Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Przemyśl Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Przemyślu

Rokitniańska 1

37-700 Przemyśl

Tel./Fax: (16) 678-92-71 / (16) 678-61-31

E-mail: zk_przemysl@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Przemyślu jest jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Liczy on 2 oddziały, a pojemność jednostki wynosi 207 miejsc zakwaterowania. Jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego oraz oddziałem dla młodocianych. Początki historii Zakładu Karnego w Przemyślu sięgają II połowy XIX wieku. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Przemyśl przypadł Austriakom, którzy wykorzystując jego naturalne warunki obronne rychło przystąpili do fortyfikowania miasta. Dzięki stopniowej lecz systematycznej rozbudowie i unowocześnianiu fortyfikacji w 1873 r. Przemyśl staje się twierdzą pierwszej klasy i utrzymuje znaczny garnizon wojskowy. Do budowy przemyskiego więzienia, uznawanego za jeden z najstarszych obiektów więziennych na terenie byłej Galicji przystąpiono około 1875 r. Powstałe więzienie nosiło nazwę GARNZUS AREST, czyli areszt garnizonowy. Budynek aresztu to gmach dwukondygnacyjny o mocnej konstrukcji zbudowany na planie litery H. Niestety z chwilą poddania twierdzy 22.03.1915 r. zniszczono wszystkie dokumenty mogące cokolwiek powiedzieć o pierwotnej konstrukcji budynku oraz o stanie etatowym załogi i więzionych tu żołnierzach. Obiekt zakładu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918 r. nie zmienił swojego przeznaczenia. Również w okresie II wojny światowej budynek pełnił rolę więzienia. Od 07.08.1944 r. więzienie przemyskie przechodzi pod władanie Ministerstwa Sprawiedliwości, a od 1948 r. budynek zostaje oddany do dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Więziennictwa. Z dnia 1.08.1956 r. pochodzi pierwszy dokument dotyczący Więzienia Karno-Śledczego w Przemyślu. W roku 1966 r. już wszystkie służby podzielono na działy. W roku 1968 utworzono pierwszy Oddział Zamiejscowy Zakładu Karnego w Przemyślu – OZ Szówsko. Na początku lat osiemdziesiątych oddział przeniesiono do miejscowości Makowisko. Oddział Zamiejscowy został rozwiązany w 1989 r. Usytuowanie obiektu uniemożliwia jego przestrzenną rozbudowę. Niemniej jednak od 1998 r. na terenie jednostki prowadzono prace remontowe mające na celu poprawę  funkcjonalności jednostki. Wybudowano nowy mur ochronny oraz kompleks bramy, szatni i kantyny. W 2003 r. rozpoczęto kolejny etap modernizacji zakładu w postaci przebudowy oddziałów mieszkalnych przez co znacznej poprawie uległy warunki socjalno-bytowe osadzonych a także warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

Wspórzędne GPS: N 49o 47' 06,86" E 22o 46' 46,83".

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Artur Biały
Tel./Fax: (16) 675-22-20 / (16) 678-61-31
E-mail: artur.bialy@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Arkadiusz Skafiriak
Tel./Fax: (16) 675-22-27 / 667 662 029
E-mail: arkadiusz.skafiriak2@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zatrudnienie osadzonych - oferta dla przedsiębiorców

Ważne telefony

Sekretariat: (16) 675-22-20
Dowódca Zmiany: (16) 675-22-30
Dział Kadr: (16) 675-22-23
Dział Penitencjarny: (16) 675-22-27
Dział Ochrony: (16) 675-22-32
Dział Ewidencji: (16) 675-22-35 / (16) 675-22-36
Dział Kwatermistrzowski: (16) 675-22-29
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (16) 675-22-34
Dział Łączności i Informatyki: (16) 675-22-33 / (16) 675-22-34
Dział Finansowy: (16) 675-22-26
Służba Zdrowia: (16) 675-22-24

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
09 1010 1528 0013 1313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-14:00
Środa: 08:00-16:30
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Przemyśl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PACZEK DLA OSADZONYCH
 
1. Paczki dla osadzonych przyjmowane są w dni robocze od pon-pt. oraz w dni widzeń - w godzinach od 8.00 do 15.00 .
2. Paczki mogą być doręczane:
            a) za pośrednictwem poczty lub innego uprawnionego organu, instytucji lub osoby,
            b) bezpośrednio przez nadawcę.
3. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę, podlega ona kontroli w obecności tej osoby. Wewnątrz paczki powinien znajdować się spis jej zawartości oraz nazwisko, imię i imię ojca osadzonego, któremu ma być przekazana paczka bezpośrednio dostarczona do zakładu przez nadawcę.
4. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku osadzony może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
5. Osadzony może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymać paczkę z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem, i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. Korzystanie przez tymczasowo aresztowanego ze środków leczniczych i higieny otrzymanych spoza aresztu śledczego wymaga zgody organu dysponującego.
6. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.
7. Paczek nie spełniających warunków określonych w punktach 4 i 5 oraz zawierających artykuły i przedmioty wymienione w punkcie 6 nie dostarcza się osadzonemu i zwraca nadawcy na koszt osadzonego.

 

 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku została wprowadzona dodatkowa forma realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczki żywnościowej za pośrednictwem punktu sprzedaży działającego na terenie jednostki.

 

1.Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

 

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie ZK w Przemyślu

 

Formularz zamówienia

 

3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w biurze przepustek,

c) w sali widzeń.

4. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

a) w punkcie sprzedaży,

b) drogą pocztową na adres:

 

Zakład Karny w Przemyślu

ul. Rokitniańska 1

37-700 Przemyśl

 


z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

5. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:
 

Raiffeisen Bank 16 1750 0012 0000 0000 2216 9262 *

 

podany numer konta dotyczy tylko zamówień na paczkę, wpłaty dla osadzonych proszę dokonywać na nr konta podany w zakładce Dla interesantów
 
W tytule przelewu/przekazu należy wpisać nazwisko, imię i imię ojca adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Przemyślu.

6. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny Przemyśl

 

Warunki i zasady odbywania widzeń przez skazanych
w Zakładzie Karnym w Przemyślu
 
 1. Widzenia odbywają się w środy, soboty oraz niedziele, w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Zgłoszenia na widzenie przyjmuje się od osób odwiedzających do godziny 14.00.
 3. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą dyrektora zakładu karnego może wykorzystać jednorazowo przysługujące mu w danym miesiącu widzenia.
 4. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego.
 5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dzieckiem.
 7. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazanym może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
 8. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego      z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.
 9. Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.
 10. W czasie widzenia zezwala sie na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego (w kantynie). Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostaną spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.
 11. Podczas widzenia zabrania się palenie tytoniu oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów i artykułów bez konsultacji z prowadzącym widzenie.
 12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. 

   

 

Warunki i zasady odbywania widzeń przez tymczasowo aresztowanych
w Zakładzie Karnym w Przemyślu
 
 1. Widzenia odbywają się w w środy, soboty oraz niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Zgłoszenia na widzenie przyjmuje się od osób odwiedzających do godziny 14.00.
 3. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
 4. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem art. 217 § 1b Kodeksu karnego wykonawczego, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.
 5. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w 217 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
 6. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.
 7. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.
 8. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
 9. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.".
 10. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osoba odwiedzającą.
 11. Organ do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w punkcie Nr 10.
 12. Widzenie trwa 60 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samy dniu.
 14. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
 15. W razie udzielenia widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osobę odwiedzającą na terenie zakładu karnego (w kantynie). Zabrania się palenia tytoniu oraz przekazywania tymczasowo aresztowanemu jakichkolwiek rzeczy.
 16. W razie naruszenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.   

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby odwiedzające, że widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.