Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Kalisz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Kaliszu

ul. Łódzka 2

62-800 Kalisz

Tel./Fax: (62) 765-41-00 / (62) 765-41-64

E-mail: zk_kalisz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Zakład Karny w Kaliszu jest aktualnie zakładem karnym dla dorosłych mężczyzn typu półotwartego, dla odbywających karę po raz pierwszy. W oddziale zewnętrznym przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność Zakładu Karnego w Kaliszu wynosi 26 skazanych + 80 w Oddziale Zewnętrznym. Zakład nie posiada oddziału terapeutycznego, a skazani wymagający takich oddziaływań kierowani są do jednostek, w których funkcjonują stosowne oddziały. Prowadzone są natomiast oddziaływania antyalkoholowe i przeciwprzemocowe w formie grupy AA oraz grup edukacyjnych prowadzonych przez psychologów jednostki. Oddziaływania te wspierane są poprzez uczestnictwo w nich trzeźwiejących alkoholików z grup „wolnościowych”. W zakładzie funkcjonuje ambulatorium oraz gabinet stomatologiczny. Personel medyczny to jeden lekarz oraz trzy pielęgniarki, a także dwóch lekarzy i stomatolog, zatrudnieni na etatach cywilnych w formie kontraktów. Początki Zakładu Karnego w Kaliszu sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to – dzięki staraniom hrabiego Fryderyka Skarbka – na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego powstało 5 nowych zakładów penitencjarnych, w tym - między innymi - zakład w Kaliszu. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1840, kiedy to władze miejskie sprzedały teren położony w dzielnicy zwanej Tyńcem Komitetowi Budowy i Organizacji Więzień za sumę 3.000 ówczesnych złotych. Projektantem więzienia był słynny warszawski architekt Henryk Marconi, twórca tak znanych budowli jak: Dworzec Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej, Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, Hotelu Europejskiego w Warszawie oraz słynnego „Pawiaka”. Twórca projektu upodobnił zakład do zamku / stąd też potocznie jest tak zwany do dziś /. Natomiast rozwiązania wnętrza obiektu są w zasadzie jednolite, tak jak we wszystkich budowanych za czasów Skarbka więzień. Wnętrze cechuje długi korytarz, który jest rozlokowany przez całą długość budynku penitencjarnego. Drzwi do cel rozmieszczone są na obu przeciwległych ścianach na wysokości pięter. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się za pomocą schodów , natomiast po obszarze piętra można poruszać się po żelaznych galeriach biegnących wzdłuż ścian. Ostatecznie prace budowlane ukończono w roku 1846 i wtedy to zakład zaczął przyjmować pierwszych osadzonych. Więzienie kaliskie organizacyjnie należało do więziennictwa Królestwa Polskiego, a po zmianie sytuacji po powstaniu styczniowym, do więzień tzw. „Kraju Przywiślanego”.Oprócz funkcji zakładu karnego spełniało również funkcje aresztu śledczego, stąd też poza więźniami kryminalnymi znajdowali się w obiekcie także więźniowie polityczni, dla których Kalisz stanowił najczęściej tylko przystanek w drodze na Syberię i do ciężkich więzień w głębi Rosji. W roku 1904 w zakładzie wojsko carskie dokonało pacyfikacji protestujących działaczy SDKPiL i PPS.. Wydarzenia w zakładzie wywoływały często szeroki rozgłos wśród mieszkańców Kalisza, którzy urządzali w tym czasie liczne wiece protestacyjne. 1 listopada 1905 roku podczas jednej z takich demonstracji podniecony tłum wyłamał więzienną bramę, wtargnął na teren zakładu i uwolnił wszystkich więźniów politycznych. Więźniowie otrzymywali od społeczeństwa miasta pomoc charytatywną, także od powstałego Towarzystwa „Patronat”.  W więzieniu kaliskim przez długie lata władze carskie osadzały działaczy niepodległościowych. Dokonywano tu także ich straceń. 2 sierpnia 1914 roku wycofały się z Kalisza ostatnie oddziały carskie, a nadzór nad zakładem przejęły niemieckie władze okupacyjne. W zakładzie, oprócz załogi niemieckiej, stopniowo zatrudniani byli także Polacy. 12 listopada 1918 Straż Obywatelska przejęła więzienie. Uwolniono wówczas więźniów politycznych oraz częściowo kryminalnych. Przepisy międzywojenne lokowały zakład jako więzienie II klasy. Więzienie miało charakter karno – śledczy i znajdowało się w zasięgu funkcjonowania kaliskiego sądu okręgowego. Początkowo pojemność ustalono na poziomie 290 osadzonych, by w roku 1937 podnieść ją do 450, kiedy to – zgodnie z obowiązującą od wtedy klasyfikacją – zakład stał się więzieniem zwykłym. W okresie międzywojennym zakład znany był z działalności produkcyjno – usługowej. Posiadał warsztaty ślusarsko – zabawkarskie, szewskie oraz fabryki mebli szkolnych oraz przyrządów gimnastycznych.W dniu 1 września 1939 naczelnik uwolnił część więźniów, a reszta została przewieziona do Łodzi. Opuszczony zakład został zajęty przez okupanta 6 września. Przez całą okupację zakład podlegał niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wykonywano w nim kary aresztu, kary więzienia oraz karę obozu karnego. Od 1942 roku oficjalnie wykonywano tu także wyroki śmierci. Kalisz stanowił też ośrodek, skąd wysyłano Polaków do obozów zagłady. 23 stycznia 1945 roku , po wyzwoleniu miasta, zgodnie z poleceniem dowództwa BCh Stefan Rydlewski – późniejszy pierwszy powojenny naczelnik kaliskiego zakładu – wraz z grupą ludzi zabezpieczył obiekt, który już po kilku dniach zaczął pełnić swe funkcje, gdyż osadzono tam jeńców niemieckich. W miarę stabilizacji politycznej w mieście i w kraju także w Zakładzie Karnym w Kaliszu zaczęły tworzyć się podwaliny nowej straży, a później służby więziennej.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Michał Pućka
Tel./Fax: (62) 765-41-03
E-mail: michal.pucka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Remigiusz Męcel
Tel./Fax: (62) 765-41-03
E-mail: remigiusz.mecel@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Remigiusz Czaja
Tel./Fax: (62) 765-41-06
E-mail: remigiusz.czaja@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (62) 765-41-03
Dowódca Zmiany: (62) 765-41-00
Dział Organizacyjny: (62) 765-41-81
Dział Kadr: (62) 765-41-40
Dział Penitencjarny: (62) 765-41-06
Dział Ochrony: (62) 765-41-05
Dział Ewidencji: (62) 765-41-30
Dział Kwatermistrzowski: (62) 765-41-10
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (62) 765-41-33
Dział Łączności i Informatyki: (62) 765-41-51
Dział Finansowy: (62) 765-41-20
Służba Zdrowia: (62) 765-41-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu
21 1010 1469 0030 5613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:15-15:15
Środa: 7:15-15:15
Czwartek: 7:15-15:15
Piątek: 7:15-15:15

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Sposób przyjmowania i wydawania paczek

 

§ 14.1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. Zamówienie może być zrealizowane przy uwzględnieniu warunków określonych w §9.3.

2. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

3. Dyrektor może zezwolić na otrzymywanie artykułów higienicznych dostarczanych z zewnątrz w ilościach zgodnie z poniższym wykazem:

1) szampon do włosów do 400 ml – 1 szt.

 1. żel do kąpieli lub pod prysznic do 400 ml – 1 szt.
 2. mydło w kostce – do 5 szt.
 3. nożyki do golenia jednorazowe – do 5 szt.
 4. balsam po goleniu – 1 szt.
 5. żel, pianka lub krem do golenia – 1 szt.
 6. obcinaczki do paznokci, bez pilnika – 1 szt.
 7. płyn do zmywania naczyń do 400 ml – 1 szt.
 8. szczoteczka do zębów – do 2 szt.
 9. pasta do zębów – do 2 szt.
 10. dezodorant w sztyfcie – 1 szt.
 1. Paczka nie spełniająca wymogów określonych w ust. 3 nie będzie przyjęta, a w przypadku przesłania paczki pocztą, zostanie ona zwrócona na koszt osadzonego do wskazanej przez niego osoby lub instytucji.
 2. Skazany może za zezwoleniem dyrektora otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami.  Paczki z lekami  przyjmuje się w dni robocze w godzinach pracy administracji  za pośrednictwem więziennej służby zdrowia. Wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.
 3. Paczki podlegają kontroli w obecności osadzonych, do których są adresowane.
 4. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia, za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
 5.  Paczki oraz artykuły, na których przyjęcie dyrektor wyraził zgodę, będą przyjmowane w każdy dzień tygodnia, wejściem od strony ulicy Winiarskiej, w godzinach 8:00 do 14:00. Powinny one być opakowane jak przesyłka pocztowa o maksymalnych wymiarach 50x30x40 cm – ograniczenia wymiaru nie dotyczą odbiorników tv.
 6. Koszt doręczenia paczki ponosi nadawca.
 7. Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości. Wymóg ten  dotyczy zarówno paczek doręczanych w formie przesyłki pocztowej, jak również paczek doręczanych bezpośrednio przez osoby odwiedzające.
 8. Odbiór paczki osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w książce  doręczeń i kontroli zawartości paczek. Paczki wydaje się osadzonym w paczkowni.
 9. Artykuły niedozwolone i przedmioty niebezpieczne to przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego, a w szczególności: broń palna i biała, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i psychotropowe, alkohol, sprzęt łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji, dokumenty i listy.
 10. Przy realizacji dodatkowego sposobu realizacji paczek stosowane będą następujące zasady:
 1.  Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty;
 2.  Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą”;
 3.  Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
 • w punkcie sprzedaży,
 • drogą pocztową;
 1.  Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są  dostępne w jednostce penitencjarnej:
 • w punkcie sprzedaży,
 • w biurze przepustek,
 • w sali widzeń;
 • na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;
 1.  Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży;
 2.  Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;
 3.  Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych  oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek;
 4.  Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są  niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

 

- Druk zamówienia na paczkę

- Cennik artykuły spożywcze

- Cennik artykuły chemiczne

- Cennik artykuły różne

- Cennik artykuły tytoniowe

Zasady udzielania widzeń

          Widzenia dla skazanych odbywają się w sali widzeń w  niedziele w godzinach 9:00 do 14:00 (rejestracja do godz.12:45, a w przypadku widzeń przedłużonych do godz. 11:45). Widzenia bez osoby dozorującej realizowane są w poniedziałki w godz.: 9:00 do 14:30 (rejestracja do godz.: 13:30). Widzenia realizowane będa również w dniu 25 grudnia. Natomiast widzenia w dni świąteczne różnych obrządków udzielane będą na indywidualną prośbę skazanego.

Wejście na widzenia od strony ulicy Winiarskiej.

 

           Widzenia dla skazanych z Oddziału Zewnętrznego (ul.28 Pułku Piechoty) realizowane są w niedziele w godz.: 8:00 do 16:00 (rejestracja do godz.: 14:45) oraz w dniu 25 grudnia. Natomiast widzenia w dni świąteczne różnych obrządków udzielane będą na indywidualną prośbę skazanego.

Informujemy również, że widzenia udzielane są, w pierwszej kolejności, kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym poruszającym się na wózku lub o kulach oraz osobom powyżej 75 roku życia.