Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Uherce Mineralne Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

Uherce Mineralne

38-623 Uherce Mineralne

Tel./Fax: (13) 461-83-46 / (13) 461-84-00

E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. W strukturach tej jednostki funkcjonują dwa Oddziały Zewnętrzne w Średniej Wsi i Jabłonkach. Pojemność jednostki została określona na 671 miejsc. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu z podgrupami klasyfikacyjnymi P-2/t i M-2/t. W zakładzie mogą odbywać karę również skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 1971 roku zostaje powołany do życia Zakład Karny w Olszanicy. Na siedzibę zakładu karnego wybrano przebudowany w 1905 roku XVI - wieczny pałac wraz z zespołem dworskim, częściowo otoczony fosą, usytuowany w scenerii parku krajobrazowego. W 1972 roku Minister Sprawiedliwości przeniósł Zakład Karny z Olszanicy do miejscowości Uherce, z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn. Na podmokłych terenach, pomiędzy wzgórzami Lachawy - Żuków, w kilku barakowozach gdzie mieściła się administracja, a skazani mieszkali w namiotach, rozpoczęła się budowa zakładu karnego.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Tadeusz Kucharyk
Tel./Fax: (13) 460-88-50
E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Mariusz Czmyr
Tel./Fax: (13) 460-88-50
E-mail: zk_uherce@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Adam Nieznański
Tel./Fax: (13) 460-88-64
E-mail: adam.nieznanski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (13) 461-83-46
Dowódca Zmiany: (13) 460-88-77
Dział Organizacyjny: (13) 460-88-62
Dział Kadr: (13) 460-88-53
Dział Penitencjarny: (13) 460-88-64
Dział Ochrony: (13) 460-88-65
Dział Ewidencji: (13) 460-88-56
Dział Kwatermistrzowski: (13) 460-88-66
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (13) 460-88-54
Dział Łączności i Informatyki: (13) 460-88-55
Dział Finansowy: (13) 460-88-60
Służba Zdrowia: (13) 460-88-74

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
38-623 Uherce Mineralne
75 1010 1528 0035 9313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-14
Wtorek: 8-14
Środa: 8-14
Czwartek: 8-14
Piątek: 8-14

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.
Nie przyjmuje się paczek:

 

  • bez spisu zawartości;
  • żywnościowych których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg;
  • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
  • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


Dodatkowa forma realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych w kantynie

 

KOMUNIKAT  Dyrekcja Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych informuje że, od dnia 1 stycznia 2012 roku, w kantynie można realizować zamówienia na dostarczanie paczek żywnościowych dla osadzonych. Zgodnie z art. 113 a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego, osadzony ma prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg. (Dz. U. z 1997r., Nr 90 poz. 557 z późn. zm.)
Zamówienia mogą być składane przez zainteresowane osoby w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową, na formularzu wg załącznika nr 1. Formularz zamówienia oraz lista oferowanych do sprzedaży artykułów ( z wyszczególnieniem cen, gramatury) dostępny jest w:

  • punkcie sprzedaży
  • sali widzeń

oraz na stronie internetowej jednostki: sw.gov.pl (patrz jednostka organizacyjna - Zakład Karny Uherce Mineralne)


Paczki żywnościowe będą realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Najemcy lub gotówką w punkcie sprzedaży.
Środki pieniężne na realizację paczek żywnościowych należy wpłacać na podany nr konta:


SSP „Beata” prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych
PBS o / Lesko 93864210122003121056580001

 

UWAGA!  Powyższy numer konta jest przeznaczony do wpłat środków pieniężnych na realizację paczki żywnościowej w kantynie. Numer konta do wpłat środków finansowych na realizację przez skazanych tzw. „wypiski” podany jest w zakładce dla interesantów.


W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez Kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia, musi zostać przekazana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Kantynie wraz z dowodem wpłaty.

 

Pliki do pobrania

- spis produktów

- zamówienie na paczkę


 

Zasady udzielania widzeń

Informujemy, że od 01 maja 2014 roku ulegają zmianie dni udzielanych widzeń w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych i Oddziałach Zewnętrznych w Średniej Wsi i Jabłonkach.

Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się: w SOBOTY, NIEDZIELE I DNI ŚWIĄTECZNE - USTAWOWO WOLNE OD PRACY w godzinach od 800 – 1600.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności,środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia.

INFORMACJA

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych i Oddziałach Zewnętrznych w Jabłonkach i Średniej Wsi w pierwszej kolejności udziela się widzeń następującym osobom odwiedzającym osadzonych:
• kobietom w zaawansowanej ciąży,
• osobom dorosłym będącym rodzicami lub  opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
• niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (w szczególności poruszającym się na wózku lub o kulach),
• osobom powyżej 75 roku życia.