Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Goleniów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Goleniowie

ul.Grenadierów 66

72-100 Goleniów

Tel./Fax: (91) 466-78-50 / (91) 466-78-55

E-mail: zk_goleniow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

          Zakład Karny w Goleniowie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną do odbywania kary przez mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Ponadto wyznaczone są w zakładzie oddziały aresztu śledczego oraz oddział typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność ewidencyjna zakładu wynosi 1039 osadzonych. W goleniowskim więzieniu przebywać mogą osadzeni zakwalifikowani do praktycznie wszystkich kategorii klasyfikacyjnych, nie wyłączając stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz skazanych wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Terapia prowadzona jest wobec skazanych recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Rys historyczny jednostki

 

W okresie II wojny światowej na terenie więzienia goleniowskiego przetrzymywano antyfaszystów różnych narodowości. Wojnę zabudowania więzienne przetrwały w niezłym stanie i po wyzwoleniu Goleniowa zostały natychmiast wykorzystane do osadzania zbrodniarzy wojennych.

W latach 1946 – 1947 na terenie jednostki powstało przedsiębiorstwo zatrudniające więźniów: Przedsiębiorstwo Obróbki Metalu. Zakład został wybudowany przez samych więźniów, bez żadnej dokumentacji i planów, a miejsce powstania parterowych budynków wyznaczył krokami ówczesny naczelnik.

W latach pięćdziesiątych w goleniowskim więzieniu osadzani byli pospolici przestępcy, więźniowie polityczni oraz rolnicy, którzy nie wywiązywali się z obowiązkowych dostaw płodów rolnych dla państwa. Wówczas także wprowadzono obowiązek uzupełnienia wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej oraz nauki zawodu na kursach.

W latach sześćdziesiątych, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, na terenie zakładu powstała szkoła zawodowa o kierunku ślusarsko – spawalniczym oraz technikum mechaniczne na jej podbudowie. Zainteresowanie nauką było duże, tym bardziej, że zbudowane wcześniej przedsiębiorstwo umożliwiało odbycie praktyki, a następnie podjęcie pracy.

W roku 1965 wiezienie przybrało nazwę Zakładu Karnego w Goleniowie.

Lata siedemdziesiąte to okres, w którym zmieniono profil zakładu: przeznaczono go dla wielokrotnie karanych i szczególnie zdemoralizowanych recydywistów. Jednocześnie ten okres, to duże zaangażowanie skazanych w prace budowlane prowadzone na terenie Goleniowa. Zbudowano m.in. budynek Biblioteki Miejskiej, dworzec PKP oraz wykonano szereg robót na miejscowym lotnisku.

Koniec lat osiemdziesiątych to wzrost niepokojów społecznych w całym kraju, które nie ominęły również polskiego więziennictwa, w tym także Zakładu Karnego w Goleniowie. Pierwsze postulaty wysuwane przez osadzonych dotyczyły zwłaszcza zmiany warunków pracy i płacy w jednostkach produkcyjnych oraz poprawy warunków socjalno – bytowych. Kolejne z nich obejmowały reformę opieki zdrowotnej, zmianę obowiązujących aktów prawnych. W okresie od sierpnia do października 1989 roku nastąpiła radykalizacja form protestu: głodówki, okupacja terenów i obiektów przedsiębiorstw, manifestacja protestu poprzez wyjście na dachy budynków, wywieszanie transparentów, zakładanie opasek przez komitety protestacyjne. Kolejna fala niepokojów nastąpiła z chwilą, gdy sejm RP rozpoczął prace nad ustawą amnestyjną. W dniu 7 grudnia po Teleekspresie, kiedy to poinformowano, że amnestia nie obejmuje recydywistów doszło do przejęcia i opanowania przez skazanych dwóch pawilonów mieszkalnych. W okupowanych budynkach skazani barykadowali wszystkie wejścia, wykorzystując do tego m.in. drzwi, łóżka i inny sprzęt kwaterunkowy. Podpalono niektóre pomieszczenia mieszkalne, wzniecano pożary na korytarzach i klatkach schodowych, tworząc zapory ogniowe. Dwa dni później, 9 grudnia - w godzinach południowych, skazani podporządkowali się wezwaniom do zaprzestania akcji protestacyjnej. W wyniku buntu zakład poniósł poważne straty materialne. Zniszczony i spalony został pawilon centralny, wraz ze znajdującą się w nim szkołą oraz biblioteką, która była zarzewiem pożaru. Skazani zdemolowali ponadto pawilon B czyniąc go bezużytecznym. Straty finansowe oszacowano na 10 mld starych złotych. O połowę obniżyła się liczba skazanych osadzonych w zakładzie. Od początku lat dziewięćdziesiątych trwał permanentny remont jednostki, w trakcie którego oddano do użytku pięć kondygnacji oddziałów mieszkalnych, nowoczesną izbę chorych oraz salę gimnastyczną. W grudniu 2002 r. w Zakładzie Karnym w Goleniowie uruchomiono oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki (tzw. oddział dla niebezpiecznych). Jest to obiekt nowoczesny, bezpieczny, całodobowo monitorowany za pomocą urządzeń elektronicznych. Tym samym zakład może przyjmować osadzonych bez względu na stopień zagrożenia społecznego ich czynów. W dalszym ciągu kontynuowano odbudowę i modernizację zakładu. 26 czerwca 2003 roku nastąpił odbiór pozostałej części pawilonu B wraz z placami spacerowymi oraz w latach 2004 – 2005 zakończono przebudowę i remont pawilonu Centralnego włącznie z niezbędną infrastrukturą do jego zasiedlenia.  W tym samym okresie wyremontowano i zmodernizowano kompleks gospodarczy – powstała nowoczesna i ekologiczna kotłownia oraz kuchnia spełniająca wymogi systemu HACCP.

 

W roku 2003 zakład został wpisany do rejestru zabytków.

 

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Andrzej Łabuń
Tel./Fax: (91) 466 78 51
E-mail: andrzej.labun@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Jacek Kostur
Tel./Fax: (91) 466 78 51
E-mail: jacek.kostur@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Aleksander Wąsik
Tel./Fax: (91) 466 79 33
E-mail: aleksander.wasik@sw.gov.pl
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
ppłk Robert Ślusarczyk
Tel./Fax: (91) 466 78 67
E-mail: Robert.Slusarczyk@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Michał Gołębiowski
Tel./Fax: (91) 466 78 94, kom. 514 902 905
E-mail: michal.golebiowski2@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (91) 466-78-51 / fax (91) 466-78-55
Dowódca Zmiany: (91) 466-78-70
Dział Organizacyjny: (91) 466-78-59
Dział Kadr: (91) 466-78-56 / (91) 466-78-57
Dział Penitencjarny: (91) 466-78-90
Dział Ochrony: (91) 466-78-71
Dział Ewidencji: (91) 466-78-85
Dział Kwatermistrzowski: (91) 466-79-00
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (91) 466-78-98
Dział Łączności i Informatyki: (91) 466-78-60
Dział Finansowy: (91) 466-79-20
Służba Zdrowia: (91) 466-79-31

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddz. Okręgowy Szczecin
Starzyńskiego 1
Szczecin
05 1010 1599 0058 4513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:30-15:00
Środa: 7:30-15:00
Czwartek: 7:30-15:00
Piątek: 7:30-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki żywnościowe

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

2Paczki żywnościowe na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie realizuje Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia.

 

3. Szczegółowa procedura związana z realizacją paczki żywnościowej odbywa się według następujących zasad:

 • zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osoba najbliższą w Zakładzie poprzez wpłatę środków w punkcie sprzedarzy Przedsiębiorstwa Państwowego Gardia lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na adres:

 Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia, punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72 – 100 Goleniów

 • zamówienia adresowane na Zakład Karny w Goleniowie, wysłane faksem lub w formie elektronicznej na adres email jednostki nie będą realizowane;
 • zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki;

 • formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce:

  a) w punkcie sprzedaży,

  b) w pomieszczeniu funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki,

  c) w poczekalni dla osób odwiedzających,

  d) w sali widzeń,

  e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

 • zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie
  po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

 • paczki będą realizowane po wpłacie na konto punktu sprzedaży lub gotówką w tym punkcie; środki pieniężne należy wpłacać na podany poniżej nr konta; w tytule przelewu należy podac imię, nazwisko oraz imię ojca osoby dla której paczka jest realizowana;

 • środki pieniężne na zakup paczki wpłacone w walucie obcej mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji stosowaną przez bank za pośrednictwem, któego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego;

  Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia

  ul. Zamkowa 7 B,

  72-200 Nowogard,

  27124038841111000042092500,

 • czas dostarczenia, przez podmiot realizujący zamówienie, osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

 • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która ją opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

4. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania
z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego i regulaminów.

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - wzór zamówienia

Załącznik nr 2 - lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży 

 

Paczki higieniczno odzieżowe

 

1. Paczki (z wyłączeniem żywnościowej) dostarczane do jednostki przyjmowane są w godzinach 9.00 – 13.00, a w soboty w godzinach 8.00 – 10.00 z wyjątkiem dni w których nie udziela się widzeń tj:

- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

2. Paczka dostarczona do zakładu:

 • przez rodzinę lub inną osobę podlega kontroli w obecności tej osoby,

 • przez pocztę, firmę kurierską lub gońca podlega kontroli przy pomocy urządzeń lub środków technicznych, a także psa specjalnego.


3. Wymogi dotyczące paczek:

 • wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości (dotyczy wszystkich paczek);

 • każda paczka dostarczona do Zakładu winna być opisana co do jej zawartości w następujący sposób: paczka odzieżowa ( „ODZIEŻ”), środki higieniczne ( „ART. HIGIENICZNE”), leki („LEKI”);

 • zgoda Dyrektora na otrzymanie paczki z lekami obowiązuje przez okres trzech miesięcy
  od dnia jej wydania;

 • paczka zawierająca artykuły niezgodne z wydanym przez Dyrektora zezwoleniem będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego;

 • wszystkie przedmioty znajdujące się w paczkach podlegają kontroli;


4. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania
z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego i regulaminów.

 

Zasady przyjmowania i wydawania sprzętu RTV:

 1. Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych na podstawie zgody Dyrektora odbywa się w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 13:00.
 2. Sprzęt RTV może być dostarczony do zakładu karnego również w innym terminie drogą pocztową.
 3. Wydawanie sprzętu RTV oraz innych przedmiotów będących własnością osadzonego poza zakład karny, odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 - 13:00. 

 

Zasady udzielania widzeń

 

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń lub innych pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora.


2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 7.30 – 14.00.


3. Widzenia bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8:00 - 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz 7.30 – 14.00.


4. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu widzeń z wychowawcą osadzonego. Rejestracja w/w widzeń odbywa się w godzinach 7.30 – 14.00.


5. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

6. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi mieszkalnej na widzenia oraz przynoszenia
z widzeń, bez zgody dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów, w tym również artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.


7. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,
na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte
w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.


8. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.

 

9. Informuję, że udzielanie widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie zakładu karnego w pierwszej kolejności będzie realizowane:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Zasady udzielania widzeń dla osób odwiedzających osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu

 

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń wyznaczonego oddziału.


2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się: w środy w godzinach 12.00 - 18.00, w piątki w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 13.00 – 17.00. Termin i godzina widzenia powinny być uzgodnione wcześniej z administracją Zakładu pod numerem telefonu (91) 466-78-50.


3. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.


4. Skazani za zgodą Dyrektora mogą jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym ich zakończenie musi nastąpić w godzinach określonych w pkt. 2.


5. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi mieszkalnej na widzenia oraz przynoszenia
z widzeń, bez zgody Dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów, w tym również artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.


6. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą
na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Skazani za zgodą dyrektora mogą jednorazowo wykorzystać przysługujący im miesięczny limit widzeń, przy czym
ich zakończenie musi nastąpić przed godziną określoną w punkcie 2.


7. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie Zakładu.