Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Ostrów Wielkopolski Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel./Fax: (62) 595-21-00 / (62) 595-21-02

E-mail: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

        Podstawowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, a także wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego mogą Państwo znaleźć w prezentacji multimedialnej [Kliknij aby odtworzyć]

 

        Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn (z wyjątkiem osób zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu) pozostających do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Ostrowie Wlkp., Koninie, Kole, Kępnie, Turku, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Kaliszu, Pleszewie i Jarocinie. Ponadto w Areszcie Śledczym mogą być osadzeni tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 07.09.2015r., w strukturę organizacyjną jednostki włączony został Oddział Zewnętrzny w Kaliszu, podlegający dotychczas Zakładowi Karnemu w Kaliszu. Pojemność jednostki wynosi obecnie 337 miejsc dla osób pozbawionych wolności, w tym: 257 w Ostrowie Wlkp. oraz 80 w Kaliszu.

Areszt posiada świetlice wyposażone w telewizor, stół do tenisa oraz w gry stolikowe. Na placach spacerowych znajdują się urządzenia rekreacyjne, z których osadzeni mogą korzystać podczas spacerów. W jednostce działa radiowęzeł i biblioteka posiadająca w swoich zbiorach ponad cztery tysiące woluminów, systematycznie ukazuje się też gazetka więzienna pt. „W kratkę”.
Areszt Śledczy prowadzi współpracę z organami administracji publicznej, na rzecz których osadzeni wykonują nieodpłatne prace publiczne. W działaniach zmierzających do społecznej readaptacji skazanych uczestniczą ostrowskie instytucje, z którymi jednostka zawarła porozumienia o współpracy, tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Areszt współpracuje także z Powiatową Galerią Sztuki Współczesnej i Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Młodzieżowym Domem Kultury, Ostrowskim Centrum Kultury, Powiatową Biblioteką Publiczną, Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi oraz sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na terenie aresztu działa Intergrupa Ruchu AA dla południowej Wielkopolski, która każdego miesiąca  prowadzi mitingi grupy samopomocowej. Od kilkunastu lat trwa współpraca z grupą modlitewną Odnowy w Duchu Świętym i Stowarzyszeniem Gedeonitów. W każdym tygodniu odprawiane są msze święte, odbywają się również indywidualne spotkania z księdzem kapelanem oraz z katolikami świeckimi, członkami Stowarzyszenia Gedeonitów oraz Świadkami Jehowy.

       Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim powstał w roku 1863. Inicjatorem budowy były pruskie władze zaborcze. Jednocześnie wybudowano wówczas gmach sądu i więzienia. Oba budynki wzniesiono w stylu normandzkim, charakterystycznym dla architektury niemieckiej z tego okresu. Gruntowna przebudowa sądu w okresie międzywojennym i generalny remont aresztu w latach 1973 - 1975 spowodowały zupełne zniwelowanie tego stylu. W okresie zaborów (w czasach kulturkampfu w latach 1874 – 1876) w ostrowskim więzieniu przebywał Prymas Polski Mieczysław Halka Ledóchowski. Dla upamiętnienia tego faktu, w roku 1925, społeczność ostrowska wzniosła pomnik usytuowany w pobliżu więzienia – przed kościołem farnym. Monument ten wzniesiono, jako wotum Wielkopolski na uwolnienie z pruskiego zaboru. Pomnik został zniszczony przez hitlerowców w 1939r., a następnie odbudowany i w dniu 30.09.1984r. Poświęcony przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Na cokole pomnika umieszczono napis: Ostrowskiemu Dostojnemu Więźniowi. W areszcie, przed dawną celą nr 25, w której przebywał kardynał Ledóchowski, umieszczono pamiątkową tablicę. Rankiem pierwszego stycznia 1919r. na budynku sądu i więzienia załopotał biało czerwony sztandar. Władze powstańcze w pierwszym rzędzie zaanektowały budynek więzienny, obsadzając straż więzienną rotą powstańców pod wodzą chorążego Maksymiliana Myki. W pierwszych dniach pełnił on funkcję naczelnika więzienia. Po odzyskaniu niepodległości władze polskie zmieniły celę, w której osadzony był kardynał Ledóchowski, w kaplicę. W okresie drugiej wojny światowej ostrowskie więzienie nadal było czynne. Już w listopadzie 1939r. władze niemieckie aresztowały około 40 obywateli polskich stanowiących elitę intelektualną miasta. W dniu 14 grudnia 1939r. obywateli tych wywieziono z więzienia do Winiar pod Kaliszem i tam rozstrzelano. Ostrowskie więzienie znajdowało się pod nadzorem gestapo. Stanowiło etap pośredni w drodze do innych zakładów karnych i obozów koncentracyjnych. W czasie okupacji hitlerowskiej przeszło przez nie ponad dwa tysiące więźniów. Wykonywano w nim wyroki śmierci, zarówno przez rozstrzelanie, jak i powieszenie.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w drugiej połowie lat czterdziestych w ostrowskim więzieniu karno – śledczym zgładzono kilkanaście osób oskarżonych o popełnienie zbrodni faszystowsko – hitlerowskich. W latach 1973 – 75 przeprowadzono generalny remont aresztu, w wyniku czego stracił on wówczas zupełnie cechy zabytku. O dawnym wyglądzie przypominają dzisiaj jedynie pomieszczenia w piwnicy. W okresie stanu wojennego areszt stał się miejscem internowania działaczy “Solidarności”, głównie z terenu południowej Wielkopolski. W Areszcie przebywało rotacyjnie 161 internowanych.

Współczesna historia jednostki przebiega pod znakiem modernizacji i rozbudowy, tak by optymalnie dostosować jej infrastrukturę do pełnienia nadrzędnego zadania, jakim od 2010r. stała się dla tutejszego aresztu realizacja przyjęć osób pozbawionych wolności.

Dyrektor aresztu śledczego
kpt. Waldemar Zaremba
Tel./Fax: (62) 595-21-03 / (62) 595-21-02
E-mail: waldemar.zaremba@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
por. Maciej Żurkowski
Tel./Fax: (62) 595-21-04 / (62) 595-21-02
E-mail: maciej.zurkowski@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Sylwia Raszewska
Tel./Fax: (62) 595-21-11 / (62) 595-21-02
E-mail: sylwia.raszewska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (62) 595-21-00
Dowódca Zmiany: (62) 595-21-21
Dział Organizacyjny: (62) 595-21-00
Dział Kadr: (62) 595-21-08
Dział Penitencjarny: (62) 595-21-11
Dział Ochrony: (62) 595-21-09
Dział Ewidencji: (62) 595-21-05
Dział Kwatermistrzowski: (62) 595-21-17
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (62) 595-21-13
Dział Łączności i Informatyki: (62) 595-21-20
Dział Finansowy: (62) 595-21-14
Służba Zdrowia: (62) 595-21-28

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
ul. Ledóchowskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do Aresztu w godzinach 8.00 do 15.00, nadsyłane pocztą lub zamawiane w kantynie Aresztu.

 

W przypadku paczek żywnościowych zamawianych w kantynie Aresztu obowiązują następujące procedury.

- Druk zamówienia paczki

- Lista produktów dostępnych w kantynie AŚ Ostrów Wlkp.

- Lista produktów higienicznych dostępnych w kantynie AŚ Ostrów Wlkp.

 

Procedury, druk zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w kantynie utworzone zostały w formacie PDF. Do otwarcia słuzy darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader dostępna na stronie producenta http://get.adobe.com/reader/

Zasady udzielania widzeń

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy, dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach:

- wtorki w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 11.00),

- soboty w godz. 8.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub piątek, w godzinach 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),


Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w dniach:
- wtorki w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub piątek, w godzinach 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00)

      W pierwszej kolejności widzenia udzielane będą kobietom w ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

KOMUNIKAT

 

      Decyzją sądu, osoba skazana na karę pozbawienia wolności, może zostać oddana pod dozór kuratora sądowego. Zgodnie z art. 170§2 kodeksu karnego wykonawczego, sprawowanie dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa może być również powierzone stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania. Powierzenie dozoru następuje na wniosek  lub za zgodą powyższych podmiotów.

 Stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom sprawującym dozór przysługuje prawo do:

  1. odwiedzania osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowania się z ich rodziną,
  2. żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
  3. współdziałania z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
  4. współdziałania z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
  5. przeglądania akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
  6. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i zbierania niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  7. podejmowania innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
  8. udzielania skazanym innej stosownej pomocy.

W związku ze sprawowaniem przedmiotowego dozoru przyznaje się miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu ponoszonych na tę okoliczność kosztów.