Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gorzów Wlkp. Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel./Fax: tel. (95) 733-45-00, fax (95) 733-45-24

E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, zorganizowany jest jako zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na 947 miejsc. 
 

Oddziały:

1) areszt śledczy;

2) zakład karny typu półotwartego dla:

 • odbywających karę po raz pierwszy;
 • młodocianych;
 • uzależnionych od alkoholu.

3) zakład karny typu otwartego

 • dla odbywających karę po raz pierwszy;
 • młodocianych.
4) Oddział Zewnętrzny w Słońsku zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego i otwartego dla:
 •  recydywistów penitencjarnych

 

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. zatrudnia 216 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w wymiarze 8,15 etatu.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Leszek Kobierzewski
Tel./Fax: tel. 95 7334504; fax. 95 7334524
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Paweł Olczykowski
Tel./Fax: tel. 95 7334504; fax. 95 7334524
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Wojciech Łopaciński
Tel./Fax: tel. 95 7334504; fax. 95 7334524
E-mail: oz_slonsk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Wiesław Miłaszewski
Tel./Fax: tel. 95 7334504; fax. 95 7334524
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Piotr Melinis
Tel./Fax: tel. 95 7334500 wewn. 667; fax. 95 7334524
E-mail: piotr.melinis@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (95) 733-45-04
Dowódca Zmiany: (95) 733-45-05
Dział Organizacyjny: (95) 733-45-07
Dział Kadr: (95) 733-45-06
Dział Penitencjarny: (95) 733-45-09
Dział Ochrony: (95) 733-45-25
Dział Ewidencji: (95) 733-45-15
Dział Kwatermistrzowski: (95) 733-45-33
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (95) 733-45-18
Dział Łączności i Informatyki: (95) 733-45-12
Dział Finansowy: (95) 733-45-20
Służba Zdrowia: (95) 733-45-36

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O ZIELONA GÓRA
Podmiejska 17
Gorzów Wlkp.
45 1010 1704 0028 3113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

Osadzony może otrzymać raz na miesiąc paczkę żywnościową, w skład, której wchodzą artykuły żywnościowe albo wyroby tytoniowe. Taka paczka realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu u wychowawcy zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego może być złożone również przez osobę najbliższą.

Aby zamówić paczkę z żywnością w punkcie sprzedaży, należy:

 1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

 2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę (nie dotyczy paczki z art. higienicznymi) i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

 3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na rachunek bankowy instytucji, obsługującej punkt sprzedaży w jednostce:

Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia

ul. Zamkowa 7b

72-200 Nowogard

Bank PeKaO SA I O/Nowogard 27 1240 3884 1111 0000 4209 2500

UWAGA! Środki pieniężne na zakup paczki, wpłacone w walucie obcej, mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, stosowaną przez bank, za pośrednictwem którego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego.

 1. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.
 2. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

 

Adres:

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

Zamówienie na paczkę z żywnością może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Dokumenty do pobrania:

Lista produktów

Formularz zamówienia


Osadzony może, za zezwoleniem Dyrektora jednostki, otrzymać paczkę odzieżową, higieniczną oraz – po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

Paczki odzieżowe, higieniczne i z lekami oraz zawierające sprzęt RTV i AGD mogą być:

 • przesłane do zakładu karnego za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca, a także dostarczone bezpośrednio przez nadawcę – codziennie w godzinach 8.00 - 13.00;
 • sprzęt RTV i AGD może być dostarczany codziennie w godzinach 8.00 - 13.00, z wyjątkiem dni świątecznych;
 • dokonywane za pośrednictwem punktu sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., na zasadach obowiązujących przy realizacji paczek żywnościowych.

Skazany może otrzymać:

 1. telewizor o wymiarach do 19 cali z pilotem oraz oryginalny  przewód antenowy o długości do 1,5 m, z wyłączeniem urządzeń technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji;
 2. urządzenia elektroniczne do odtwarzania gier telewizyjnych bez możliwości łączenia się z sieciami teleinformatycznymi i bez twardego dysku, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;
 3. radioodbiornik z funkcją odtwarzania płyt CD lub odtwarzacz DVD lub CD bez  pilota, których największy wymiar nie przekracza 30x20x30 cm (+3 cm);
 4. odtwarzacz CD z własnym zasilaniem bez możliwości rejestrowania informacji;
 5. płyty  CD, DVD (tylko  oryginalne) w ilości do 5 szt, tylko dla skazanych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania;
 6. tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej;
 7. oryginalny przedłużacz do 3 m lub rozgałęźnik elektryczny (tylko dla osadzonych posiadających zgodę na sprzęt wymieniony w pkt.2, 3 i 4.
 8. książki, gazety, czasopisma, artykuły biurowe.

Wewnątrz paczki – bez względu na jej rodzaj – musi być umieszczony spis jej zawartości. Na opakowaniu, w miejscu widocznym, nadawca zobowiązany jest do określenia rodzaju paczki, tj. higieniczna, odzieżowa lub z lekami.

Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora jednostki powinny być w opakowaniach oryginalnych, w stanie nie naruszonym. O sposobie wydawania leków decyduje lekarz.

Wszystkie paczki otwiera się i wydaje w obecności osadzonego, który własnoręcznie i w sposób czytelny kwituje odbiór otrzymanych artykułów.

Paczki dostarczone do jednostki wydawane są osadzonym, po przeprowadzeniu przez administrację jednostki niezbędnych czynności związanych ich przyjęciem i kontrolą.

Zasady udzielania widzeń

 

Oddział zakładu karnego typu półotwartego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach 800-1600

 • w każdą niedzielę (również w Wielkanoc);
 • w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zapisy osób odwiedzających odbywają się w godzinach 700-1300.

Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu po 60 minut.


Oddział aresztu śledczego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach 800-1600

 • w każdą sobotę;
 • w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych;
 • w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, widzenia odbywają się w niedziele w godzinach 800-1600

Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) w godzinach 700-1300.

Skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu po 60 minut.


Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut

Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.


Uwaga!

Widzeń na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., udziela się w pierwszej kolejności następującym osobom:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 roku życia;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach);

- powyżej 75 roku życia.

Ww czasie widzeń zezwala się na zakup bez limitu kwotowego artykułów żywnościowych i napojów (poczęstunku) zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Po zakończeniu widzenia, wszystkie zakupione i nieskonsumowane artykuły spożywcze i napoje, zostają zabrane przez osoby odwiedzające. Osadzeni nie będą mogli przenosić w rejon zakwaterowania jakichkolwiek artykułów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.