Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Szczecin Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Szczecin

Kaszubska 28

70-226 Szczecin

Tel./Fax: (91) 480 91 00/(91)4809260

E-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy Szczecin

Przeznaczenie jednostki.

        Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia: 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).

        Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 616 osób pozbawionych wolności, w tym 84 na terenie szpitala. W dniu 06 października 2010 r. rozpoczęto wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Utworzone zostały dwa odrębne oddziały penitencjarne.
I Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora, ppłk Remigiusz Szumiło
II Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora,ppłk Piotr Ziemann

 

 

Areszt Śledczy w Szczecinie położony jest w centrum miasta na powierzchni 9928 m kwadratowych. Charakteryzuje się zwartą zabudową budynków penitencjarnych wielokondygnacyjnych, składających się z 3 pawilonów mieszkalnych i budynku administracyjnego. Pawilon mieszkalny szpitala zbudowany w kształcie litery ,,U „, przylega do budynku mieszkalnego pawilonu,, A” zbudowanego w kształcie litery ,,T” wykończonej dwiema basztami. Drugi pawilon ,,B” styka się narożnikiem z budynkiem prokuratury.

W latach 50 -tych powstał mur okalający areszt.

W 1955 r więzienie w Szczecinie otrzymało nazwę CENTRALNE WIĘZIENIE W SZCZECINIE , które pod tą nazwą funkcjonowało do końca lata 60- tych . W latach 1958 -1963 działał OŚRODEK PRACY WIĘŹNIÓW na Pomorzanach podległy Centralnemu Więzieniu w Szczecinie, przeniesiony następnie na ulicę Hryniewieckiego jako OŚRODEK ZEWNĘTRZNY.

W 1970 roku nastąpiła zmiana nazwy więzienia i powstał WOJEWÓDZKI ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE . Ten stan rzeczy utrzymał się tylko do końca 1971 roku.

W 1972 roku doszło do następnej zmiany nazwy tej jednostki penitencjarnej, która od początku roku funkcjonowała pod nazwą WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZAKŁADÓW KARNYCH W SZCZECINIE. Ta nazwa utrzymała się do końca 1975 roku , aby na początku 1976 roku jednostka otrzymała nazwę Areszt Śledczy w Szczecinie i była jednostką podległą OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI ZAKŁADÓW KARNYCH W KOSZALINIE.

Na mocy decyzji Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie w dniu 01. 04. 1984 r. z Aresztu Śledczego w Szczecinie wyodrębniona została jednostka pod nazwą Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Szczecinie pełniący rolę nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych położonych na terenie utworzonego administracyjnie okręgu szczecińskiego. Do jednostek podległych należał również Areszt Śledczy w Szczecinie, który posiadał Oddział Zewnętrzny w Przecławiu zlikwidowany 1989 r. oraz Oddział Zewnętrzny na ul. Hryniewieckiego.

W OZ-ach zatrudnieni byli wyłącznie skazani, którzy odpłatnie wykonywali różne prace na rzecz zakładów i przedsiębiorstw na terenie Szczecina. W 1987 roku powstał obecny budynek administracji tutejszej jednostki. 31. 12. 1989 roku w całej Polsce zlikwidowane zostały Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych.

W roku 1990 jednostka funkcjonowała pod nazwą Areszt Śledczy w Szczecinie. W czerwcu 1990 roku zlikwidowany został Oddział Zewnętrzny mieszczący się na ulicy Hryniewieckiego.

W dniu 14.09 .1990 roku na mocy zarządzenia nr 83/90/CZZK utworzono w Szczecinie Rejonowy Areszt Śledczy. Jednostka ta, oprócz funkcji Aresztu Śledczego pełniła również funkcje nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych rejony szczecińskiego.

W dniu 30-09-1996 roku Rejonowy Areszt Śledczy w Szczecinie uległ likwidacji, następcą prawnym został Areszt Śledczy w Szczecinie, a w dniu 01.10.1996 roku powstała nowa jednostka pełniąca funkcję nadrzędną w rejonie szczecińskim.

Jest nią OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁYŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Bogumiła Skorna
Tel./Fax: (91) 480 91 31
E-mail: bogumila.skorna@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Remigiusz Szumiło
Tel./Fax: (91) 480 91 33
E-mail: remigiusz.szumilo@sw.gov.pl
Zastepca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Piotr Ziemann
Tel./Fax: (91) 480 91 32
E-mail: piotr.ziemann@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Jacek Szumski
Tel./Fax: (91) 480 91 80
E-mail: jacek.szumski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (91) 480-91-00
Dowódca Zmiany: (91) 480-92-00
Dział Organizacyjny: (91) 480-91-36
Dział Kadr: (91) 480-91-35
Dział Penitencjarny: (91) 480-91-80
Dział Ochrony: (91) 480-92-01
Dział Ewidencji: (91) 480-91-60
Dział Kwatermistrzowski: (91) 480-91-50
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (91) 480-91-39
Dział Łączności i Informatyki: (91) 480-92-50
Dział Finansowy: (91) 480-91-73
Służba Zdrowia: (91) 480-92-20

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
54101015990030141391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-17.00
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

UWAGA.  ZMIANA OD 1 LIPCA !

W dniu 1 lipca wchodzi w życie zmiana ustawy Kodeks Karny Wykonawczy. Istotną zmianą jest sposób przyjmowania paczek żywnościowych. 

Jedną paczkę w miesiącu będzie można sporządzić ale wyłącznie za pośrednictwem zakładu karnego. Paczka będzie wykonywana przez kantynę po jej zamówieniu przez osobę bliską (uprawniona do widzeń). Zamówienie takie będzie musiało być opłacone przez zamawiajacego.

Paczka nie będzie miała ograniczenia wagowego i będzie mogła zawierać wyroby tytoniowe. Przy zamówieniach należy pamiętać, że pomimo braku ograniczenia wagowego paczki, skazany w celi mieszkalnej może posiadać art. żywnościowe w ilości do 6 kg.

 

         § 30. 1. Sposób dostarczania paczek do aresztu:

1) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przesyłane do aresztu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 a w dni świąteczne i    wolne od pracy w godz. 8.00-12.00; paczki higieniczno-odzieżowe dostarcza się do aresztu w kartonach, które po sprawdzeniu ich zawartości w obecności nadawcy – są zaklejone szeroką taśmą klejącą dostarczoną przez nadawcę.

2) osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem aresztu śledczego. Paczkę  osadzony będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po  pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

3) zamówienie, o którym mowa w pkt. 2 realizowane przez osobę najbliższą dla  osadzonego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w  jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na formularzu  zamówienia

4) zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie  sprzedaży jednostki (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Porządku  wewnętrznego)

 5) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce

            - w punkcie sprzedaży,

            -w biurze przepustek,

            -w poczekalni dla osób odwiedzających,

            -w sali widzeń,

            -na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,

6) zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki

7) czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia  wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku  konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

8) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która  paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9) przedmioty wymienione w § 18 ust. 1 Porządku wewnętrznego, tj.: odbiorniki TV,  radioodbiorniki, gry kieszonkowe i telewizyjne oraz inne dozwolone przedmioty,  mogą być dostarczane do aresztu w dniach i godzinach wymienionych w ust. 1 pkt 1;

10) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przekazane do aresztu po wyrażeniu zgody przez dyrektora na ich dostarczenie;

11) paczki żywnościowe wydaje się codziennie w godz. 11.00 – 18.00, natomiast  paczki higieniczne, odzieżowe w dni robocze w godz. 10.00 – 18.00;

12) paczki z prywatnymi lekami osadzonych, po przyjęciu do aresztu, są bezpośrednio przekazywane do właściwego ambulatorium, gdzie przechowywane są one i  opisywane, w tym ilościowo, co osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. W paczce, bez względu na jej rodzaj, powinien znajdować się spis jej zawartości  (nie dotyczy paczek żywnościowych).

3. Przesyłanie leków w paczkach poprzedzone musi być opinią lekarza i zgodą  dyrektora. Tymczasowo aresztowani dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu dysponującego.

4. Leki przesłane w tzw. paczkach z lekami winny posiadać aktualny termin przydatności do użycia, znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym oraz winny być dopuszczone   do obrotu na terenie RP. O sposobie ich dystrybucji decyduje lekarz, jednak mogą one być wydawane osadzonemu w ilości nieprzekraczającej dozwolonej dawki dobowej -  o ile jest to możliwe.

5. Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i środkami higieny osobistej za zezwoleniem dyrektora, po wcześniejszym wystąpieniu przez osadzonego z pisemną prośbą. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w  posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie nie może przekraczać 30 kg  oraz pojemności torby transportowej. W przypadku nadwyżki, osadzony powinien przekazać ją rodzinie.

6. Paczki wskazane w ust. 5 mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem, z  wyłączeniem wszelkiego rodzaju kremów, past, szamponów - bez względu na rodzaj ich opakowania, dezodorantów w formie innej niż w sztyfcie i kulce oraz środków  higieny osobistej w stanie płynnym. Paczka zawierająca takie artykuły podlega zwróceniu do nadawcy na koszt osadzonego.

7. Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje ich  odbiór.

8. Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając jednocześnie datę zwolnienia osadzonego lub jednostkę, do której został przetransportowany.

9. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach  postępowania z paczkami wynikającymi z Porządku wewnętrznego, kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminów.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Lista produktów

 

Druk zamówienia - paczki

Zasady udzielania widzeń

  

 

 

I N F O R M A C J A

D L A O S Ó B O D W I E D Z A J Ą C Y C H

 

INFORMUJE SIĘ, IŻ Z DNIEM 2 SIERPNIA 2014 ROKU W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SZCZECINIE WPROWADZA SIĘ NOWĄ ORGANIZACJĘ SYSTEMU REJESTRACJI I UDZIELANIA WIDZEŃ OSOBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIDZEŃ UDZIELA SIĘ:

 

  1. KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ (WIDOCZNEJ) CIĄŻY,

  2. OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,

  3. NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB KULACH),

  4. OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 

 

1) soboty i niedziele w godz. 8.00 -15.00 (rejestracja od godz.7.30 do godz. 12.00)- w pomieszczeniach sali widzeń,

2) czwartki w godz. 8.00-15.00 – dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (rejestracja od godz.7.30 do godz. 12.00),

  1. 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi do tego odbywają się w:

3) w dni wolne od pracy, wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz 28 z poźn. zm), tj. 1 stcznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto Państwowe, 3 maja Święto Narodowe trzeciego Maja,  dzień Zielonych Świątek, dień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, przypadające w czwartki, soboty I niedziele – widzeń się nie udziela.

2. Pacjentom szpitala udziela się widzenia za zgodą lekarza, który w przypadku medycznie uzasadnionym, może zezwolić, aby widzenie odbyło się na terenie szpitala.

3.W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenia odbywają się w sali widzeń, mogą też być udzielone w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, widzenie może być udzielone w innych dniach i godzinach niż ustalone w porządku wewnętrznym.

4. Skazani, mogą za zgodą dyrektora, jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić najpóźniej do godz.15.00. W nagłych przypadkach o połączeniu widzeń decyduje dowódca zmiany, po zasięgnięciu opinii wychowawcy dyżurnego.

5. Skazanym sprawującym stałą pieczę nad dziećmi do lat 15-tu, dodatkowe widzenie z dziećmi, udzielane jest tylko w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt - przy stoliku. Uzyskanie dodatkowego widzenia, z tytułu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem do lat 15, wymaga stosownego udokumentowania.

6. Skazani, niezależnie od typu zakładu karnego, do jakiego zostali zakwalifikowani, widzenia odbywają w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, przy oddzielnym stoliku i tylko w ubraniu więziennym.

7. O liczbie widzeń tymczasowo aresztowanego w tym samym dniu decyduje dyrektor.

8. O formie widzenia tymczasowo aresztowanego decyduje organ, do którego dyspozycji pozostaje. Małoletni do lat 15, który uzyskał zgodę organu dysponującego na widzenie z tymczasowo aresztowanym, korzysta z niego pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, albo nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką wyznaczonego przez dowódcę zmiany funkcjonariusza.

9. Osadzeni odbywający widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, mogą spożywać artykuły zakupione przez odwiedzających w bufecie sali widzeń. Nie zezwala się na wynoszenie z widzenia do celi mieszkalnej żadnych artykułów zakupionych w kantynie jednostki.

10. Zakupów podczas widzeń może dokonywać wyłącznie osoba odwiedzająca.

11.W czasie trwania widzenia umożliwia się rodzinom przeprowadzenie rozmów z wychowawcą dyżurnym.