Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Nisko Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Nisku

Plac Wolności 15

37-400 Nisko

Tel./Fax: (15) 843-34-00 / (15) 843-34-01

E-mail: as_nisko@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Budynek aresztu położony jest w centrum Niska, obok gmachu Sądu Rejonowego i siedziby Urzędu Miasta i Gminy z którymi jest połączony łącznikiem. Pochodzi z okresu pierwszej wojny światowej. Zachowały się elementy elewacji z tzw. "epoki franciszkańskiej", a także charakterystyczny spadzisty dach. Ma on wewnętrzne podwórze z trzech stron ograniczone budynkami Sądu, aresztu i magazynami oraz murem i bramą wjazdową. Przebudowany w 1951 r. - powstało dwupiętrowe skrzydło. Po kolejnej modernizacji obiekt skanalizowano. W okresie międzywojennym areszt funkcjonował przy siedzibie starostwa jako miejsce wykonywania krótkoterminowych kar aresztu. W latach 1939-1944 pełnił funkcję więzienia niemieckich władz okupacyjnych. Po II wojnie światowej do 1975 r. przebywali tutaj skazani mężczyźni - po likwidacji AŚ w Krośnie zmieniono przeznaczenie AŚ w Nisku i zaczęto osadzać tymczasowo aresztowane kobiety z terenu Podkarpacia. Pojemność Aresztu to 93 miejsca.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Kazimierz Krupa
Tel./Fax: (15) 843-34-02 / (15) 843-34-01
E-mail: kazimierz.krupa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
mjr Józef Smykla
Tel./Fax: (15) 856 53 15 / (15) 856 53 11
E-mail: jozef.smykla@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Simona Wójtowicz
Tel./Fax: (15) 843-34-16 / (15) 843-34-01
E-mail: simona.wojtowicz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (15) 843-34-02
Dowódca Zmiany: (15) 843-34-60
Dział Kadr: (15) 843-34-04
Dział Penitencjarny: (15) 843-34-16 / (15) 843-34-17
Dział Ochrony: (15) 843-34-26 / (15) 843-34-27 / (15) 843-34-64
Dział Ewidencji: (15) 843-34-12 / (15) 843-34-13 / (15) 843-34-14 / (15) 843-34-15
Dział Kwatermistrzowski: (15) 843-34-19 / (15) 843-34-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (15) 843-34-07
Dział Łączności i Informatyki: (15) 843-34-06
Dział Finansowy: (15) 843-34-08 / (15) 843-34-09 / (15) 843-34-10
Służba Zdrowia: (15) 843-34-03

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Rzeszów
81 1010 1528 1441 2413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

 

PACZKI REALIZOWANE SĄ PRZEZ SAMYCH SKAZANYCH ORAZ ICH BLISKICH ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY PROWADZONYM  PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W NISKU

 

Zgodnie z art. 113a par. 3 KKW skazany może RAZ W MIESIĄCU otrzymać paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) TYLKO za pośrednictwem zakładu karnego.

 

Paczkę skazany (tymczasowo aresztowany, skazany, ukarany) otrzymuje po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę dla osoby pozbawionej wolności może złożyć również osoba najbliższa. Paczki od osób, które nie są wykazane jako osoby najbliższe, nie będą realizowane.

 

Ciężar paczki NIE PODLEGA OGRANICZENIOM WAGOWYM. Należy mieć jednak na uwadze, ze zgodnie z art. 110a par. 1 KKW skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Zamówienie na paczkę, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie może być również złożone podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności (formularz zamówienia na paczkę należy złożyć łącznie ze zgłoszeniem na widzenie).

 

Zamówienie złożone przez osobę najbliższą może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż ten skazany posiada uprawnienia do otrzymania powyższej paczki.

Czas dostarczenia paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

 

W razie konieczności przetransportowania osadzonego paczka przygotowywana jest niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe - odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która z przyczyn niezależnych od administracji aresztu nie może być zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie osobie dokonującej wpłaty (kwota jest pomniejszona o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Osoba zamawiająca, chcąc dokonać zakupu paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej, musi złożyć zamówienie na powyższe paczki ODDZIELNIE na każdą z nich.

 

Formularz zamówienia oraz lista (cennik) produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się: w punkcie sprzedaży, funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, sali widzeń, oraz na stronie internetowej jednostki.

 

Wykaz artykułów handlowych w Areszie Śledczym w Nisku

 

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA:

1. Pobrać formularz „Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Nisku lub Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Nisku.

2. Wypełnić formularz „Zamówienia na paczkę” na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, wagę, ilość, cenę i wartość. Przedmiotowa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Nisku.

3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na konto PSS „Społem” w Nisku, ul. Rzeszowska 10, prowadzącego punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Nisku 

Bank PEKAO S.A. I O/Nisko 70 1240 2760 1111 0000 3279 9750

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki, z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Nisku. 

4.  Przekazać bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub przesłać za pośrednictwem poczty wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.  Adres na który należy przesyłać Zamówienie na paczkę:

 

Areszt Śledczy
Pl. Wolności 15
37- 400 Nisko

Z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ 

 

Paczki ODZIEŻOWE i HIGIENICZNE

Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora lub kierującego oddziałem penitencjarnym. W przypadku niezgodności zawartości paczki z  talonem zostanie ona w całości zwrócona. 

 

WAŻNE! Talon na paczce odzieżowej lub higienicznej MUSI być naklejony w miejscu widocznym na paczce, bez potrzeby jej otwierania.

 

Wykaz artykułów, które nie mogą znajdować się w paczce higienicznej:

 1. ARTYKUŁY HIGIENY OSOBISTEJ
 • Wody kolońskie i po goleniu, toniki do twarzy, perfumy,
 • Dezodoranty w aerozolu,
 • Pasty do zębów, wszelkiego rodzaju kremy,
 1. ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
 • Kleje,
 • Firany zasłony,
 • Tapety,
 • Płyny przemysłowe ( denaturat, rozpuszczalnik, terpentyna, benzyna, spirytus, nafta itp.)
 • Farby do włosów
 • Farby olejne, nitro, lakiery
 • Garnki, patelnie
 • Urządzenia i materiały elektryczne
 • Gaz do zapalniczek
 • Inne urządzenia i przedmioty w opakowaniach utrudniających sprawdzenie zawartości
 1. ARTYKUŁY TYTONIOWE W KAŻDEJ POSTACI
 2. ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH W KAŻDEJ POSTACI

 

Zasady udzielania widzeń

 

W Areszcie Śledczym w Nisku umożliwia się udzielanie widzeń na terenie, w pierwszej kolejności, osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

1. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń, gdzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
3. Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, dni świąteczne oraz środy w godzinach od 9.00 do 16.00
4. Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób.
5. Widzeń między skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.
6. Częstotliwość widzeń dla skazanych i ukaranych uzależniona jest od ich uprawnień wynikających z aktualnej klasyfikacji i zakwalifikowania do odbywania kary w określonym typie zakładu karnego, natomiast w przypadku tymczasowo aresztowanego uzależniona jest od decyzji organu(ów) dysponującego(ych).
7. Czas przeznaczony na widzenie dla tymczasowo aresztowanego i skazanego wynosi 60 minut.
8. Skazany może jednorazowo wykorzystać widzenia przysługujące mu w ciągu miesiąca zgodnie z posiadana grupą i podgrupą klasyfikacyjną tylko za zgodą Dyrektora.
9. Skazany może otrzymać w ciągu dnia jedno widzenie. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie bez względu na towarzyszącą im liczbę osób niepełnoletnich. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
10. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
11. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym:
- TYPU ZAMKNIĘTEGO - mają prawo korzystać z dwóch widzeń w miesiącu,
- TYPU PÓŁOTWARTEGO - maja prawo korzystać z trzech widzeń w miesiącu,
- TYPU OTWARTEGO - mają prawo korzystać z nieograniczonej ilości widzeń w miesiącu w dniach przeznaczonych na widzenia dla skazanych.
12. Prawo do jednego dodatkowego widzenia w miesiącu (po wykorzystaniu widzeń limitowych określonych w pkt.7) mają skazani młodociani odbywający karę w ZK typu zamkniętego i półotwartego.
13. Prawo do jednego dodatkowego widzenia z dziećmi w danym miesiącu (po wykorzystaniu widzeń limitowych określonych w pkt.7) maja skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu.
14. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą pełnoletnich osób odwiedzających.
15. W czasie widzenia przy stoliku zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w miejscowej kantynie w formie poczęstunku.
16. W czasie trwania widzenia zabrania się w szczególności:
- kontaktowania się z osobami postronnymi,
- używania gwary więziennej i wulgaryzmów,
- przekazywania, przyjmowania jakichkolwiek przedmiotów, korespondencji, notatek,
- zakłócania widzenia poprzez głośne rozmowy, krzyki,
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychotropowych,
- korzystania z wszelkiego rodzaju środków łączności bezprzewodowej.
17. W przypadku naruszania przez osadzonych lub osoby odwiedzające w/w ustaleń widzenie będzie przerwane lub zakończone przed czasem.