Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Dębica Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Dębicy

ul. Sandomierska 41

39-200 Dębica

Tel./Fax: (14) 681-56-56 / (14) 681-56-59

E-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Dębicy to jednostka typu półotwartego przeznaczona dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny składa się z 6 oddziałów mieszkalnych o łącznej pojemności 562 miejsc. Mogą tutaj odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w wyodrębnionych dwóch Oddziałach Penitencjarnych. Oddział Penitencjarny Nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, Oddział Penitencjarny Nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. Zakład Karny w Dębicy podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Historia jednostki sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to rozpoczęto na obrzeżach miasta Dębicy, pomiędzy rozwidleniem torowym budowę Zakładu Karnego. Szybki rozwój bazy nawierzchniowej i potrzeba zatrudnienia spowodowały zainwestowanie przez PKP środków na budowę zakładu. W grudniu 1977r. oddano do użytku jeden z pawilonów mieszkalnych oraz część pomieszczeń kuchni i stołówki. Początkowo był to oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie, a następnie Zakładu Karnego w Tarnowie, w którym osadzani byli skazani recydywiści pracujący odpłatnie na rzecz PKP. Z dniem 30.11.1977 Minister Sprawiedliwości powołał do życia Zakład Karny w Dębicy jako samodzielną jednostkę. Prace budowlane były w dalszym ciągu kontynuowane. W marcu 1979 roku oddano do użytku budynek wartowni, a we wrześniu tego samego roku kolejny pawilon mieszkalny dla skazanych. W 1980 roku oddano do użytku budynek kotłowni, warsztatów i garaży. Do połowy lat osiemdziesiątych kontynuowano budowę, która została zamknięta w roku 1986 oddaniem w użytkowanie ostatniego pawilonu mieszkalnego i budynku administracyjnego. Zakład Karny w Dębicy położony jest około 5 km od centrum Dębicy. Poruszając się drogą wojewódzką 985 Dębica – Mielec, w Pustyni przed przejazdem kolejowym należy skręcić w lewo.

 

Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Bogdan Witkoś
Tel./Fax: 14 680 70 12
E-mail: zk_debica@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Foryś
Tel./Fax: 14 680 70 11
E-mail: zk_debica@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Krzysztof Maźnicki
Tel./Fax: 14 680 70 26
E-mail: krzysztof.maznicki@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 680-70-12
Dowódca Zmiany: (14) 681-56-56 wewn.113
Dział Organizacyjny: (14) 680-70-15
Dział Kadr: (14) 680-70-13
Dział Penitencjarny: (14) 680-70-25 / (14) 680-70-26
Dział Ochrony: (14) 680-70-16 / (14) 680-70-17
Dział Ewidencji: (14) 680-70-27 / (14) 680-70-28
Dział Kwatermistrzowski: (14) 680-70-20 / (14) 680-70-21
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 680-70-14
Dział Łączności i Informatyki: (14) 681-56-56 wewn.139
Dział Finansowy: (14) 680-70-24
Służba Zdrowia: (14) 680-70-19

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Rzeszów
57101015280003611391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00–17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

 

 

 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

 

 

               Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie będą przyjmowane.


 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396 z dniem 01.07.2015r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych:

 

 

                     Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.


                 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a § 3 kkw skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, (dotychczas miał taką możliwość raz na kwartał), artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

            Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

 

 

 Zasady realizacji  zamówienia na dostarczanie  paczki z żywnościowej
 dla skazanego przez punkt sprzedaży:


1) zamówienie jest sporządzane na formularzu zamówienia na podstawie listy produktów. Lista produktów do zakupu jest dostępna: w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń, pawilonach mieszkalnych oraz na stronie internetowej jednostki:
2) formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy, oddziałowego oraz na stronie internetowej jednostki:

 


              Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, złożone przez osobę najbliższą będzie realizowane według n/w zasad:

 


a) osoba najbliższa przekazuje podczas widzenia lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego wypełniony na podstawie listy produktów formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży,

 

 

 

 LISTA PRODUKTÓW

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 Opłata za przygotowanie paczki musi być dokonana na konto wskazane w formularzu zamówienia:

 

 

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej
Carpatia
nr konta:09 1130 1105 0005 2102 0220 0010

 


          Dokonując opłaty należy w tytule podać „opłata za paczkę żywnościową” oraz imię, nazwisko i imię ojca skazanego, któremu opłacono paczkę. Formularz zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy przesłać na adres:

 


Punkt Sprzedaży
Zakład Karny w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Sandomierska 41

 


b) po potwierdzeniu prawa do otrzymania paczki prowadzący punkt sprzedaży realizuje  zamówienie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

 

 

              Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 


 

 

LISTA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DOSTĘPNYCH

W KANTYNIE ZAKŁADU KARNEGO W DĘBICY

 

 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

 

 

 

 

             Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

 

 

 

PACZKI ODZIEŻOWE, HIGIENICZNE, LEKI.

 

 

                Nie zmieniły się zasady otrzymywania przez skazanych paczek z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami.

               Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia Dyrektora zakładu karnego  wydanego na wypełnionym wcześniej przez skazanego druku wniosku.


              Przesłanie osadzonemu  środków higieny osobistej, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia wydanego przez wychowawcę oddziału na druku talonu higienicznego.


              Uzyskanie zgody na przesłanie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej uwarunkowane jest również ilością i rodzajem posiadanych już rzeczy własnych przez skazanego w zakładzie karnym.


              Przesłanie osadzonemu leków lub środków farmakologicznych może nastąpić na prośbę skazanego, za zgodą Dyrektora zakładu karnego na podstawie wydanego przez lekarza zezwolenia na  przesłanie leków.


              Paczki dla skazanych powinny być sporządzane oddzielnie według danego asortymentu tj. paczka odzieżowa, paczka higieniczna, paczka z lekami.

 


 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

Widzenia odbywają się w poniedziałki i wtorki będącymi dniami roboczymi w godzinach

8:30 – 14:00 oraz w soboty, niedziele i niżej wymienione święta w godzinach 8:00 – 15:00.

 

1 stycznia -  Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada -  Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 i  26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

              Widzenie trwa 60 minut. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jednorazową realizację przez skazanego pozostających do wykorzystania widzeń niezależnie od ich formy. Decyzję o tym podejmuje dowódca zmiany uwzględniając aktualną ilość odbywających się widzeń, liczbę wolnych miejsc w salach widzeń oraz ilość osób oczekujących na realizację widzeń. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Widzenie z większą liczbą osób pełnoletnich może być udzielone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody dyrektora zakładu. Liczba osób niepełnoletnich uprawnionych do widzeń nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z tym dzieckiem.Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu. Skazani odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego mają prawo do 3 widzeń po 60 minut w miesiącu. Przeklasyfikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczby widzeń przy zachowaniu wyżej określonych wymogów. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiajacy bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą przy oddzielnym stoliku.


Zasady realizacji widzeń w odrębnym pomieszczeniu:


            Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej realizowane są w soboty i niedziele, a w poniedziałki i wtorki  tylko wówczas jeżeli w tych dniach wypada dzień świąteczny, w godzinach od 8.00 do 14.00. Widzenie trwa 60 minut. Za zgodą skazanego albo na jego prośbę widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, może być zamienione na widzenie realizowane jako widzenie  w sali widzeń bez dozorowych, na terenie plenerowym lub w sali widzeń dozorowych. Widzenia w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej skazany może realizować wyłącznie z  osobami najbliższymi określonymi w art. 115 § 11kk.  „ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu ”. Przy opiniowaniu wniosku o udzielenie skazanemu nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, skazany jest zobowiązany podać dane osobowe osoby lub osób  najbliższych z którymi będzie realizował widzenie. Warunkiem realizacji widzenia jest zgłoszenie się tej osoby oraz złożenie pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę i zgodę na taką formę widzenia. Skazany, któremu udzielono nagrody w postaci zezwolenia na widzenie w odrębnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia chęci realizacji nagrody celem ustalenia terminu realizacji widzenia. Na wniosek osoby odwiedzającej widzenie może być zakończone przed wyznaczonym czasem. Takie widzenie jest traktowane jako zrealizowane. Ze względów organizacyjnych w ciągu jednego dnia nie może być realizowanych  wymienionych widzeń  więcej jak dla  4 osadzonych.
             W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. Podczas widzenia odwiedzający po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez skazanego może zasięgnąć informacji o osadzonym od wychowawcy. Potrzebę rozmowy z wychowawcą odwiedzający winien zgłosić funkcjonariuszowi prowadzącemu widzenia.

             Osoba, która chce wejść na teren zakładu musi posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości (dowód osobisty, paszport, książeczkę wojskową lub legitymację szkolną dla osób niepełnoletnich). Zabrania się wchodzenia na teren zakładu osobom posiadającym napoje alkoholowe, broń palną i białą, amunicję, materiały wybuchowe, środki obezwładniające, narkotyki oraz inne przedmioty, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu. Osoba wchodząca na teren jednostki ma obowiązek za potwierdzeniem zdeponować alkohol, broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt audiowizualny i fotograficzny. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście do zakładu karnego.


W środy, czwartki i piątki będącymi dniami roboczymi widzenia nie będą realizowane.            Operatorem aparatów telefonicznych jest Multimedia Polska Południe Dębica SA. Aparaty samoinkasujące operatora Multimedia Polska Południe SA ze względów technicznych nie obsługują kart telefonicznych Telekomunikacji TP SA. Karty do aparatów samoinkasujących skazani mogą zakupić w trakcie dokonywania zakupów, zabrać z widzenia zakupione przez osoby odwiedzające lub otrzymać korespondencyjnie  od osób bliskich.

 

            Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia widzenia są udzielane w pierwszej kolejności, po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.