Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Rzeszów Załęże Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu

ul. Załęska 76

35-322 Rzeszów

Tel./Fax: (17) 858-07-00 / (17) 853-54-20

E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu jest największą jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie o pojemności 1002 osadzonych i jedną z największych w Polsce. Jest to zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonują trzy oddziały penitencjarne tworzone przez kilka oddziałów mieszkalnych. W strukturze jednostki funkcjonuje 11 oddziałów mieszkalnych dla tymczasowo aresztowanych, skazanych recydywistów penitencjarnych, skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne, albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki oraz ośrodek diagnostyczny. Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu usytuowany jest na obrzeżach miasta w północno – wschodniej jego części. Pierwszą siedzibą więzienia w Rzeszowie był Zamek Lubomirskich, który w 1820 roku został oficjalnie wykupiony przez Austriaków od Jerzego Romana Lubomirskiego. Pierwszego maja 1902 roku rozpoczęto remont zamku, przystosowujący go dla potrzeb sądu i więzienia. W okresie okupacji hitlerowskiej zamek pełnił nadal funkcję więzienia, będącego największym we wschodniej części dystryktu krakowskiego, w którym były wydzielone cele do dyspozycji gestapo. Po wyzwoleniu tj. od września 1944 r. w Rzeszowie powstało Centralne Więzienie. Zabytkowy charakter zamku rzeszowskiego zadecydował o tym, że w 1973 r. w Załężu koło Rzeszowa rozpoczęto budowę nowego aresztu śledczego, którą zakończono w grudniu 1980 roku. Od tej chwili rozpoczął się nowy rozdział więziennictwa rzeszowskiego.

 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Robert Kogut
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Waldemar Janczura
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Kulczycki
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Robert Żółkiewicz
Tel./Fax: (17) 858-07-00
E-mail: zk_rzeszow@sw.gov.pl
Oficer Prasowy
mjr Norbert Gaweł
Tel./Fax: (17) 858-07-30 / 606-400-737
E-mail: norbert.gawel@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zatrudnienie osadzonych- oferta dla pracodawców

Ważne telefony

Sekretariat: (17) 858-07-00
Dowódca Zmiany: (17) 858-07-00 / (17) 858-07-26
Dział Organizacyjny: (17) 858-07-62
Dział Kadr: (17) 858-07-70
Dział Penitencjarny: (17) 858-07-30
Dział Ochrony: (17) 858-07-20
Dział Ewidencji: (17) 858-07-40
Dział Kwatermistrzowski: (17) 858-07-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (17) 858-07-64
Dział Łączności i Informatyki: (17) 858-07-10
Dział Finansowy: (17) 858-07-50
Służba Zdrowia: (17) 858-07-15

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów
91101015280034051391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.30
Wtorek: 8.00-15.30
Środa: 8.00-17.00
Czwartek: 8.00-15.30
Piątek: 8.00-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do zakładu od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 14.00, z wyjątkiem świąt:
a) bezpośrednio przez nadawcę paczki w dni realizacji widzeń,
b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską czy gońca.

Na opakowaniu paczki należy umieścić informację dotycząca jej rodzaju:
a) paczka żywnościowa: „żywność”,
b) paczka higieniczno/odzieżowa: „higiena”.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.


Paczki żywnościowe wydawane są w oddziale mieszkalnym, a higieniczno-odzieżowe w magazynie depozytowo - odzieżowym zakładu.

Przesłanie osadzonym odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Środki higieny osobistej i inne przedmioty będą przyjmowane wyłącznie w opakowaniach pozwalających na kontrolę ich zawartości.

Zezwolenie na otrzymanie paczki z odzieżą, obuwiem, bielizną będzie wydawane w przypadku nieposiadania w/w rzeczy przez osadzonego w celi lub depozycie rzeczy własnych. Ilość i rodzaj rzeczy osobistych, jakie osadzony może posiadać w celi określa Porządek Wewnętrzny.
 

Od dnia 01.02.2012 r. istnieje możliwość zakupu paczek żywnościowych dla osadzonych za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna) znajdującego się na terenie jednostki. Przy realizacji zakupu paczki żywnościowej za pośrednictwem kantyny obowiązują następujące zasady:

1.Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie formularza zamówienia na paczkę żywnościową (pobierz tutaj), zwanego dalej "zamówieniem", przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

2. Osoby zainteresowane składają zamówienie sporządzane na podstawie listy produktów
(pobierz tutaj).

3. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Rzeszowie znajdują się:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) w sali widzeń;
oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

4. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową na adres: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76


5. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Ilość i rodzaj artykułów żywnościowych jakie osadzony może posiadać w celi mieszkalnej określa Porządek Wewnętrzny; kawa - 0,5 kg, herbata 0,25 kg i inne artykuły żywnościowe w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 kg. 

 

 

 

Uwaga!

 

Wyroby tytoniowe nie są wliczone do ogólnej wagi paczki.

 

Ilość wyrobów tytoniowych zakupionych za pośrednictwem e-paczki określona jest w Porządku Wewnętrznym.

 

Zmiana numeru konta kantyny od dnia 26 lutego 2015 r.

Aktualny nr konta:

74 1130 1105 0005 2102 0220 0004

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W KANTYNIE ZK W RZESZOWIE

 

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

 

DRUK ZAMÓWIENIA PACZKI

 

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

 


 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia osadzonych odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 w następujące dni:

 1. w dni robocze – środy, czwartki, piątki;
 2. w niedziele,
 3. w święta:
 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 13.30. W trakcie widzeń przypadających w święta wymienione w pkt. C nieczynna jest kantyna.


Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych:
a) tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób,
b) skazani odbywają widzenia w ogólnej sali widzeń przy osobnym stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,
c) widzenia skazanych odbywają się również w sali widzeń bezdozorowych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
       
Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej może być zrealizowana wyłącznie z osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Osoby odwiedzające wyrażają zgodę na odbycie widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Fakt ten potwierdzają przed rozpoczęciem widzenia własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

Otwieranie pokoju widzeń dokonywane jest przez funkcjonariusza po upływie czasu widzenia lub wcześniej na wezwanie osób odbywających widzenie.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia pomiędzy skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.

W całym kompleksie pomieszczeń, gdzie realizowane są widzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

INFORMUJE SIĘ ODWIEDZAJĄCYCH, IŻ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE, NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACYJNA W SPRAWIE KOLEJNOŚCI UDZIELANIA WIDZEŃ.
W pierwszej kolejności widzenia osobom odwiedzających osadzonych udziela się:
· Kobietom w zaawansowanej ciąży;
· Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
· Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);
· Osobom powyżej 75 roku życia.