Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Oddział Zewnętrzny Stawiszyn Drukuj

pokaż mapę

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie

Stawiszyn 31

26-800 Białobrzegi

Tel./Fax: tel. (48) 613-59-22 / (48) 613-59-24

E-mail: as_grojec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013r. - 181 miejsc.
Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie, zaopatrzonym w odpowiednią infrastrukturę oraz bazę lokalową. W związku z tym prowadzone są tam oddziaływania resocjalizacyjne na wielu płaszczyznach m.in. poprzez realizację kursów zawodowych oraz programów readaptacji społecznej skazanych. Istotną część działalności oddziału stanowi przede wszystkim szeroka współpraca z instytucjami samorządu lokalnego i instytucjami państwowymi w zakresie świadczenia pracy przez skazanych.
W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od lipca 2012 r. rozpoczął się proces jego przekształcania w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu, od  dnia 18 listopada 2013r. karę pozbawienia wolności odbywa 181 skazanych.
 

Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Jacek Karaś
Tel./Fax: (48)613-59-22/(48)613-59-24
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Agata Kuhnke
Tel./Fax: (48)664-20-52 wewn. 47
E-mail: agata.kuhnke@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW – DOTYCZY ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Ważne telefony

Sekretariat: (48) 613-59-22
Dowódca Zmiany: (48) 613-59-22
Dział Organizacyjny: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Kadr: (48) 664-20-52 wewn. 30
Dział Penitencjarny: (48) 613-59-43
Dział Ochrony: (48) 613-59-24
Dział Ewidencji: (48) 664-20-52 wewn. 28
Dział Kwatermistrzowski: (48) 664-20-52 wewn. 29
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 664-20-52 wewn. 27
Dział Łączności i Informatyki: (48) 664-20-52 wewn. 48
Dział Finansowy: (48) 664-20-52 wewn. 76
Służba Zdrowia: (48) 613-59-45

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP/o. Warszawa
Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
04 1010 1010 0112 1113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-15
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

Uwaga!!!

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) Areszt Śledczy w Grójcu informuje, że od dnia 1 lipca 2015 roku zgodnie z art. 113a§3 osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione wyłącznie w punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie aresztu lub oddziału zewnętrznego.

Zgodnie z art. 110a§1 kodeksu karnego wykonawczego osadzony ma prawo posiadać w celi, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem nr 19/15 Dyrektora Generalnego SW z dn. 12 czerwca 2015 r. wraz z późn. zmianami skazany poza 6 kg art. żywnościowych ma prawo posiadać w celi mieszkalnej do 9 l napojów w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych i niegazowanych oraz wody.

Ponadto w związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego od dnia 01.07.2015r. nie będzie możliwości dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej spoza jednostki penitencjarnej.

Od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dla osadzonych można będzie zrealizować wyłącznie poprzez punkt sprzedaży zlokalizowany na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu. Paczki żywnościowe dostarczane przez osoby, pocztę, firmy kurierskie nie będą przyjmowane do Aresztu.

Sposób realizacji uprawnień osadzonych  do otrzymania paczek z żywnością i artykułami tytoniowymi, za pośrednictwem punktu sprzedaży  znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu

  1. Paczka żywnościowa może być zamówiona wyłącznie przez osobę najbliższą osadzonemu lub przez osadzonego. Ich przygotowanie odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przez punkt sprzedaży znajdujący się na terenie Aresztu.
  2. W przypadku, gdy paczkę zamawia osoba najbliższa, wypełnione zamówienie można:

           a) złożyć bezpośrednio podczas widzenia w kantynie, dokonując jednocześnie opłaty gotówkowej.

   b) przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy w Grójcu – KANTYNA, 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21

           c) dostarczyć osobiście do Aresztu Śledczego.

  1. W przypadku, gdy zamówienie nie jest składane w czasie widzenia z osadzonym, przelew środków pieniężnych tytułem opłaty za paczkę winien nastąpić na konto

44 1750 0009 0000 0000 2217 8644 Jadłodajnia P. Jackowski, 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59.

Przelew środków można dokonać w sposób tradycyjny (przekaz pocztowy) lub za pomocą przelewu internetowego. W obydwu przypadkach polecenie przelewu winno ponadto zawierać następujące dane:

  a) nazwę zleceniodawcy/zamawiającego oraz jego adres

  b) w polu tytułem wpisane dane osadzonego – Imię i Nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce   przebywania osadzonego (AŚ Grójec).

Do zamówienia składanego osobiście w jednostce lub przesyłanego pocztą należy dołączyć potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty.

  1. W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą w trakcie widzenia z osadzonym:

a)   druk zamówienia składa się bezpośrednio w punkcie sprzedaży,

b)   niezwłocznie weryfikuje się uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki

c)  zamówienie opłaca się gotówką w czasie widzenia po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej.

  1. Niezależnie od formy złożenia zamówienia paczka realizowana jest niezwłocznie, maksymalnie do pięciu dni roboczych.
  2. W każdym przypadku, zamówienie na paczkę, sporządzane jest w oparciu o wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie Aresztu Śledczego w Grójcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Grójcu znajdują się:

a)  w poczekalni dla osób odwiedzających

b)  w punkcie sprzedaży

c)  w biurze przepustek

d)  na stronie internetowej

e)  w oddziałach mieszkalnych (dla osadzonych)

8. W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego.

 

 

Formularz paczka.doc [ pobierz ]

Art. tytoniowe [ pobierz ]

Art. spożywcze [ pobierz ]

Art. warzywa [ pobierz ]

Art. higieniczne [pobierz]

Zasady udzielania widzeń

1.Widzenia odbywają się w czwartek i niedzielę w sali widzeń w godz. 8:30 – 15:30.

2.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godziny 8:00 do godziny 14:00. Ostatnie widzenie powinno zakończyć się do godziny 15:30.

3.Realizacja widzeń następuje w kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc w sali widzeń.

4.W sali widzeń zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

5.Osoby uczestniczące w widzeniu zobowiązane są do przestrzegania w czasie jego trwania ustalonego porządku oraz poprawnego zachowania.

6.W przypadku nie przestrzegania w/w zasad widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

7. Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w niedzielę.

8. Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku zycia.