Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Grójec Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Grójcu

ul. Armii Krajowej 21

05-600 Grójec

Tel./Fax: (48) 664-20-52 / (48) 664-27-25

E-mail: as_grojec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Grójcu, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.
W Areszcie Śledczym w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 21, przebywają tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Grójcu oraz Piasecznie a także skazani wobec których toczy się postępowanie przed wymienionymi organami bez stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
W Areszcie Śledczym w Grójcu znajduje się pawilon dla tymczasowo aresztowanych oraz pawilon zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Łączna pojemność jednostki wynosi 219 miejsc.
Pierwsze wzmianki o Areszcie Śledczym w Grójcu datuje się na XIX wiek, kiedy to przy Sądach Grodzkich funkcjonowały więzienia śledcze. W latach 1939 – 1945 w tutejszym areszcie przebywali więźniowie polityczni, członkowie podziemia, którzy następnie byli transportowani do jednostek w Warszawie lub Radomiu. Po II Wojnie Światowej nosił nazwę Więzienie w Grójcu. Nazwa ta przetrwała do 1968 roku, następnie została zmieniona na Areszt Śledczy w Grójcu.
W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od lipca 2012 r. rozpoczął się proces jego przekształcania w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu.
Odział zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013r. 181 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie, zaopatrzonym w odpowiednią infrastrukturę oraz bazę lokalową. W związku z tym planowane jest prowadzenie tam oddziaływań resocjalizacyjnych na wielu płaszczyznach m.in. poprzez realizację kursów zawodowych oraz programów readaptacji społecznej skazanych. Istotną część działalności Oddziału stanowić będzie przede wszystkim szeroka współpraca z instytucjami samorządu lokalnego i instytucjami państwowymi w zakresie świadczenia pracy przez skazanych.

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Adam Piórkowski
Tel./Fax: (48)664-20-52/(48)664-27-25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Wojciech Zaręba
Tel./Fax: (48)664-20-52/(48)664-27-25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Jacek Karaś
Tel./Fax: (48)613-59-22/(48)613-59-24
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Agata Kuhnke
Tel./Fax: (48)664-20-52 wewn. 47
E-mail: agata.kuhnke@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW – DOTYCZY ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Upoważnienie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 664-20-52 / faks (48) 664-27-25
Dowódca Zmiany: (48) 664-20-52 wewn. 25
Dział Organizacyjny: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Kadr: (48) 664-20-52 wewn. 30
Dział Penitencjarny: (48) 664-20-52 wewn. 26
Dział Ochrony: (48) 664-20-52 wewn. 20
Dział Ewidencji: (48) 664-20-52 wewn. 28
Dział Kwatermistrzowski: (48) 664-20-52 wewn. 29
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Łączności i Informatyki: (48) 664-20-52 wewn. 48
Dział Finansowy: (48) 664-20-52 wewn. 76
Służba Zdrowia: (48) 664-20-52 wewn. 45

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP/o. Warszawa
Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

Uwaga!!!

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) Areszt Śledczy w Grójcu informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione wyłącznie w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie aresztu lub oddziału zewnętrznego.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem nr 19/15 Dyrektora Generalnego SW z dn. 12 czerwca 2015 r. wraz z późn. zmianami skazany poza 6 kg art. żywnościowych ma prawo posiadać w celi mieszkalnej do 9 l napojów w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych i niegazowanych oraz wody.

Od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dla osadzonych można będzie zrealizować wyłącznie poprzez punkt sprzedaży zlokalizowany na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu. Paczki żywnościowe dostarczane przez osoby, pocztę, firmy kurierskie nie będą przyjmowane do Aresztu.

 

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”. Zamówienie na paczkę złożyć może wyłącznie osadzony lub osoba najbliższa dla osadzonego.

 1. W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, realizuje się ją po wcześniejszym wypełnieniu zamówienia. Wypełnione zamówienie można:
 1. złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie w trakcie widzenia opłaty.
 2. przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Grójcu – KANTYNA, 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21 lub Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie – KANTYNA, 26-800 Białobrzegi, Stawiszyn 31.
 3. dostarczyć osobiście do Aresztu Śledczego/Oddziału Zewnętrznego
 1. W przypadkach, gdy zamówienie jest dostarczane lub przesyłane do Aresztu Śledczego/Oddziału Zewnętrznego, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto 44 1750 0009 0000 0000 2217 8644 Jadłodajnia P. Jackowski, 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59
 2. Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:
 1. nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres
 2. w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca, datę urodzenia. Miejscem przebywania osadzonego AŚ Grójec/ OZ Stawiszyn.
 1. W przypadku dokonywania bezgotówkowej opłaty, do zamówienia należy dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.
 2. W przypadku składania zamówienia przez osobę w trakcie widzenia:
 1. druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,
 2. następuje niezwłoczna weryfikacja uprawnień osadzonego  do otrzymania paczki,
 3. po potwierdzeniu uprawnienia, zamówienia opłacane jest przez osobę najbliższą w trakcie widzenia. Sprawdzenie uprawnienia oraz opłacenie zamówienia musi odbyć się przed zakończeniem widzenia,
 4. paczka realizowana jest niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

 

 1. W przypadku przesłania zamówienia drogą pocztową lub osobiście przez osoby najbliższe, paczka realizowana jest niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Grójcu/ Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie znajdują się:

 1. w poczekalniach dla osób
 2. w punktach sprzedaży
 3. w biurze przepustek
 4. na stronie internetowej

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

 

 

Formularz paczka.doc [ pobierz ]

 

Art. tytoniowe [pobierz]

 

Art. spożywcze [ pobierz ]

 

Art. warzywa [ pobierz ]

 

Art. higieniczne [pobierz]

 

Zasady udzielania widzeń

1.     Widzenia odbywają się w sali widzeń w godz. 830 – 1530:

 

a)   dla tymczasowo aresztowanych 3 maja, 15 sierpnia, 26 grudnia, czwartki oraz w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

 

3 maja i w pierwszą niedzielę miesiąca dla tymczasowo aresztowanych, których nazwiska rozpoczynają się od liter A – Ł, 15 sierpnia i trzecią niedzielę miesiąca dla tymczasowo aresztowanych, których nazwiska rozpoczynają się od liter M – Ż. Widzenia 26 grudnia udzielane są dla wszystkich tymczasowo aresztowanych.

 

b)    dla skazanych w czwartki, niedziele, 3 maja, 15 sierpnia, 26 grudnia.

 

c)     osadzeni zatrudnieni i uczący się wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy i nauki (z uwzględnieniem punktu a i b).

 

d)  widzenia realizowane przez komunikator internetowy SKYPE udzielane są w robocze czwartki, po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora na tę formę kontaktu z rodziną.

 

2.     Zgłoszenia na widzenia regulaminowe przyjmowane są od godziny 800 do godziny 1400. Zgłoszenia na widzenia dla tymczasowo aresztowanych w niedzielę przyjmowane są w godzinach 800 – 1000.

 

3.     Zgłoszenia na widzenia przedłużone i połączone przyjmowane są od godziny 800 do godziny 1200. Ostatnie widzenie powinno zakończyć się do godziny 1530.

 

4.     Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

 

5.     W sali widzeń zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

 

6.     Osoby uczestniczące w widzeniu zobowiązane są do przestrzegania w czasie jego trwania ustalonego porządku oraz norm poprawnego zachowania.

 

7.     W czasie widzenia umożliwia się zakupienie osadzonemu do 5 szt. kart telefonicznych.

 

8.     W przypadku nie przestrzegania ww. zasad widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

9.     W dniach 3 maja, 15 sierpnia i 26 grudnia widzenia udzielane są wyłącznie w wymiarze 60 minut.

 

10.   Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku zycia.