Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Śrem Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Śremie

ul. Wawrzyniaka 6

63-100 Śrem

Tel./Fax: (61) 283-07-03 / (61) 283-07-19

E-mail: as_srem@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Śremie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych oraz ukaranych i skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę w ZK typu półotwartego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Kościanie, Sądu Rejonowego w Kościanie, Sądu Rejonowego w Śremie, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Sądu Rejonowego w Gostyniu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, Prokuratury Rejonowej w Śremie. Pojemność jednostki wynosi 158 miejsc w 28 celach mieszkalnych. Areszt Śledczy w Śremie znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie śremskim.

Budynek Aresztu Śledczego w Śremie wybudowano w drugiej połowie XIX wieku, jako więzienie realizujące potrzeby powiatowego sądu pruskiego (dokumentacja budowlana obejmuje lata 1856-1872). Po powstaniu wielkopolskim śremskie więzienie zostało przejęte przez Naczelną Radę Ludową, następnie przez Ministerstwo do spraw byłej dzielnicy pruskiej, a w listopadzie 1921 r. przeszło w gestię Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostka stała się więzieniem przy sądzie powiatowym (później grodzkim) III kategorii, przeznaczonym do odbywania kar ciężkiego więzienia, więzienia aresztu i ścisłego aresztu wymierzonych na czas do 6 miesięcy. W okresie okupacji hitlerowskiej jednostka zachowała swoje przeznaczenie jako więzienie. Dnia 20 października 1939 r. przed ratuszem miejskim odbyła się publiczna egzekucja mieszkańców Śremu, przetrzymywanych wcześniej przez hitlerowców w tym właśnie budynku. Po wyzwoleniu Śremu przez Armię Radziecką w dniu 24 stycznia 1945 r., polscy milicjanci doprowadzili do więzienia jeńców niemieckich. Jednostka znalazła się w dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jako więzienie karno-śledcze III klasy dla mężczyzn i kobiet, podporządkowane więzieniu centralnemu w Poznaniu. Od 8 grudnia 1954 r. śremskie więzienie podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a niecały rok później Ministerstwu Sprawiedliwości. W latach 1988-1992 podczas ostatniego remontu kapitalnego budynek został nadbudowany i otynkowany przez co zmienił znacznie swój wygląd. Na przełomie lat przeznaczenie i nazwa jednostki kilkakrotnie się zmieniała począwszy od więzienia karno–śledczego, do obecnej – Aresztu Śledczego w Śremie.

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Jerzy Balcerowicz
Tel./Fax: (61) 283-07-03
E-mail: jerzy.balcerowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Grzegorz Przebierała
Tel./Fax: (61) 281-07-56
E-mail: grzegorz.przebierala@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 283-07-03 / fax (61) 283-07-19
Dowódca Zmiany: (61) 281-07-50
Dział Organizacyjny: (61) 283-07-03
Dział Kadr: (61) 281-07-52
Dział Penitencjarny: (61) 281-07-56
Dział Ochrony: (61) 281-07-64
Dział Ewidencji: (61) 281-07-53
Dział Kwatermistrzowski: (61) 281-07-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 281-07-65
Dział Łączności i Informatyki: (61) 281-07-61
Dział Finansowy: (61) 281-07-54
Służba Zdrowia: (61) 281-07-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
10 1010 1469 0024 8213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-14:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-14:00
Czwartek: 9:00-14:00
Piątek: 9:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osób przebywających w areszcie
przyjmowane są codziennie do godziny 14.00 za wyjątkiem dni  przeznaczonych porządkiem wewnętrznym na widzenia, kiedy to są przyjmowane do godziny przed ich zakończeniem.

 

Osadzony ma prawo otrzymywać raz na kwartał paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

Uwaga nowość !!!

Osadzeni mogą realizować paczki żywnościowe (w ramach posiadanych limitów) oraz talony higieniczne za pośrednictwem kantyny. W tym celu osadzony podczas widzenia zgłasza funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia chęć realizacji paczki lub talonu. Po sprawdzeniu przez funkcjonariusza uprawnienia, po zakończonym widzeniu, osoba odwiedzająca dokonuje zakupu bez obecności osadzonego.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym ( w ramach posiadanych limitów) również na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, przesłanego drogą pocztową wraz z dowodem wpłaty do punktu sprzedaży na terenie jednostki . Paczka realizowana w drodze zamówienia przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 
Formularz zamówienia oraz lista produktów znajdujących się w punkcie sprzedaży są dostępne w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

 

Pliki:

 


 

 

Informacja dotycząca przyjmowania paczek do AŚ w Śremie.


 

Osadzeni mają prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio przez nadawcę, za pomocą uprawnionego organu lub za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostki.

Za zezwoleniem Dyrektora osadzeni mogą otrzymać paczki z niezbędną im odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

Procedura postępowania w sprawie paczek dostarczanych bezpośrednio przez nadawcę lub za pomocą uprawnionego organu.


 

Wielkość paczki dostarczanej do aresztu nie może przekraczać wymiarów 45x25x50cm.

Opakowanie paczki stanowi tekturowy karton.

Wewnątrz paczki żywnościowej należy umieścić spis jej zawartości.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły nienadające się do spożycia, artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. puszki, słoiki - nie dotyczy kawy rozpuszczalnej), jak też artykuły i wyroby tytoniowe.


Wykaz artykułów spożywczych przyjmowanych w paczkach żywnościowych:

 1. kawa rozpuszczalna lub mielona, za wyjątkiem kaw w saszetkach i kaw typu cappucino;

 2. herbata granulowana lub liściasta, za wyjątkiem herbat w saszetkach;

 3. kiełbasy, wędliny po obróbce termicznej;

 4. mięso i przetwory mięsne po obróbce termicznej, za wyjątkiem ryb i drobiu  w całości;

 5. sery żółte, twarogi;

 6. owoce świeże: jabłka, gruszki;

 7. warzywa świeże:  cebula, czosnek, pomidory, ogórki;

 8. orzechy łuskane;

 9. ciasta (za wyjątkiem tortów) – bez zawartości alkoholu;

 10. słodycze: czekolady, batony, ciastka – bez zawartości alkoholu;

 11. cukier, za wyjątkiem cukru pudru;

 12. płatki owsiane, płatki kukurydziane;

 13. ryż i kasze;

 14. makaron.


Paczki odzieżowe i higieniczne dostarczane przez pocztę i inne uprawnione organy muszą zawierać:

 1. wewnątrz paczki spis jej zawartości (część I talonu);

 2. w sposób trwały umieszczoną na paczce część II talonu, obok imienia, nazwiska,  imienia ojca odbiorcy i adresu.

Paczka nie spełniająca w/w wymogów nie będzie przyjmowana przez administrację aresztu, a w przypadku przesłania jej za pośrednictwem uprawnionego organu zostanie ona odesłana na koszt nadawcy. 

Procedura postępowania w sprawie przyjmowania zamówień na paczki żywnościowe w punkcie sprzedaży na terenie Aresztu Śledczego w Śremie:


 

 1. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego przebywającego w Areszcie Śledczym w Śremie można złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedażny lub drogą pocztową.

 2. Zamówienie składa się na formularzu zamówienia na paczkę.

 3. Oferowane towary znajdują się na liście produktów dostępnych w kantynie aresztu. Lista towarów oraz wzór formularza znajdują się na tablicy ogłoszeń aresztu i na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Śremie: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/areszt-sledczy-srem/index.html

 4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez kantynę po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

 5. Paczki będą przygotowywane i dostarczane osadzonym (wraz z dowodem wpłaty) niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do kantyny wraz z dowodem wpłaty za zamówioną paczkę.

 6. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio w kantynie, wówczas należność za zamówioną paczkę uiszcza się u osoby prowadzącej kantynę.

 7. W przypadku zamówienia złożonego drogą pocztową należność trzeba uprzednio uiścić na podane w formularzu konto kantyny i dowód wpłaty dołączyć do listu z zamówieniem. Areszt Śledczy w Śremie jak również osoby prowadzące kantynę nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie przesyłek listowych będące wynikiem działania Poczty.


 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji tutejszej jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez osoby prowadzące punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia


Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Areszt Śledczy w Śremie
ul. Wawrzyniaka 6
63-100 Śrem

 

 

Zasady udzielania widzeń

Tymczasowo aresztowanym widzenia udzielane są w każdy piątek tygodnia w godz. 8.00-15.00 , w drugą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w pierwsze Święto Wielkanocne i pierwsze Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00.

Skazanym wobec których nie jest stosowany tymczasowy areszt oraz ukaranym widzenia udzielane są we wtorki każdego tygodnia w godz. 11.00 – 17.00, w czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w drugie Święto Wielkanocne i drugie Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się  na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia.

Od dnia 01.10. 2014 roku, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, skazani mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype.
Powyższa forma kontaktowania się z rodziną i osobami bliskimi przeznaczona jest przede wszystkim dla skazanych będących rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemców, skazanych, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
Tymczasowo aresztowani nie mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype. Skazani, którzy chcą skorzystać z ww. uprawnienia zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Dyrektora wraz z uzasadnieniem, określeniem personaliów, stopnia pokrewieństwa oraz konta Skype rozmówcy a także propozycji terminu skorzystania z komunikatora. Skazanemu, który uzyska ww. zezwolenie wyznacza się indywidualnie datę i godzinę zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz zobowiązuje się go do powiadomienia o tym fakcie rodziny lub osoby bliskiej. Osadzony loguje się na swoje konto (posiadane wcześniej lub dostarczone przez rodzinę). Połączenie nadzorowane  jest przez funkcjonariusza Służby Więziennej, który sprawdza, czy osoba, z którą ma być nawiązany kontakt wyraża na niego zgodę i następnie zezwala na rozpoczęcie rozmowy.
Realizacja połączeń z komunikatora internetowego Skype odbywa się
w niedziele, w które udzielane są widzenia w godz. 16.00-18.00,
w II Święto Wielkanocne oraz II Święto Bożego Narodzenia w godz. 14.00-16.00,
w każdy roboczy czwartek w godz. 12.00-15.00.
W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się realizację połączeń z komunikatora internetowego Skype w terminach innych niż ww.
W tym samym dniu osadzony może zrealizować tylko jedno połączenie. Czas połączenia nie może przekraczać 15 minut od czasu  jego uzyskania, nie dłużej jednak niż 20 minut od momentu rozpoczęcia logowania się. Połączenie przerywa się o godzinie kończącej umożliwianie kontaktów w danym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Przerwanie kontaktu może nastąpić w razie nawiązania połączenia niezgodnego z udzielonym zezwoleniem, lub wymagać tego będą względy bezpieczeństwa zakładu, porządku publicznego bądź lekceważone będą normy obyczajnego postępowania. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się wydłużenie czasu realizacji połączenia.

UWAGA: Informuję, iż w miesiącu maju bieżącego roku dokonano zmiany terminów udzielania widzeń: w miejsce uprzednio zaplanowanego terminu 15.05.2015 r., widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbędą się 16.05.2015 r., natomiast w miejsce uprzednio zaplanoiwanego terminu 24.05.2015 r., widzenia dla osób skazanych i ukaranych odbędą się 31.05.2015 r. Godziny, w których udzielane będą widzenia pozostają bez zmian.


Dyrektor
Aresztu Śledczego w Śremie
ppłk mgr inż. Jerzy Balcerowicz