Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Poznań Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

Tel./Fax: (61) 856-82-50 / (61) 856-82-52

E-mail: as_poznan@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, w skład której wchodzi: areszt śledczy dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn (TA), oddział zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy (P-2). Ponadto w Areszcie osadzani są: skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych (P-1, M-1, R-1) oraz (P-1/t, M-1/t, R-1/t zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego, poza oddziałem terapeutycznym), zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa oraz bezpieczeństwo zakładu (aresztu), kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu, tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną, tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej, skazani i tymczasowo aresztowani poruszający się na wózkach inwalidzkich, kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, zakwalifikowani do programu substytucji metadonowej. Ustalona pojemność aresztu to 670 miejsc, natomiast szpitala 90 miejsc. Aresztowi Śledczemu w Poznaniu podlegają dwa oddziały zewnętrzne - w Rosnowie (wyłączony z użytkowania z uwagi na prace remontowe w okresie od 24 października 2016 r. do 24 kwietnia 2017 r.) oraz w Poznaniu. Obecna lokalizacja aresztu to efekt prac budowlanych z lat siedemdziesiątych XIX w. W okresie wcześniejszym miejsc odosobnienia osób, wobec których toczyły się sprawy karne, jak i tych, które zostały już skazane było wiele. Od czasu, gdy w XVI w. kara pozbawienia wolności zaczęła być częściej orzekana przez poznańskie sądy, były to więzienne wieże bram Wronieckiej i Wrocławskiej oraz Czerwona Wieża, a także lochy Ratusza i Zamku Przemysła oraz Psałteria na Ostrowie Tumskim. W roku 1795, a więc 2 lata po zajęciu Poznania przez Prusaków, polecono wybitnemu architektowi niemieckiemu Davidowi Gilly wybrać miejsce i opracować projekt nowego więzienia. Gilly zdecydował się na okolicę placu Sapieżyńskiego (obecnie Wielkopolskiego) oraz ulicy Fryderykowskiej, u podnóża Zamku Przemysła. Obok więzienia, powstałego w latach 1799 - 1802, w miejscu gdzie dziś stoi Archiwum Państwowe, Niemcy wybudowali gmach Inkwizytoriatu, który zajął sąd kryminalny i administracja więzienia. Więzienie to nie spełniło jednak w pełni oczekiwań pruskich władz miasta, szybko uległo przepełnieniu i pojawiła się konieczność budowy nowego, które powstało na skrzyżowaniu obecnych ul. Solnej i Młyńskiej. W latach siedemdziesiątych wieku XX areszt przeszedł gruntowną modernizację.

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Jacek Wiśniewski
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: jacek.wisniewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Mirosław Szymański
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: miroslaw.szymanski@sw.gov.pl
Zastepca dyrektora aresztu śledczego
mjr Szymon Zandrowicz
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: szymon.zandrowicz2@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Maciej Młodzikowski
Tel./Fax: (61) 867-40-20
E-mail: maciej.mlodzikowski@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Jan Kurowski
Tel./Fax: (61) 856-83-26 / 605-368-794 / fax (61) 856-82-52
E-mail: jan.kurowski@sw.gov.pl
 

lekarz dermatolog

Funkcjonariusz

 

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 856-83-03
Dowódca Zmiany: (61) 856-84-10
Dział Organizacyjny: (61) 856-83-25 / (61) 856-83-27
Dział Kadr: (61) 856-83-23 / (61) 856-83-22
Dział Penitencjarny: (61) 856-83-70 / (61) 856-83-71
Dział Ochrony: (61) 856-84-00 / (61) 856-84-01
Dział Ewidencji: (61) 856-83-14 / (61) 856-83-15 / (61) 856-83-18 / (61) 856-83-10
Dział Kwatermistrzowski: (61) 856-83-50 / (61) 856-83-51
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 856-83-05 / (61) 856-83-06
Dział Łączności i Informatyki: (61) 856-82-64
Dział Finansowy: (61) 856-83-35
Służba Zdrowia: (61) 856-84-20 / (61) 856-84-21

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O POZNAŃ
291010 1469 0009251391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Od 1 lipca 2015 r. zgodnie z art. 113a § 3 KKW, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie. Formularz zamówienia dla osoby najbliższej oraz lista produktów oferowanych w kantynie są dostępne w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

 Areszt Śledczy w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
- na stronie internetowej jednostki
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
5. W przypadku odmowy, zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
6. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek.


Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki.
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- u dowódcy zmiany
- w sali widzeń
- na stronie internetowej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Formularz zamówienia z potwierdzonym uprawnieniem do otrzymania paczki może wypełnić i złożyć punkcie sprzedaży sam osadzony.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
6. W przypadku odmowy zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
7. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
8. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
9. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek przez dowódcę zmiany.

 

Numer konta bankowego punktu sprzedaży znajduje się w formularzu zamówienia dostępnym poniżej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Kantyna w Areszcie Śledczym przy ul. Młyńskiej:

AŚ Poznań - wykaz artykułów spożywczych dostępnych w kantynie

AŚ Poznań - wykaz artykułów higienicznych dostępnych w kantynie

AŚ Poznań - formularz zamówienia


 

Kantyna w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej

OZ Poznań - wykaz artykułów dostępnych w kantynie

OZ Poznań - formularz zamówienia

 

Pozostałe paczki w areszcie śledczym przyjmowane są:


poniedziałek 8:30 – 10:30
wtorek 8:30 – 10:30
środa 8:30 – 10:30
czwartek 8:30 – 10:30
piątek 8:30 – 10:30
sobota i niedziela, w które udzielane są widzenia 8:00 – 12:00
sobota i niedziela, kiedy nie są udzielane widzenia, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy 8:00 – 9:00 (w tych dniach paczki odbierane są przy bramie głównej Aresztu) - nie dotyczy osadzonych przebywających w wyznaczonym oddziale Aresztu w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki.


Paczki dostarczane w soboty i niedziele, kiedy nie są udzielane widzenia, w dni świąteczne oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane jedynie w szczelnie zamkniętych opakowaniach z uwidocznionym nazwiskiem, imieniem, imieniem ojca oraz danymi nadawcy.


Telewizory turystyczne i sprzęt radiowy przyjmowane będą w czasie widzeń w dniach:
poniedziałek 9:00 – 16:00
piątek 8:00 – 14:00
pierwsze trzy niedziele miesiąca 8:00 – 12:00


 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

 

 

Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

 

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz środy, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d w programie rezerwacji widzeń na stronie wewnętrznej Aresztu, potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

 

UWAGA
WIDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE BĘDĄ NIŻEJ WYMIENIONYM OSOBOM:
- KOBIETY W CIĄŻY
- OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH)
- OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

 

K O M U N I K A T

W dniu 26 grudnia 2016 r. (poniedziałek) widzenia dla tymczasowo aresztowanych będą się odbywały do godz. 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

W dniu 1 stycznia 2017 r. (niedziela) oraz 6 stycznia 2017 r. (piątek) widzenia dla skazanych nie będą się odbywały

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenia bez osoby dozorujacej (art. 138 § 1 pkt 2 KKW) są realizowane w dniach widzeń dla skazanych.
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (art. 138 § 1 pkt 3 KKW) są realizowane w soboty i niedziele, w które odbywają się widzenia dla skazanych.


Widzenia dla skazanych pracujących nie odbywają się w czasie ich pracy.


Widzenia dla osadzonych przebywających w wyznaczonych celach oddziału A/V w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki odbywają się we wtorki, czwartki, czwartą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)


Widzenia dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37 przeprowadzane są w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00


Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie odbywają się w dni robocze w czasie wolnym od pracy w godz. od 9:00 do 17:30, a w dni wolne od pracy i dni świąteczne w godz. od 9:00 do 14:00

Widzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych trwają 60 minut. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący.
Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.