tel./Fax: (61) 856-82-59 / (61) 856-82-53

E-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ważne telefony
Praca

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu został powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 września 1996 r. i koordynuje oraz nadzoruje działanie 14 jednostek penitencjarnych położonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz części województwa lubuskiego.  Aktualnie podstawę działania OISW w Poznaniu stanowi zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116).

 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu podlegają:

- Areszt Śledczy w Lesznie

- Areszt Śledczy w Lubsku (z Oddziałem Zewnętrznym w Wałowicach)

- Areszt Śledczy w Nowej Soli

- Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim (z Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu)

- Areszt Śledczy w Poznaniu (z Oddziałami Zewnętrznymi w Poznaniu i Rosnowie)

- Areszt Śledczy w Szamotułach

- Areszt Śledczy w Śremie

- Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej (z Oddziałem Zewnętrznym w Pobiedziskach) 

- Areszt Śledczy w Zielonej Górze

- Zakład Karny w Gębarzewie

- Zakład Karny w Koziegłowach

- Zakład Karny w Krzywańcu

- Zakład Karny w Rawiczu

- Zakład Karny we Wronkach

 

Przy Zakładzie Karnym w Rawiczu funkcjonuje Zespół Szkół kształcący w zawodzie stolarza i oferujący naukę w technikum uzupełniającym w kierunku technologii drewna oraz przy Zakładzie Karnym we Wronkach funkcjonuje Zespół Szkół kształcący w zawodzie ślusarza i oferujący naukę w technikum uzupełniającym o specjalności mechanika. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonuje Dom Matki i Dziecka, w którym umożliwia się matkom odbywającym karę pozbawienia wolności sprawowanie stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Ponadto w Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonują oddziały terapeutyczne: dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz dla kobiet uzależnionych od alkoholu. W Zakładzie Karnym we Wronkach mogą odbywać karę pozbawienia wolności osoby skierowane do oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycnzymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz uzależnionych od alkoholu. W Zakładzie Karnym w Rawiczu również funkcjonuje dział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a także dla skazanych uzależnionych od środków odurzjących lub psychotropowych. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu. W Areszcie Śledczym w Poznaniu funkcjonuje szpital dla osób pozbawionych wolności z oddziałami: chorób wewnętrznych, obserwacji sądowo- psychiatrycznej oraz dermatologicznym. Areszt Śledczy w Poznaniu posiada również ośrodek diagnostyczny dla osadzonych.

 

 

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej
płk Grzegorz Fedorowicz
Tel./Fax: (61) 856-82-72 / (61) 856-82-53
E-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
ppłk Ryszard Czapracki
Tel./Fax: (61) 856-82-72 / (61) 856-82-53
E-mail: oisw_poznan@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Maciej Gołębiowski
Tel./Fax: (61) 856-83-67 / 514-006-602 / fax (61) 856-82-53
E-mail: rzecznik.poznan@sw.gov.pl

Starszy Inspektor

Pracownik cywilny

 

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 856-82-72
Dowódca Zmiany: (61) 856-82-59
Dział Organizacyjny: (61) 856-82-84 / (61) 856-82-93
Dział Kadr: (61) 856-82-80 / (61) 856-82-87
Dział Penitencjarny: (61) 856-82-83 / (61) 856-82-85
Dział Ochrony: (61) 856-82-73 / (61) 856-82-81
Dział Ewidencji: (61) 856-82-74 / (61) 856-82-75
Dział Kwatermistrzowski: (61) 856-82-89
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 856-82-86
Dział Łączności i Informatyki: (61) 856-82-60
Dział Finansowy: (61) 856-82-77 / (61) 856-82-78
Służba Zdrowia: (61) 856-82-79

Zasady przyjmowania paczek

Zasady udzielania widzeń