Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lubsko Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lubsku

ul. Nowa 2

68-300 Lubsko

Tel./Fax: (68) 372-54-00 / (68) 372-15-63

E-mail: as_lubsko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Lubsku jest przeznaczony dla mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji  Sądu Rejonowego w Żarach oraz Prokuratury Rejonowej w Żarach, a ponadto skazani i ukarani wzywani przez wymienione organy do udziału w czynnościach procesowych. Pojemność jednostki wynosi 94 miejsca zakwaterowania.  Aresztowi Śledczemu w Lubsku podporządkowany jest Oddział Zewnętrzny w Wałowicach  przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Pojemność Oddziału wynosi 100 miejsc zakwaterowania.  Historia Aresztu Śledczego w Lubsku sięga końca XIX wieku. Czasów, kiedy władze zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego rozbudowywały swoją administrację. Istniejący wówczas gmach sądu został wyposażony w przyległy architektonicznie areszt. . Po II wojnie światowej gmach  został przejęty przez Armię Czerwoną . Ze zrozumiałych względów brak jest jednak dokumentów dotyczących tego okresu. Po przejęciu przez władze polskie budynek  stał się siedzibą aresztu. W latach 70-tych został przekwalifikowany na zakład karny dla mężczyzn recydywistów z kategoriami zdrowia C i D. W latach 1968-70 w zakładzie zainstalowane centralne ogrzewanie i kanalizację. W 1984r. decyzją Ministra Sprawiedliwości Zakład Karny w Lubsku przekształcono w Areszt Śledczy w którym byli osadzani tymczasowo aresztowani do dyspozycji Sądów Rejonowych w Żarach i Żaganiu oraz Prokuratur Rejonowych w Żarach i Żaganiu. W latach 1993-96 w Areszcie przeprowadzono gruntowny remont. Cele wyposażono w kąciki sanitarne, sieć radiowęzłową oraz dostęp do telewizji kablowej. W czasie remontu jednostkę wyposażono w nowoczesne urządzenia systemu zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Całokształt wykonanych prac remontowych sprawił że Areszt spełnia podstawowe normy europejskie. Areszt Śledczy w Lubsku mieści się w jednym budynku, który składa się z części administracyjnej i części mieszkalnej dla osadzonych. W Areszcie znajdują się 3 świetlice. Świetlica główna wykorzystywana jest również jako sala widzeń, miejsce przeprowadzania szkoleń i odpraw służbowych. Tutaj również wykonywane są posługi duszpasterskie, rozgrywane turnieje tenisa stołowego oraz zajęcia dla grup osadzonych z udziałem zaproszonych gości. Pozostałe dwie świetlice znajdują się w oddziałach mieszkalnych. W świetlicach spotykają się osadzeni w wyznaczonych grupach. Wyposażone są one w sprzęt TV i KO. Księgozbiór biblioteki liczy kilka tysięcy sztuk i jest stale uzupełniany.

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Beata Augustowska-Urban
Tel./Fax: (68) 372-54-00
E-mail: beata.augustowska-urban@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Andrzej Freliszko
Tel./Fax: (68) 372-29-80
E-mail: andrzej.freliszko@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (68) 372-54-00
Dowódca Zmiany: (68) 372-54-11, OZ Wałowice (68) 359-31-19
Dział Kadr: (68) 372-54-04
Dział Penitencjarny: (68) 372-54-00
Dział Ochrony: (68) 372-54-12
Dział Ewidencji: (68) 372-54-05
Dział Kwatermistrzowski: (68) 372-54-06
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (68) 372-54-14
Dział Łączności i Informatyki: (68) 372-54-01 / (68) 372-54-17
Dział Finansowy: (68) 372-54-08
Służba Zdrowia: (68) 372-54-15

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
22 1010 1704 0024 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:30
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Areszt Śledczy w Lubsku,

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH
OD OSÓB NAJBLIŻSZYCH

 


Art. 113. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

1. Zamówienia na paczki żywnościowe od osób najbliższych osadzonych, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu (adres Aresztu Śledczego w Lubsku z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
2. W przypadku gdy osoba odwiedzająca ma zamiar zrealizować paczkę żywnościową w kantynie zobowiązana jest zgłosić taką chęć funkcjonariuszowi przed udzieleniem widzenia.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki  penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Formularze ZAMÓWIENIA dostępne są w punkcie sprzedaży, na wartowni, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Lubsku. 

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 

 

 

ZASADY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH
OD OSÓB NAJBLIŻSZYCH

 


Art. 113. § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

1. Zamówienia na paczki żywnościowe od osób najbliższych osadzonych, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu (adres Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach, 66-620 Gubin Wałowice 74 z dopiskiem KANTYNA). W tym przypadku do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być realizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
2. W przypadku gdy osoba odwiedzająca ma zamiar zrealizować paczkę żywnościową w kantynie zobowiązana jest zgłosić taką chęć funkcjonariuszowi przed udzieleniem widzenia.
3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Formularze ZAMÓWIENIA dostępne są w punkcie sprzedaży, na wartowni, poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Lubsku.

 

OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu śledczego, zwanej dalej „listą”, oraz pod poniższym linkiem:
 

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy AŚ Lubsko

Lista produktów dostępnych w Kantynie przy OZ Wałowice

2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży – kantyna (wyłącznie w formie pisemnej). Paczkę dla osadzonego może zamówić osoba mu najbliższa.
3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Areszcie Śledczym w Lubsku i Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) pod poniższym linkiem:


Formularz zamówienia
 

4. Odwiedzający, który wypełnił formularz zamówienia na paczkę:
a) przekazuje go do punktu sprzedaży – wpłacając kwotę wynikająca z podsumowania całkowitej ceny brutto,
b) przesyła droga pocztową jednocześnie dokonując przelewu środków na konto bankowe punktu sprzedaży (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego dla którego kierowana jest paczka).
5.  Osoba składająca zamówienie, wypełnia w formularzu swoje dane kontaktowe niezbędne do dokonania zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na paczkę żywnościową. Administratorem wpisanych do formularza zamówienia danych jest punkt sprzedaży.
6. Obsługa punktu sprzedaży dokonuje potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.
7. W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty, lub formularza zamówienia na paczkę żywnościową (w zależności od tego który z terminów upływa później) obsługa kantyny jest zobowiązana przekazać osadzonemu paczkę.
8. Osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.
9. Paczka otrzymywana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymywanych paczek.
10. Środki pieniężne  wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
11. Dane kontaktowe punktu sprzedaży:
PUNKT SPRZEDAŻY TERESA JANICKA
UL. NOWA 2 68-300 LUBSKO
NR KONTA BANKOWEGO: 63 1020 5460 0000 5902 0041 4292
TEL.: 691 286 370

12. Punkt sprzedaży prowadzi rejestr zamówień dotyczących realizacji paczki żywnościowej, w którym ewidencjonowane są:
a) data przyjęcia zamówienia,
b) data potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego,
c) data przekazania paczki osadzonemu, załączniki do rejestru stanowią złożone formularze zamówienia.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zmian udzielają wychowawcy oddziału.

 

Korespondencja przesyłana do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach:

 

Korespondencję urzędową adresowaną do osadzonych oraz prywatną nadaną w trybie innym niż zwykły (np. poleconą lub za potwierdzeniem odbioru) należy kierować na adres:

 

Imię i Nazwisko osadzonego

Areszt Śledczy

ul. Nowa 2

68-300 Lubsko

OZ Wałowice

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 25
65-950 Zielona Góra
22 1010 1704 0024 9513 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Gotówkowe wpłaty środków pieniężnych dla osadzonych należy dokonywać w kasie Aresztu Śledczego w Lubsku.

 

 

Zasady udzielania widzeń

PORZĄDEK WIDZEŃ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W LUBSKU

 

Na podstawie art. 105 a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego Wykonawczego

 

1. Widzenia udzielane są:

a) dla tymczasowo aresztowanych:

w piątki w godz. od 13:00 - 15:00

w niedziele w godz. od 13:00 - 16:00

w dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy) obowiązuje porządek widzeń, taki jak w niedzielę

b) dla skazanych:

w piątki w godz. od 10:00 - 12:00

w niedziele w godz. od 8:30 - 12:00

w dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy) obowiązuje porządek widzeń, taki jak w niedzielę

2. Miejsce udzielania widzeń:

a) świetlica główna,

b) w oddzielnym pomieszczeniu do udzielania widzeń bez osoby dozorującej.

3. Ze względów wyznaniowych, widzenia udzielane będą w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Aresztu Śledczego w Lubsku w godzinach od 9:00 do 14:00.

4. W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane następującym osobom odwiedzającym osadzonych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

 

5. Szczegółowy porządek przeprowadzania widzeń dostępny jest w pomieszczeniach, w których odbywają się widzenia, przy wejściu do jednostki, oraz na jej stronie internetowej.

 

6. Widzenia udziela się w wymiarze zapewniającym ich zakończenie w czasie określonym w ust. 1.

 

Widzenia dla skazanych (art. 105a kkw)

 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jedno widzenie.

 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczy osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 3. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

 4. Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia. Osadzony ma obowiązek przed udzieleniem widzenia zgłosić chęć połączenia lub przedłużenia widzenia.

 6. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza SW, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku.

 7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie art. żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 8. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

 9. W czasie trwania widzenia osoba odwiedzająca może zrealizować uprawnienia osadzonego do paczki żywnościowej w której mogą znajdować się również wyroby tytoniowe.

 10. Zabrania się wnoszenia na teren aresztu broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

 11. Na terenie aresztu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych (art. 217 Kkw).

 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

 2. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b art. 217 Kkw, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

 3. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

 4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

 5. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

 7. Widzenie trwa 60 minut.

 8. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu.

 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

 10. W czasie widzeń dopuszcza się możliwość dokonywania przez osobę odwiedzającą zakupów: kart telefonicznych, artykułów piśmienniczych i higienicznych w postaci:

 1. maszynki do golenia, za wyjątkiem brzytew i żyletek;

 2. krem, pianka lub żel do golenia;

 3. krem po goleniu lub balsam;

 4. pędzelek do golenia;

 5. mydło zwykłe lub w płynie;

 6. szampon;

 7. odżywka do włosów;

 8. żel do włosów;

 9. balsam lub krem do ciała;

 10. szczoteczka do zębów;

 11. pasta do zębów;

 12. mydelniczka;

 13. dezodorant w sztyfcie;

 14. papier toaletowy;

 15. gąbka;

 16. grzebień do włosów;

 17. szczoteczka do rąk;

 18. obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilnika;

 19. patyczki do uszu;

 20. płyn lub proszek do prania;

 21. płyn do płukania tkanin;

 22. kosmetyczka.

po jednym z każdego rodzaju, które są dostarczane osadzonym do cel przez pracownika kantyny w ciągu 3 dni od dnia zakupu.

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym Wałowice

odbywają się w dniach:

 • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 9:00 do 14:00.

 • ze względów wyznaniowych, w inne dni świąteczne po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Odziału Zewnętrznego w godzinach od 9:00 do 14:00

 1. Widzenia z podmiotami, o których mowa w art. 8§3 kkw (obrońca, pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym) realizowane są codziennie, w godzinach pracy administracji. Nie podlegają one ograniczeniom czasowym.
 2. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności:
 • kobietom w ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 lat,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia.