Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gorzów Wlkp. Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel./Fax: tel. (95) 733-45-00, fax (95) 733-45-24

E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, zorganizowany jest jako zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na 944 miejsca. 
 

Oddziały:

1) areszt śledczy;

2) zakład karny typu półotwartego dla:

 • odbywających karę po raz pierwszy;
 • młodocianych;
 • uzależnionych od alkoholu.
3) Oddział Zewnętrzny w Słońsku zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego i otwartego dla:
 •  recydywistów penitencjarnych

 

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. zatrudnia 216 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w wymiarze 8,15 etatu.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Leszek Kobierzewski
Tel./Fax: (95) 733-45-04
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Paweł Olczykowski
Tel./Fax: (95) 733-45-04
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Ryszard Chruściel
Tel./Fax: (95) 733-45-04
E-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Wojciech Łopaciński
Tel./Fax: (95) 757-22-81
E-mail: oz_slonsk@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Piotr Melinis
Tel./Fax: (95) 733-45-00 wewn. 667
E-mail: piotr.melinis@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (95) 733-45-04
Dowódca Zmiany: (95) 733-45-05
Dział Organizacyjny: (95) 733-45-07
Dział Kadr: (95) 733-45-06
Dział Penitencjarny: (95) 733-45-09
Dział Ochrony: (95) 733-45-25
Dział Ewidencji: (95) 733-45-15
Dział Kwatermistrzowski: (95) 733-45-33
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (95) 733-45-18
Dział Łączności i Informatyki: (95) 733-45-12
Dział Finansowy: (95) 733-45-20
Służba Zdrowia: (95) 733-45-36

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O ZIELONA GÓRA
Podmiejska 17
Gorzów Wlkp.
45 1010 1704 0028 3113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach 7:30 - 13:00

 

Paczki mogą być przesłane do zakładu karnego za pośrednictwem:

- poczty,

- gońca lub firmy kurierskiej,

- dostarczone bezpośrednio przez nadawcę.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

 

Paczka z żywnością może zawierać wyłącznie artykuły żywnościowe. W przypadku przekroczenie ciężaru 5 kg paczka żywnościowa nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.


Wewnątrz paczki, bez względu na jej rodzaj, musi być umieszczony spis jej zawartości. Na opakowaniu, w miejscu widocznym, nadawca zobowiązany jest do określenia rodzaju paczki, tj. żywnościowa, higieniczna, odzieżowa lub z lekami.


Obowiązuje kategoryczny zakaz przekazywania w paczkach alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, płynów pod każdą postacią, artykułów w proszku, słodzików, artykułów w tubach i opakowaniach utrudniających dokonanie kontroli, jajek, grzybów, owoców, warzyw, ryżu, płatków owsianych, produktów wymagających przed spożyciem przetworzenia przy pomocy wysokiej temperatury, przypraw, kwasku cytrynowego, pieniędzy i przedmiotów wartościowych, ręczników, pościeli, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, jakichkolwiek używek w opakowaniach ekspresowych (np. kawa, herbata.


W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, np. puszki. Paczka zawierająca wyżej wymienione artykuły będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego. Zwrotowi podlega również paczka zawierająca przedmioty i rzeczy, których posiadanie jest niedozwolone.

Artykuły żywnościowe, nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.


Dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością oraz paczki z art. higienicznymi za pośrednictwem punktu sprzedaży, znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

 

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

 1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

 2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę (nie dotyczy paczki z art. higienicznymi) i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

 3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

  Bank PeKaO SA I O/Nowogard 27 1240 3884 1111 0000 4209 2500
 4. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.
 5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

  Adres:

Zakład Karny Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 17

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Zamówienie na paczkę z żywnością może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Zamówienie na paczkę z art. higienicznymi może być realizowane tylko wtedy, gdy osadzony otrzymał zgodę na dostarczenie mu takiej paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

UWAGA!

Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Nie ulega zmianie zapis kodeksu karnego wykonawczego (art.113a § 3), przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.

 

W ramach paczki z żywnością zamówionej w punkcie sprzedaży, istnieje możliwość zakupu artykułów żywnościowyh do 5kg oraz, poza tym limitem, papierosów w ilości do 50 paczek lub 0,5 kg tytoniu oraz napojów do 10l.

 

Dokumenty do pobrania:

Lista produktów

Formularz zamówienia


Leki przesłane w paczkach powinny być w opakowaniach oryginalnych, w stanie nie naruszonym, a o sposobie ich wydania decyduje lekarz.


Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, urządzeń służących dop rejestrowania i odtwarzania informacji, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Za zgodą Dyrekora, skazany może otrzymać (codziennie, z wyłączeniem dni światecznych, w godz. 7:30 - 13:00):

 1. telewizor o wymiarach do 19 cali z pilotem oraz oryginalny  przewód antenowy o długości do 1,5 m, z wyłączeniem urządzeń technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji;
 2. urządzenia elektroniczne do odtwarzania gier telewizyjnych bez możliwości łączenia się z sieciami teleinformatycznymi i bez twardego dysku, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;
 3. radioodbiornik z funkcją odtwarzania płyt CD lub odtwarzacz DVD lub CD bez  pilota, których największy wymiar nie przekracza 30x20x30 cm (+3 cm);
 4. odtwarzacz CD z własnym zasilaniem bez możliwości rejestrowania informacji;
 5. płyty  CD, DVD (tylko  oryginalne) w ilości do 5 szt, tylko dla skazanych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania;
 6. tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej;
 7. oryginalny przedłużacz do 3 m lub rozgałęźnik elektryczny (tylko dla osadzonych posiadających zgodę na sprzęt wymieniony w pkt.2, 3 i 4.;
 8. książki, gazety, czasopisma, artykuły biurowe.

 

Zasady udzielania widzeń

 

Oddział zakładu karnego typu półotwartego

 • w każdą niedzielę (również w Wielkanoc) i w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8:00-16:00.

Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) odbywają się w godzinach 7:30-13:00.

Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu po 60 minut.


Oddział aresztu śledczego

 • w soboty, w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 8:00-15:00
 • dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu w niedziele w godzinach 8:00-14:00 (rejestracja - 7:00-13:00)

Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) w godzinach 7:30-13:00.

Skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu po 60 minut.


Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut

Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.


Uwaga!

Widzeń na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., udziela się w pierwszej kolejności następującym osobom:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do 3 roku życia;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach);

- powyżej 75 roku życia.

Ww czasie widzeń zezwala się na zakup bez limitu kwotowego artykułów żywnościowych i napojów (poczęstunku) zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Po zakończeniu widzenia, wszystkie zakupione i nieskonsumowane artykuły spożywcze i napoje, zostają zabrane przez osoby odwiedzające. Osadzeni nie będą mogli przenosić w rejon zakwaterowania jakichkolwiek artykułów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.