Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Szczecin Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Szczecin

Kaszubska 28

70-226 Szczecin

Tel./Fax: (91) 480 91 00/(91)4809260

E-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy Szczecin

Przeznaczenie jednostki.

        Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia: 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).

        Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 616 osób pozbawionych wolności, w tym 84 na terenie szpitala. W dniu 06 października 2010 r. rozpoczęto wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Utworzone zostały dwa odrębne oddziały penitencjarne.
I Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora, ppłk Remigiusz Szumiło
II Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora,ppłk Piotr Ziemann

 

 

Areszt Śledczy w Szczecinie położony jest w centrum miasta na powierzchni 9928 m kwadratowych. Charakteryzuje się zwartą zabudową budynków penitencjarnych wielokondygnacyjnych, składających się z 3 pawilonów mieszkalnych i budynku administracyjnego. Pawilon mieszkalny szpitala zbudowany w kształcie litery ,,U „, przylega do budynku mieszkalnego pawilonu,, A” zbudowanego w kształcie litery ,,T” wykończonej dwiema basztami. Drugi pawilon ,,B” przylega narożnikiem do budynku prokuratury.

W latach 50 -tych powstał mur okalający areszt.

W 1955 r więzienie w Szczecinie otrzymało nazwę CENTRALNE WIĘZIENIE W SZCZECINIE , które pod tą nazwą funkcjonowało do końca lata 60- tych . W latach 1958 -1963 działał OŚRODEK PRACY WIĘŹNIÓW na Pomorzanach podległy Centralnemu Więzieniu w Szczecinie, przeniesiony następnie na ulicę Hryniewieckiego jako OŚRODEK ZEWNĘTRZNY.

W 1970 roku nastąpiła zmiana nazwy więzienia i powstał WOJEWÓDZKI ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE . Ten stan rzeczy utrzymał się tylko do końca 1971 roku.

W 1972 roku doszło do następnej zmiany nazwy tej jednostki penitencjarnej, która od początku roku funkcjonowała pod nazwą WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZAKŁADÓW KARNYCH W SZCZECINIE. Ta nazwa utrzymała się do końca 1975 roku , aby na początku 1976 roku jednostka otrzymała nazwę Areszt Śledczy w Szczecinie i była jednostką podległą OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI ZAKŁADÓW KARNYCH W KOSZALINIE.

Na mocy decyzji Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie w dniu 01. 04. 1984 r. z Aresztu Śledczego w Szczecinie wyodrębniona została jednostka pod nazwą Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Szczecinie pełniący rolę nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych położonych na terenie utworzonego administracyjnie okręgu szczecińskiego. Do jednostek podległych należał również Areszt Śledczy w Szczecinie, który posiadał Oddział Zewnętrzny w Przecławiu zlikwidowany 1989 r. oraz Oddział Zewnętrzny na ul. Hryniewieckiego.

W OZ-ach zatrudnieni byli wyłącznie skazani, którzy odpłatnie wykonywali różne prace na rzecz zakładów i przedsiębiorstw na terenie Szczecina. W 1987 roku powstał obecny budynek administracji tutejszej jednostki. 31. 12. 1989 roku w całej Polsce zlikwidowane zostały Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych.

W roku 1990 jednostka funkcjonowała pod nazwą Areszt Śledczy w Szczecinie. W czerwcu 1990 roku zlikwidowany został Oddział Zewnętrzny mieszczący się na ulicy Hryniewieckiego.

W dniu 14.09 .1990 roku na mocy zarządzenia nr 83/90/CZZK utworzono w Szczecinie Rejonowy Areszt Śledczy. Jednostka ta, oprócz funkcji Aresztu Śledczego pełniła również funkcje nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych rejony szczecińskiego.

W dniu 30-09-1996 roku Rejonowy Areszt Śledczy w Szczecinie uległ likwidacji, następcą prawnym został Areszt Śledczy w Szczecinie, a w dniu 01.10.1996 roku powstała nowa jednostka pełniąca funkcję nadrzędną w rejonie szczecińskim.

Jest nią OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Bogumiła Skorna
Tel./Fax: (91) 480 91 30
E-mail: bogumila.skorna@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Remigiusz Szumiło
Tel./Fax: (91) 480 91 33
E-mail: remigiusz.szumilo@sw.gov.pl
Zastepca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Piotr Ziemann
Tel./Fax: (91) 480 91 32
E-mail: piotr.ziemann@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Jacek Szumski
Tel./Fax: (91) 480 91 80
E-mail: jacek.szumski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (91) 480-91-00
Dowódca Zmiany: (91) 480-92-00
Dział Organizacyjny: (91) 480-91-36
Dział Kadr: (91) 480-91-35
Dział Penitencjarny: (91) 480-91-80
Dział Ochrony: (91) 480-92-01
Dział Ewidencji: (91) 480-91-60
Dział Kwatermistrzowski: (91) 480-91-50
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (91) 480-91-39
Dział Łączności i Informatyki: (91) 480-92-50
Dział Finansowy: (91) 480-91-73
Służba Zdrowia: (91) 480-92-20

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
54101015990030141391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

Sposób dostarczania paczek do aresztu:

 

1) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przesyłane do aresztu za pośrednictwem poczty, gońca lub firmy kurierskiej, a także dostarczane bezpośrednio przez nadawcę – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 a w dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 8.00-12.00; paczki higieniczno-odzieżowe dostarcza się do aresztu w kartonach, które po sprawdzeniu ich zawartości w obecności nadawcy – są zaklejone szeroką taśmą klejącą dostarczoną przez nadawcę.

2) osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem aresztu śledczego. Paczkę osadzony otrzyma po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa.

3) formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce

- w punkcie sprzedaży,

-w biurze przepustek,

-w poczekalni dla osób odwiedzających,

-w sali widzeń,

-na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,

 

4) zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki

5) czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

6) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Środki pieniężne na zakup paczki wpłacone w walucie obcej mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji stosowaną przez bank za pośrednictwem, którego nastepuje ptrzewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego.

 

7) Odbiorniki TV, radioodbiorniki, gry kieszonkowe i telewizyjne oraz inne dozwolone przedmioty, mogą być dostarczane do aresztu w dniach i godzinach wymienionych w ust. 1 pkt 1;

8) paczki higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być przekazane do aresztu po wyrażeniu zgody przez dyrektora na ich dostarczenie;

9)natomiast paczki higieniczne, odzieżowe w dni robocze w godz. 10.00 – 18.00;

10) paczki z prywatnymi lekami osadzonych, po przyjęciu do aresztu, są bezpośrednio przekazywane do właściwego ambulatorium, gdzie przechowywane są one i opisywane, w tym ilościowo, co osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

W paczce, bez względu na jej rodzaj, powinien znajdować się spis jej zawartości (nie dotyczy paczek żywnościowych).

 

Przesyłanie leków w paczkach poprzedzone musi być opinią lekarza i zgodą dyrektora. Tymczasowo aresztowani dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu dysponującego.

Leki przesłane w tzw. paczkach z lekami winny posiadać aktualny termin przydatności do użycia, znajdować się w opakowaniach oryginalnych wraz z ulotką informacyjną w języku polskim, w stanie nienaruszonym oraz winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP. O sposobie ich dystrybucji decyduje lekarz, jednak mogą one być wydawane osadzonemu w ilości nieprzekraczającej dozwolonej dawki dobowej - o ile jest to możliwe.

Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i środkami higieny osobistej za zezwoleniem dyrektora, po wcześniejszym wystąpieniu przez osadzonego z pisemną prośbą. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w celi mieszkalnej i magazynie nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej. W przypadku nadwyżki, osadzony powinien przekazać ją rodzinie.

 

Paczki wskazane w ust. 10 mogą zawierać jedynie artykuły objęte zezwoleniem, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kremów, past, szamponów - bez względu na rodzaj ich opakowania, dezodorantów w formie innej niż w sztyfcie i kulce oraz środków higieny osobistej w stanie płynnym. Paczka zawierająca takie artykuły podlega zwróceniu do nadawcy na koszt osadzonego.

 

Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje ich odbiór.

 

Jeżeli osadzony będący adresatem paczki nie przebywa w areszcie, paczki nie przyjmuje się, podając jednocześnie datę zwolnienia osadzonego lub jednostkę, do której został przetransportowany.

 

Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawców paczek o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z Porządku wewnętrznego, kodeksu karnego wykonawczego oraz regulaminów.

 

Osadzonemu zezwala się na posiadanie w celi mieszkalnej następującej odzieży prywatnej oraz innych przedmiotów:

1) paska do spodni oraz dwóch par butów, w tym jednej sportowej;

2) jednego kompletu odzieży wierzchniej, stosownej do pory roku (dotyczy tylko tymczasowo aresztowanych);

3) jednej czapki i szalika oraz jednej pary rękawic;

4) dresu sportowego (komplet) – do używania wyłącznie w celi, za wyjątkiem odbywających karę umieszczenia w celi izolacyjnej;

5) pięciu par skarpet i pięciu kompletów bielizny osobistej;

6) jednej elektrycznej maszynki do golenia, strzyżenia, czyszczenia zębów;

7) dwóch dezodorantów i jednego środka po goleniu, z wyłączeniem aerozoli, atomizerów oraz płynów;

8) plastikowych naczyń stołowych, tj.: jednego kompletu talerzy, kubka oraz sztućców;

9) czajnika elektrycznego o mocy do 1000 W - jednego w celi;

10) oryginalnego przedłużacza z uziemieniem, o długości do 4 mb oraz jednego rozgałęźnika – po 1 szt. w celi;

11) papierosów w ilości nie przekraczającej 30 paczek lub 0,5 kg tytoniu luzem;

12) kart do samoinkasujących aparatów telefonicznych w ilości do 20 szt.

13) leków oraz środków medycznych – zgodnie z zaleceniami lekarza;

14) jednego preparatu witaminowego oraz 1-go opakowania słodzika, zakupionego wyłącznie w bufecie sali widzeń;

15) jednej torby podróżnej o wymiarach maksymalnie 57x81x30 cm, czytelnie oznaczonej  imieniem i nazwiskiem właściciela;

16) trzech książek, trzech gier świetlicowych oraz dziesięciu egzemplarzy czasopism, których wymiana odbywa się poprzez przesyłki pocztowe;

17) napojów – do 9 l, art. żywnościowych nie więcej niż 6 kg (w tym produktów nie wymagających dłuższej obróbki cieplnej typu instant, takich jak kasza, ryż, makaron).

2. Nie zezwala się na posiadanie w celi prywatnych: ręczników, piżamy oraz pościeli.

Osadzeni za zgodą dyrektora, mogą posiadać w celi mieszkalnej dodatkowo następujące przedmioty:

1) jeden odbiornik telewizyjny, bez pilota, o głębokości do 15 cm i przekątnej ekranu do 19 cali– z anteną pokojową oraz oryginalnym przewodem zasilającym i antenowym o długości do 4 metrów -  jeden w celi;

2) jeden odbiornik radiowy, o max. wymiarach 30x20x30 cm, jeden w celi;

3) dekoder do odbioru naziemnego sygnału telewizji cyfrowej (DVB-T) – bez pilota.

2. Ponadto skazani i ukarani, za zgodą dyrektora, mogą posiadać w celi mieszkalnej następujące przedmioty:

1) konsolę do gry telewizyjnej typu Play Station I lub II (jedna w celi);

2) jeden odbiornik radiowy, w tym z funkcją odtwarzania płyt CD, o max. wymiarach 30x20x30 cm (jeden w celi) i odtwarzacz dvd (jeden w celi)

3) 5 sztuk płyt CD lub DVD, jeżeli osadzony posiada urządzenie do ich odtwarzania.     

 

Sprzęt objęty fabryczną gwarancją i oplombowany przez producenta nie zostanie przyjęty do aresztu jeżeli zainteresowany osadzony, wcześniej nie wyrazi pisemnej zgody na przerwanie plomb gwarancyjnych w celu jego sprawdzenia.

W przypadku przyjęcia do aresztu, po godzinach pracy administracji lub w dni wolne od pracy, osadzonego posiadającego sprzęt RTV, oddziałowy w miejscu zakwaterowania właściciela sprzętu, zabezpiecza ten sprzęt do czasu rozpoczęcia pracy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w magazynie odzieżowym.

W przypadku konwojowania osadzonego do innej jednostki penitencjarnej, odbiornik TV będący jego własnością, nie jest transportowany w pojazdach konwojujących. W takim przypadku odbiornik TV pozostaje w depozycie aresztu do czasu jego odebrania przez osobę wskazaną przez osadzonego we wcześniejszej prośbie.

W przypadku nie odebrania zdeponowanych w magazynie przedmiotów w terminie 2-ch lat, ulegają one przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa lub komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Komunikat

            Przypomina się wszystkim osadzonym i ich rodzinom, że realizacja paczek żywnościowych jest szczegółowo opisana w Porządku Wewnętrznym. Nie stosowanie się do wyznaczonych zasad, powoduje pojawienie się trudności w realizacji i dystrybucji paczek przez kantynę. W związku z tym informuję, że zamówienia na paczki zawierające błędy formalne nie będą realizowane.

Mając powyższe na uwadze, proszę poczynić starania w celu wyeliminowania błędów, które utrudniają wydawanie paczek. Uwagi te należy przekazać osobom zamawiającym paczki.

Najczęściej są to:

- brak adresu zamawiającego

- nie wypełniona druga strona zamówienia

- wpisanie produktów niedozwolonych w paczce żywnościowej, np. nabiał, środki czystości, warzywa, owoce,

- druki są wysyłane do osadzonych zamiast do kantyny

            Jednocześnie informuję, że realizacja paczek odbywa się w kolejności wpływu zamówień. Wszelkie prośby o przyśpieszenie ich realizacji nie będą honorowane.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zamówienie na paczkę

Lista produktów

 

 

Zasady udzielania widzeń

  

 

 

I N F O R M A C J A

D L A O S Ó B O D W I E D Z A J Ą C Y C H

 

INFORMUJE SIĘ, IŻ Z DNIEM 2 SIERPNIA 2014 ROKU W ARESZCIE ŚLEDCZYM W SZCZECINIE WPROWADZA SIĘ NOWĄ ORGANIZACJĘ SYSTEMU REJESTRACJI I UDZIELANIA WIDZEŃ OSOBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIDZEŃ UDZIELA SIĘ:

 

  1. KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ (WIDOCZNEJ) CIĄŻY,

  2. OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3,

  3. NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB KULACH),

  4. OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA.

 1. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi do tego odbywają się w:

 

1) w soboty i niedziele oraz drugi dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8.00-15.00 (rejestracja od godz.7.30 do godz.12.00)- w pomieszczeniach sali widzeń;

2) w czwartki - w godz. 8.00-15.00 – dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu (rejestracja od godz.7.30 do godz. 12.00);

3) w dni wolne od pracy, tj. 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja Święto Państwowe, 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, przypadające w czwartki, soboty i niedziele – widzeń się nie udziela.

2. Pacjentom szpitala udziela się widzenia za zgodą lekarza, który w         przypadku medycznie uzasadnionym może zezwolić, aby widzenie odbyło się na       terenie szpitala.

3. Skazani mogą, za zgodą dyrektora, jednorazowo wykorzystać przysługujący     im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić najpóźniej do godz.15.00. W nagłych przypadkach o połączeniu widzeń lub udzieleniu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu decyduje dowódca zmiany, po zasięgnięciu opinii            wychowawcy dyżurnego.

4. Skazanym sprawującym stałą pieczę nad dziećmi do lat 15-tu dodatkowe widzenie z dziećmi udzielane jest tylko w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt - przy stoliku.

5. Skazani, niezależnie od typu zakładu karnego, do jakiego zostali zakwalifikowani, widzenia odbywają w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z    osobami odwiedzającymi, przy oddzielnym stoliku i tylko w ubraniu więziennym.   Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w kompletnej odzieży cywilnej.

6. O formie widzenia tymczasowo aresztowanego decyduje organ, do którego dyspozycji pozostaje.

7. Osadzeni odbywający widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni    kontakt z osobami odwiedzającymi mogą spożywać artykuły zakupione przez odwiedzających w bufecie sali widzeń.

8. Zezwala się, wyłącznie osobom odwiedzającym, na dokonywanie zakupów środków czystości i higieny osobistej, a także kart telefonicznych i artykułów piśmiennych.

9. W czasie udzielania widzenia, na wniosek osadzonego oraz osoby odwiedzającej, w innym dniu lub innych godzinach niż określone porządkiem           wewnętrznym bufet sali widzeń może być nieczynny. 

10. W czasie trwania widzenia umożliwia się rodzinom przeprowadzenie   rozmów z wychowawcą dyżurnym.

11. Nie udziela się widzeń z osobami będącymi pod wpływem alkoholu.