Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lubsko Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lubsku

ul. Nowa 2

68-300 Lubsko

Tel./Fax: (68) 372-54-00 / (68) 372-15-63

E-mail: as_lubsko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Lubsku jest przeznaczony dla mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji  Sądu Rejonowego w Żarach oraz Prokuratury Rejonowej w Żarach, a ponadto skazani i ukarani wzywani przez wymienione organy do udziału w czynnościach procesowych. Pojemność jednostki wynosi 94 miejsca zakwaterowania.  Aresztowi Śledczemu w Lubsku podporządkowany jest Oddział Zewnętrzny w Wałowicach  przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Pojemność Oddziału wynosi 100 miejsc zakwaterowania.  Historia Aresztu Śledczego w Lubsku sięga końca XIX wieku. Czasów, kiedy władze zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego rozbudowywały swoją administrację. Istniejący wówczas gmach sądu został wyposażony w przyległy architektonicznie areszt. . Po II wojnie światowej gmach  został przejęty przez Armię Czerwoną . Ze zrozumiałych względów brak jest jednak dokumentów dotyczących tego okresu. Po przejęciu przez władze polskie budynek  stał się siedzibą aresztu. W latach 70-tych został przekwalifikowany na zakład karny dla mężczyzn recydywistów z kategoriami zdrowia C i D. W latach 1968-70 w zakładzie zainstalowane centralne ogrzewanie i kanalizację. W 1984r. decyzją Ministra Sprawiedliwości Zakład Karny w Lubsku przekształcono w Areszt Śledczy w którym byli osadzani tymczasowo aresztowani do dyspozycji Sądów Rejonowych w Żarach i Żaganiu oraz Prokuratur Rejonowych w Żarach i Żaganiu. W latach 1993-96 w Areszcie przeprowadzono gruntowny remont. Cele wyposażono w kąciki sanitarne, sieć radiowęzłową oraz dostęp do telewizji kablowej. W czasie remontu jednostkę wyposażono w nowoczesne urządzenia systemu zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Całokształt wykonanych prac remontowych sprawił że Areszt spełnia podstawowe normy europejskie. Areszt Śledczy w Lubsku mieści się w jednym budynku, który składa się z części administracyjnej i części mieszkalnej dla osadzonych. W Areszcie znajdują się 3 świetlice. Świetlica główna wykorzystywana jest również jako sala widzeń, miejsce przeprowadzania szkoleń i odpraw służbowych. Tutaj również wykonywane są odprawiania posługi duszpasterskie, rozgrywane turnieje tenisa stołowego oraz zajęcia dla grup osadzonych z udziałem zaproszonych gości. Pozostałe dwie świetlice znajdują się w oddziałach mieszkalnych. W świetlicach spotykają się osadzeni w wyznaczonych grupach. Wyposażone są one w sprzęt TV i KO. Księgozbiór biblioteki liczy kilka tysięcy sztuk i jest stale uzupełniany.

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Beata Augustowska-Urban
Tel./Fax: (68) 372-54-00
E-mail: beata.augustowska-urban@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Andrzej Freliszko
Tel./Fax: (68) 372-29-80
E-mail: andrzej.freliszko@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Przetarg na prowadzenie kantyny OZ Wałowice

Przetarg na prowadzenie kantyny w AŚ Lubsko

Ważne telefony

Sekretariat: (68) 372-54-00
Dowódca Zmiany: (68) 372-54-11, OZ Wałowice (68) 359-31-19
Dział Kadr: (68) 372-54-04
Dział Penitencjarny: (68) 372-54-00
Dział Ochrony: (68) 372-54-12
Dział Ewidencji: (68) 372-54-05
Dział Kwatermistrzowski: (68) 372-54-06
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (68) 372-54-14
Dział Łączności i Informatyki: (68) 372-54-01 / (68) 372-54-17
Dział Finansowy: (68) 372-54-08
Służba Zdrowia: (68) 372-54-15

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
22 1010 1704 0024 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:30
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

Areszt Śledczy w Lubsku

 

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg. a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości;
 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 

 

Zasady przyjmowania paczek:

 

Paczki do osadzonych należy kierować na adres:

 

Imię i Nazwisko osadzonego

Oddział Zewnętrzny

ul. Wałowice 74

66-620 Gubin

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg. a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości;
 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

KOMUNIKAT
 

W związku ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 06 czerwca  1997r. Kodeks karny wykonawczy obowiązującymi od 01.01.2012r. zapraszamy do zapoznania się z niektórymi zagadnieniami.
I. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie art. żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Nie będzie możliwości zrealizowania przez osobę odwiedzającą zakupów dla osadzonego. Skrzynki, w których uprzednio zakupy dostarczane były do celi mieszkalnej zostaną wycofane.
II. Wprowadza się dodatkową możliwość realizacji paczki żywnościowej przez kantynę. Osadzony może otrzymać paczkę żywnościową za pośrednictwem poczty, osób fizycznych lub na podstawie wypełnionego formularza zamówienia  na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego, zwanej dalej „listą”, oraz pod poniższym linkiem:
 

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy AŚ Lubsko

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy OZ Wałowice

2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży – kantyna (wyłącznie w formie pisemnej).
3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Lubsku:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) pod poniższym linkiem:


Formularz zamówienia
 

4. Odwiedzający, który wypełnił formularz zamówienia na paczkę:
a) przekazuje go do punktu sprzedaży – wpłacając kwotę wynikająca z podsumowania całkowitej ceny brutto,
b) przesyła droga pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka).
5.  Osoba składająca zamówienie, wypełnia w formularzu swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę żywnościową. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.
6. Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
7. W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty, lub formularza zamówienia na paczkę żywnościową (w zależności od tego który z terminów upływa później) obsługa kantyny jest zobowiązana przekazać osadzonemu paczkę.
8. Osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.
9. Wpisywanie do formularza zamówienia artykułów innych niż żywnościowe (np. wyrobów tytoniowych) skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówienia.
10. Paczka otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek.
11. Środki pieniężne  wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
12. Dane kontaktowe punktu sprzedaży:
PUNKT SPRZEDAŻY TERESA JANICKA
UL. NOWA 2 68-300 LUBSKO
NR KONTA BANKOWEGO: 63 1020 5460 0000 5902 0041 4292
TEL.: 691 286 370

13. Punkt sprzedaży prowadzi rejestr zamówień dotyczących realizacji paczki żywnościowej, w którym ewidencjonowane są:
a) data przyjęcia zamówienia,
b) data potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego,
c) data przekazania paczki osadzonemu, załączniki do rejestru stanowią złożone formularze zamówienia.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zmian udzielają wychowawcy oddziału.

 

Korespondencja przesyłana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:

 

Korespondencję urzędową adresowaną do osadzonych oraz prywatną nadaną w trybie innym niż zwykły (np. poleconą lub za potwierdzeniem odbioru) należy kierować na adres:

 

Imię i Nazwisko osadzonego

Areszt Śledczy

ul. Nowa 2

68-300 Lubsko

OZ Wałowice

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
22 1010 1704 0024 9513 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Gotówkowe wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych należy dokonywać w kasie Aresztu Śledczego w Lubsku.

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia w Areszcie Śledczym w Lubsku

Widzenia dla skazanych

odbywają się w dniach:

 • w soboty w godz. od 9:00 do 14:00
 • w niedziele w godz. od 11:00 do 14:00
 • w dni ustawowo wolne od pracy  w godzinach od 11:00 do 14:00.
 • ze względów wyznaniowych, w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Aresztu w Lubsku w godzinach od 9:00 do 14:00

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych

odbywają się w dniach:

 • w piątki w godz. od 13:00 do 15:00
 • w niedziele w godz. od 09:00 do 11:00
 • w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 11:00.
 • ze względów wyznaniowych, w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Aresztu w Lubsku w godzinach od 9:00 do 14:00

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący
 

 1.  Widzenia z podmiotami, o których mowa w art. 8§3 kkw (obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym) realizowane są codziennie, w godzinach pracy administracji. Nie podlegają one ograniczeniom czasowym.
 2. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności:
 • kobietom w ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym Wałowice

odbywają się w dniach:

 • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 14:00.

 • ze względów wyznaniowych, w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Odziału Zewnętrznego w godzinach od 9:00 do 14:00

 1. Widzenia z podmiotami, o których mowa w art. 8§3 kkw (obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym) realizowane są codziennie, w godzinach pracy administracji. Nie podlegają one ograniczeniom czasowym.
 2. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności:
 • kobietom w ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia.