Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Sanok Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Sanoku

Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

38-500 Sanok

Tel./Fax: (13) 465-50-00 / (13) 465-50-02

E-mail: as_sanok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Rzeszowie. Znajduje się na terenie województwa podkarpackiego obsługując sądy i prokuratury w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Lesku i Brzozowie.
Początki istnienia aresztu w Sanoku sięgają schyłku XIX wieku i są ściśle związane z organizacją sądownictwa.Tereny te znajdujące się wówczas w zaborze austriackim zdołały wywalczyć dość duże swobody w zakresie organizacji polskiej administracji czego efektem było uzyskanie zgody na utworzenie w Sanoku sądu obwodowego. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 1.09 1887r. Trudności lokalowe oraz konieczność opłacania wysokiego czynszu za wynajem pomieszczeń dla sądu skłoniło władze miejskie do podjęcia budowy gmachu sądu a na jego zapleczu więzienia.W latach 1893-95 na terenie o pow. 0.37ha w bezpośredniej bliskości sądu wybudowano „dom więzienny”spełniajcy funkcje wiezienia i aresztu. Nadzór i zarząd nad domem więziennym aż do1924 r sprawował sąd zapewniając także obsadę kadrową.
W początkowym okresie było to: 6 dozorców więziennych,4 pomocników dozorców, 2 lekarzy i 2 duszpasterzy wyznania rzymsko i greko katolickiego.
Zabudowania więzienne składały się z budynku głównego dla więźniów budynku gospodarczo-admnistracyjnego, kuźni, magazynów i szop.
Do czasów obecnych przetrwał jedynie budynek główny dla więźniów oraz niewielki fragment zewnętrznego muru ochronnego. Budynek więzienny w kształcie prostokąta o wymiarach 29x19m, łącznej kubaturze 3100 m³ dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o grubych 70 – 80 cm ścianach zewnętrznych, budowanych z kamienia i cegły z wewnętrznym niezadaszonym podwórkiem. W początkowym okresie bez kanalizacji i instalacji elektrycznej i wodnej.W miarę upływu czasu poddawany remontom i modernizacjom.
Zmianom ulegała także nazwa tej instytucji. Początkowo dom więzienny następnie więzienie karno-śledcze II kategorii, w okresie II wojny więzienie sądowe/Selbotandiges Gefängnis/, niemiecki zakład karny /Deutche Strafänstalt/, ponownie więzienie i od 1958 roku areszt śledczy. Przeznaczone było dla skazanych i aresztowanych /zwanych wówczas inkwizytami/ mężczyzn i kobiet w tym także z małymi dziećmi. Od roku 1965 wyłącznie dla mężczyzn.
Historia sanockiego więzienia pokrywa się zasadniczo z historią całego polskiego więziennictwa. Wzbogaca ja jednak ponadto w przypadku Sanoka przeszłość związana z okresem zaboru austryjackiego,okresem II wojny światowej, powojennymi walkami w Bieszczadach a później aktywny udział w ich zagospodarowywaniu. Obecnym symbolem związku Sanoka z dawnym zaborcą, jest uliczka dojazdowa do aresztu którą nazwano Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka.
Okres II wojny to dla sanockiego więzienia rozdział szczególny. Ocenia się, że w okresie od października 1939 do lipca 1944 przez więzienie w Sanoku przewinęło się łącznie 9554 osoby różnych narodowości. Aresztowani masowo wywożeni byli do obozów śmierci, rozstrzeliwani podczas przesłuchań i egzekucji czy też marli w więzieniu. W dokumentacji wpisywano często ”zmarł śmiercią naturalną lub samobójczą” np.pod datą 5.07.1940 znajduje się kilkadziesiąt zapisów o samobójczej śmierci. Więżniowie ci oczywiście straceni zostali w zbiorowej egzekucji.
W więzieniu o ustalonej wówczas pojemności na max. 239 osób przebywało dla przykładu:
19.01.1943        - 453 osoby w tym 106 kobiet
20.01.1943        - 508 osób w tym 114 kobiet
22.01.1943            625 osób w tym 131 kobiet
Skutkowało to niewyobrażalnym przeludnieniem i niespotykaną gehenną pobytu więźniów.
W czasie okupacji w sanockim areszcie osadzony był również ppłk Łukasz Ciepliński, któremu udało się z niego zbiec. W dniu 28 października 2015 na murze okalającym Areszt Śledczy w Sanoku została odsłonięta tablica upamiętniająca ten pobyt o następującej inskrypcji: W tym więzieniu od stycznia do kwietnia 1940 roku był więziony przez Niemców por. Łukasz Ciepliński, późniejszy prezes IV zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dla upamiętnienia Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie. Październik 2015.
Innym zasłużonym Polakiem, którego w czasie okupacji niemieckiej za zaangażowanie w działalność dobroczynną i społeczną doprowadziło w kwietniu 1940 roku do aresztowania i osadzenia w sanockim więzieniu był. ks. Jan Siuzdak.  Następnie został on wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie nadano mu numer 22536 i gdzie zmarł 18 listopada 1942 roku. Jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których 17 września 2003 rozpoczął się drugi proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.
Okres powojenny to czas usuwania zniszczeń, dostosowywania instytucji do nowych warunków ustrojowych i organizacyjnych. Dla więzienia w Sanoku to także aktywne uczestnictwo w zagospodarowywaniu Bieszczad. Jako zakład położony najbliżej tego terenu przejął na siebie ciężar organizcji, zaopatrywania i nadzorowania powstających w Bieszczadach ośrodków pracy więźniów. Pierwsze z nich powstają już w 1956 roku, aby w latach następnych osiągnąć liczbę kilkunastu rozsianych po najbardziej niedostępnych terenach.
Wiosną 1972 roku powołana została Delegatura Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z siedzibą w sanockim areszcie, która przejęła znaczną część obowiązków i odpowiedzialności za realizowany przez więziennictwo program rozwoju Bieszczad. Niewyobrażalny wysiłek wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w tym programie zasługuje na najwyższe uznanie.
Ostatnie lata ubiegłego stulecia to dla aresztu czas długo oczekiwanych remontów i modernizacji. Powstają nowe obiekty takie jak kotłownia, kuchnia pralnia, kompleks wartowni z mag. uzbrojenia, garaże i warsztaty. Na istniejacym budynku dobudowano poddasze użytkowe co pozwoliło w 2002 r opuścić przez wiele lat zajmowane pomieszczenia w budynku sądowym. Budynek penitencjarny otrzymał nowy ocieplony dach a zagospodarowanie znajdującego się w budynku wewnętrznego podwórka, pozwoliło na uzyskanie nowych pomieszczeń na świetlice dla osadzonych oraz pomieszczenia dla oddziałowych. Wzbogacono techniczne środki ochronne poprzez instalację systemu kamer, mikrofali i podczerwieni.
Na koniec wspomnieć należy jeszcze o związkach z sanockim więzieniem ordynansa pewnej kompanii marszowej z czasów I Wojny Światowej. Dobry Wojak Szwejk nie miał bezpośrednich związków z tutejszym aresztem tzn. nie przebywał w nim jako więzień. Niemniej jednak w bezpośrednim sąsiedztwie aresztu jak opisuje na stronach swojej słynnej książki Jarosław Hašek, wykonywał on swą dziejową misję o czym przypomina droga prowadząca do aresztu nazwana Zaułkiem Dobrego Wojaka Szwejka i zamieszczona na ścianie jednej z kamienic pamiątkowa tablica.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku
ppłk Adam Zarzyczny
Tel./Fax: (13) 465-50-01
E-mail: as_sanok@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Janusz Wańcowiat
Tel./Fax: (13) 465-50-19
E-mail: janusz.wancowiat@sw.gov.pl

Zatrudnianie skazanych

Pracownik cywilny

 

Ważne telefony

Sekretariat: (13) 465-50-00 / fax (13) 465-50-02
Dowódca Zmiany: (13) 465-50-06
Dział Kadr: (13) 465-50-03
Dział Penitencjarny: (13) 465-50-19
Dział Ochrony: (13) 465-50-08
Dział Ewidencji: (13) 465-50-12
Dział Kwatermistrzowski: (13) 465-50-15
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 013 46-550-25
Dział Łączności i Informatyki: (13) 465-50-04
Dział Finansowy: (13) 465-50-10
Służba Zdrowia: (13) 465-50-22

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
Sanok
63 1010 1528 0033 4613 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00- 15.00
Wtorek: 8.00- 15.00
Środa: 8.00- 15.00
Czwartek: 12.00-17.00
Piątek: 8.00- 15.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

Od 01.07.2015r. obowiązują nowe zasady realizacji dla skazanych paczek żywnościowych

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz.U. 2015 poz. 396) z dniem 01 lipca 2015r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych. Od tego dnia w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą już przyjmowane.

 

Z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne, nowe zasady dotyczące zasad otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych:
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a§3 kkw skazany będzie mógł otrzymać 1 raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe - dotychczas miał taką możliwość raz na kwartał. Artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą.
1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty na nw. konto:
Bank PKO BP Oddział I w Sanoku
02 1020 2980 0000 2402 0017 2098
W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

 
Adres na jaki należy przesyłać formularz zamówienia waz z dowodami wpłaty:
Areszt Śledczy w Sanoku
Handel Art. Przemysłowo-Spożywczymi
Andrzej Skrzypek
ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
38-500 Sanok

 
2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów żywnościowych  dostępnych w punkcie sprzedaży – kantynie.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a/ w punkcie sprzedaży;
b/ drogą pocztową
4. Formularz zamówienia jest dostępny w: punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy oraz
tutaj. Lista produktów żywnościowych do zakupu w punkcie sprzedaży jest dostępna w: punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz  tutaj. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki.
5. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 
 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

Widzenia udzielane są w godzinach od 8.00 do 15.00 we wtorki i niedziele oraz w wymienione niżej święta:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Świat Wielkanocnych,
 • drugi dzień Świat Wielkanocnych,
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 3 maja – Narodowe Święto Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świąt,
 • Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 

Widzenia w ważne dni świąteczne dla osadzonych, wyznawców innych obrządków niż rzymskokatolicki, udziela się na indywidualną prośbę osadzonego.

Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 14.00.

 

W pierwszej kolejności, widzenia udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym sie na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Osoba odwiedzająca musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich).

Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych.

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu udziela się tylko jednego widzenia. Skazani za zgodą dyrektora mogą wykorzystać jednorazowo widzenia przysługujące w danym miesiącu. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską osadzonemu udziela się po otrzymaniu uprzedniej zgody dyrektora. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie aresztu. Z uprawnienia do poczęstunku nie korzystają osadzeni, którym udzielane jest widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą. Zabrania się: palenia tytoniu oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów bez konsultacji z prowadzącym widzenie. Podczas widzenia odwiedzający mogą zasięgać informacji o osadzonym od wychowawcy, po uprzednim pisemnym zwróceniu się o udostępnienie takich informacji i wyrażeniu zgody na ich udzielenie przez osadzonego.

W razie naruszenia przez osadzonego lub osoby go odwiedzające ustalonych zasad odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Po zmianie organu dysponującego, wydane zarządzenie o zgodzie na widzenie przez poprzedni organ dysponujące nie podlega wykonaniu.

Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem o którym mowa poniżej, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych. 

Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa powyżej, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

1)         w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

2)         do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

Liczba osób niepełnoletnich, posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w inny sposób niż określony powyżej.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.