Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Medyka Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Medyce

Medyka 404B

37-732 Medyka

Tel./Fax: (16) 671-57-46 / (16) 671-53-80

E-mail: zk_medyka@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Medyce jest jednostką penitencjarną typu półotwartego z oddziałem otwarym przeznaczoną do odbywania kary pozbawienia wolności przez recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Medyce którego pojemność wyliczono na 245 osadzonych podległy jest Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.Usytuowanie i historia zakładu Zakład Karny w Medyce usytuowany jest przy drodze krajowej Nr 28 około 1,5 kilometra przed m. Medyka ( do jednostki prowadzi kierunkowskaz umieszcony za przystankiem autobusowym). Rys historyczny. W 1959 roku decyzją Centralnego Zarządu Więziennictwa utworzono Ośrodek Pracy Więźniów w Medyce. Powstanie takiego ośrodka było możliwe dzięki planom rozbudowy „suchego portu” Żurawica-Przemyśl-Medyka i dużemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą w tym regionie. We wrześniu tego roku roku w 2 barakach drewnianych, pozostawionych po junakach, zainstalowała się pierwsza administracja OPW. Nadzór nad organizacją i budową Ośrodka Pracy Więźniów w Medyce sprawowało wówczas Centralne Więzienie w Rzeszowie, bezpośrednio zaangażowanymi w prace byli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Przemyślu. W 1966 roku OPW w Medyce został przemianowany na Zakład Karny w Medyce dla skazanych recydywistów. W latach 1969–1970 zakład karny doczekał się modernizacji. Wybudowano wówczas z płyt betonowych ogrodzenie zewnętrzne oraz rozebrano ostatnie drewniane baraki, w których mieściły się świetlica i łaźnia, a w ich miejsce postawiono murowane. Obecnie Zakład Karny w Medyce obok pawilonów mieszkalnych dysponuje własną kuchnią, stołówką oraz pomieszczeniami pionu kulturalno-oświatowego. Do dyspozycji skazanych w tym zakresie zajęć kulturalno oświatowych jest świetlica, biblioteka wraz czytelnią, pomieszczenia radiowęzła,oraz Klubu Pracy i Klubu Abstynenta.

Wspórzędne GPS N 49o 47' 46,82", E 22o 54' 43,92"

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Edmund Matrejek
Tel./Fax: (16) 671-57-45 / (16) 671-53-80
E-mail: edmund.matrejek@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por Piotr Pijanowski
Tel./Fax: (16) 671-59-69 / (16) 671-53-80
E-mail: piotr.pijanowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (16) 671-57-46 / fax (16) 671-53-80
Dowódca Zmiany: (16) 671-59-71 / fax (16) 651-57-44
Dział Organizacyjny: (16) 671-57-46
Dział Kadr: (16) 671-59-75
Dział Penitencjarny: (16) 671-59-76
Dział Ochrony: (16) 671-59-81 / 671-59-82
Dział Ewidencji: (16) 671-59-78 / 671-59-95
Dział Kwatermistrzowski: (16) 671-59-83 / 671-59-84
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (16) 671-59-77
Dział Łączności i Informatyki: (16) 671-59-88
Dział Finansowy: (16) 671-59-73 / (16) 671-59-74
Służba Zdrowia: (16) 671-59-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
07101015280010941391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-14:00
Środa: 08:00-14:00
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego wykonawczego od dnia 01 lipca 2015 r. ulegnie zmianie sposób otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych co wynika ze zmiany treści art. 113a § 3 kkw.
Powyższy przepis będzie brzmiał: Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą
Powyższa zmiana skutkuje w praktyce tym, że od dnia 1 lipca osadzeni będą mogli otrzymywać paczki żywnościowe które będą przygotowane jedynie poprzez kantynę w zakładzie karnym. Zostaje zlikwidowana możliwość przesyłania paczek do zakładu karnego z zewnątrz w dotychczasowej formie, tj. poprzez placówkę pocztową, firmę kurierską, za pośrednictwem osoby odwiedzjącej. Sam skazany również nie będzie mógł przynieść paczki do ZK powracając z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.
Skazany będzie mógł realizować prawo do otrzymywania paczki żywnościowej wypełniając odpowiedni formularz zamówienia oraz pokrywając koszty art. żywnościowych lub wyrobów tytoniowych.
Osoby najbliższe dla skazanego będą również mogły za pośrednictwem kantyny zakładu karnego przygotować paczkę dla osadzonego, przesyłając formularz zamówienia do kantyny Zakładu Karnego w Medyce, po wpłaceniu na nr konta znajdującego się na formularzu kwoty za produkty spożywcze (na potwierdzeniu przelewu należy podać dane osobowe skazanego który ma otrzymać paczkę). Zamówienia od osób najbliższych będą również mogły być realizowane w trakcie widzeń w godzinach otwarcia kantyny.
Należy zaznaczyć, osoby które chcą przygotować dla skazanego paczkę muszą figurować w rejestrze osób bliskich dla skazanego w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności.
Ulegnie również zmianie częstotliwość otrzymywania praczek żywnościowych. O dnia 1 lipca 2015 r. skazany może otrzymywać paczki żywnościowe raz w miesiącu o ile posiada stosowne uprawnienie do otrzymania takiej paczki tzn, nie jest np. ukarany karą dyscyplinarne polegającą na pozbawieniu możliwości  otrzymywania paczek żywnościowych na określony okres lub nie otrzymał już w danym miesiącu takiej paczki.
Ponadto z uwagi na to że ciężar paczki nie podlega limitom wagowym, wprowadzony zostaje limit dotyczący wagi artykułów   spożywczych które skazany może posiadać w celi mieszkalnej. Będzie on od 1 lipca wynosił 6 kg.
 

Aktualny cennikDane do przelewów


 

Aktualny cennikCennik - LISTOPAD

Aktualny cennikCennik - GRUDZIEŃ


FormularzFormularz Zamówienia

 

Zasady udzielania widzeń

Odwiedziny skazanych w tutejszym zakładzie karnym odbywają się w godzinach od 7.00 do 13.30 we środy, od 7.00 do 14.00 w soboty i niedziele oraz w święta oraz w dni wolne od pracy.

 Osoby ubiegające się o wstęp na teren zakładu karnego są zobowiązane do poddania się kontroli przy użyciu wykrywacza metali, kontroli wnoszonego bagażu.
 
Spoczywa na nich również obowiązek zgłoszenia faktu posiadania przy sobie: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków obezwładniających, sprzętu łączności, napojów alkoholowych lub środków odurzających, a także narzędzi i urządzeń, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 
Nie poddanie się kontroli, jej utrudniania bądź usiłowanie wniesienia na teren jednostki w/w przedmiotów skutkować będzie odmową wstępu danej osoby na teren zakładu karnego.
 
Osoby odwiedzające mogą dokonywać na terenie zakładu zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i innych towarów dostępnych w kantynie.
  • W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu (tzw. poczęstunek).

  • Skazany może przyjąć od osób odwiedzających i wnieść na teren zakładu artykuły higieniczne lub artykuły żywnościowe zakupione w kantynie jednostki przez w/w osoby o ile będzie posiadał stosowne uprawnienie do otrzymania paczki.

  • W czasie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zezwala się na przygotowanie we własnym zakresie herbaty lub kawy.

  • Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale otwartym (podgrupa R-3) nie podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

  • Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziałach półotwartych (podgrupa R-2) podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

  • Przekazanie osobie odwiedzającej przedmiotu w formie upominku, może nastąpić tylko w razie posiadania odpowiedniego zezwolenia.

  • Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub odurzających nie zostaną wpuszczone na teren jednostki organizacyjnej zgodnie z RRM z dnia 04.08.2010 w sprawie szczegółowego trybu działań f-szy SW podczas wykonywania czynności służbowych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków dotyczących działalności jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
 
Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4 Zarządzenia Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia 14 maja 2012 w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań
Służby Więziennej, osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Medyce mają obowiązek poddania się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego.
Powyższa kontrola dotyczy osób, ich rzeczy, bagaży, pojazdów ich ładunków.
W czasie kontroli pies porusza się na smyczy i jest odpowiednio odgrodzony od osoby przeszukiwanej.
Odmowa poddania się tego typu kontroli skutkować będzie brakiem zgody na wejście na teren zakładu karnego.