Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wronki Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1

64-510 Wronki

Tel./Fax: (67) 254-50-00 / (67) 254-50-15

E-mail: zk_wronki@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów


Obiekt więzienny we Wronkach zbudowany został w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, z przeznaczeniem na dom karny dla skazanych na dłuższą karę pozbawienia wolności oraz osadzonych pozostających do dyspozycji Sądu Prowincji Poznańskiej. Budowa więzienia we Wronkach trwała od 15 marca 1889 roku do 01 lipca 1894 roku. Miasto Wronki (jego władze miejskie) odstąpiły władzom sądowym na ten cel 18 hektarów ziemi pod zabudowę obiektu, który znajduje się w pobliżu dworca kolejowego (linii kolejowej Poznań - Stargard Szczeciński) i rzeki Warty. Architektura obiektu pozostawała w ścisłym związku z warunkami izolacji określonymi przez system celkowy. Więzienie to należało wówczas do najnowocześniejszych więzień urządzonych według systemu amerykańskiego i zaliczane było do kategorii więzień centralnych. Wronieckie więzienie składało się z trzech pawilonów czterokondygnacyjnych zbudowanych na planie krzyża. Poza pomieszczeniami więziennymi mieszczącymi około 800 przestępców, wybudowano kompleks budynków dla straży więziennej. Więzienie we Wronkach systematycznie rozbudowywano i tak jego substancja architektoniczna przez kolejne lata rozrastała się. Oprócz tego wybudowano szpital, dwa budynki gospodarcze, dom dla dyrektora więzienia i katolickiego duchownego. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu.We Wronkach wraz z rozpoczęciem walk otwarto więzienie i wypuszczono więźniów na wolność. 29 grudnia podjęto decyzję o rozbrojeniu więzienia i przebywających w nim Niemców. Na przełomie grudnia 1918 roku i stycznia 1919 roku Wronki zostały wyzwolone. Więzienie Wronieckie przemianowano na koszary, gdzie ćwiczyli żołnierze późniejszego II i VII Pułku Strzelców Wielkopolskich. Po zakończeniu walk więzienie we Wronkach zaczęło zapełniać się działaczami organizacji robotniczych i komunistami. W 1919 roku przybyły do Wronek pierwsze kobiety skazane w procesach politycznych. W dniu 13 listopada 1921 roku Centralne Więzienie we Wronkach włączone zostało w system powstającego więziennictwa polskiego. W późniejszych latach – zgodnie z przeprowadzonymi reformami, więzienie we Wronkach zmieniło nazwę na „więzienie ciężkie”. Określenie to eksponowało poprzedni model represyjno-izolacyjnego wykonywania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie przyjęta została klasyfikacja zakładu sytuująca więzienie w grupie jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla mężczyzn skazanych nie pierwszy raz oraz innych uznanych za szczególnie niebezpiecznych dla społeczeństwa. Terminem tym określano między innymi więźniów antyrządowych i politycznych. Bardzo często osadzano we Wronkach więźniów politycznych, którzy wcześniej działali w partiach socjalistycznych i komunistycznych, czy też bojówkach nacjonalistycznych. Takich więźniów było w latach trzydziestych w sumie około 500. W okresie okupacji (06.09.1939 – 20.01.1945) obiekt więzienny we Wronkach włączony został w system więzień sądowych III Rzeszy w ramach Kraju Warty. Było to jedno z większych więzień wcielonych do Niemiec. Obiekt przeznaczony został dla mężczyzn i kobiet skazanych na karę więzienia od 6 miesięcy do 2 lat. Pod względem narodowościowym, więźniami we Wronkach byli przede wszystkim Polacy. Przez cały okres okupacji przez więzienie przeszło ponad 28000 więźniów. Liczba ta nie obejmuje jeńców, zakładników i innych osób osadzonych we Wronkach w pierwszych tygodniach okupacji. W więzieniu przetrzymywano ludność polską na wielomiesięcznych kwarantannach przed wysłaniem do innych więzień lub obozów koncentracyjnych, głównie Oświęcimia i Mauthausen, do zakładów przemysłowych wykorzystujących niewolniczą pracę. Więzienie było stale przeludnione. Najwyższy stan więźniów – 4458 odnotowano w dniu 01 listopada 1942 roku. Na samym cmentarzu wronieckim w tym okresie pochowano 804 Polaków. Hitlerowcy przeprowadzili także około dwóch tysięcy egzekucji w lasach położonych na drodze do pobliskiego Obrzycka. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej w dniu 25 stycznia 1945 roku polskie władze administracyjne postanowiły uruchomić więzienie we Wronkach . Na stanowisko naczelnika więzienia wyznaczony został pkom. Stefan Adamczewski – przedwojenny funkcjonariusz Straży Więziennej. Dopiero z końcem lutego 1945 roku w skład personelu więzienia wszedł funkcjonariusz skierowany przez Departament Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wiosną 1945 roku w więzieniu we Wronkach przeważali jeńcy wojenni, Niemcy oskarżeni o zbrodnie wojenne oraz Niemcy internowani, pochodzący z okolicznych terenów. Pierwsi więźniowie narodowości polskiej, skazani za przestępstwa pospolite, trafili do więzienia we Wronkach już od połowy lutego 1945 roku. Natomiast w marcu przybył pierwszy transport żołnierzy Armii Krajowej skazanych w procesach politycznych. Były to głównie kobiety skazane w Chełmnie i Lublinie. Centralne Więzienie we Wronkach zamieniło się na więzienie polityczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i osadzono w nim osoby niewygodne lub wrogo nastawione do nowego ustroju. Ostatni oficjalny transport więźniów politycznych przybył do Wronek w dniu 26 marca 1956 roku z Olsztyna. W latach 1945 – 1956 przez więzienie we Wronkach przeszło, co najmniej 15500 więźniów, przy czym zdecydowana większość była skazana na kary długoterminowe. Najwyższy stan dzienny odnotowano w dniu 01 marca 1950 roku, kiedy sięgnął 3640 więźniów. Więzień polityczny nie pracował, nie miał prawa do uczenia się i uczestniczenia, jak np. więźniowie pospolici, w zajęciach świetlicowych. Całkowicie pozbawiony był prawa do korzystania z kapelana, gdy funkcję tą sprawował w 1946 roku ksiądz Piotr Stróżyński. W latach czterdziestych tu odbywali kary: Stanisław Skalski, As polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii, prof. Wiesław Chrzanowski, skazani w tzw. „procesie generałów” w 1951 roku gen. Stanisław Tatar – szef sztabu AK, gen. Stefan Mossor, a także wielu innych. Więzienie we Wronkach utraciło w zasadzie swój polityczny charakter jesienią 1956 roku, kiedy to na mocy procesów rehabilitacyjnych, wkrótce na podstawie amnestii w 1957 roku, duża liczba więźniów politycznych opuściła więzienie. Wtedy zostało ono przekwalifikowane na więzienie dla więźniów pospolitych, przede wszystkim recydywistów, jednakże nadal wykorzystywano je jako miejsce odosobnienia niektórych więźniów politycznych. Tu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych swe kary odbywał Jacek Kuroń. Zakład Karny we Wronkach zgodnie z Zarządzeniem nr 6 / 2003 Dyrektora Generalnego SW z dnia 01 września 2003r w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych przeznaczony jest dla mężczyzn jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych ( R-1/z,R-1/p,R-1/t,, R-2/z,R-2/p,R-2/t). Ponadto  skierowanych  do oddziałów terapeutycznych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo , skazanych (R-1/t)  uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,   skazanych  (R-1/t)  uzależnionych od alkoholu, skazanych  (R-1/t, R-2/t),  skazanych  (R-1/z, R-1/p, R-1/t, R-2/z, R-2/p, R-2/t) chorych na cukrzycę insulinozależną.  Pojemność jednostki wynosi 1486.

 

 


 

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marceli Sauermann
Tel./Fax: (67) 254-50-04
E-mail: marceli.sauermann@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marek Grocholewski
Tel./Fax: (67) 254-50-04
E-mail: marek.grocholewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Artur Koczerba
Tel./Fax: (67) 254-50-04
E-mail: artur.koczerba@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Ryszard Chmurak
Tel./Fax: (067) 254-50-04
E-mail: ryszard.chmurak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Kaczmarek
Tel./Fax: (67) 254-50-04
E-mail: krzysztof.kaczmarek@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Piotr Kołodziej
Tel./Fax: (67) 254-50-50
E-mail: piotr.kołodziej3@sw.gov.pl
Zastępca oficera prasowego
kpt. Adriana Woźniak
Tel./Fax: (67) 254-50-08
E-mail: adriana.wozniak2@sw.gov.pl

lekarz ogólny

Pracownik cywilny

   

Ważne telefony

Sekretariat: (67) 254-50-04 / fax (67) 254-50-15
Dowódca Zmiany: (67) 254-50-10
Dział Organizacyjny: (67) 254-50-08
Dział Kadr: (67) 254-50-05
Dział Penitencjarny: (67) 254-50-50
Dział Ochrony: (67) 254-50-11
Dział Ewidencji: (67) 254-50-90
Dział Kwatermistrzowski: (67) 254-50-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (67) 254-50-91
Dział Łączności i Informatyki: (67) 254-50-77
Dział Finansowy: (67) 254-50-80
Służba Zdrowia: (67) 254-50-60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP 0/0 POZNAŃ
PARTYZANTÓW 1
64-510 WRONKI
57101014690014 6913 91200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Wronki

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny we Wronkach
ul. Partyzantów 1
64-510 WRONKI

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędna mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki żywnościowe, odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 

Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości;
- żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
- higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

 

 

KOMUNIKAT

                      

 

 

 

Administracja Zakładu Karnego we Wronkach podaje dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego we Wronkach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

nazwa : Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST Oddział w Rawiczu

adres: ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz

numer rachunku dla potrzeb rozliczenia zakupów dokonywanych przez osoby pozbawione wolności na terenie Zakładu Karnego we Wronkach od dnia 01.02.2015 r. : 39 1130 1033 0018 8181 4720 0005

Składając zamówienie na przesłanie paczki skazanemu drogą pocztową, opłaty należy dokonywać na w/w konto bankowe, a dowód dokonania wpłaty należy przesyłać na adres – Punkt Handlowy Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST Oddział w Rawiczu, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki.

Pozostałe zasady realizowania zamówień na paczki dla skazanych przebywających w ZK we Wronkach , przesyłanych drogą pocztową, pozostają bez zmian.

 

 

 

Wronki, dnia 27.12.2011r.

 

KOMUNIKAT

 

Administracja Zakładu Karnego we Wronkach informuje, od dnia 01.01.2012r. wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie tutejszej jednostki.

 1. Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, w tym oświadczenia zamawiającego, na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,,zamówieniemprzekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

 3. Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży na terenie Zakładu Karnego lub drogą pocztową.

 4. Składając zamówienie na dostarczenie paczki z żywnością w punkcie sprzedaży należy dołączyć także dowód wpłaty. W punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej istnieje również możliwość dokonania wpłaty za paczkę, za pokwitowaniem.

 5. Składając zamówienie na dostarczenie paczki droga pocztową należy dołączyć dowód wpłaty. Przesyłkę należy kierować na adres :  

  Z.I.G.B. „Piast”

  ul. Partyzantów 1

  64510 Wronki

 1. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

 2. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Z.I.G.B PIAST z siedzibą w Wołowie. 

 3. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.

 4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 5. Osoba która chce zamówić paczkę w punkcie sprzedaży znajdującym się przy sali widzeń, zgłasza chęć dokonania takiego zamówienia pracownikowi kantyny w celu dokonania weryfikacji uprawnień do otrzymania paczki podając imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego.


 Formularz zamówienia na paczkę żywnościową do zrealizowania w kantynie

 

 Lista artukułów żywnościowych dostępnych w kantynie

Wronki, dnia 05.03.2012 r.

 

KOMUNIKAT

 

Administracja Zakładu Karnego we Wronkach informuje, od dnia 07.03.2012r. wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek ze środkami higieny  za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

 1. Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia,  zwanego dalej ,,zamówieniemprzekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz talonem na paczkę ze środkami higieny,  wystawionym osadzonym przez administrację jednostki, potwierdzającym uprawnienia osadzonego do odbioru paczki.

 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki  , biurze przepustek, sali widzeń , sali oczekiwania na widzenia oraz stronie internetowej jednostki.

 3. Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży na terenie Zakładu Karnego lub drogą pocztową.

 4. Składając zamówienie na dostarczenie paczki  w punkcie sprzedaży należy dołączyć także dowód wpłaty oraz wydany przez administrację talon. W punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej istnieje również możliwość dokonania wpłaty za paczkę, za pokwitowaniem.

 5. Składając zamówienie na dostarczenie paczki droga pocztową należy dołączyć dowód wpłaty oraz wydany talon . Przesyłkę należy kierować na adres :

  Z.I.G.B. „Piast”

  ul. Partyzantów 1

  64510 Wronki

 1. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz wydanym talonem. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Z.I.G.B PIAST z siedzibą w Wołowie.
 2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.

 3. Środki pieniężne wpłacone na zakup w/w paczki , która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 Formularz zamówienia na paczkę higieniczną do zrealizowania w kantynie

 

 Lista artukułów higienicznych dostępnych w kantynie

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny Wronki

zasady udzielania widzeń:
 

widzenia udzielane są dla osadzonych we wtorki,piątki, soboty, niedziele i święta w godzinach od 730 do 1430.

Zgłoszenie na widzenia powinno nastąpić najpóźniej  do godz. 13.15.

W pierwszej kolejności widzenia udzielane są następującym osobom odwiedzającym: kobietom w ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu ( poruszającym się na wózku lub o kulach ) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.