Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Ostrów Wielkopolski Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Ledóchowskiego 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel./Fax: (62) 595-21-00 / (62) 595-21-02

E-mail: as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

        Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Pojemność jednostki wynosi 257 miejsc dla osadzonych. Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn (z wyjątkiem osób zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu) pozostających do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Ostrowie Wlkp., Koninie, Kole, Kępnie, Turku, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Kaliszu, Pleszewie i Jarocinie. Ponadto w Areszcie Śledczym mogą być osadzeni tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.
AŚ Ostrów Wlkp. posiada świetlice wyposażone w telewizor, stół do tenisa oraz w gry stolikowe. Na placu spacerowym zlokalizowane jest miejsce do gry w piłkę koszykową. W Areszcie działa radiowęzeł i biblioteka posiadająca w swoich zbiorach ponad cztery tysiące woluminów. W areszcie ukazuje się gazetka więzienna pt. „W kratkę”.
        Areszt Śledczy prowadzi współpracę z organami administracji publicznej na rzecz, których osadzeni wykonują nieodpłatne prace publiczne.
        Areszt Śledczy już od kilkunastu lat ściśle współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp., oraz z Intergrupą Ruchu AA dla południowej Wielkopolski. Każdego miesiąca  odbywają się mitingi grupy AA. Od kilkunastu lat trwa współpraca z grupą modlitewną Odnowy w Duchu Świętym i Stowarzyszeniem Gedeonitów. W każdym tygodniu odprawiane są Msze św. Odbywają się również indywidualne spotkania z księdzem kapelanem oraz z katolikami świeckimi i członkami Stowarzyszenia Gedeonitów. Każdego tygodnia dochodzi do spotkań indywidualnych ze Świadkami Jehowy. Areszt Śledczy współpracuje także z Powiatową Galerią Sztuki Współczesnej i Muzeum Miasta. Skazani wyróżniający się wzorową postawą korzystają z możliwości oglądania wystaw prezentowanych w Galerii i Muzeum. Dobrze układa się współpraca z Powiatową Biblioteką Publiczną.
Areszt Śledczy współpracuje także z ostrowskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osadzeni przekazują swoje prace na odbywające się licytacje. Areszt współdziała ponadto ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym prowadzonym przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Wychowankom Ośrodka przekazywane są prace artystyczne osadzonych.

        Jednostka położona jest na terenie województwa wielkopolskiego. Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim powstał w roku 1863. Inicjatorem budowy były pruskie władze zaborcze. Jednocześnie wybudowano wówczas gmach sądu i więzienia. Oba budynki wzniesiono w stylu normandzkim – charakterystycznym dla architektury niemieckiej z tego okresu. Gruntowna przebudowa sądu w okresie międzywojennym i generalny remont Aresztu w latach 1973 - 1975 spowodowały zupełne zniwelowanie tego stylu.
        W okresie zaborów – w czasach kulturkampfu w latach 1874 – 1876 w ostrowskim więzieniu przebywał Prymas Polski Mieczysław Halka Ledóchowski. Dla upamiętnienia tego faktu w roku 1925 społeczność ostrowska wzniosła pomnik usytuowany w pobliżu więzienia – przed kościołem farnym. Pomnik ten wzniesiono jako wotum Wielkopolski za uwolnienie z pruskiego zaboru. Pomnik został zniszczony przez hitlerowców w 1939r. W dniu 30.09.1984r. Prymas Polski kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia odbudowanego pomnika. Na cokole pomnika umieszczono napis – Ostrowskiemu Dostojnemu Więźniowi. Przed dawną celą nr 25 - gdzie przebywał kardynał Ledóchowski umieszczono pamiątkową tablicę.
Rankiem pierwszego stycznia 1919r. na budynku sądu i więzienia załopotał biało czerwony sztandar. Władze powstańcze w pierwszym rzędzie zaanektowały budynek więzienny, obsadzając straż więzienną rotą powstańców pod wodzą chorążego Maksymiliana Myki. W pierwszych dniach pełnił on funkcję naczelnika więzienia. Po odzyskaniu niepodległości władze polskie zmieniły celę, w której przebywał kardynał Ledóchowski w kaplicę.
        W okresie drugiej wojny światowej ostrowskie więzienie nadal było czynne. Już w listopadzie 1939r. władze niemieckie aresztowały około 40 obywateli polskich stanowiących elitę intelektualną miasta. W dniu 14 grudnia 1939r. obywateli tych wywieziono z więzienia do Winiar pod Kaliszem i tam rozstrzelano. Ostrowskie więzienie znajdowało się pod nadzorem gestapo. Panowały w nim złe warunki, obowiązywały bardzo surowe rygory. Stanowiło etap pośredni w drodze do innych zakładów karnych i obozów koncentracyjnych. W czasie okupacji hitlerowskiej przeszło przez nie ponad dwa tysiące więźniów. Wykonywano w nim wyroki śmierci zarówno przez rozstrzelanie jak i powieszenie.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej – w drugiej połowie lat czterdziestych w ostrowskim więzieniu karno – śledczym wykonano kilkanaście wyroków śmierci. Wyroki wykonano na osobach oskarżonych o popełnienie zbrodni faszystowsko – hitlerowskich.
W latach 1973 – 75 przeprowadzono generalny remont Aresztu. Stracił on wówczas zupełnie cechy zabytku. O dawnym wyglądzie przypominają dzisiaj jedynie pomieszczenia w piwnicy.
W okresie stanu wojennego Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. stał się miejscem internowania działaczy “Solidarności” – głównie z terenu południowej Wielkopolski. W Areszcie przebywało rotacyjnie 161 internowanych.

Dyrektor aresztu śledczego
por. Waldemar Zaremba
Tel./Fax: (62) 595-21-03 / (62) 595-21-02
E-mail: waldemar.zaremba@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppor. Maciej Żurkowski
Tel./Fax: (62) 595-21-04 / (62) 595-21-02
E-mail: maciej.zurkowski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Sylwia Raszewska
Tel./Fax: (62) 595-21-11 / (62) 595-21-02
E-mail: sylwia.raszewska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (62) 595-21-00
Dowódca Zmiany: (62) 595-21-21
Dział Organizacyjny: (62) 595-21-00
Dział Kadr: (62) 595-21-08
Dział Penitencjarny: (62) 595-21-11
Dział Ochrony: (62) 595-21-09
Dział Ewidencji: (62) 595-21-05
Dział Kwatermistrzowski: (62) 595-21-17
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (62) 595-21-13
Dział Łączności i Informatyki: (62) 595-21-20
Dział Finansowy: (62) 595-21-14
Służba Zdrowia: (62) 595-21-28

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
ul. Ledóchowskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
34 1010 1469 0602 0613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 Skazany i tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać paczkę żywnościową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Osadzony za zezwoleniem Dyrektora ma prawo otrzymać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Tymczasowo aresztowany paczkę ze środkami higieny i lekami może otrzymać za zgodą organu dysponującego i Dyrektora jednostki. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do Aresztu w godzinach 8.00 do 15.00, nadsyłane pocztą lub zamawiane w kantynie Aresztu.

 

W przypadku paczek żywnościowych zamawianych w kantynie Aresztu obowiązują następujące procedury.

- Druk zamówienia paczki

- Lista produktów dostępnych w kantynie AŚ Ostrów Wlkp.

- Lista produktów higienicznych dostępnych w kantynie AŚ Ostrów Wlkp.

 

Procedury, druk zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w kantynie utworzone zostały w formacie PDF. Do otwarcia słuzy darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader dostępna na stronie producenta http://get.adobe.com/reader/

Zasady udzielania widzeń

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy, dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach:

- wtorki w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 11.00),

- soboty w godz. 8.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub piątek, w godzinach 8.00 - 12.00 (rejestracja do godz. 10.00),


Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w dniach:
- wtorki w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- niedziele w godz. 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00),

- pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, jeżeli dzień ten przypada w poniedziałek, środę, czwartek lub piątek, w godzinach 12.00 - 15.00 (rejestracja do godz. 14.00)

      W pierwszej kolejności widzenia udzielane będą kobietom w ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

KOMUNIKAT

 

      Decyzją sądu, osoba skazana na karę pozbawienia wolności, może zostać oddana pod dozór kuratora sądowego. Zgodnie z art. 170§2 kodeksu karnego wykonawczego, sprawowanie dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa może być również powierzone stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania. Powierzenie dozoru następuje na wniosek  lub za zgodą powyższych podmiotów.

 Stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom sprawującym dozór przysługuje prawo do:

  1. odwiedzania osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowania się z ich rodziną,
  2. żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
  3. współdziałania z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
  4. współdziałania z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
  5. przeglądania akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
  6. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i zbierania niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
  7. podejmowania innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
  8. udzielania skazanym innej stosownej pomocy.

W związku ze sprawowaniem przedmiotowego dozoru przyznaje się miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu ponoszonych na tę okoliczność kosztów.