Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Grójec Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Grójcu

ul. Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

Tel./Fax: (48) 664-20-52 / (48) 664-27-25

E-mail: as_grojec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Grójcu, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.
W Areszcie Śledczym w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 21, przebywają tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Grójcu oraz Piasecznie a także skazani wobec których toczy się postępowanie przed wymienionymi organami bez stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
W Areszcie Śledczym w Grójcu znajduje się pawilon dla tymczasowo aresztowanych oraz pawilon zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Łączna pojemność jednostki wynosi 233 miejsc.
Pierwsze wzmianki o Areszcie Śledczym w Grójcu datuje się na XIX wiek, kiedy to przy Sądach Grodzkich funkcjonowały więzienia śledcze. W latach 1939 – 1945 w tutejszym areszcie przebywali więźniowie polityczni, członkowie podziemia, którzy następnie byli transportowani do jednostek w Warszawie lub Radomiu. Po II Wojnie Światowej nosił nazwę Więzienie w Grójcu. Nazwa ta przetrwała do 1968 roku, następnie została zmieniona na Areszt Śledczy w Grójcu.
W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od lipca 2012 r. rozpoczął się proces jego przekształcania w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu.
Odział zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013r. 181 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie, zaopatrzonym w odpowiednią infrastrukturę oraz bazę lokalową. W związku z tym planowane jest prowadzenie tam oddziaływań resocjalizacyjnych na wielu płaszczyznach m.in. poprzez realizację kursów zawodowych oraz programów readaptacji społecznej skazanych. Istotną część działalności Oddziału stanowić będzie przede wszystkim szeroka współpraca z instytucjami samorządu lokalnego i instytucjami państwowymi w zakresie świadczenia pracy przez skazanych.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Zbigniew Morgaś
Tel./Fax: (48)664-20-52/(48)664-27-25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Mikołaj Bańkowski
Tel./Fax: (48)664-20-52/(48)664-27-25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Paweł Kiraga
Tel./Fax: (48) 664-20-52 / (48) 664-27-25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mł. chor. Agata Kuhnke
Tel./Fax: (48) 664-20-52 wewn. 47
E-mail: agata.kuhnke@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Paczki dla osadzonych

Upoważnienie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 664-20-52 / faks (48) 664-27-25
Dowódca Zmiany: (48) 664-20-52 wewn. 25
Dział Organizacyjny: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Kadr: (48) 664-20-52 wewn. 30
Dział Penitencjarny: (48) 664-20-52 wewn. 26
Dział Ochrony: (48) 664-20-52 wewn. 20
Dział Ewidencji: (48) 664-20-52 wewn. 28
Dział Kwatermistrzowski: (48) 664-20-52 wewn. 29
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Łączności i Informatyki: (48) 664-20-52 wewn. 48
Dział Finansowy: (48) 664-20-52 wewn. 76
Służba Zdrowia: (48) 664-20-52 wewn. 45

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP/o. Warszawa
Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

ZASADY DOSTARCZANIA PACZEK

1. Osadzeni mają prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku dyrektor może wyrazić zgodę osadzonemu na paczkę przekraczająca dopuszczalny ciężar.

2. Paczki przyjmowane są w budynku biura przepustek od poniedziałku do piątku i w niedziele w godzinach od 8:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy, a które nie są dniami udzielania widzeń, paczki nie są przyjmowane.

3. Podstawą przyjęcia paczek nie żywnościowych jest naklejona w widocznym miejscu na opakowaniu II część potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki (za wyjątkiem sprzętu RTV i AGD, który dostarczany jest osobiście przez nadawcę wraz z kompletnym potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania sprzętu).

4. Paczki z żywnością, higieniczne, odzieżowe i z lekami mogą być doręczone bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.

5. Leki przyjmuje się od poniedziałku do piątku, tylko w oryginalnych opakowaniach i za pośrednictwem służby zdrowia. W wyjątkowych sytuacjach są przyjmowane przez funkcjonariusza działu ochrony i przekazywane do ambulatorium.

6. Sprzęt RTV i AGD może być dostarczony do jednostki wyłącznie osobiście i kontrolowany w jego obecności. Paczki ze sprzętem RTV i AGD dostarczone do jednostki przez pocztę, firmy kurierskie, gońców nie będą przyjmowane. W/w sprzęt przyjmowany jest w robocze środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00. W czasie kontroli sprzętu (która ma na celu sprawdzenie czy nie ma w nim przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych) dopuszczalne jest naruszenie plomb powodujących utratę gwarancji. W przypadku nie wyrażenia zgody na kontrolę sprzęt RTV i AGD nie będzie przyjmowany.

7. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie zezwolenia Dyrektora.

8. Paczki higieniczno – odzieżowej, w której znajdują się art. nie wymienione na talonie, nie przyjmuje się i powiadamia o tym fakcie osadzonego.

9. Każda paczka powinna zawierać wykaz (ilość i rodzaj) artykułów, które się w niej znajdują.

10. Paczka dostarczona do aresztu podlega kontroli przed jej przyjęciem.

11. Paczki z żywnością, która przekracza dopuszczalny ciężar nie przyjmuje się. O tym fakcie powiadamia się osadzonego.

12. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancji. Dotyczy to również artykułów w opakowaniach utrudniających ich kontrolę.

13. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 
WYKAZ PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ W PACZKACH I PRZESYŁAĆ POCZTĄ

• Artykuły w pojemnikach ciśnieniowych (np. dezodoranty, pianki do golenia, itp.);
• Ostre narzędzia nie zakwalifikowane jako przedmioty niebezpieczne (np. igły, skalpele, itp.);
• Korespondencja;
• Środki płatności;
• Środki łączności;
• Wszelkiego rodzaju artykuły w tubkach (kremy, pasty, itp.);
• Czasopisma o teściach kryminogennych i obscenicznych;
• Wyroby tytoniowe;
• Inne artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania ich walorów użytkowych lub ich substancji.


WYKAZ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA PODAWAĆ ORAZ PRZESYŁAĆ W PACZKACH

• Mięso surowe i zamrożone;
• Konserwy w opakowaniu, łącznie z konserwami miękkimi tzw. foremki;
• Jajka – pod żadną postacią;
• Płyny – napoje, oleje, alkohole itp.;
• Keczup, chrzan, musztarda, majonez;
• Zupy – chińskie, gorący kubek;
• Kisiel, budyń, galaretka itp.;
• Mleko w proszku i płynie, kaszki mleczne;
• Jogurt, śmietana;
• Ryby pod żadną postacią;
• Herbata ekspresowa;
• Kawa cappuccino;
• Owoce suszone (rodzynki, morele, śliwki itp.);
• Grzyby suszone, orzechy
• Cukierki w papierkach;
• Słodzik;
• Masło, smalec;

W przypadku stwierdzenia, że w paczce znajduje się którykolwiek z w/w przedmiotów lub artykułów spożywczych, paczka będzie odsyłana do nadawcy na koszt osadzonego. W przypadku braku środków na koncie osadzonego paczkę odsyła się na koszt nadawcy.

Niektóre z wyżej wymienionych artykułów można zakupić dla osadzonego w kantynie na terenie jednostki.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu informuje, że od dnia: 01.01.2012 r. istnieje możliwość dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna) znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu.
Paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Obowiązującymi cenami są ceny z dnia wpływu formularza zamówienia do jednostki.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:
a)   w punkcie sprzedaży,
b)   w poczekalni przy biurze przepustek
c)   w sali widzeń
d)   w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki (w zakładce zamówienia - ogłoszenie: Paczki dla osadzonych)
- lista produktów dostępnych w kantynie
- wzór zamówienia na paczkę

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty, osoby zainteresowane mogą składać:
a)   w punkcie sprzedaży (kantyna)
b)   drogą pocztową na adres tutejszej jednostki

Na zamówioną paczkę można dokonywać wpłat na konto:

Jadłodajnia P.Jackowski
05-600 Grójec
Ul. Piłsudskiego 59

44 1750 0009 0000 0000 2217 8644

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego
W przypadku składania formularza zamówienia w punkcie sprzedaży, dopuszcza się możliwość zapłaty za paczkę, gotówką w czasie składania zamówienia.
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia, braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji AŚ w Grójcu, zamówieniem, w wyniku którego paczka przekroczy ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, wpłatą środków niewystarczających do realizacji zamówienia, itp., środki pieniężne niezwłocznie przekazywane będą osobie która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

Jednocześnie informuje się, że w czasie widzenia istnieje możliwość zrealizowania talonu higienicznego z artykułów dostępnych w dniu widzenia w kantynie. Ponadto dopuszcza się możliwość zakupu w kantynie artykułów żywnościowych dostępnych w trakcie widzenia celem sporządzenia z nich paczki żywnościowej przez osobę odwiedzającą i przekazania jej po zakończeniu widzenia przy wyjściu z jednostki.
W związku ze zmianami w art. 105a§6 Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.01.2012 r. podczas widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie jednostki penitencjarnej. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostaną spożyte w czasie widzenia będą przekazywane osobie odwiedzającej.
Podczas widzenia nie będzie można dokonywać zakupów innych artykułów niż żywnościowe oraz napojów, przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia.

UWAGA !!!

W dniach

  • 6 stycznia 2014r.,
  • 21 kwietnia 2014r.,
  • 15 sierpnia 2014r.,
  • 11 listopada 2014r.,
  • 26 grudnia 2014r.,

paczki dla osadzonych nie będą przyjmowane.

                         

Zasady udzielania widzeń

1.    Widzenia odbywają się w sali widzeń w godz. 8.30 – 15.30:

a)   dla tymczasowo aresztowanych w czwartki oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pierwszą niedzielę miesiąca dla tymczasowo aresztowanych, których nazwiska rozpoczynają się od liter A – Ł, w trzecią niedzielę miesiąca dla tymczasowo aresztowanych, których nazwiska rozpoczynają się od liter M – Ż

b)     dla skazanych w czwartki  i niedziele,

c)    osadzeni zatrudnieni i uczący się wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy i nauki (z uwzględnieniem punktu a i b). W uzasadnionych przypadkach osadzeni zatrudnieni na terenie jednostki mogą odbyć widzenie w dniu, który nie jest dla nich dniem wolnym od nauki lub pracy (z uwzględnieniem punktu a i b) za zgodą funkcjonariusza nadzorującego ich pracę. Osadzeni zatrudnieni poza terenem jednostki i uczący się mogą odbyć widzenie w dniu, który nie jest dla nich dniem wolnym od nauki lub pracy (z uwzględnieniem punktu a i b) tylko za zgodą Dyrektora jednostki.

2.  Zgłoszenia na widzenia regulaminowe przyjmowane są od godziny 8:00 do godziny 14:00, a na widzenia przedłużone i połączone od godz. 8:00 do godz. 14:00. Zgłoszenia na widzenia dla tymczasowo aresztowanych w niedzielę przyjmowane są w godzinach 8:00 - 10:00. Ostatnie widzenie powinno zakończyć się do godziny 15:30.

4.    Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

5.    W sali widzeń zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

6.    Osoby uczestniczące w widzeniu zobowiązane są do przestrzegania w czasie jego trwania ustalonego porządku oraz norm poprawnego zachowania.

7.    W przypadku nie przestrzegania ww. zasad widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

8.    Czynności procesowe z udziałem osadzonego, dokonywane przez uprawnione organy, odbywają się w dni i godziny pracy administracji w pomieszczeniu czynności procesowych. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na dokonanie ww. czynności w innym pomieszczeniu.

9.    Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku zycia.