Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Krzywaniec Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Krzywańcu

Krzywaniec

66-010 Nowogród Bobrzański

Tel./Fax: (68) 327-94-05 / (68) 327-66-40

E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu karę pozbawienia wolności mogą odbywać: skazane kobiety – zakwalifikowane do wszystkich rodzajów i typów  zakładów karnych,skazani mężczyźni – zakwalifikowani do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych), ponadto wyodrębniony jest oddział dla tymczasowo aresztowanych kobiet, oddział terapeutyczny dla osadzonych mężczyzn uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (podgrupy R-1/t, R-2/t) oraz oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu (podgrupy P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t, P-3/t, M-3/t). Pojemność jednostki została ustalona na 849 i 26 miejsc zakwaterowania w Domu Matki i Dziecka. Osadzone i osadzeni podczas pobytu w Krzywańcu mogą korzystać ze znajdujących się w oddziałach mieszkalnych punktów bibliotecznych, świetlic, salek rekreacyjnych, sali gimnastycznej, świetlicy centralnej i boiska sportowego. Organizowane są kursy zawodowe i spotkania grupy AA i AN. Kościoły i związki wyznaniowe prowadzą działalność duszpasterską, ewangelizacyjną i wspierającą duchowo. Jednostka współdziała również z organami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami, których celem jest współudział w wykonywaniu kary, jak również ze szkołami wyższymi i placówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania. Opieka zdrowotna świadczona jest przez personel medyczny zatrudniony w Ambulatorium Zakładu Karnego w Krzywańcu. W miarę potrzeb osadzeni są kierowani na konsultacje również do placówek pozawięziennej służby zdrowia. Zakład Karny w Krzywańcu utworzony został w 1963r. jako zakład karny dla kobiet pierwszy raz karanych po przejęciu budynków od Wojska Polskiego. Od 1979r. na terenie jednostki znajduje się Dom Matki i Dziecka. W latach 1968-1990 w przywięziennym zespole szkół zawodowych prowadzone było nauczanie. Do 1994r. istniało przywięzienne przedsiębiorstwo produkcji odzieżowej. Kompleks Zakładu obejmuje 7,8 ha (pierwotnie ponad 13 ha), zabudowa pawilonowa. W latach 2004 – 2007 prowadzona była inwestycja rozbudowy jednostki. W jej ramach powstały nowe pawilony i dokonano wielu modernizacji istniejących budynków (kotłowni, kuchni).
 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Daniel Janowski
Tel./Fax: (68) 328-40-08 / (68) 327-66-40
E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Marzena Grzelka
Tel./Fax: (68) 328-40-08 / (68) 327-66-40
E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Tomasz Nowaczyk
Tel./Fax: (68) 328-40-08 / (68) 327-66-40
E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Rzecznik Prasowy
ppor. Piotr Hamera
Tel./Fax: (68) 328-40-09 / (68) 327-66-40
E-mail: piotr.hamera@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (68) 328-40-08
Dowódca Zmiany: (68) 328-40-01
Dział Organizacyjny: (68) 328-40-09
Dział Kadr: (68) 328-40-05 / (068) 328-40-06
Dział Penitencjarny: (68) 328-40-25
Dział Ochrony: (68) 328-40-30
Dział Ewidencji: (68) 328-40-18
Dział Kwatermistrzowski: (68) 322-94-11
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (68) 328-40-11
Dział Łączności i Informatyki: (68) 322-94-01
Dział Finansowy: (68) 328-40-14
Służba Zdrowia: (68) 328-40-37

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Zielona Góra
35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-16:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki mogą być doręczane do zakładu karnego przez osoby odwiedzające, bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, od poniedziałku - do piątku w godz. 08.00–14.00, a w sobotę i niedzielę 8.00-16.00, za wyjątkiem paczek z żywnością i wyrobami tytoniowymi, którę mogą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Zakładu Karnego.

 

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz na miesiąc paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć: w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową wraz z dołączonym dowodem wpłaty na adres zakładu z dopiskiem „Kantyna”.

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

5. Wpłat na zamówioną paczkę należy dokonywać na konto punktu sprzedaży prowadzonego przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET  ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki. Bank Polska Kasa Opieki S.A., nr konta - 45 1240 3754 1111 0010 6428 9534.

6. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży.

7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9. Paczki higieniczne i inne dostarczane drogą pocztową, przez firmę kurierską lub bezpośrednio przez nadawcę na bramę ZK nie mogą zawierać wyrobów tytoniowych.

10.Wielkość paczki dostarczanej do zakładu karnego nie może przekraczać wymiarów 30 x 50 x 60 cm.

11. Paczki dostarczane przez pocztę i inne uprawnione organy:

1) wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości (część I talonu);

2) część II talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce, obok imienia, nazwiska, imienia ojca odbiorcy i adresu,

3) paczka musi być właściwie oznaczona tj. higieniczna, odzieżowa lub zawierająca leki.

12. Za zezwoleniem Dyrektora osadzeni mogą otrzymać paczki z niezbędną im odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

13. W paczkach, w listach oraz przesyłkach nie mogą być dostarczane artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

14. Paczka nie spełniająca w/w wymogów nie będzie przyjmowana przez administrację Zakładu. W przypadku przesłania paczki pocztą zostanie ona odesłana nadawcy na koszt osadzonego.

 

Wykaz artykułów przyjmowanych w paczkach higienicznych dostarczanych z zewnątrz:

1) szczoteczka do zębów (bez zasilania bateryjnego lub elektrycznego);

2) pasta do zębów;

3) przybory do depilacji i golenia jednorazowego użytku bez zasilania bateryjnego lub elektrycznego, za wyjątkiem brzytew i żyletek;

4) pędzelek do golenia;

5) pianka lub żel do golenia;

6) krem po goleniu lub balsam;

7) mydło zwykłe lub w płynie w przeźroczystym opakowaniu, mydelniczka;

8) żel pod prysznic w przeźroczystym opakowaniu;

9) szampon do włosów w przeźroczystym opakowaniu;

10) odżywka do włosów w przeźroczystym opakowaniu;

11) żel do włosów w przeźroczystym opakowaniu;

12) balsam lub krem do ciała w przeźroczystym opakowaniu;

13) dezodorant w kulce lub sztyfcie;

14) płyn do prania w przeźroczystym opakowaniu;

15) płyn do płukania tkanin w przeźroczystym opakowaniu;

16) papier toaletowy;

17) wkładki higieniczne;

18) podpaski;

19) gąbka;

20) grzebień lub szczotka do włosów;

21) szczoteczka do rąk;

22) małe nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami;

23) obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilniczka;

24) patyczki do uszu;

25) kosmetyczka.

 

Paczki dla dzieci:

Zezwala się na otrzymywanie poza limitem paczek z przeznaczeniem dla dzieci. Ilość otrzymanych paczek dla dziecka oraz ich waga nie podlega ograniczeniom. Wewnątrz paczki dla dziecka należy umieścić spis jej zawartości, a paczkę należy opisać: paczka dla dziecka, imię i nazwisko dziecka, Dom Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu, imię i nazwisko, imię ojca skazanej matki.
Wykaz artykułów przyjmowanych w paczce dla dzieci:
1. Artykuły spożywcze:
1) napoje: herbaty owocowe - typu hipp, bobovita, soki owocowe, przeznaczone  dla dzieci w kartonikach lub butelkach plastikowych przeźroczystych, kakao rozpuszczalne;
2) artykuły mleczne: jogurty, serki , desery mleczne, na indywidualną prośbę mleko w proszku;
3) owoce: jabłka, gruszki, banany, pomarańcze, mandarynki;
4) warzywa: pomidory, ogórki;
5) słodycze: ciastka pakowane, wafelki, batoniki,żelki, cukierki miękkie,  paluszki, kremy czekoladowe, lizaki, gumy rozpuszczalne, chrupki  kukurydziane, budynie, kisiele, płatki do mleka, czekolady (bez dodatku orzechów);
6) kaszki mleczne, mleczno-owocowe, ryżowe, kukurydziane;
7) wędliny po obróbce termicznej: pakowane w plastrach - drobiowe, wieprzowe;
2. Artykuły higieniczno-kosmetyczne:
1) szczoteczki do zębów (bez zasilania bateryjnego lub elektrycznego);
2) pasta do zębów dla dzieci (stosowna do wieku dziecka);
3) mydełko w przeźroczystym opakowaniu w płynie;
4) szampon i płyn do kąpieli dla dzieci;
5) balsam i krem dla dzieci;
6) chusteczki nawilżające, higieniczne;
7) odzież, bielizna, obuwie dla dzieci stosowne do pory roku;
8) pieluchy jednorazowe;
9) podkłady jednorazowe do łóżeczek;
10) patyczki do uszu;
11) płatki kosmetyczne;
12) gąbki do mycia ciała dziecka;
3. Materiały plastyczne typu: kolorowanki, bloki, kredki, plastelina, mazaki, bibuła;
4. Książeczki stosowne do wieku dziecka;
5. Zabawki adekwatne do wieku dziecka (zabawki o dużych gabarytach za zgodą Dyrektora ZK - rowerki, jeździki, itp.).

 

 

Formularz zamówienia paczki

Lista produktów

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że widzenia zaplanowane na dzień 29.12.2016r. zostają przełożone na dzień 26.12.2016r.

Zgodnie z § 57ust.1pkt 2. Zarządzenia nr 16/II/2015 Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu - Porządek Wewnętrzny, „w przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę lub sobotę wypadnie dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas widzenia z czwartku lub piątku zostają przesunięte na ten dzień...”.

 

 

 

Telefoniczna rezerwacja widzeń dla skazanych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

 

 

 

 1. Od dnia 01.06.2015r. widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

 2. Widzenia wewnętrzne – osadzeni mogą rezerwować widzenie pisemnie u wychowawcy danego oddziału mieszkalnego, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni, w których nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

 3. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

 4. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązana jest podać informację dotyczącą rodzaju widzenia:

- widzenie przy stoliku,

- widzenie bez osoby dozorującej,

- widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

 1. Osoby odwiedzające winny stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplanowanego widzenia.

 2. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą ulec przesunięciom czasowym.

 3. W przypadku nie przybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym telefonicznie - termin widzenia jest anulowany.

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane następującym osobom odwiedzającym:

 • kobietom w ciąży;
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach);
 • osobom powyżej 75 roku życia.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

SKAZANI

 

1.Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) w czwartki i piątki w godz. 08.00 – 15.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

2) w przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę lub sobotę wypadnie dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas widzenia z czwartku lub piątku zostają przesunięte na ten dzień. Informacja taka zostanie przekazana przez radiowęzeł, stronę internetową zakładu oraz tablicę informacyjną.

3) w inne dni świąteczne, widzenia udzielane będą ze względów wyznaniowych po uprzednim uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 – 15.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

4) w niedziele w godz. 08.00 – 16.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.00. Widzenia rozpoczynające się o godz. 15.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

5) widzenia w trybie art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw odbywają się w dniach widzeń na zasadach określonych powyżej.

2. Widzenia odbywają się przy oddzielnych stolikach, a szczegółowe zasady korzystania z widzeń określa porządek widzeń zamieszczony na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy informacyjnej w sali widzeń.

3. Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą dyscyplinarną w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.;

 

4. Skazani mogą otrzymać w czasie widzenia i przenieść w rejon zakwaterowania czasopisma i literaturę (w ilościach określonych w § 43).

5. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

6. W czasie trwania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą dyżurnym.

7. Zgłoszenie widzenia określonego w art. 105a § 3 kkw (z dzieckiem do lat 15) dokonuje osoba odwiedzająca przy wejściu do jednostki.

8. W czasie widzeń zezwala się na realizację za pośrednictwem kantyny uprawnienia osadzonego dotyczącego otrzymania paczki z art. higienicznymi oraz innymi artykułami nie będącymi żywnością, w tym napojami.

9. Realizacja uprawnień o których mowa w ust. 8 odbywa się w sposób określony w §83 z uwzględnieniem ograniczeń określonych w § 45 i 46.

 

10. Korzystanie przez osadzonych z widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem.

 

Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

1. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

2. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązana jest podać informację dotyczącą rodzaju widzenia:

1) widzenie przy stoliku,

2) widzenie bez osoby dozorującej,

3 ) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

3. Osoby odwiedzające winny stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplanowanego widzenia.

4. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą ulec przesunięciom czasowym.

5. W przypadku nie przybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym telefonicznie - termin widzenia jest anulowany.

 

 

TYMCZASOWO ARESZTOWANI

 

 Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu dysponującego:

1) w niedzielę w godz. 08.00 – 16.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.00. Widzenia rozpoczynające się o godz.15.00 będzie udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

2) w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w godz. 08.00 – 16.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.15.00 będzie udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

3) w inne dni świąteczne i udzielane będą ze względów wyznaniowych po uprzednim uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 – 16.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.15.00 będzie udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

1.Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

2. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowana pozostaje, zezwoli inaczej.

3. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, zezwala się na poczęstunek tymczasowo aresztowanych przez rodzinę artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

4. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

5. W czasie trwania widzenia tymczasowo aresztowane i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

 

Zgodnie z art. 170§2 oraz art. 175§1 Kodeksu karnego wykonawczego - stowarzyszenia, organizacje lub instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osoby godne zaufania są uprawnione do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa. Powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą. Do ich obowiązków należy: bezzwłoczne wyznaczenie przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu, utrzymywania przez wyznaczonego przedstawiciela niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym, zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.