Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Rzeszów Poleć znajomemu Drukuj

System Dozoru Elektronicznego na Podkarpaciu - podsumowanie konferencji

2011-04-04 10:40

Jednostka: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

Z ostatnim dniem marca minął pierwszy kwartał funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego na Podkarpaciu. Nadszedł czas na pierwsze podsumownia i wnioski. W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, w obecności m.in. przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Dozoru Elektronicznego CZSW, spotkali się podkarpaccy sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy i dyrektorzy jednostek penitencjarnych aby zastanowić się nad obecnym stanem i przyszłością SDE.

     W miniony piątek zakończyła się w ODK SW w Olszanicy dwudniowa konferencja podsumowująca funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego na Podkarpaciu. W spotkaniu organizowanym z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie uczestniczyły osoby bezpośrednio zaangażowane w funkcjonowanie SDE. Oprócz przedstawicieli podkarpackich sądów i prokuratur wśród zaproszonych gości nie zabrakło kuratorów i dyrektorów jednostek penitencjarnych.
     Apelacja rzeszowska przystępowała do wdrożenia SDE bogatsza o doświadczenia innych regionów, w których system funkcjonował już od roku 2009. Po pierwszych trzech miesiącach działania dozoru na Podkarpaciu przyszedł czas na pierwsze podsumowania i własne wnioski.
Od pierwszego stycznia 2011 roku, z jednostek penitencjarnych podległych OISW w Rzeszowie przesłano do sądów 105 wniosków o odbywanie kary z założoną „obrączką”. Na koniec marca 39 z tych spraw zostało rozpatrzonych pozytywnie. W 22 przypadkach skazani pozostaną za murami więzień. W skali kraju już ponad 1300 osób skorzystało z dobrodziejstw odbywania kary w domu.
W przeciwieństwie do innych regionów kraju – ilość wniosków jakie trafiają na wokandę nie jest bardzo duża. Zdaniem uczestniczących w konferencji praktyków przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w dwóch czynnikach. Pierwszy z nich do charakter regionu – Podkarpacie w znacznej części to tereny górzyste. W wielu częściach regionu problemem staje się dostęp do sieci GSM niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego. Drugi czynnik wynika z charakterystyki jednostek penitencjarnych i dotychczasowej pracy sądów penitencjarnych. Duża liczba zakładów typu półotwartego i otwartego sprawia, że odsetek warunkowych przedterminowych zwolnień udzielanych przez sądy kształtuje się na bardzo wysokim poziomie w skali kraju. Duża część osadzonych podchodzi nieufnie do „nowości” licząc na możliwość skorzystania z WPZ. Pomimo tego wyniki monitoringu prowadzonego na bieżąco przez OISW w Rzeszowie wskazują, że zainteresowanie tym systemem wśród skazanych systematycznie wzrasta. Co ciekawe, w rejonie działania Sądu Okręgowego w Krośnie, najwięcej wniosków składają osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie, który jest jednostką przeznaczoną dla recydywistów. W opinii Grzegorza Gładysza – Sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie – niebagatelną rolę ma tutaj swoista „przebiegłość” tych skazanych, którzy wiedzą jak zachowywać się w zakładzie karnym i na wolności. Bogatsi o to doświadczenie starają się wykorzystać możliwości SDE i znaleźć się poza zakładem karnym.
     Zdając sobie sprawę, że w każdej dyskusji niezbędna jest opinia osób o szerszym oglądzie sytuacji, a jednocześnie żywiąc przekonanie, że aby taka wymiana poglądów przyniosła wymierne rezultaty, muszą w niej uczestniczyć osoby mające wpływ na wprowadzane zmiany, organizatorzy konferencji zaprosili gości spoza województwa: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Piotra Kluza, Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego CZSW – gen. Pawła Nasiłowskiego, panią Barbarę Wilamowską – głównego specjalistę Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, kierownik Upoważnionego Podmiotu Dozorującego w Konsorcjum COMP S.A. - panią Sylwię Maśkiewicz, Sędziego Mariusza Pankowca – Przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Białymstoku i porucznika Michała Ajdarowa – kierownika Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania CZSW.
Zdaniem Piotra Kluza takie spotkania to dobry sposób, aby na bieżąco wyciągać wnioski, jakie mają sędziowie, prokuratorzy i kuratorzy ze stosowania tego systemu. Sędziowie już wskazują jakie zmiany można wprowadzić i niektóre z nich zostały już wprowadzone w wyniku chociażby przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Przykładem może być przeprogramowanie systemu w taki sposób, aby uwzględniał on okresy półgodzinne w wykonaniu kary – aby skazanemu można było np. liczyć czas pracy od godziny szóstej trzydzieści a nie od siódmej.
Spotkanie w Olszanicy stało się również okazją do przybliżenia tajników funkcjonowania SDE mieszkańcom Podkarpacia. Na prośbę dziennikarzy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia widzowie i słuchacze mogli m.in. usłyszeć odpowiedź na pytania: „Dlaczego nie musimy się obawiać osób opuszczających więzienia z obrączkami?” i „Gdzie jeszcze może być wykorzystany SDE?”


tekst - Jarosław Wójtowicz

foto - Paweł Feculak, Jarosław Wójtowicz