Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Rawicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Rawiczu

ul. 17 Stycznia 28

63-900 Rawicz

Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66

E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

   Zakład Karny w Rawiczu jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Posiada wydzielony oddział aresztu śledczego, a także oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z podgrupą P-1/t i M-1/t z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Oddział Terapeutyczny jest jednym z najstarszych i największych tego rodzaju oddziałów w Polsce. Przeznaczony jest na 208 osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w systemie terapeutycznym. Pojemność jednostki obecnie wynosi 841 osadzonych. Na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu znajdują się warsztaty terapii zajęciowej, istnieje więzienny dom kultury, prowadzone są nowoczesne formy oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych. Realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacji. Jesteśmy organizatorem największej "zamkniętej" imprezy biegowej w kraju - półmaraton Złota Setka "Bieg ku wolności" odbywa się już rokrocznie. Ponad 1/3 populacji skazanych jest zatrudniona przy pracach porządkowych, pomocniczych i u kontrahentów zewnętrznych. W przywięziennym zakładzie pracy prowadzonym przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST pracuje niemal 10% osadzonych. Przedsiębiorstwo prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie produkcji mebli, wyrobów z metalu, usług introligatorkich i galanterii papierniczej, outsourcingu, usług gastronomicznych i handlu. Na terenie jednostki funkcjonuje CKU, który kształci na poziomie gimnazjum oraz w zawodzie stolarza na poziomie zawodowym i technikum. Objętych nauczaniem jest kilkadziesiąt osób. Zakład Karny w Rawiczu prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Skazani uczestniczą w akcjach dobroczynnych, przekazują wytwory swojej twórczości na cele społeczne, współorganizują imprezy dla osób potrzebujących, wspierają schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzą prace porządkowe przy rewitalizacji zabytkowych plant, uczestniczą w akcjach odśnieżania miasta, remontują jednostki organizacyjne miasta, gminy i powiatu itp. Więzienie w Rawiczu zostało uruchomione na przełomie 1820/21 roku w budynkach opuszczonego przez o.reformatów klasztoru. Od samego początku aż do 1956 roku było więzieniem ciężkim, przeznaczonym dla więźniów politycznych. W okresie II Rzeczpospolitej przebywali tutaj komuniści m.in. Bierut, Nowotko, Finder, Buczek. Okres II wojny światowej to represje i eksterminacja Polaków i Żydów w rawickim Obozie Karnym. Okres stalinowski to kolejna fala prześladowań. Przebywali tutaj Kazimierz Pużak, Stanisław Skalski, Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski, Wojciech Borzobohaty, Władysław Siła-Nowicki i wielu innych wybitnych Polaków.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Jarosław Banasik
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Sowizdrzał
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Andrzej Rudnicki
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Ewa Szulc
Tel./Fax: (65) 546-85-07 / (65) 545-42-66
E-mail: ewa.szulc@sw.gov.pl
Z-ca oficera prasowego
kpt. Piotr Bruder
Tel./Fax: (65) 546-85-07 / (65) 545-42-66
E-mail: piotr.bruder@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (65) 546-85-00
Dowódca Zmiany: (65) 546-85-10
Dział Organizacyjny: (65) 546-85-07
Dział Kadr: (65) 546-85-05
Dział Penitencjarny: (65) 546-85-25
Dział Ochrony: (65) 546-85-12
Dział Ewidencji: (65) 546-85-34
Dział Kwatermistrzowski: (65) 546-85-50
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (65) 546-85-09
Dział Łączności i Informatyki: (65) 546-85-55
Dział Finansowy: (65) 546-85-40
Służba Zdrowia: (65) 546-85-20

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Poznań
17 Stycznia 28
Rawicz
91 1010 1469 0035 8013 9120 1000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7-17
Wtorek: 7-15
Środa: 7-15
Czwartek: 7-15
Piątek: 7-15

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do Zakładu Karnego w Rawiczu bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję.

 

Artykuły żywnościowe oraz higieniczne, które osoby odwiedzające chcą przekazać osadzonym w formie paczki, mogą być zamawiane w kantynie przy sali widzeń.

 

Osadzony ma prawo do otrzymania jednej paczki w kwartale z żywnością o wadze nieprzekraczającej 5 kg wraz z opakowaniem. Paczki, których waga przekroczy 5 kg lub będą to kolejne paczki w danym kwartale - zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

Paczki żywnościowe, których waga przekroczy 5 kg wraz z opakowaniem lub będą to kolejne paczki w danym kwartale - zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

 

Maksymalny wymiar paczki doręczonej do Zakładu Karnego nie może przekroczyć 30 cm x 50 cm x 50 cm.

 

Paczki dostarczane drogą pocztową, przez firmę kurierską lub bezpośrednio przez nadawcę na bramę ZK nie mogą zawierać wyrobów tytoniowych.

 

Paczkę z artykułami higienicznymi można otrzymać raz w miesiącu. Paczkę z artykułami higienicznymi można otrzymać raz w miesiącu. Paczkę odzieżową można otrzymać raz na kwartał, po zatwierdzeniu listy z zawartością przez kwatermistrza oddziału penitencjarnego. Otrzymanie przez osadzonego paczki z obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami oraz kolejnej ze środkami higieny osobistej lub odzieżowej wymaga uzyskania zgody Dyrektora ZK, kierownika działu penitencjarnego lub terapeutycznego. Zgoda jest ważna do dwóch miesięcy od jej wydania. Paczka może zawierać wyłącznie artykuły, na które osadzony uzyskał zgodę.

 

Wewnątrz paczki winien być umieszczony spis jej zawartości, a na opakowaniu wyraźne określenie rodzaju paczki. W paczce nie mogą znajdować się artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji np puszki. Paczka zamierająca w/w artykuły lub artykuły niezgodne z deklarowaną zawartością np artykuły żywnościowe w paczce higienicznej będą zwracane nadawcy na jego koszt. Ze względów sanitarnych zabrania się dostarczania w paczkach żywnościowych produktów nie przetworzonych tj. surowe mięso, ryby, jaja.

 

Paczki przyjmowane są każdego dnia tygodnia w godzinach od 8.00 do 15.00. Nie przyjmuje się paczek: w pierwszy dzień Nowego Roku, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 1-go i 3-go Maja, Boże Ciało 15-go sierpnia, 1-go i 11-go Listopada, 6-go stycznia w Święto Trzech Króli.  

 

Prasa dostarczana do Zakładu Karnego nie może zawierać płyt CD ani innych dołączonych przedmiotów ( nie dotyczy prenumeraty ). Nie będzie przyjmowana prasa zawierająca treści pornograficzne. Prasę należy dostarczać wraz z załączonym wykazem, w opakowaniu pozwalającym określić zawartość.
 
Ponadto artykuły żywnościowe i higieniczne mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Zamówienie z dowodem wpłaty może być złożone bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, sali widzeń, biurze przepustek oraz na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-rawicz/index.html.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DODATKOWEJ FORMY ZAKUPU PACZKI REALIZOWANEJ W PUNKCIE SPRZEDAŻY PROWADZONYM PRZY ZAKŁADZIE KARNYM  W RAWICZU
 
 
Administracja Zakładu Karnego w Rawiczu informuje,iż od dnia 1 stycznia 2012 roku, udostępnia się odwiedzającym możliwość dokonania zamówienia paczki dla osadzonego. Realizacją paczek będzie zajmowała się Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów, Oddział w Rawiczu, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz.
 
1. Przebieg realizacji zamówienia paczki przez osoby odwiedzające osadzonych na sali widzeń przedstawia się następująco:
a) funkcjonariusz wpuszczający odwiedzających na poczekalnię sali widzeń potwierdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpisuje stosowną adnotację na druku zamówienia na paczkę, który następnie przekazuje osobie odwiedzającej;
b) odwiedzający, który otrzymał druk zamówienia na paczkę, może udać się do punktu sprzedaży zlokalizowanego przed salą widzeń w celu złożenia zamówienia (przed lub po widzeniu);
c) obsługa punktu sprzedaży przyjmuje zamówienie na paczkę bazując na asortymencie towarowym dostępnym w punkcie sprzedaży, oferowanym również w systemie internetowych zakupów dla osadzonych e-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/);
d) obsługa drukuje spis zamówionych towarów na drugiej stronie zamówienia na paczkę, zawierający następujące dane: nazwa produktu, cena brutto, ilość, wartość, waga, podsumowanie ceny brutto oraz wagi, a także wypełnia pozostałe rubryki zamówienia;
e) druk zamówienia jest sprawdzany i podpisywany przez osobę odwiedzającą,
f) obsługa punktu sprzedaży dokonuje konfekcjonowania paczki i dołącza do niego paragon zakupu;
g) w ciągu następnych 5 dni osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór. 
 
2. Osoby zainteresowane przygotowaniem paczki dla osadzonego mogą złożyć zamówienie również drogą pocztową przesyłając wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty (formularz zamówienia na paczkę do pobrania  Pobierz )
3. Opakowaniem paczki będą worki wykonane z wytrzymałego materiału, zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem. Worki będą przeznaczone do wielokrotnego użytku.

 

Zasady udzielania widzeń

    KOMUNIKAT !!!

W dniu 26.10.2014 roku z uwagi na organizowany bieg widzenia nie będą udzielane.

   Widzenia dla skazanych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach 8:00-15:00. Czas rozpoczęcia ostatniego widzenia ustala sie na godzinę 13:30.

   Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu śledczego lub zakładu karnego odbywają się w dni robocze tj. poniedziałek, wtorek, piątek oraz w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00. Czas zgłaszania się na ostatnie widzenie ustala się na godzinę 13.30              

Widzenia dla osób ukaranych odbywają się w dni robocze tj. poniedziałek, wtorek, piątek oraz w trzecią niedzielę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. Czas zgłaszania się na ostatnie widzenie ustala się na godzinę 12.30

 

    Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych w dni robocze tj. poniedziałki, wtorki i piątki oraz w czwartą niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00. Czas zgłaszania się na ostatnie widzenie ustala się na godzinę 13:30. Podstawą udzielenia widzenia jest przedstawienie przez osobę odwiedzającą zarządzenia o zgodzie na widzenie wydanego przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

 

    Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego maja prawo do 2 widzeń w miesiącu. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego maja prawo do 3 widzeń w miesiącu. Czas pojedyńczego widzenia wynosi 60 minut.

 

     Nie udziela się widzeń: w pierwszy dzień Nowego Roku, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go Listopada, 6 stycznia w Święto Trzech Króli 

 

     Zezwala się na przekazywanie skazanym podczas widzenia kart telefonicznych i znaczków pocztowych oraz zakupionych w kantynie przy sali widzeń zeszytów, papieru listowego, długopisów i kopert.

 

                                                      Udzielanie informacji o osobie pozbawionej wolności :

 

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności informuję, iż Służba Więzienna udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej oraz za pisemną zgodą skazanego.
      W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu skazanego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych poprzedzone będzie koniecznością sporządzenia przez osobę najbliższą pisemnego wniosku o udzielenie informacji każdorazowo przed rozmową z osoba uprawnioną do jej udzielenia, a także uzyskaniem zgody skazanego.
Wzory wniosku dostępne są u wychowawcy, na sali widzeń, bramie głównej oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/Data/Files/_public/zalacznik-nr-1-do-rozporzadzeni-ministra-sprawiedliwosci-10_143_965.pdf 
     Odstępstwem od wymogu uzyskania przedmiotowej zgody jest udzielenie ww. informacji rodzicom lub opiekunom prawnym w wypadku, gdy skazany nie jest jeszcze pełnoletni.

 

       W związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadzane są zmiany dotyczące m.in. udzielanych widzeń. Zgodnie z art 105a § 6 kkw artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W RAWICZU

Udziela się widzeń ze skazanymi w pierwszej kolejności kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wóżku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.